Taryfy prądu w 3 Wings: G11, G12, C11, C21, C22a, C22b, C23, B21, B22, B23, A21, A22, A23

3 Wings to sprzedawca prądu, który swoją ofertę dedykuje gospodarstwom domowym, klientom biznesowym oraz instytucjom publicznym. Poniżej znajdziecie wszystkie dostępne grupy taryfowe prądu, jakie oferuje sprzedawca:

Taryfy prądu dla domu

Sprzedawca obsługuje klientów indywidualnych z następujących taryf:

 • G11 – taryfa jednostrefowa, obowiązuje stała cena za prąd przez całą dobę,
 • G12 – taryfa dwustrefowa, niższa stawka obowiązuje nocą, wyższa w godzinach dziennych.

Taryfy prądu dla firm

Firma obsługuje klientów biznesowych z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dostępne są dla nich następujące taryfy:

 • C11 – taryfa ze stałą ceną za prąd w ciągu doby;
 • C21 – jednostrefowa, ze stałą ceną za energię elektryczną przez całą dobę;
 • C22a – taryfa dwustrefowa, występuje podział na godziny szczytowe i pozaszczytowe;
 • C22b – taryfa dwustrefowa, wyższa taryfa obowiązuje w dzień, niższa w nocy;
 • C23 – trójstrefowa taryfa, skierowana do przedsiębiorstw zasilanych z sieci o średnim i wysokim napięciu;
 • B21 – jednostrefowa, stała stawka przez 24h;
 • B22 – dwustrefowa taryfa, występują dwie strefy: szczytową i pozaszczytową;
 • B23 – trójstrefowa taryfa, doba podzielona jest na dwa szczyty: przedpołudniowy, popołudniowy oraz pozostałe godziny doby;
 • A21 – taryfa jednostrefowa obowiązuje jedna stała stawka za energię elektryczną w ciągu doby;
 • A22 – dwustrefowa taryfa z podziałem na godziny szczytowe i pozaszczytowe;
 • A23 – taryfa, gdzie występują trzy strefy czasowe: przedpołudniowa, popołudniowa i pozostałe godziny;