Bank hipoteczny – co warto wiedzieć?

5 /5
(Ocen: 2)

Banki hipoteczne są nowością na polskim rynku kredytów. Potencjalni kredytobiorcy mogą poczuć się skołowani – do tej pory jeden bank zajmował się wszystkim, obecnie dochodzi do podziałów. O co w tym wszystkim chodzi? Postaramy się przybliżyć zasady funkcjonowania nowych rozwiązań.

Co to jest bank hipoteczny?

Bank hipoteczny jest instytucją, której podstawową działalnością jest udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowanie na ich podstawie hipotecznych listów zastawnych. W naszym kraju jedynie banki hipoteczne mają prawo do sprzedawania takich dłużnych papierów wartościowych. Mogą udzielać kredytów jednostkom cieszącym się wysoką zdolnością kredytową, jak np. samorząd terytorialny. Ewentualnie gwarantowanych przez podobne podmioty. Opierając się na zapotrzebowaniu wypuszczają publiczne listy zastawne. Swoje finansowanie opierają na emisji obligacji, listów zastawnych oraz dzięki kredytom.

W polskim prawodawstwie ramy działania banków hipotecznych reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Zgodnie z dokumentem bank hipoteczny może:

  • być wyłącznie spółką akcyjną,
  • nazwa musi zawierać słowa – „bank hipoteczny”,
  • Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Co najczęściej kredytuje bank hipoteczny?

Z racji tego, że bank hipoteczny ma wąską specjalizację, swoje działanie opiera o:

  • finansowanie już istniejących nieruchomości. Nie zgadza się na kredytowanie mieszkań które są w planach lub aktualnie powstają.
  • Konsekwentne wymaganie wysokiego wkładu własnego, który w 2017 roku zrówna się z tym, które oferują klasyczne banki. Lokal wyceniany przez bank hipoteczny sprawdzany jest dokładniej, pod wieloma aspektami.
  • oferowanie kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Wszystko to dzięki emitowaniu listów zastawnych, które zapewniają długoterminowe, stabilne finansowanie.

Bank przenosi kredyt do swojego banku hipotecznego

Z punktu widzenia kredytobiorcy zmiana jest jedynie kosmetyczna i dotyczy nazwy instytucji, w której kredyt został zaciągnięty. Warunki umowy nie zostają zmienione. To samo dotyczy terminów spłat i marży kredytu hipotecznego. Udzielający kredytu zmienia się na spółkę – córkę banku, gdzie zaciągnięty był kredyt. Instytucja finansowa uzyskuje możliwość emitowania listów zastawnych.

Wszystko to daje nadzieję, że kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową na stałe wpiszę się rynek finansowy w Polsce. Niskie stopy procentowe nie będą trwać wiecznie, potrzebujemy alternatywy.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments