Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) – najważniejsze informacje

0 /5
(Ocen: 0)

Każdy, kto stara się o kredyt prędzej czy później spotka się z pytaniem o swoją historię kredytową. Nie powinno nas to dziwić, znalezienie wiarygodnego partnera jest w dzisiejszych czasach trudne – już ponad 2,7 mln Polaków ma problemy ze spłatą należności. Dlatego też powstały instytucje, które zbierają informacje o ilości posiadanych kredytów, terminowości spłat czy też wysokości zadłużenia. Podmioty takie są niezbędne nie tylko dla banków, ale dla każdego, kto chce ustalić jakie ryzyko podejmuje udzielając komuś pożyczki, bądź zawierając umowę gospodarczą. Jedną z najbardziej znanych instytucji jest Biuro Informacji Gospodarczej. Czym jest BIG? Kto może z niego skorzystać? Odpowiadamy!

Co to jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej, wbrew powszechnemu przekonaniu, to nierządowy organ, który zbiera, przechowuje oraz udostępnia różnego rodzaju informacje gospodarcze. W głównej mierze dotyczą one zobowiązań pieniężnych zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Warto wspomnieć, że nie jest to jedno biuro, lecz organizacja złożona z kilku różnych placówek, które chociaż działają w podobnych obszarach, to jednak są niezależnie od siebie. Są to:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Rejestr Dłużników ERIF,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG.

Każda z tych jednostek posiada własną bazę danych, którą udostępnia zainteresowanym. Kto może z nich skorzystać? Właściwie każdy, kto złoży odpowiedni wniosek – od 2017 roku wystarczy złożyć zapytanie tylko w jednym z biur, aby uzyskać szeroki zakres informacji ze wszystkich jednostek. Przedsiębiorcy mogą sprawdzać wpisy dotyczące ich samych, bądź innych przedsiębiorców, natomiast uzyskanie informacji o konsumencie, jest możliwe dopiero po uzyskaniu jego zgody. Również osoba fizyczna może zebrać dane o interesującym go podmiocie gospodarczym lub o samym sobie, jednak nie ma możliwości, aby konsument sprawdził dane na temat innego konsumenta. Klientom indywidualnym raz na pół roku przysługuje bezpłatne sprawdzenie swojego profilu w BIG.

Jak można trafić do BIG?

Bez względu na to, czy jesteśmy konsumentem, czy firmą, możemy zostać wpisani do ogólnego rejestru BIG, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • powstało zobowiązanie w związku z określonym stosunkiem prawnym – innymi słowy, została zawarta umowa (np. o kredyt),
 • łączna kwota należności wobec jednego wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł (w przypadku konsumenta) bądź 500 zł (w przypadku przedsiębiorstwa) i nie jest spłacana od przynajmniej 60 dni,
 • minął miesiąc od wysłania do zadłużonego poleconego listu z wezwaniem do zapłaty, wraz z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do BIG.

Warto zauważyć, że aby konsument mógł umieścić informację o dłużniku musi posiadać wyrok sądowy stwierdzający należność – w tym przypadku kwota nie ma znaczenia. Zanim jednak tego dokona, musi skutecznie przekazać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jeśli po 14 dniach dług nie zostanie uregulowany, konsument może przekazać dane dłużnika do BIG.

Jakie informacje znajdują się w BIG?

W Biurze Informacji Gospodarczej można znaleźć wszystkie najważniejsze dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko (bądź nazwa firmy), adres, numer NIP lub PESEL, serię i numer dowodu osobistego, REGON (w przypadku firm) oraz dane dotyczące długu – informacje na temat kwoty i waluty zadłużenia, czasu powstania i wysokości ewentualnej zaległości, daty i tytułu prawnego zobowiązania oraz informacji o działaniach podjętych przed dłużnika. Warto też wspomnieć, że znajdzie się tu również wzmianka o posługiwaniu się podrobionym lub cudzym dokumentem tożsamości, przy czym informacja będzie dotyczyć tylko tej osoby, której dokument został wykorzystany.

BIG InfoMonitor

Jest to biuro BIG, które oprócz informacji zebranych w ramach działalności własnej BIG posiada również dane z bazy Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dostęp do niej mają zarówno konsumenci, jak i firmy oraz instytucje (np. gminy). Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do większości biur informacji gospodarczej, w InfoMonitorze oprócz negatywnych wpisów (np. o zaległościach alimentacyjnych), można również znaleźć pozytywne informacje gospodarcze.

Krajowy Rejestr Długów BIG

Krajowy Rejestr Długów, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji głównie o zaległościach finansowych firm oraz konsumentów. Umożliwia sprawdzenie własnego profilu, monitorowanie wypłacalności i kondycji finansowej kontrahentów, dopisywanie niesolidnych partnerów, jak również przeprowadzenie windykacji długów. Z KRD mogą skorzystać przedsiębiorcy, osoby prywatne oraz instytucje rządowe (np. miasta, gminy).

Jeśli zastanawiacie się jak sprawdzić czy jesteście w KRD, to zajrzyjcie do artykułu: Jak sprawdzić KRD?

Rejestr Dłużników ERIF BIG

ERIF również pozyskuje oraz zarządza informacjami dotyczącymi zadłużeń. Podobnie jak InfoMonitor posiada zarówno pozytywną jak i negatywną historię płatniczą firm i konsumentów. Oprócz funkcji prewencyjnej, chroniącej przed nawiązaniem współpracy z nierzetelnym partnerem, ERIF zajmuje się również odzyskiwaniem należności od dłużników we współpracy z firmą KRUK. Również do tego rejestru mają dostęp przedsiębiorcy, konsumenci oraz instytucje rządowe.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

KBIG to kolejne biuro zajmujące się gromadzeniem ogromnej ilości informacji gospodarczych. Również tu różne podmioty mogą sprawdzić wpisy o sobie oraz ustalić, czy dany partner jest rzetelny oraz czy jego sytuacja finansowa nie budzi wątpliwości. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej współpracuje z podobnymi instytucjami z Europy Zachodniej, dzięki czemu wymiana informacji i dochodzenie należności przebiega sprawniej.

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG

Ostatnią instytucją działającą w ramach Biura Informacji Gospodarczej jest Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. Jest to jednostka wyspecjalizowana w zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji o zadłużeniach podmiotów wobec branży telekomunikacyjnej. W przypadku KIDT, instytucje samorządowe oraz firmy mają możliwość dopisania dłużnika oraz sprawdzenia statusu własnego, konsumenta bądź operatora-przedsiębiorcy. W przypadku osoby fizycznej zakres ten został ograniczony do uzyskania informacji o samym sobie.

Czy można zniknąć z bazy Biura Informacji Gospodarczej?

Trafienie na „czarną listę” w BIG może oznaczać spore kłopoty – pojawią się problemy z zawieraniem umów i zaciąganiem kredytów. W zależności od powodu, dla którego znaleźliśmy się w rejestrze, możemy zniknąć z bazy BIG, jeśli:

 • całkiem lub przynajmniej w części spłacimy nasze zobowiązanie,
 • odzyskamy dokument, który został wykorzystany przez nieupoważnioną osobę,
 • dane złożone do BIG były nieprawdziwe,
 • nasz dług został wykupiony przez zewnętrzną firmę windykacyjną.

Trzeba jednak pamiętać, że dłużnik nie może samodzielnie usunąć danych – może jedynie
wnioskować o to do wierzyciela, który w powinien w ciągu 14 dni usunąć bądź zaktualizować dane w BIG.

Rejestry Biura Informacji Gospodarczej są traktowane jako zło konieczne, tymczasem dzięki nim nawiązywanie umów i współpracy gospodarczej jest bezpieczniejsze, zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments