Brak ubezpieczenia OC jest praktycznie nie do ukrycia

5 /5
(Ocen: 3)

Ubezpieczenie OC to obowiązkowa polisa dla kierowców i osób zmotoryzowanych (w tym rolników). Za jego brak grożą wysokie kary finansowe. Jeszcze większe konsekwencje ponosi się w przypadku braku ubezpieczenia i spowodowania wypadku. Czy w czasach powszechnej cyfryzacji możliwe jest ukrycie nieposiadania ubezpieczenia OC? Sprawdźmy!

Brak ubezpieczenia OC

Było źle, a jest jeszcze gorzej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w 2020 roku (w porównaniu do roku 2019) o prawie 60% zwiększył się odsetek kierowców, którzy nie mają wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Niestety, ograniczone przemieszczanie się w czasie pandemii stało się wręcz wymówką do braku wykupienia polisy. Około ¾  nieodpowiedzialnych kierowców stanowili mężczyźni. Z kolei ⅔ wszystkich zmotoryzowanych nie miało polisy przez ponad 14 dni! Jak łatwo się domyślić, brak ubezpieczenia OC (jeśli nie sprawdzi tego drogówka podczas zatrzymania) prędzej czy później może odbić się przysłowiową czkawką. Na dodatek, dość drogą.

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie: czy brak ubezpieczenia OC jest możliwy do ukrycia? Odpowiedź jest krótka i konkretna: NIE 🙂

Już w 2015 roku policjanci korzystali z systemu e-Zawiadomienia. Jego największą zaletą jest szybka weryfikacja, czy kierowca ma ubezpieczony pojazd. Jeśli nie, UFG po otrzymaniu informacji od policji, rozpoczyna proces wyjaśniający i nakazuje opłatę kary za brak polisy.

Skuteczność systemu UFG z roku na rok jest lepsza. W roku 2016 wykryto 66% faktycznych przypadków braku OC wśród kierowców, w 2017 75%, a w 2020 aż 87%.

Weryfikacji nigdy dość, dlatego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaopatrzył się w dodatkowe narzędzia. Jest nim ogólnopolska baza polis komunikacyjnych OC i AC, nazywana również jako Ośrodek Informacji UFG. Gromadzi ona informacje na temat umów ubezpieczenia OC i udostępnia je podczas weryfikacji przez policję lub fundusz.

Najczęstsze przyczyny braku ubezpieczenia OC

Choć zapominanie jest rzeczą ludzką, w przypadku braku dopełnienia obowiązku w kupnie polisy OC konsekwencje są bardzo poważne. Według danych z UFG, najczęstszą przyczyną braku ciągłości ubezpieczenia jest:

 • wygaśnięcie OC sprzedającego samochód – sprzedawcy zazwyczaj wykupują miesięczne polisy, a nowy kierowca ma obowiązek ubezpieczyć samochód “na nowo”,
 • brak automatycznego odnowienia, jeśli właściciel nie opłacił wszystkich składek – choć automatyzacja działa dobrze, może zdarzyć się, że puste konto uniemożliwi comiesięczne pobranie składki,
 • brak wiedzy na temat ubezpieczenia nieużywanego/niesprawnego samochodu.

Ubezpieczyć należy też pojazdy, które nie są eksploatowane – np. stoją zepsute na parkingu lub w garażu.

Kto może sprawdzić, czy pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, art. 84. 1. informuje, że do sprawdzania faktycznego stanu polisy OC istnieją uprawnione i zobowiązane organy.

Zobowiązane do kontroli są takie organy jak:

 • Policja,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Graniczna,
 • organy celne,
 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.

Uprawnione do kontroli ważności OC są:

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Z kolei do kontroli ubezpieczenia OC dla rolników obowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla terytorium danego gospodarstwa. Uprawnionymi organami natomiast jest starosta i UFG.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Czy kara za brak ubezpieczenia OC jest dotkliwa? Niestety (albo i stety) dla wielu kierowców przerwa w posiadaniu polisy zapadnie w pamięci na długo. Co więcej – karnej stawki nie można negocjować!

Kara za brak OC podzielona jest na kilka etapów:

 1. Właściciel pojazdu otrzymuje mandat karny – nakłada go policja.
 2. Policja informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku OC.
 3. UFG weryfikuje faktyczny stan ubezpieczenia pojazdu (np. czy pojazd jest zarejestrowany) – jeśli właściciel ma ubezpieczenie, nie ma żadnych dalszych konsekwencji.
 4. Za brak polisy OC UFG wystosuje wniosek wobec kierowcy o potwierdzenie posiadania ubezpieczenia w momencie kontroli policyjnej. 
 5. Kierowca ma na to 30 dni. Jeśli nie okaże dokumentów, będzie musiał zapłacić karę i mandat. Za wyrządzenie szkody lub wypadku – będzie musiał także pokryć koszty np. rehabilitacji i wszelkich strat z własnej kieszeni.

Jeśli kierowca spowoduje wypadek w czasie, kiedy nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, musi liczyć się z kosztownymi konsekwencjami. Odszkodowania mogą sięgać od 50 000 zł wzwyż, a może nawet dojść do regresu ubezpieczeniowego. To o wiele większe koszta niż roczne opłacenie polisy.

Jak obliczane są kary za brak OC?

W 2015 roku kary za brak OC ustalane były na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku wysokość kary oblicza się na postawie rodzaju nieubezpieczonego pojazdu, długości przerwanej ochrony i minimalnej płacy brutto (2 800 zł).

Kara za brak OC dla samochodu osobowego

Jeśli właściciel zapomniał o ubezpieczeniu OC i minęło więcej niż 14 dni, będzie musiał zapłacić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za płacę brutto. Do 3 dni będzie to 20% pełnej opłaty karnej. Pełna lista kwot na rok 2021:

 • do 3 dni – 1 120 zł
 • od 4 do 14 dni – 2 800 zł
 • więcej niż 14 dni – 5 600 zł

Kara za brak OC dla samochodu ciężarowego

Kara za brak OC dla kierowców ciężarówek, ciągników i autobusów powyżej 14 dni wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę. 

 • do 3 dni – 1 680 zł
 • od 4 do 14 dni – 4 200 zł
 • więcej niż 14 dni – 8 400 zł

Kara za brak OC dla innego pojazdu (motocykl, motorower)

Posiadacze motocykli, motorowerów, przyczep kempingowych, quadów lub przyczep samochodowych otrzymują najmniejsze kary, które wynoszą ⅓ wynagrodzenia minimalnego:

 • do 3 dni – 190 zł
 • od 4 do 14 dni – 470 zł
 • więcej niż 14 dni – 930 zł

Kierowcy, którzy latami nie opłacają OC, płacą maksymalną stawkę kary według tabeli. Kwoty z poprzednich lat nie kumulują się.

kara za brak oc

Dla porównania tabela z kwotami na rok 2014 i 2015.

kary za brak oc 2015

Czy można umorzyć karę za brak OC?

Umorzenie kary za brak OC jest trudne, ale możliwe. Lepszą opcją będzie wnioskowanie o rozłożenie kary na raty lub przedłużenie terminu spłaty. Według Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, umorzenie opłaty jest możliwe w przypadku:

 • śmierci dłużnika i braku majątku po nim,
 • wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej, materialnej lub życiowej,
 • niespłacalności ukaranej osoby.

Podobnie jak w przypadku regresu ubezpieczeniowego, wszelkie problemy należy odpowiednio udowodnić.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Aby zapłacić karę, wystarczy:

 • wysłać przelew z odpowiednią kwotą na konto 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.),
 • jako tytuł przelewu wpisać numer sprawy UFG lub dane swojego samochodu – markę, numer rejestracyjny i rok, za który chcemy zapłacić (np. pojazd marki BMW, nr rej. ABC 12345, opłata za rok 2020).

Kiedy OC nie jest obowiązkowe?

Uchylenie obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC dotyczy wyłącznie dwóch przypadków:

 • Kiedy auto jest zezłomowane i automatycznie wyrejestrowane

Samochód, który stoi zepsuty na parkingu, garażu lub prywatnej posesji musi mieć wykupioną polisę OC. Dopiero w dniu, kiedy właściciel zdecyduje się je zezłomować i otrzyma potwierdzenie ze stacji demontażu, może przestać opłacać OC.

 • Kiedy auto jest zabytkowe (czyli ma więcej niż 25 lat, a stan jego oryginalnych części wynosi 75%)

Auta zabytkowe, które wyjeżdżają w trasę okazjonalnie (np. w lecie na zloty samochodów zabytkowych lub są wypożyczane do przewozu nowożeńców), nie muszą mieć całorocznego ubezpieczenia OC. W tym wypadku wystarczy, aby właściciel samochodu kupił OC krótkoterminowe. Taka polisa trwa nie dłużej niż 12 miesięcy i nie krócej niż 30 dni. Cena takiego ubezpieczenia jest zależna od specyfikacji samochodu, informacji o kierowcy i samego towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Ubezpieczenie OC dla aut zabytkowych nie jest automatycznie przedłużane. Jeśli istnieje potrzeba dłuższego użytkowania samochodu – wystarczy wykupić kolejną polisę.

Inną opcją jest też wyrejestrowanie samochodu. Jeśli kierowca zdecyduje się na taki krok, musi liczyć się z drobnymi kosztami:

 • 4 zł za każdy miesiąc, jeśli wyrejestrowanie trwa od 3 do 12 miesięcy,
 • 2 zł za każdy miesiąc, jeśli wyrejestrowanie trwa od 13 do 24 miesięcy,
 • 0,25 zł każdy miesiąc, jeśli wyrejestrowanie trwa od 3 do 12 miesięcy.

Koszt samego wyrejestrowania na minimum 2 miesiące wynosi 80 zł. W przypadku wyrejestrowania samochodu na rok, właściciel musi zapłacić 120 zł.

Brak OC a kolizja

Karą samą w sobie jest świadomość, że jeśli kierowca doprowadzi do wypadku lub spowoduje czyjąś śmierć, może go to doprowadzić do bankructwa. Natomiast, jeśli właściciel auta, motocykla, ciężarówki lub ciągnika nie ma polisy OC, a będzie sprawcą kolizji, automatycznie zostanie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów na rzecz poszkodowanego z własnych środków.

W 2020 roku doszło do 381 814 kolizji drogowych. Szczytowym miesiącem był wrzesień (37 394). Najmniej kolizji było w kwietniu (20 123). To zdecydowanie lepsze wyniki w porównaniu do roku 2019, w którym doszło do 500 000 kolizji.

kolizje na drogach 2020

Źródło: https://jedz-bezpiecznie.pl/wypadki-drogowe-kolejny-rok-z-poprawa-bezpieczenstwa-na-polskich-drogach-20210209

W przypadku, kiedy do zdarzenia drogowego doprowadziła inna osoba niż właściciel pojazdu, dla UFG nie ma to większego znaczenia. Karę w tym momencie ponoszą obie osoby.

Największą dotychczasową karą w Polsce za brak OC jest 1 400 000 zł do spłaty przez kierowcę, który doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Motocyklista potrącił rowerzystkę nieubezpieczonym pojazdem. Jak widać, nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments