Co to jest ulga meldunkowa?

5 /5
(Ocen: 4)

Ulga meldunkowa była skierowana do osób, które kupiły mieszkania w latach 2007-2008 i sprzedały je w ciągu 5 lat od zakupu. Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego było przekazanie informacji o zameldowaniu w lokum przez co najmniej 12 miesięcy. Jednak przepisy były niejasne i nie każdy podatnik wiedział o obowiązku przekazania oświadczenia do skarbówki (nie było nawet odpowiedniego wzoru pisma!).

Teraz po latach orzecznictwo sądowe zgodnie wskazuje, że fiskus niesłusznie domagał się od “ulgowiczów” zapłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami z powodu niedostarczenia oświadczenia. Z niekorzystnego dla podatników stanowiska wycofuje się też Ministerstwo Finansów. Dlaczego tak późno? Jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji? O tym w naszym artykule!

Co to jest ulga meldunkowa?

Sprzedaż nieruchomości w okresie 5 lat od jej nabycia jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. W niektórych przypadkach można uzyskać z niego zwolnienie. W latach 2007-2008 taką możliwość dawała ulga meldunkowa (która dziś już nie obowiązuje).

Na czym polega ulga meldunkowa? Dotyczyła ona nieruchomości nabytych lub wybudowanych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku. Z obowiązku odprowadzenia podatku w okresie 5 lat były zwolnione osoby, które spełniły następujące dwa warunki:

  • podatnik był zameldowany w sprzedawanym budynku na pobyt stały nie krócej niż przez 12 miesięcy przed datą zbycia lokalu,
  • i drugi warunek mniej oczywisty – wymóg przekazania oświadczenia o zameldowaniu w Urzędzie Skarbowym.

Ulga meldunkowa jak pułapka zastawiona na podatnika

Przepis regulujący korzystanie z ulgi meldunkowej miał liczne wady. Nie było w nim na przykład mowy o gruntach ani udziałach w gruntach, które przecież są zazwyczaj sprzedawane wraz z nieruchomością. Ale nie był to największy problem.

W prawie określającym zasady korzystania z ulgi meldunkowej nie tylko brakowało precyzyjnej informacji w jakiej formie ma być przekazane oświadczenie o zameldowaniu. Brakowało nawet wzmianki o tym, że takie oświadczenie jest warunkiem koniecznym do zwolnienia podatnika z opodatkowania.

Skutek tego był taki, że nieświadomi podatnicy nie dostarczali oświadczenia. Gdy mijał obowiązkowy czas na ich składanie w 2014 roku, Fiskus zaczynał domagać się zapłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami. Były to często duże kwoty (w sprawach sądowych padają liczby w wysokości 40-70 tysięcy złotych zaległości), zatem łatwo sobie wyobrazić szok “ulgowiczów”.

Ulga meldunkowa, brak oświadczenia i wyroki sądów

Ofiary ulgi meldunkowej wpadły nie tylko w pułapkę źle napisanego prawa. Na dodatek początkowe orzeczenia sądów potwierdzały stanowisko Urzędu Skarbowego. “Ulgowicze” mogli albo się poddać, albo szukać sprawiedliwości w wyższych instancjach wymiaru sądowego.

Pomocy ofiarom ulgi meldunkowej udzielał Rzecznik Praw Obywatela oraz Fundacja Praw Podatnika – Marka Isańskiego. Według ich oceny poszkodowanych źle napisanym prawem było prawie 19 tysięcy osób.

RPO jak i FPP wskazywali w sądach oraz w pismach do Ministerstwa Finansów, że utrata prawa do ulgi meldunkowej wynikała z przyczyn formalnych. W rzeczywistości podatnicy byli zameldowani w mieszkaniu, ale brakowało właściwego oświadczenia (którego wzoru ustawodawca nie podał).

Uzasadnienie RPO przekonuje sądy

Argumenty podawane przez Rzecznika Praw Obywatelskich zaczynały znajdować odzwierciedlenie w wyrokach sądów. Na początku sukces był jedynie częściowy. Organy wymiaru sprawiedliwości zaczynały uznawać możliwość złożenia oświadczenia w sposób domniemany przez “ulgowicza” – np. w ramach zeznania podatkowego, na podstawie aktu notarialnego przekazywanego do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem notariuszy, czy w toku korespondencji podatnika z urzędem.

Ministerstwo Finansów wycofuje się z niekorzystnego dla podatnika stanowiska

Kropla drąży skałę – a w tym przypadku raczej beton –  bo dopiero niedawno orzecznictwo w sprawie ofiar ulgi meldunkowej przyjęło korzystny dla podatników obrót. Kolejne wyroki sądów konsekwentnie stawały po stronie “ulgowiczów”.

Przełomem okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jasno wskazał, że jeśli fakt zameldowania w lokalu jest bezsporny, to złożenie oświadczenia do skarbówki nie jest wymagane.

Po tym orzeczeniu – według informacji prasowych – wiceminister finansów Paweł Cybulski, przekazał do US pismo wskazujące na uwzględnienie w obecnie prowadzonych sprawach linii orzecznictwa sądów, także tego z ostatniego wyroku NSA.

Koniec problemów z ulgą mieszkaniową?

Lepiej późno, niż wcale? Tym powiedzeniem mogą pocieszać się ofiary ulgi meldunkowej. Niestety trwających w sądzie spraw w związku z ulgą mieszkaniową jest już niewiele. Skorzystają Ci którzy walczyli z wadliwym prawem do końca. Pytanie teraz jak wyrok NSA może pomóc tym, którzy przegrali wcześniejsze sprawy sądowe i niepotrzebnie oddali pieniądze za podatek dochodowy wraz z odsetkami? Może pomoże też w ich odzyskaniu przy postępowaniu odwoławczym.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments