Codex – opinie i recenzja

Rzeszowska kancelaria odszkodowawcza Codex od 2008 roku świadczy kompleksowe usługi z zakresu odszkodowań, dochodzenia roszczeń i zadośćuczynień. Sama kancelaria chwali się, że przeprowadziła już 24999 postępowań dla swoich klientów, a początek współpracy można rozpocząć w wersji online. Wśród oferowanych usług – oprócz odszkodowań – klienci mogą zgłosić się do Codex w celu sprawdzenia umowy frankowej, konsultacji na temat zwrotu z polisolokat ufk, a także uzyskania pomocy z zakresu spraw karnych.

Jakie informacje na stronie są istotne dla poszkodowanych? Ile wynosi wynagrodzenie dla kancelarii? Jakie opinie o Codex mają klienci? Sprawdzimy wszystko i wydamy obiektywną opinię.

Jakie usługi świadczy Codex

Ponad 10 lat doświadczenia, 155 specjalistów na terenie Polski, dostępność zgłoszenia sprawy przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę i samodzielnie oszacowana wysokość odszkodowania. Brzmi imponująco. Sprawdźmy zatem w jakich sprawach może pomóc kancelaria odszkodowawcza Codex.

Pomoc w kancelarii Codex znajdą wszyscy, którzy ubiegają się o:

 • odszkodowania powypadkowe (wypadki przy pracy, także pracy rolniczej),
 • odszkodowania za zdarzenie medyczne,
 • odszkodowania za kredyt we frankach szwajcarskich,
 • odszkodowania za śmierć bliskiej osoby,
 • odszkodowania komunikacyjne (dla kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych), 
 • dopłaty do odszkodowania za zaniżoną kwotę od ubezpieczyciela do 3 lat wstecz (Codex określa to jako skup szkody rzeczowej),
 • uzyskania odszkodowania, po odmowie wypłaty ze strony ubezpieczyciela,
 • zadośćuczynień – z OC, za doznaną krzywdę, za śmierć bliskiej osoby lub od sprawcy wypadku,
 • zwrotów kosztów leczenia, za leki i rehabilitację,
 • wyrównania z tytułu utraconego dochodu,
 • uzyskania renty wyrównującej w przypadku niezdolności do podjęcia pracy.

Podejmując współpracę z kancelarią odszkodowawczą Codex, każdy poszkodowany otrzymuje deklarację pomocy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sama kancelaria twierdzi, że skuteczność spraw wynosi 95%.

codex_ilosc spraw

W jaki sposób działa kancelaria odszkodowawcza Codex?

Codex oferuje pomoc prawną na terenie całego kraju w ramach Centrum Obsługi Powypadkowej. Kancelaria z Rzeszowa oferuje poszkodowanym i ich rodzinom pomoc w wywalczeniu zadośćuczynienia za straty moralne i materialne.

W jaki sposób przeprowadzana jest procedura odszkodowawcza w Codex? Podobnie jak w innych kancelariach – na początku należy skontaktować się z kancelarią i dostarczyć odpowiednie materiały dowodowe. 

Kolejnymi krokami przy współpracy jest:

 1. ocena rozmiarów szkód (rzeczowych i osobowych) na podstawie zebranych informacji,
 2. dokumentacja przedstawiająca negatywny wpływ zdarzenia na życie poszkodowanego,
 3. przygotowanie i wysłanie roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego,
 4. reprezentacja klienta w korespondencji, spotkaniach i negocjacjach z ubezpieczycielem,
 5. zasięgnięcie opinii u rzeczoznawców i lekarzy,
 6. prowadzenie spraw polubownych i sądowych,
 7. sprawdzanie prawidłowości całego przebiegu procesu

 

Inną możliwą ścieżką nawiązania współpracy, jest samodzielne wypełnienie formularzy online, które i tak ostatecznie sprowadzają się do tego, aby skontaktować się z konsultantem.

 

Codex_zlec sprawe

Z ciekawszych elementów ułatwiających współpracę z Codex, jest możliwość samodzielnego zweryfikowania, czy kancelaria w ogóle jest w stanie podjąć się danej sprawy. Pomaga w tym nowoczesny formularz – wystarczy odpowiedzieć na pytania, aby uzyskać odpowiedź.

Codex - kwalifikacja sprawy

 

Jeśli sprawa poszkodowanego została zakwalifikowana przez formularz, kolejnym krokiem jest możliwość oszacowania kwoty, którą można uzyskać w ramach współpracy z kancelarią. Tak jak w przypadku poprzedniego formularza, wystarczy zaznaczyć odpowiedzi, które pokrywają się ze stanem faktycznym. Szacowane kwoty mogą wywrzeć wrażenie na kliencie, który pewnie nie spodziewał się, że takie odszkodowanie jest możliwe. Warto tutaj wspomnieć, że tego typu formularze mogą wykorzystywać emocje klientów i działać zachęcająco do podjęcia współpracy. Czy jest to trik psychologiczno-marketingowy? Być może, lecz wierzymy w dobre intencje kancelarii i chęć bycia transparentnym w kwestii finansów.

kwota jaką można uzyskać w Codex

 

Codex – prowizja i koszty

Określenie wysokości honorarium dla kancelarii Codex jest bardziej skomplikowane niż w przypadku innych firm odszkodowawczych. Dlaczego? Ponieważ Codex przydziela honorarium w zależności od:

 • strategii finansowej (polubowna, sąd I instancji, sąd II instancji, Sąd Najwyższy),
 • strategii prowadzenia sprawy (kto ponosi odpowiedzialność i koszty),
 • typu współpracy (online, mieszany, osobista reprezentacja).

Brzmi skomplikowanie? Owszem! Ułatwieniem dla klienta może być interaktywny suwak, z którego klient dowiaduje się, ile mniej więcej będzie wynosiła wartość odszkodowania oraz wynagrodzenie dla kancelarii. Zachęcamy do wypróbowania 🙂 

Codex wynagrodzenie

 

Wydaje się to mocno skomplikowane, dlatego w skrócie postaramy się przedstawić najważniejsze opcje:

 • 12% wynagrodzenia Codex, tryb online, umowa PREMIUM

Strategia polubowna (zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, złożenie odwołania, negocjacje ugodowe bez udziału sądu) w wersji online, która jest najszybszą i najtańszą opcją zawarcia umowy z kancelarią. Klient otrzymuje dostęp do panelu internetowego, w którym będą dokonywane czynności. Wsparciem będzie wyłącznie Konsultant z Działu Obsługi Klienta w wersji wideoczatu. Koszty i odpowiedzialność spoczywają na kliencie. 

 • 14% wynagrodzenia Codex, tryb online, umowa PREMIUM

Typ współpracy wyłącznie online z kosztami i odpowiedzialnością na kliencie. Różnica wynika wyłącznie z wniesienia pozwu do sądu I instancji, jeśli etapy rozmów polubownych zawiodą. Możliwe jest również uczestnictwo w procesie przed sądem II instancji.

Uwaga – jeśli sąd uzna, że klient Codex nie jest zwolniony z opłat sądowych (m.in.: opłaty od pozwu, opłaty skarbowej, zaliczki na poczet opinii biegłych) to musi je pokryć w całości.

 • 16% wynagrodzenia Codex, tryb online, umowa PREMIUM PLUS

Współpraca online, z sądem I instancji, odpowiedzialność spoczywa na kliencie, koszty – Codex. Jakie to koszty? Mowa o zwolnieniu klienta z opłat prowizyjnych w przypadku odzyskania zwrotu za koszt pogrzebu, koszt leczenia, koszt dojazdów i renty okresowej. Na dodatek klient ma prawo do zaliczki w wysokości 1,5% roszczonej kwoty odszkodowania. Natomiast koszty udziału adwokata w toczącym postępowaniu należą do klienta w kwocie zasądzonej przez sąd, jeśli proces będzie wygrany częściowo lub oddalony.

 • 16% wynagrodzenia Codex, tryb mieszany, umowa PREMIUM 

Tryb mieszany z sądem I instancji, koszty i odpowiedzialność na kliencie. Mieszana współpraca polega wyłącznie na umówieniu się z Referentem Codex w wybranym miejscu i terminie w celu podpisania umowy w wersji papierowej. Klient w tym przypadku nadal ma dostęp do platformy.

 • 18% wynagrodzenia Codex, tryb mieszany, umowa PREMIUM PLUS

Jest to podobny model współpracy jak w przypadku 16% wynagrodzenia, tylko z możliwością spotkania z Referentem na żywo (sąd I instancji, odpowiedzialność na kliencie, koszty na Codex).

 • 20% wynagrodzenia Codex, tryb mieszany, umowa PREMIUM PLUS

Tryb mieszany z platformą online, spotkanie z Referentem, odpowiedzialność na kliencie i koszty po stronie Codex. W tym przypadku możliwe jest złożenie apelacji do sądu II instancji, jeśli nie uda się osiągnąć odszkodowania przed sądem I instancji. W tym trybie współpracy możliwe jest postępowanie przed Sądem Najwyższym, jeśli sąd II instancji wyda niekorzystny wyrok lub wniesie o kasację.

 • 20% wynagrodzenia Codex, reprezentacja przez Codex, umowa PREMIUM 

Strategia z kosztami i odpowiedzialnością na kliencie, sprawa z sądem I instancji. Referent Codex spotka się z klientem w celu określenia sprawy, zbierze dokumentację i podpisze umowę w wersji papierowej. Będzie również reprezentował klienta na drodze postępowania.

Polegając na reprezentacji kancelarii przed sądem lub ubezpieczycielem, należy upewnić się, czy pełnomocnik ma wystarczające kompetencje w prowadzeniu podobnych spraw. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi, warto je wyrazić na samym początku współpracy – najlepiej na spotkaniu na żywo, przed podpisaniem umowy.

 • 22% wynagrodzenia Codex, reprezentacja przez Codex, umowa PREMIUM PLUS

Reprezentacja przez Codex w sądzie I instancji, z odpowiedzialnością na kliencie i kosztami po stronie kancelarii.

 • 23% wynagrodzenia Codex, tryb mieszany, umowa VIP

Tryb podobny do 20% wynagrodzenia, z wyjątkiem kosztów i odpowiedzialności, które spoczywają na Codex. W tej opcji współpracy, klientowi przysługuje prawo do zaliczki w wysokości 3% odszkodowania. Umowa – określana jako VIP- gwarantuje bezpłatne dochodzenie roszczeń w przypadku kosztów leczenia, pogrzebu, dojazdów, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

 • 24% wynagrodzenia Codex, reprezentacja przez Codex, umowa PREMIUM PLUS

Jeśli sprawa klienta trafi do sądu II instancji lub Sądu Najwyższego, prowizja Codex wyniesie 24%, gdzie koszty spoczywają na barkach kancelarii, ale odpowiedzialność – po stronie klienta, który jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

 • 25% wynagrodzenia Codex, reprezentacja przez Codex, umowa VIP

Jeśli klient wybierze pełnomocnika i strategię finansową, w której to kancelaria Codex będzie brała odpowiedzialność oraz koszty na siebie, to wynagrodzenie będzie wynosiło 25%. Warunkiem jest sprawa, która trafi tylko do sądu I instancji.

 • 27% wynagrodzenia Codex, reprezentacja przez Codex, umowa VIP

Najdroższa z możliwych opcji, gdzie klient jest reprezentowany przez pełnomocnika kancelarii, a sprawa trafia do sądu II instancji lub Sądu Najwyższego, koszty i odpowiedzialność spoczywają na Codex.

 

Czy to koniec informacji o kosztach i opłatach? W dziale FAQ na stronie online.codex.org i pytaniu “jaki jest koszt prowadzenia sprawy przez kancelarię?”, klient otrzymuje również informację o kosztach prowadzenia sprawy odszkodowawczej w zależności od tego, jaką opcję umowy wybrał (PREMIUM). Jeśli klient wybrał opcję PREMIUM PLUS lub VIP – koszty pokrywa Codex.

 • Prowadzenie sprawy odszkodowawczej na drodze polubownej:

– opłaty skarbowe i sądowe związane z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji zgodnie z art.1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz.1635 z późn. zmianami),

– koszty koniecznych tłumaczeń dokumentacji,

– koszty uzyskania kserokopii dokumentacji urzędowej,

– koszty uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej.

 • Koszty związane ze skierowaniem sprawy do sądu:

1) do 500 zł ‒ 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł ‒ 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł ‒ 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł ‒ 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł ‒ 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł ‒ 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł ‒ 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł ‒ 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł ‒ 25 000 zł.

 • Koszty związane z ewentualnym ryzykiem przegrania sprawy:

Jeśli sprawa sądowa jest obarczona ryzykiem przegranej, na kliencie ciąży obowiązek opłacenia kosztów zastępstwa procesowego na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli nie ma umowy typu VIP z kancelarią Codex.

 

Podsumowując wszystkie informacje o kosztach i prowizjach – z jednej strony bardzo dobrą praktyką jest transparentność kancelarii w kwestii wynagrodzeń i wszelkich ewentualnych opłat dodatkowych. Z drugiej strony ilość możliwych kombinacji form współpracy jest dość przytłaczająca. Zdecydowanie pomaga tutaj interaktywny formularz, który pozwala na wstępie wizualizować sobie możliwości współpracy i związane z nią koszty.

 

Opinie klientów Codex

Jaki typ klienta najchętniej pozostawia opinię w internecie? Oczywiście ten niezadowolony. W przypadku tak ważnego kroku, jak dochodzenie roszczenia odszkodowawczego istotny jest wybór zaufanej kancelarii. Co, jeśli firma prawie w ogóle nie ma negatywnych opinii? Podejść do tego tematu można dwojako – albo jest bardzo dobra, albo doskonale dba o swój PR 😉

Warto wspomnieć, że najbardziej wartościową opinią jest taka, która:

 • przedstawia fakty bez emocjonalnej treści,
 • jest pisana przez realnego użytkownika (w przypadku Google Moja Firma łatwo to zweryfikować ilością poprzednio napisanych opinii).

Dlaczego opinie są ważne także dla nas? Ze względu na to, że dzięki nim możemy budować  rzetelny ranking kancelarii odszkodowawczych.

Opinie o Codex w Google Moja Firma

W przypadku kancelarii Codex, na 31 opinii znaleźć można wyłącznie 4 negatywne (z 1 gwiazdką). Większość pozytywnych opinii zostało napisanych przez profile, które wyłącznie wypowiedziały się pochlebnie na temat firmy Codex.

Przyjmując jednak, że opinie są prawdziwe, wśród najpopularniejszych atutów wymieniana jest szybkość działania, miła obsługa, profesjonalizm i skuteczność. W większości opinii padają również konkretne imiona i nazwiska pracowników Codex.

 

codex odszkodowania opinie gogle moja firma pozytywne

Negatywne opinie wydają się bardziej wiarygodne, choć nie jest wykluczone, że profile z jedną wystawioną opinią mogą pochodzić od konkurencji.

 

Codex odszkodowania opinie

 

Na tle innych kancelarii, Codex nie prezentuje się ani dobrze, ani źle. Większość klientów narzeka na brak szybkiego kontaktu, brak przygotowania do trudniejszych spraw, brak profesjonalizmu. Czyli całkowite przeciwieństwo wobec pozytywnych opinii.

Opinie o Codex w innych serwisach

Niestety Codex nie zdecydowało się udostępnić możliwości recenzji na Facebook, pomimo swojej aktywności w publikowaniu postów. Wielka szkoda, ponieważ w obecnych czasach, media społecznościowe są jednym z ważniejszych elementów podczas decyzji zakupowych – szczególnie w branży “finanse i ubezpieczenia”, do których możemy również zaliczyć odszkodowania. Recenzje na Facebook są również naszym czynnikiem rankingowym do tworzenia naszego rankingu kancelarii odszkodowawczych.

Raport “Customer Listening 2.0” od Mobile Institute, który porównuje rok 2016 do roku 2018 pod kątem opinii w internecie, jasno wskazał, że finanse i ubezpieczenia są trzecią kategorią (co ciekawe, zaraz za bankowością), w której liczy się opinia, lub ma ona jakikolwiek wpływ na konsumenta.

Customer Listening 2 raport opinie

(źródło: https://mobileinstitute.eu/report/2019/03/04/customerlistening.html)

Kancelaria Codex wykorzystuje inne możliwości wystawiania oceny. Jednym z nich jest widget zintegrowany ze stroną główną kancelarii odszkodowawczej. Niestety większość przewijających się opinii jest lakonicznych i nic niewnoszących dla potencjalnych klientów.

codex zaufane.pl

Po kliknięciu opinię użytkownicy przenoszeni są do strony ekomi-pl.com, która wystawia certyfikat poświadczający o prawdziwości danych. Certyfikaty tego typu w większości przypadków są płatne i mają wywrzeć jedynie pozytywne wrażenie na klientach. Ot, kolejna marketingowa sztuczka dla poprawienia wizerunku.

 

ekomi-pl Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o. o. sp.k

 

Jak działa tego typu serwis? Otóż w bardzo prosty sposób – zbierane opinie są oceniane i następnie publikowane. Czy to może również oznaczać, że niepochlebne opinie mogą zostać nieopublikowane na życzenie klienta?

Zaufane.pl _ codex

Pozytywne opinie można spokojnie określić mianem lakonicznych i mało reprezentatywnych. Na dodatek wyglądają jak odpowiedzi na gotowy formularz, który określa sposób działania panelu (zapewne mowa o panelu dostępnego dla klientów Codex).

Negatywne opinie nie dotyczą samej kancelarii Codex, lecz możliwościach technicznych strony internetowej. W związku z tym ciężko w jakikolwiek obiektywny sposób ocenić działania firmy. Czy jest uczciwa? Czy szybko następuje rozliczenie z poszkodowanym? Jak wygląda częstotliwość kontaktu klienta i przedstawiciela Codex? Na te pytania niestety nie uzyskamy odpowiedzi z opinii domniemanych klientów.

Podsumowując – opinie na zewnętrznych stronach, które pobierają opłaty za certyfikat i jednocześnie mogą wpływać na publikację ocen, nie są w naszej ocenie obiektywne i reprezentatywne. To jeden z większych minusów kancelarii Codex.

Opinie o Codex na własnej stronie internetowej

Czasem nikt nie pochwali nas tak, jakbyśmy zrobili to sami. To pierwsza myśl, która przychodzi do głowy po ujrzeniu zakładki “Opinie klientów”. Niestety, ale opisane pochwały nie mają żadnego dowodu, ani poparcia w postaci sygnatur orzeczeń sądowych. Co prawda pojawiają się nazwiska osób, które prowadziły sprawę, lecz to zdecydowanie za mało, aby uznać opinię za realną. 

Opinie o nas - codex

Przykład opinii:

“Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Centrum Obsługi Powypadkowej Codex w Rzeszowie za sprawne i profesjonalne udzielenie porady prawnej, która doprowadziła do pozytywnego rozpatrzenia mojej sprawy przez Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Lublinie i wypłatę zasądzonego zadośćuczynienia”.

Same opisy pochwał są bardzo krótkie i może się wydawać, że zostały stworzone wyłącznie po to, aby Codex mógł wypozycjonować się w internecie na frazę “Codex opinie”. Czy podejrzenia są słuszne? Może niech potwierdzi to wynik z Google 🙂 

codex opinie google

 

Czego dowiemy się na stronie internetowej firmy odszkodowawczej Codex?

Działalność kancelarii Codex możemy obserwować pod dwoma adresami:

 • https://codex.org.pl – tutaj znajdują się opisy wygranych spraw, darmowe porady, opinie klientów, oraz podstawowe informacje o firmie,
 • https://online.codex.org.pl – gdzie klient może obliczyć wysokość odszkodowania i kosztów prowadzenia sprawy. Strona zapewnia również dostęp do indywidualnego panelu poszkodowanego. Po rejestracji klient podgląda status swojej sprawy, ma stały kontakt z referentem.

Na szczególną uwagę zasługuje zakładka “Darmowe porady”, która obszernie wyjaśnia kwestie związane z ubezpieczeniami, odszkodowaniami, jakie prawa przysługują wybranej grupie (pracownikom, osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym itp.), albo jak zgłosić się po odszkodowanie z OC sprawcy. Potencjalni klienci, zanim zdecydują się na współpracę będą mogli spędzić kilka godzin doszkalając się z zakresu własnych praw. Wszystkie teksty opisane są łatwo przyswajalnym językiem z wyjaśnieniami – tutaj plus dla Codex!

Dla zainteresowanych karierą w branży odszkodowań, polecamy zaglądać do zakładki “Kariera”, gdzie mogą się wkrótce pojawić oferty pracy. Dla przyszłych pracowników Codex oferuje szkolenia wdrożeniowe, system motywacyjny, indywidualnego asystenta do umawiania spotkań. Tak, ambitny zespół również jest 🙂

codex praca

 

Codex – wygrane sprawy

Ponad 35 opisanych spraw z zakresu odszkodowań komunikacyjnych, za wypadki śmiertelne, czy wypadki przy pracy. Na wszystkie sprawy, znaleźć można jedynie jeden opis z sygnaturą sądową. Szkoda, ponieważ podnosi to wiarygodność w oczach klientów i jest lepiej oceniane przez nas w ostatecznej ocenie kancelarii.

Na plus jednak przedstawia się sama forma prezentowanej treści. Opisy są dość krótkie, ale zawierają skondensowane informacje. Większość z nich opisana jest w następujący sposób:

 • przedstawienie problemu,
 • przebieg sprawy,
 • efekt działań Codex,
 • przedstawienie konkretnych kwot lub różnicy w wypłacie odszkodowania/roszczenia.

Trzeba przyznać, że taki opis może wpływać pozytywnie na klienta pod kątem decyzji o współpracy. Przyjrzymy się zatem dwóm opisom wygranych spraw.

 1. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym to 48-letni mężczyzna. Przez czołowe zderzenie (nie ze swojej winy) doznaje liczne obrażenia – zwichnięcia, złamanie stawu biodrowego, uraz kręgosłupa i uraz miednicy. Ubezpieczyciel zaoferował kwotę odszkodowania w wysokości 114 386,14 złotych. Dzięki działaniom w sądzie, Codex wywalczył dla klienta zadośćuczynienie i odszkodowanie wraz z odsetkami w wysokości 267 289,57 złotych, oraz rentę 358,13 złotych.
 2. W 2011 roku mężczyzna poruszający się na motocyklu doznał licznych obrażeń ciała po zderzeniu się z samochodem osobowym. Kierowca samochodu był pod wpływem alkoholu i przekroczył dopuszczalną prędkość. Poszkodowany niestety zmarł w szpitalu. Rodzice poszkodowanego w efekcie działań Codex otrzymali zadośćuczynienie w wysokości 185 753,49 złotych dla matki i 177 070,30 złotych dla ojca. Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Szczecinie z dnia 24.04.2013r., Sygn. Akt. I ACa 107/13.

Najczęściej opisywane sprawy związane z wypadkami komunikacyjnymi pokazują, w jakich obszarach kancelaria Codex czuje się najpewniej i działa skutecznie.

 

Codex – kontakt i podstawowe informacje

Codex, a dokładniej Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o. o. sp.k.  jest firmą odszkodowawczą od 2008 roku. Oferuje kompleksowe podejście w zakresie dochodzenia roszczeń powypadkowych. Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowania z zakresu doznanych szkód za błędy medyczne, straty moralne i materialne, czy też z OC sprawcy.

Zarząd tworzy:

 • Grzegorz Ludera – większościowy udziałowiec i Prezes Codex. Ukończył studia socjologiczne na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Jest przedsiębiorcą od 1997 roku. 
 • Agnieszka Zańczak-Ludera – współtworząca Codex od samego początku istnienia firmy. Wieloletnie doświadczenie managerskie zdobywała w branży ubezpieczeniowej. Skończyła również studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej oraz doszkalała się z zakresu finansów oraz psychologii i komunikacji interpersonalnej. Jest również certyfikowanym coachem.

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o.o. sp.k.

35-310 Rzeszów, al. Tadeusza Rejtana 36
Infolinie: 731 133 133, 801 505 607
email: biuro@codex.org.pl

 

Mocne i słabe strony kancelarii odszkodowawczej Codex

Centrum Obsługi Powypadkowej Codex Sp. z o. o. sp.k. skupia swoje działania wokół odszkodowań komunikacyjnych. Czytając wygrane sprawy, można stwierdzić, że skutecznie egzekwuje należne środki od towarzystw ubezpieczeniowych. 

Codex to połączenie nowoczesności i klasycznej firmy ubezpieczeniowej. Oto nasz bilans mocnych i słabych stron kancelarii odszkodowawczej z Rzeszowa:

 

Mocne strony Centrum Obsługi Powypadkowej Codex:

 • Codex nie pobiera opłat wstępnych,
 • możliwość samodzielnej weryfikacji, czy sprawa zostanie zakwalifikowana,
 • rozliczenie na zasadzie “efektu” – stała prowizja kancelarii na podstawie typu umowy i strategii działania,
 • brak ugód z ubezpieczycielami bez zgody klienta,
 • indywidualny panel klienta do sprawdzania postępu sprawy i kontaktu z pracownikiem Codex,
 • szybka wypłata,
 • możliwe różne formy kontaktu – mail, infolinia, czat na stronie, pop-up z prośbą o oddzwonienie,
 • ponad 155 przedstawicieli na terenie całego kraju.

 

Słabe strony Centrum Obsługi Powypadkowej Codex:

 • skomplikowane określenie prowizji za współpracę,
 • dużo możliwych kosztów dodatkowych,
 • brak przelewu gotówki wprost na konto poszkodowanego,
 • w większości opisanych spraw brak jest dołączonych sygnatur orzeczeń wyroków sądowych,
 • brak możliwości recenzji i opiniowania usług firmy na Facebooku.

 

Jakie kryteria przejęliśmy przy ocenie Codex sp. z o.o. sp.k.?

Każda ocena może nieść subiektywne cechy. Dlatego, aby rzetelnie wyjaśnić ostateczną ocenę dla kancelarii Codex, wyjaśniamy zasady przyznawania gwiazdek za poszczególne kryteria. Zakres ocen wynosi od 0 do 5 gwiazdek/punktów. Za każdy wątpliwy element lub mankament, który należałoby poprawić, odejmujemy jedną gwiazdkę/punkt. Dlatego w przypadku braku możliwości recenzji na FB ocena wynosi 2,5 gwiazdki. Natomiast za dobre praktyki (np. komunikację z klientami pozostawiającymi negatywne opinie) firma może otrzymać dodatkowe pół gwiazdki lub jedną. Przy ocenie Codex wzięliśmy pod uwagę poniższe kryteria:

1. zakres świadczonych usług

Codex sp. z o.o. sp.k skupia się na odszkodowaniach komunikacyjnych, za śmierć bliskiej osoby, za wypadki przy pracy i błędy medyczne. Brakuje informacji o odszkodowaniach turystycznych, podróżnych (minus 1 punkt), a także brak jest informacji o sprawach na temat umów o kredyt we frankach szwajcarskich, polisolokat i skupów szkody rzeczowej, którymi firma chwali się w swojej zakładce (minus 0,5 punktu). 

Podsumowując kancelarię odszkodowawczą Codex jako całość, to wypada ona dobrze na tle swojej konkurencji. Zdecydowanie największym plusem jest możliwość współpracy wyłącznie online. To dobre rozwiązanie dla osób swobodnie poruszających się w internecie lub zajętych codziennymi sprawami. Wynik to 3,5 punktu.

2. dostępność informacji na stronie

Na stronie znajdziemy podstawowe informacje na temat świadczonych usług, informacji o firmie i zarządzie, zakładkę z ofertami pracy, bogate w treści FAQ, darmowe porady dla klientów, oraz opisy spraw, choć nie są one poparte sygnaturami sądowymi. Stąd odjęcie 0,5 punktu. Za poziom skomplikowania wysokości honorarium przez typy umów i współpracy z kancelarią również odejmujemy 0,5 punktu.

Ogromny plus za interaktywne formularze do kwalifikowania sprawy lub wyliczania kwoty wynagrodzenia dla kancelarii (pomimo stopnia skomplikowania) i indywidualny panel klienta. Ocena końcowa to 4.

3. dostępne kanały komunikacji z klientem

Z Codex możemy skontaktować się za pomocą czatu na stronie, specjalnych infoliniach lub mailowo. Dodatkowo dużym plusem jest indywidualny panel klienta, w którym można obserwować postępowanie toczącej się sprawy i skontaktować się z Referentem. Firma prowadzi wyłącznie profil na Facebooku, gdzie regularnie wstawia posty, choć interakcja pod nimi jest znikoma. Ocena w tym zakresie to 4,5.

4. dostępność opinii o firmie w internecie

Opinie w Google Moja Firma i Zaufane.pl to jedyne możliwe do weryfikacji źródła opinii. Opinie na samej stronie Codex mają zupełnie inne zadanie (pozycjonowanie się w internecie). Czy istnieje podejrzenie, że firma kasuje negatywne komentarze? Chcemy wierzyć, że nie. Niestety, Codex nie udostępnia możliwości recenzji na Facebooku (minus 2,5 punktu), nigdzie indziej nie ma też informacji o działaniach kancelarii (chociażby na forach). Sama firma nie odpowiada też na żadne komentarze – ani pozytywne, ani negatywne – w swojej wizytówce Google (minus 0,5 punktu). Stąd ocena końcowa 2.

 

 

Podsumowanie recenzji i nasza opinia
Zakres świadczonych usług
Dostępność informacji na stronie
Dostępne kanały komunikacji z klientem
Dostępność opinii o firmie z wiarygodnych źródeł
Codex to kancelaria odszkodowawcza z wieloletnim doświadczeniem. Zespół kancelarii specjalizuje się w odszkodowaniach komunikacyjnych, za błędy lekarskie, szkody na mieniu, wypadki komunikacyjne i za śmierć bliskiej osoby. Największymi atutami Codex jest skuteczne wygrywanie spraw z ubezpieczycielami, interaktywność i indywidualny panel klienta z kontaktem do Referenta.
3.5
Nasza ocena
Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments