Dofinansowanie do klimatyzacji 2022

Dofinansowanie do klimatyzacji 2022 – Lista dotacji

Klimatyzacja staje się coraz częściej wykorzystywanym jedynym lub pomocniczym źródłem ciepła w domach Polaków. Z racji wszechobecnego kryzysu szukamy coraz tańszych rozwiązań grzewczych. Koszt montażu klimatyzacji w porównaniu z innymi systemami grzewczymi OZE jest zdecydowanie niższy, a w połączeniu z fotowoltaiką uchroni nasz portfel przed wysokimi rachunkami za prąd. Nie wszyscy wiedzą, że również na montaż klimatyzacji z funkcją grzania można ubiegać się o dopłatę i obniżyć tym samy koszt takiej instalacji. Jakie są zatem aktualne dofinansowania do montażu klimatyzacji z funkcją grzania?

Klimatyzacja - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do klimatyzacji 2022. Lista dotacji.

Pewnie nie wszyscy wiecie, że nowoczesne klimatyzatory ścienne oferują nie tylko funkcje chłodzenia, ale również grzania. Zaawansowane technologicznie modele potrafią grzać nawet przy temperaturach zewnętrznych dochodzących do -20 st. C, a niektóre nawet -30 st. C. Jak to możliwe? Klimatyzatory do ogrzewania wykorzystują pompę ciepła powietrze-powietrze poprzez działanie odwrotne do ich podstawowej funkcji chłodzenia. Dzięki procesowi odwrócenia działania klimatyzatora możliwe jest skorzystanie z dotacji na klimatyzację, a tak naprawdę na pompę ciepła typu powietrze-powietrze. Poniżej znajdziecie informacje na temat ogólnopolskich programów dofinansowań do instalacji klimatyzacji.

Czyste powietrze - dopłata do klimatyzacji

Program Czyste powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jest to najbardziej popularny program dofinansowania do wymiany źródła ciepła. Do końca września 2022 roku złożono 505.512 wniosków, a łączna suma wypłaconych dofinansowań to 3.542.573.754 złote.

Czyste powietrze informacje

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

O jakie źródła ciepła wnioskują Polacy?

Czyste powietrze wnioskowane źródła ciepła statystyka

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Powietrzne pompy ciepła to aż 21.84 % złożonych wniosków, a w tym oczywiście są wnioski o wymianę źródła ciepła na klimatyzację z funkcją grzania.

Kto może ubiegać się o podstawowy poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
 • lub jest właścicielem, lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą.

Dochód roczny osób powyżej wskazanych nie może przekraczać kwoty 100.000 złotych (liczy się tylko dochód wnioskującego).

Jakie są formy dofinansowania w części 1 - podstawowy poziom dofinansowania?

Dostępne są dwie formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze podstawowym na montaż klimatyzacji?

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze - powietrze z osprzętem. Możecie wnioskować o zwrot 30% kosztów, lecz nie więcej niż 3.000 złotych.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji z funkcją grzania
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+(dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 30% 3.000

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kto może ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub jest właścicielem, lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą.
 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie są formy dofinansowania w części 2 - podwyższony poziom dofinansowania?

Dostępne są cztery formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze podwyższonym na montaż klimatyzacji?

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze - powietrze z osprzętem. Możecie wnioskować o zwrot 60% kosztów, lecz nie więcej niż 6.000 złotych.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji z funkcją grzania
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+(dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 60% 6.000

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kto może ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniższe warunki:

 • Jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub jest właścicielem, lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą.
 • Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  lub wnioskującym jest osoba mająca ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie są formy dofinansowania w części 3 - najwyższy poziom dofinansowania?

Dostępne są trzy formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów;
 • dotacja z prefinansowaniem.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze najwyższym na montaż klimatyzacji?

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze - powietrze z osprzętem. Możecie wnioskować o zwrot 90% kosztów, lecz nie więcej niż 9.000 złotych.

Wysokość dofinansowania do klimatyzacji z funkcją grzania
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/powietrze Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+(dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 90% 9.000

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Jakie wymagania techniczne musi spełniać klimatyzacja, by dofinansowanie było możliwe?

Pompy ciepła powietrze-powietrze muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń odpowiednie wymagania klasy efektywności energetycznej na poziomie minimum A+.

Część producentów umieściła swoje klimatyzatory na zakup i montaż, których można otrzymać dotację na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista ZUM to baza zgłoszonych urządzeń, które spełniają wymagania techniczne przedstawione w programie „Czyste powietrze”, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie urządzenia spełniające wymagania znajdują się na liście ZUM.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie klimatyzacji z funkcją grzania?

Wnioski na dotację oraz dotację z prefinansowaniem można składać na dwa sposoby:

 • e-wniosek przez internet,
 • papierowy wniosek w urzędzie.

Jeżeli jesteś zainteresowany kredytem z dotacją, możesz złożyć wniosek w banku i skorzystać z “Kredytu Czyste Powietrze”.

Czyste powietrze jak złożyć wniosek o dofinansowanie

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

“Czyste powietrze plus” - kolejna opcja na dopłatę do klimatyzacji

“Czyste powietrze plus” jest to modyfikacja programu “Czyste powietrze” wprowadzająca kilka zmian. Część z nich została już ujęta w opisie programu wyżej.

Co się zmieniło od 15 lipca 2022 roku?

 • Na wymianę pieca węglowego starego typu tzw. kopciucha oraz na termomodernizację domu jednorodzinnego beneficjenci dostaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie wyższe o 10 tysięcy złotych.
 • W przypadku osób o najniższych dochodach maksymalna dotacja może wynieść nawet 79.000 złotych.
 • Do programu wprowadzono również możliwość uzyskania prefinansowania tj. otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych.
 • Zmodyfikowany program zakłada, w przypadku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10.000 złotych maksymalnych kwot dotacji na prace realizowane w ramach części 2 (podwyższony poziom dofinansowania) oraz 3 (najwyższy poziom dofinansowania).

Poniżej przedstawiamy, tabelę ukazującą jak prezentują się maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych.

UWAGA: W przypadku dofinansowania na montaż klimatyzacji z funkcją grzania interesuje nas wiersz “Pompa ciepła typu powietrze/powietrze”.

Maksymalna wysokość dotacji do klimatyzacji w programie Czyste powietrze

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

“Moje Ciepło” - z tego programu też można skorzystać!

Moje Ciepło to kolejny z rządowych programów, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na zakup i montażu pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i wody użytkowej, właścicielom nowych domów jednorodzinnych. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 29 kwietnia 2022 roku do wyczerpania puli środków lub do 31 grudnia 2026 roku.

Logotyp programu Moje ciepło

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Jakie inwestycje mogą być współfinansowane z programu Moje Ciepło?

Program ma służyć dotowaniu zakupu oraz montażu nowych pomp ciepła w nowym budownictwie jednorodzinnym. Na dotację możecie liczyć przy zakupie i montażu:

 • gruntowych pomp ciepła tj. grunt - woda oraz woda - woda z osprzętem;
 • pomp ciepła powietrze - powietrze (klimatyzacje z funkcją grzania) z osprzętem - musi to być pompa z systemem centralnym rozprowadzającym ciepło po całym budynku;
 • pomp ciepła powietrze - woda z osprzętem.

Dofinansowaniu podlega również zakup pomp ciepła ze zbiornikiem akumulacyjnym, lub buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej wraz z osprzętem.

W przypadku klimatyzacji z funkcją grzania interesuje nas dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze - powietrze. Z racji wymagania jednostki centralnej sprawdzi się tutaj klimatyzacja typu multi split lub klimatyzacja kanałowa, które pozwolą ogrzać wszystkie pomieszczenia w domu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

O dotacje ubiegać mogą się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych domów, dla których właściciele nie złożyli jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub jeżeli zawiadomienie zostało złożone to nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Jakie dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania?

Wysokość dofinansowania zależy między innymi od tego, jaka pompa ciepła będzie zainstalowana. Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do 30% lub 45% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 21 tysięcy złotych. Wyższe 45% dotacje przeznaczone są dla właścicieli budynków posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Wysokość dotacji do klimatyzacji w programie Moje ciepło

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Jakie wymagania techniczne musi spełniać klimatyzacja z funkcją grzania?

Pompy ciepła typu powietrze - powietrze muszą spełniać wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej na poziomie min. A+ dla klimatu umiarkowanego. Klasa energetyczna musi być potwierdzona kartą produktu oraz etykietą energetyczną.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski mogą być składane tylko w formie elektronicznej poprzez generator wniosków o dofinansowanie znajdujący się na stronie internetowej NFOŚiGW.

Dopłata do klimatyzacji z programu “STOP SMOG”

“Stop Smog” jest to rządowy program, którego okres wdrożenia przewidziany jest na lata 2019-2028, a jego budżet wynosi 698 milionów złotych. Program przeznaczony jest dla gmin lub działających w ich imieniu związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, w których obowiązuje tak zwana “uchwała antysmogowa”.

Stop smog informacje o programie

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program przeznaczony jest dla najmniej zamożnych właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotkniętych tak zwanym ubóstwem energetycznym. Szczególnie preferowana jest grupa osób mających prawo do ubiegania się o świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W programie określone są kryteria dochodowe:

 • na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekraczać 175% wysokości najniższej emerytury;
 • na mieszkańca w wieloosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekraczać 125% wysokości najniższej emerytury.

Dodatkowo osoba chcąca ubiegać się o dofinansowanie musi być właścicielem budynku znajdującego się na terenie gminy objętej programem.

Porozumienie Stop smog informacje

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Jakie inwestycje mogą być współfinansowane z programu “Stop Smog”?

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza, a także poprawa efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu wspierane mogą być poniższe inwestycje dla jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego:

 • termomodernizacja;
 • podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • dostęp do energii pochodzącej z instalacji OZE;
 • wymiana na niskoemisyjne (np. klimatyzacja z funkcją grzania) lub trwałe usunięcie wysokoemisyjnych źródeł ciepła;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynku oraz CWU.

Wspierane inwestycje są zależne od gminy oraz treści jej porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakiej wysokości dofinansowanie można otrzymać?

Wiele zależy od porozumienia podpisanego przez gminę, na której terenie znajduje się modernizowany budynek. Z zapisów w regulaminie programu wynika, iż samorządy mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji, a pozostałe 30% stanowi ich wkład własny.

W związku z powyższym właściciel domu jednorodzinnego, który planuje likwidację starego wysokoemisyjnego pieca i zakup oraz montaż efektywnego źródła ciepła niskoemisyjnego - na przykład montaż klimatyzacji z funkcją grzania może uzyskać dotację do 100% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 53 tysiące złotych.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Każdy z samorządów indywidualnie decyduje o sposobie, w jaki beneficjenci mogą przystąpić do programu. Informacji na temat naborów powinniście szukać na stronie internetowej Waszej gminy lub urzędu miasta.

Pieniądze równie z programu “Ciepłe mieszkanie”

“Ciepłe mieszkanie” jest to program przeznaczony dla gmin, które w swoich granicach będą ogłaszać nabór dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. Okres wdrożenia programu przewidziany jest na lata 2022-2026, a jego celem jest poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów oraz gazów cieplarnianych dzięki wymianie starych nieefektywnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne. W programie zaplanowane są dwa nabory wniosków dla gmin. Pierwszy zostanie uruchomiony do 31 grudnia 2022 roku, a drugi nabór zostanie uruchomiony do 31 grudnia 2023 roku.

Ciepłe mieszkanie informacje o programie

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Jakie wymagania techniczne musi spełniać klimatyzacja z funkcją grzania?

W ramach programu beneficjenci mogą ubiegać się w swoich gminach o dofinansowanie między innymi na zakup i montaż efektywnego źródła ciepła, a w tym klimatyzacji z funkcją grzania (pompa ciepła powietrze - powietrze).

W dokumentacji projektu określono rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dotyczące urządzeń. Pompa ciepła typu powietrze - powietrze wraz z osprzętem musi być klasyfikowana na poziomie efektywności energetycznej nie niższym niż A+ dla grzania (klimat umiarkowany). Klasa energetyczna musi być potwierdzona kartą produktu oraz etykietą energetyczną.

Wymagania techniczne dla klimatyzacji z funkcją grzania
Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Kto może ubiegać się o podstawowy poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym. Dochód roczny beneficjenta nie może przekraczać kwoty 120 000 zł (liczy się tylko dochód wnioskującego).

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze podstawowym na montaż klimatyzacji?

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie:

 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 złotych na jeden lokal mieszkalny;
 • w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 500 złotych. Lista najbardziej zanieczyszczonych gmin powinna zostać opublikowana wraz z ogłoszeniem o naborze.

Kto może ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym;
 • dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  - 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze podwyższonym na montaż klimatyzacji?

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie:

 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 złotych na jeden lokal mieszkalny;
 • w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 26 900 złotych. Lista najbardziej zanieczyszczonych gmin powinna zostać opublikowana wraz z ogłoszeniem o naborze.

Kto może ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania?

Każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym;
 • dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  lub osoba mająca ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie można otrzymać w wymiarze najwyższym na montaż klimatyzacji?

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie:

 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 złotych na jeden lokal mieszkalny;
 • w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 39 900 złotych. Lista najbardziej zanieczyszczonych gmin powinna zostać opublikowana wraz z ogłoszeniem o naborze.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Informacji na temat naborów powinniście szukać na stronie internetowej Waszej gminy lub urzędu miasta.

Ulga termomodernizacyjna - jak odliczyć klimatyzację z funkcją grzania od podatku

Nie wszyscy wiedzą, że zakup klimatyzacji w celu ogrzewania pomieszczeń można odliczyć w zeznaniu rocznym od podstawy obliczania podatku, korzystając z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi modernizowanego budynku jednorodzinnego. Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Ulgę termomodernizacyjną możecie łączyć na przykład z programem “Czyste powietrze”.

Czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat tego jak skorzystać z ulgi znajdziecie w innym naszym artykule - Ulga termomodernizacyjna 2022 – krok po kroku.

Klimatyzacja - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Gdzie jeszcze można pozyskać dotację na instalację klimatyzacji?

W celu uzyskania dofinansowania na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła na efektywną klimatyzację z funkcją grzania powinniście również zapoznać się z lokalnymi programami dofinansowań, z których można skorzystać na poziomie województwa, gminy lub miasta. O lokalne programy działające na terenie Waszego miejsca zamieszkania najlepiej dopytać we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Podsumowanie - lista dotacji do klimatyzacji z funkcją grzania

Podsumowanie - lista dotacji do klimatyzacji z funkcją grzania
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji
Czyste powietrze - poziom podstawowy Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą.
Dochód roczny osób powyżej wskazanych nie może przekraczać kwoty 100.000 złotych (liczy się tylko dochód wnioskującego).
30% kosztów, lecz nie więcej niż 3.000 złotych Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Czyste powietrze - poziom podwyższony Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą, a jej dochód miesięczny(na członka gospodarstwa domowego) nie może przekraczać kwoty:
- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
60% kosztów, lecz nie więcej niż 6.000 złotych Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Czyste powietrze - poziom najwyższy Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego, który został wydzielony w jednorodzinnym budynku i posiada wyodrębnioną księgę wieczystą, a jej dochód miesięczny(na członka gospodarstwa domowego) nie może przekraczać kwoty:
- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub wnioskującym jest osoba mająca ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
90% kosztów, lecz nie więcej niż 9.000 złotych Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Moje ciepło O dotacje ubiegać mogą się osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych domów, dla których właściciele nie złożyli jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub jeżeli zawiadomienie zostało złożone to nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Wsparcie można otrzymać w formie dotacji do 30% lub 45%(w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych. Zakupu/montaż nowych pomp ciepła w nowym budownictwie jednorodzinnym
Stop smog Program przeznaczony jest dla najmniej zamożnych właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotkniętych tak zwanym ubóstwem energetycznym.
W programie określone są kryteria dochodowe:
- na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekraczać 175% wysokości najniższej emerytury;
- na mieszkańca w wieloosobowym gospodarstwie domowym dochód nie może przekraczać 125% wysokości najniższej emerytury.
Dodatkowo osoba chcąca ubiegać się o dofinansowanie musi być właścicielem budynku znajdującego się na terenie gminy objętej programem.
do 100% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 53 tysiące złotych Wsparcie można otrzymać na wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne (np. klimatyzacja z funkcją grzania), lub na trwałe usunięcie wysokoemisyjnego źródła ciepła.
Ciepłe mieszkanie - poziom podstawowy Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym,a jej dochód roczny nie może przekraczać kwoty 120 000 zł (liczy się tylko dochód wnioskującego). Do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15 000 złotych na jeden lokal mieszkalny, lub w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 500 złotych. Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Ciepłe mieszkanie - poziom podwyższony Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym, a jej dochód miesięczny(na członka gospodarstwa domowego) nie może przekraczać kwoty:
- 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 25 000 złotych na jeden lokal mieszkalny, lub w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 65% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 26 900 złotych. Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.
Ciepłe mieszkanie - poziom najwyższy Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego znajdującego się w budownictwie wielorodzinnym, a jej dochód miesięczny(na członka gospodarstwa domowego) nie może przekraczać kwoty:
- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub osoba mająca ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia nie może przekraczać dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które określone jest w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku ubiegłego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 37 500 złotych na jeden lokal mieszkalny, lub w miejscowościach, które znajdują się na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce do 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 39 900 złotych. Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.

Klimatyzacja - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments