dofinansowanie do klimatyzacji 2023

Dofinansowanie do klimatyzacji 2023 - Lista dopłat

Coraz większą popularnością cieszy się w Polsce klimatyzacja montowana w mieszkaniach i domach. Wpływ na to mają liczne korzyści z jej posiadania – począwszy od możliwości regulacji temperatury (klimatyzacja nie tylko chłodzi, ale również ogrzewa powietrze), a na oczyszczaniu i osuszaniu powietrza kończąc. Co ważne, wszyscy zainteresowani inwestycją w klimatyzację mogą skorzystać z możliwości obniżenia jej kosztów. W jaki sposób? Otóż dzięki dostępnym dofinansowaniom do klimatyzacji 2023.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Rynek klimatyzatorów w Polsce dynamicznie rośnie

Jeszcze do niedawna klimatyzacja stosowana była głównie w biurowcach, hotelach, sklepach, czy innych miejscach usługowych. Jednak coraz chętniej montowana jest również w domach i mieszkaniach, w celu ucieczki przed niebezpiecznymi letnimi upałami, które wskutek zmian klimatu są coraz dotkliwsze. Jak wynika bowiem z badań opublikowanych w czasopiśmie Nature Climate Change, tylko w ciągu najbliższych 30 lat rekordowo wysokie fale upałów mogą się stać dwa do siedmiu razy częstsze, niż w minionych latach. Jeżeli zaś obecne trendy emisji gazów cieplarnianych utrzymają się, to po 2050 roku będą już one odnotowywane od trzech do dwudziestu jeden razy częściej. Jak zaznacza współautor badania, klimatolog Erich Fischer z Politechniki Federalnej w Zurychu:

Dotąd nie widzieliśmy takich fal upałów, jakie mogą nas czekać w kolejnych dziesięcioleciach.

Nie dziwi zatem fakt, że światowy rynek systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) dynamicznie się rozwija, przynosząc coraz większe zyski. Jak już wiemy, największą zaletą i głównym powodem montażu klimatyzacji jest komfort klimatyczny. Nie dotyczy on jednak tylko chłodzenia pomieszczeń, ale również ich szybkiego i efektywnego ogrzania, co zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu i konieczności szukania oszczędności, jest jej ogromną zaletą. Klimatyzatory z funkcją grzania wyposażone są bowiem w pompę ciepła (typu powietrze-powietrze), dzięki czemu zużywają znacznie mniej energii elektrycznej. Dodatkowo klimatyzatory również:

 • jonizują i oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, pyłków, drobnoustrojów i alergenów (dzięki zastosowaniu kilku rodzajów filtrów o różnorodnych właściwościach);
 • osuszają powietrze, eliminując z niego wilgoć, która w zbyt dużych ilościach stwarza sprzyjające warunki do rozwoju pleśni i grzybów.

Warto mieć również na uwadze to, że nowoczesne klimatyzatory domowe nie tylko gwarantują wysoki komfort użytkowania i proste uruchomienie, ale również cichą i niezawodną pracę.

Koszt inwestycji można obniżyć dzięki dofinansowaniu do montażu klimatyzacji z funkcją grzania

Do upowszechnienia klimatyzatorów znacząco przyczynił się również efektowny design jednostek wewnętrznych i co najważniejsze - coraz bardziej przystępne ceny tych urządzeń. Kiedyś stanowiły one towar luksusowy, na ten moment zaś, za sprawą szerokiej i zróżnicowanej oferty modeli klimatyzatorów, można wybrać urządzenie dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym również budżetu, jaki mogą oni przeznaczyć na ten cel. Obecnie cena klimatyzacji domowej (o najpopularniejszej mocy 3,5 kW) oscyluje w graniach 3.000 zł - 7.000 zł, bez kosztów związanych z jej montażem, które średnio wynoszą ok. 1.500 zł netto za zakres podstawowy. Należy jednak pamiętać, że to jaki będzie całkowity koszt inwestycji w klimatyzację, zależeć będzie od m.in.

 • parametrów klimatyzatora (więcej będzie trzeba zapłacić za urządzenia o większej mocy wydajności chłodniczej oraz wydajności grzewczej);
 • producenta urządzenia (również w tej branży występują producenci budżetowi, klasy średniej oraz klasy premium);
 • dodatkowych komponentów / funkcjonalności klimatyzatora (w tym moduł Wi-Fi, trybu cichej pracy, jonizacja powietrza, dodatkowej lampa UV, czy czujnika ruchu).

Koszt klimatyzacji można jednak obniżyć korzystając z różnych form dofinansowania do klimatyzacji.


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dofinansowanie do klimatyzacji 2023 - jakie opcje?

W 2023 roku dla osób zainteresowanych zakupem i montażem klimatyzacji dostępne są takie ogólnopolskie programy dofinansowań do instalacji klimatyzacji jak:

 • “Czyste Powietrze”
 • “Moje Ciepło”
 • “Stop Smog”
 • “Ciepłe Mieszkanie”
 • “Mój Prąd”
 • ulga termomodernizacyjna

Klimatyzacja - dofinansowanie z “Czystego Powietrza”

Czyste Powietrze jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców i na termomodernizację domów jednorodzinnych (dotyczy to jednak wyłącznie budynków istniejących, zarówno w przedsięwzięciach rozpoczętych, jak i zakończonych). W jego ramach można ubiegać o dotację lub pożyczkę na prace związane z m.in.

 • montażem fotowoltaiki;
 • montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji);
 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • wymianą pieca na nowoczesne źródło ciepła (w tym powietrzną i gruntową pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, czy kocioł gazowy kondensacyjny);
 • wymianą okien, drzwi, bramy garażowej.

Wpływ na tak duże zainteresowanie “Czystym Powietrzem” miały wprowadzone w 2020 roku zmiany, które nie tylko znacznie ułatwiły ubieganie się o dofinansowanie, ale i dały możliwość łączenia programu z ulgą termomodernizacyjną oraz gminnym programem “Stop Smog”.

Należy tu podkreślić, że również od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa odsłona tego programu, która ma jeszcze bardziej zachęcić gospodarstwa domowe do skorzystania z dotacji OZE. Najważniejszych zmiany dotyczą m.in.

 • podwyższenia rocznych progów dochodowych;
 • podniesienia kwoty samego wsparcia finansowego;
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku;
 • rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca.

kompleksowa termomodernizacja w ramach programu Czyste Powietrze

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

W ramach programu “Czyste Powietrze” złożonych zostało już do tej pory ponad 628.986
wniosków, na łączna kwotę 14.461.917.782 zł dofinansowania. Z czego największą popularnością cieszą się ekologiczne pompy ciepła:

wnioskowane źródła ciepła w Czystym Powietrzu

Źródło: czystepowietrze.gov.pl (na podstawie danych NFOŚiGW)

Natomiast na przestrzeni ostatnich 5 lat trwania programu same powietrzne pompy ciepła stanowiły 23,32 proc. złożonych wniosków. Co ważne, również w tej kategorii, znalazły się wnioski o wymianę źródła ciepła na klimatyzację z funkcją grzania.

Dofinansowanie do klimatyzacji z “Czystego Powietrza” - dla kogo?

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu “Czyste Powietrze” skierowane jest do właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą oni skorzystać z jednej z trzech następujących części programu:

 • podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentami którego mogą zostać osoby posiadające roczne zarobki (dochód roczny) do 135.000 zł;
 • podwyższonego poziomu dofinansowania, beneficjentami którego mogą zostać osoby, których miesięczne łączne zarobki, jeżeli mieszkają oni sami nie przekraczają 2.651 zł, a jeżeli z kimś - 1.894 zł;
 • najwyższego poziomu dofinansowania, w przypadku którego beneficjentami mogą być osoby, których miesięczne łączne zarobki, jeżeli mieszkają oni sami nie przekraczają 1.526 zł, a jeżeli z kimś - 1.090 zł. Ponadto z trzeciej części programu skorzystać mogą także osoby, które mają m.in. ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dotacja do klimatyzacji z “Czystego Powietrza” - wysokość wsparcia

Wysokość dofinansowania na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem, zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent. I tak w przypadku:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych) wynosi 40 proc., a maksymalna wysokość dofinansowania to 4.400 zł;
 • podwyższonego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dofinansowania do klimatyzacji sięga 70 proc., natomiast maksymalna wysokość dotacji to 7.800 zł;
 • najwyższego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji to 100 proc., przy jej maksymalnej wysokości wynoszącej 11.100 zł.

dofinansowanie do klimatyzacji z programu Czyste Powietrze

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Warto tu również przypomnieć, że wśród już wspomnianych wcześniej zmian w programie "Czyste Powietrze" w 2023 roku znalazły się również te dotyczące możliwości:

 • ubiegania się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli wypłaty części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z tym rządowym programem;
 • uzyskania wsparcia na częściową spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na modernizację domu. Umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW podpisały do tej pory, takie banki, jak: BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Alior Bank, Credit Agricole Bank Polska oraz Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A.

Dofinansowanie do klimatyzacji z “Czystego Powietrza” - warunki

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotrację w ramach programu "Czyste Powietrze" jest wymiana starych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Program Czyste Powietrze ma bowiem na celu poprawę efektywności energetycznej gospodarstw domowych, a także redukcję lub uniknięcie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Należy pamiętać, że dotację na klimatyzację w ramach wszystkich części programu “Czyste Powietrze” otrzymać można wyłącznie na:

 • urządzenia i materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i posiadające deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu;
 • pompy ciepła spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wszystkie urządzenia spełniające wymogi programu, w tym pompy ciepła typu powietrze/powietrze znajdują się w opracowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Powstaje ona w oparciu o zgłoszenia rynkowe, dokonane dobrowolnie przez producentów. Warto więc pamiętać, że jeśli wybrane przez nas urządzenia nie znajduje się na tej liście, to nadal może ono spełniać wymagania techniczne programu „Czyste Powietrze”.

Jak złożyć wniosek o dotację klimatyzacji z funkcją grzania?

Wnioski na dotację z tego rządowego programu można złożyć na dwa sposoby:

 • w formie elektronicznej - za pomocą systemu GWD (Generatora wniosków o dofinansowanie) lub też bezpośrednio poprzez system GWD dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/;
 • w formie papierowej - jest to możliwe w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, czy też nie dysponuje podpisem elektronicznym (wówczas wnioski składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Obowiązująca dokumentacja wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dotacje z programu “Czyste Powietrze” dostępna jest w serwisie gov.pl lub na stronach internetowych WFOŚiGW;
 • za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”. W tej sytuacji należy złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a dopiero po jego przyznaniu wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.

Dofinansowanie do montażu klimatyzacji z programu “Moje Ciepło”

O rosnącej popularności klimatyzacji świadczy również fakt, że coraz częściej o jej kupnie i montażu Polacy myślą już na etapie budowy domu. Obecnie inwestorzy planujący taką inwestycję mogą skorzystać z dotacji do klimatyzacji z programu Moje Ciepło, którego celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze zakupu i montażu nowej pompy ciepła typu:

 • powietrze/powietrze w systemie centralnym obsługującym cały budynek z osprzętem(klimatyzacja z funkcją grzania) z osprzętem;
 • powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem;
 • grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem.

W przypadku klimatyzacji z funkcją grzania wnioskodawcę interesuje dotacja na zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze. Przy czym z racji wymagania jednostki centralnej sprawdzi się tutaj klimatyzacja typu multi split lub klimatyzacja kanałowa, dzięki którym można ogrzać wszystkie pomieszczenia w budynku.

Dotacja do klimatyzacji z programu “Moje Ciepło” - dla kogo?

Dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie jest uzależnione od dochodów. Należy jednak spełnić szereg innych wymogów, w tym ten, że o dotację może ubiegać się osoba fizyczna, będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego domu jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego, na dzień składania wniosku o dotację:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu jego budowy nie wcześniej niż 01.01.2021 roku lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

Beneficjentem programu “Moje Ciepło” może być wyłącznie osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto wnioskodawca musi być też wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym (natomiast w przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy, a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie). Co ważne:

 • w okresie używania zakupionej pompy ciepła nie można stosować urządzeń grzewczych na paliwo stałe (tym kominków czy pieców na węgiel i drewno);
 • NFOŚiGW nie zdecydowało się na wprowadzenie do programu warunku posiadania fotowoltaiki (chociaż montaż pompy ciepła uzupełnia się z mikroinstalacją PV, która może ją zasilać).

Wysokość dofinansowanie na klimatyzację z programu “Moje Ciepło”

Wysokość dofinansowania z “Mojego Ciepła” zależy od rodzaju zakupionego urządzenia. Jest to wsparcie w formie dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:

 • 7.000 zł w przypadku pomp ciepła powietrze/powietrze (wraz z dodatkowymi częściami) oraz pomp ciepła powietrze/woda ze zbiornikiem buforowym, magazynem c.w.u. i innymi elementami wchodzącymi w skład instalacji;
 • 21.000 zł w przypadku gruntowej pompy ciepła z niezbędnym osprzętem oraz zbiornikiem buforowym i magazynem c.w.u.

Ponadto na wyższą dotację mogą liczyć właściciele budynków posiadających Kartę Dużej Rodziny (zwiększa ona wtedy z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi):

wysokość dofinasowania z programu Moje Ciepło

Źródło: mojecieplo.gov.pl

Dofinansowanie na klimatyzację z programu “Moje Ciepło” - wymagania techniczne

Z programu “Moje Ciepło” może być udzielone jedno dofinansowanie na inwestycję obejmującą zakup i montaż nowej pompy ciepła. Urządzenie musi być wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy - od 2023 roku wymóg Ep wynosi maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Co ważne, pompa ciepła typu powietrze/powietrze musi spełniać wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej na poziomie min. A+ dla klimatu umiarkowanego (klasa energetyczna musi być potwierdzona kartą produktu oraz etykietą energetyczną).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie klimatyzacji z funkcją grzania z programu “Moje Ciepło”?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku, lub też do wyczerpania środków. Można je złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Rejestracja wniosku trwa do 3 dni od daty wpływu wniosku, natomiast jego ocena do 60 dni od daty jego rejestracji.

Dofinansowanie do klimatyzacji w domu z programu “Stop Smog”

Kolejnym programem mającym przyspieszyć wymianę oraz likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, a także wesprzeć termomodernizację w domach jednorodzinnych jest Stop Smog. Odbiorcami programu są najmniej zamożni obywatele zamieszkujący budynki jednorodzinne w gminach położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. W ramach programu “Stop Smog” wspierane są inwestycje związane z:

 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • wymianą lub likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne (w tym m.in. klimatyzację z funkcją grzania);
 • termomodernizacją (w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów);
 • zmniejszeniem zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;
 • zapewnieniem budynkom dostępu do energii z instalacji OZE oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzeniu energii elektrycznej z tej instalacji (w tym będących własnością gminy).

Inwestycje wspierane w ramach programu “Stop Smog” są zależne od gminy oraz treści jej porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jaka jest wysokość dofinansowania z programu “Stop Smog”?

Wysokość dofinansowania jakie można uzyskać z programu “Stop Smog” wynosi:

 • do 70 proc. współfinansowania dla gmin do 100.000 mieszkańców;
 • poniżej 70 proc. współfinansowania dla gmin powyżej 100.000 mieszkańców poniżej.

Przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku (natomiast w przypadku budynku o dwóch lokalach - w jednym lokalu), nie może przekroczyć 53.000 zł.

Gdzie złożyć wniosek o dotację z programu “Stop Smog”?

Każdy samorząd indywidualnie decyduje o sposobie, w jaki beneficjenci mogą przystąpić do programu “Stop Smog”. W związku z tym najlepiej jest poszukać informacji na ten temat na stronie internetowej gminy lub urzędu miasta.

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu “Ciepłe Mieszkanie”

Uzupełnieniem programu “Czyste Powietrze” skierowanego do właścicieli domów jednorodzinnych jest ogólnopolski program Ciepłe Mieszkanie, wspierający wymianę źródeł i termomodernizację w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu to 1,4 mld zł, natomiast okres jego wdrażania realizowany będzie w latach 2022-2026 (same zaś zobowiązania zawieranie przez WFOŚiGW umów z gminami podejmowane będą do 30.06.2024 roku). Dotacja z programu “Ciepłe Mieszkanie” można przeznaczyć na:

 • likwidację indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, na m.in. pompy ciepła (w tym pompy ciepła powietrze/powietrze i pompy ciepła powietrze/woda), ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe kondensacyjne, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, czy też podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (w tym do znajdującego się w nim węzła cieplnego);
 • wentylację mechaniczną;
 • wymianę okien i drzwi;
 • dokumentację projektową;
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Dofinansowanie do klimatyzacji z “Ciepłego Mieszkania” - dla kogo?

Dofinansowanie do klimatyzacji z programu “Ciepłe Mieszkanie” skierowane jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Podobnie, jak w “Czystym Powietrzu”, beneficjenci końcowi tego programu zostali podzieleni na trzy grupy:

 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 120.000 zł;
 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • z dochodem rocznym, który nie przekracza kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ponadto o ten poziom dotacji mogą ubiegać się również osoby fizyczne, które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość wsparcia z programu “Ciepłe Mieszkanie”

Wysokość dotacji na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania tj. pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem, zależy od części programu “Ciepłe Mieszkanie”. W przypadku:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dotacji do klimatyzacji wynosi do 30 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 15.000 złotych na jeden lokal mieszkalny. Natomiast w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach w Polsce do 35 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17.500 złotych;
 • podwyższonego poziomu dofinansowania - maksymalna intensywność dofinansowania do klimatyzacji sięga do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji (nie więcej jednak niż 25.000 zł na jeden lokal mieszkalny). Natomiast kwota ta jest wyższa w przypadku budynku wielorodzinnego położonego w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin (wówczas jest to do 65 proc. faktycznie poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 26.900 zł na jeden lokal mieszkalny);
 • najwyższego poziomu dofinansowania - intensywność dotacji i maksymalna jego kwota wynosi do 90 proc. faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji (nie więcej niż 37.500 zł na jeden lokal mieszkalny) oraz do 95 proc. kosztów (nie więcej niż 39.900 zł) na jeden lokal w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Dofinansowanie na klimatyzację z programu “Ciepłe Mieszkanie” - wymagania techniczne

Podobnie, jak w przypadku programu “Czyste Powietrze”, również i w “Ciepłym Mieszkaniu”, pompy ciepła powietrze/powietrze podlegające dofinansowaniu:

 • muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu;
 • posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”), w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 • spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wnioski z programu “Ciepłe Mieszkanie”

W programie “Ciepłe Mieszkanie” zaplanowane są dwa nabory wniosków dla gmin:

 • pierwszy był uruchomiony do 31 grudnia 2022 roku;
 • drugi nabór zostanie natomiast uruchomiony do 31 grudnia 2023 roku.

Informacji na temat naborów należy szukać na stronie internetowej gminy lub urzędu miasta odpowiedniej do swojego miejsca zamieszkania.

Mój Prąd 5.0 - dofinansowanie do klimatyzacji

W ramach piątej już edycji programu Mój Prąd można uzyskać dofinansowanie między innymi na pompy ciepła powietrze-powietrze, a do takich właśnie urządzeń zaliczana jest klimatyzacja. Ten program priorytetowy sukcesywnie poszerzany jest o nowe rodzaje instalacji i urządzeń wspierających produkcje i wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dlatego też warunkiem otrzymania dotacji na zakup klimatyzacji w ramach programu Mój Prąd jest jednoczesne przeprowadzenie inwestycji w fotowoltaikę. Jakiej wysokości dofinansowanie można uzyskać?

 • do 4400 zł na pompę ciepła powietrze-powietrze (klimatyzację);
 • dofinansowania w ramach programu Mój Prąd skierowane są do osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna a klimatyzacja

Kolejnym ze sposobów poprawy jakości powietrza w Polsce jest ulga termomodernizacyjna, adresatami której są podatnicy opodatkowani:

 • podatkiem liniowym;
 • na zasadach ogólnych (podatnicy składający PIT-36 lub PIT-37);
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszącymi wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje nie tylko realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, ale i instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) oraz wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (m.in. na pompy ciepła, czy system ogrzewania elektrycznego). Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulgę termomodernizacyjną przysługującą podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego można łączyć zarówno z programem “Czyste Powietrze”, jak i programem - “Stop Smog”.

Dofinansowanie do klimatyzacji - Lista

O dofinansowanie do klimatyzacji w 2023 roku można ubiegać się w ramach następujących programów:

Dofinansowanie do klimatyzacji w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) maks. 11.100 zł (najwyższy poziom dofinansowania) zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem nabór ciągły
Moje Ciepło osoby fizyczne (właściciele nowobudowanych domów) maks. do 7.000 zł na pompę ciepła powietrze/powietrze zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem do 31.12.2026 roku
Stop Smog osoby fizyczne ubogie energetycznie do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zakup i montaż pompy ciepła do 31.12.2026 roku
Ciepłe Mieszkanie osoby fizyczne (właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych) do 95 proc. kosztów, w zależności od dochodu zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem do 31.12.2023 roku (II nabór)
Mój Prąd 5.0 osoby fizyczne -do 4.400 zł - pompa ciepła powietrze-powietrze montaż fotowoltaiki z pompą ciepła nabór ruszył 22.04.2023 roku

Koszty zakupu i montażu klimatyzacji można także obniżyć korzystając z ulgi podatkowej:

Dofinansowanie do klimatyzacji w 2023 roku w formie ulg
Nazwa
ulgi
Dla kogo? Zasady Uwagi
Ulga termomodernizacyjna osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych opodatkowani liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem możliwość odpisania poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania maks. limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela
Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Witek
Witek
2023-08-16 20:31

Informacje nie są pełne. W programie czyste powietrze ewentualna dopłata do klimatyzacji z f. grzania tylko przy wymianie starego, nieefektywnego źródła ciepła. Bez wymiany nie ma dopłaty.