dofinansowanie do kolektorów słonecznych 2023

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych 2023

Kolektory słoneczne to nowoczesny i ekologiczny sposób na ogrzewanie wody oraz wspomaganie centralnego ogrzewania. Wiele osób zastanawia się czy są dotacje na kolektory słoneczne, dzięki którym możliwe byłoby obniżenie kosztów związanych z ich zakupem i montażem. Odpowiedź brzmi – oczywiście, że tak! Sprawdźcie naszą listę dofinansowań do kolektorów słonecznych!

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Kolektory słoneczne - korzyści

Na całym świecie i w Polsce coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania wykorzystujące OZE. Podyktowane jest to:

 • po pierwsze - aktualnymi regulacjami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Aby osiągnąć wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, który nie może być wyższy niż 70 kWh/(m2.rok), niezbędny jest montaż w gospodarstwie domowym jednego z następujących rozwiązań: fotowoltaiki, pompy ciepła, kotła na biomasę, kogeneracji, magazynu wody deszczowej, elektrowni wiatrowej, lub kolektorów słonecznych;
 • po drugie - licznymi zaletami wynikającymi z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w tym: oszczędnościami, wygodą, troską o jakość życia na naszej planecie, czy własnym wizerunkiem, jako osoby świadomej tego, jakie ryzyko pociąga za sobą korzystanie z konwencjonalnych źródeł energii i ciepła.

W Polsce w ekologiczny sposób można produkować nie tylko własną energię elektryczną dzięki wykorzystaniu do tego paneli fotowoltaicznych (w kraju jest już ponad milion prosumentów), ale i ogrzewać oraz chłodzić dom pompą ciepła, która też maksymalnie zwiększa konsumpcję energii elektrycznej wyprodukowanego przez instalację PV. Co ważne, w ekologiczny i tani sposób można też podgrzewać wodę użytkową.

Wśród dostępnych opcji znajdują się następujące z nich: pompa ciepła do cwu i interesujące nas kolektory słoneczne (potocznie zwane też solarami), które przekazują energię słoneczną w postaci ciepła do układów grzewczych. Wśród najważniejszych korzyści wynikających z tego rozwiązania wymienia się przede wszystkim:

 • komfort użytkowania - kolektory słoneczne są bezobsługowe, a inwestor nie musi się martwić uzupełnianiem paliwa, które jest praktycznie niewyczerpalne (przynajmniej przez kolejne kilka miliardów lat);
 • proekologiczność - ciepło, niezbędne do pozyskania ciepłej wody użytkowej oraz wspomaganie centralnego ogrzewania, wytworzone w ten sposób nie zanieczyszcza środowiska;
 • energooszczędność, instalacja solarna pozwala ograniczyć zużycie energii i cieszyć się z niższymi comiesięcznymi rachunkami za ogrzewanie wody użytkowej;
 • niezależność od jednego źródła ciepła - inwestor nie jest wówczas skazany na korzystanie z tradycyjnych, bardziej kosztownych nieodnawialnych źródeł energii (zwłaszcza teraz, gdy ceny gazu i ceny prądu są coraz wyższe);
 • uniwersalność - kolektory słoneczne mogą być montowane na dachach domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i na osiedlach mieszkalnych, a ich montaż podnosi wartość budynku;
 • niezawodność i bezawaryjność - solary są wytrzymałe mechanicznie i przy prawidłowym działaniu oraz regularnej konserwacji, mogą pracować nieprzerwanie co najmniej 20 lat;
 • brak formalności administracyjno-prawnych i pozwoleń, a także szybki i prosty montaż, który w domu jednorodzinnym trwa z reguły 1-2 dni (kolektory instaluje się na dachu od strony południowej, na ścianie lub gruncie).

Wzrost zainteresowania kolektorami słonecznymi

W Polsce kolektory słoneczne służą przede wszystkim do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Coraz częściej jednak wykorzystywane są też do wspomagania systemu grzewczego, w tym takich źródeł ciepła jak: pompy ciepła, kotły gazowe, elektryczne czy na biomasę. Rosnąca popularność instalacji hybrydowych (również i w Polsce) spowodowana jest obawą o wzrastające ceny paliw. Główną zaletą instalacji hybrydowej, jest bowiem ograniczenie ilości spalanego paliwa lub też zużycia energii elektrycznej (np. w przypadku pomp ciepła czy pieców elektrycznych), co znacznie obniża rachunki za ogrzewanie. Dotyczy to zwłaszcza okresu przejściowego, kiedy to dogrzewanie tradycyjnymi źródłami ciepła może być całkowicie wyłączone.

Największy boom na kolektory słoneczne przypadł na lata 2018-2019, kiedy to, ich sprzedaż odbywała się w wyniku rozstrzygniętych wcześniej przetargów gminnych. W późniejszym czasie widoczny był trend spadkowy, co spowodowane było wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim brakiem jakichkolwiek działań promocyjnych oraz informacyjnych wspierających tę ekologiczną technologię oraz opiniami odnośnie tego, że nie sprzyja jej położenie geograficzne Polski. Nie jest to oczywiście prawdą, albowiem roczna gęstość promieniowania słonecznego w naszym kraju na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 - 1250 kWh/m². Natomiast rocznie usłonecznienie, w zależności od regionu wynosi od 1.390 do 1.900 godzin, co przy uśrednieniu daje 1.600 godzin na rok.

nasłonecznienie w Polsce

Żródło: ciechanow.pomiaryinfo.pl

Oznacza to zatem, że do dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja solarna zapewnia przeszło 50 proc. ciepła potrzebnego do przygotowywania c.w.u. w ciągu całego roku (w miesiącach letnich odpowiednio dobrany zestaw pokryje natomiast nawet 100 proc. zapotrzebowania).

Ponadto na niezbyt duże dotychczas zainteresowanie kolektorami słonecznymi miała także wpływ mniejsza liczba dotacji, dzięki którym można byłoby obniżyć koszt takiej inwestycji. Wszystko zmieniła sytuacja gospodarcza i gwałtowny wzrost cen, który zmusił Polaków do poszukiwania alternatywnych i tańszych źródeł ciepła. Wpływ na to miało również pojawienie się kolejnych dofinansowań do kolektorów słonecznych, które pozwalają obniżyć koszt tego rodzaju inwestycji.

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Kolektory słoneczne - cena

Cena kolektorów słonecznych z całą instalacją wynosi obecnie ok. 15.000 - 20.000 zł, w przypadku 2-4 osobowej rodziny. Przy czym to, jaki będzie ostateczny koszt całego przedsięwzięcia zależeć będzie w dużej mierze od:

 • rodzaju kolektorów i ich wielkości - w Polsce dominują w sprzedaży kolektory płaskie, które oferują najkorzystniejszą relację ceny do wydajności cieplnej. Kolektory próżniowe stanowią natomiast margines w sprzedaży tego typu instalacji;
 • rodzaju absorbera - standard stanowią obecnie absorbery aluminiowo-miedziane(Al-Cu), zaś rozwijający się dopiero trend rynkowy w budowie kolektorów słonecznych stanowią absorbery aluminiowo-aluminiowo (Al-Al), wprowadzające korzystniejszy poziom ceny w stosunku do wydajności cieplnej;
 • dodatkowych elementów, w tym stacji solarnej, zasobnika wody, regulatora, liczby rur i innych niezbędnych elementów znajdujących się w zestawie;
 • montażu instalacji - jego cena zależy od zakresu prac, wielkości, stopnia skomplikowania i sposobu montażu instalacji. Można ją bowiem zamontować na połaci dachu, wolnostojącej konstrukcji, czy też na specjalnym stelażu;
 • kosztów robocizny, na co wpływ ma dostępność oraz konkurencyjność firm wykonawczych, czy też odległość gospodarstwa od większych aglomeracji miejskich.

Warto mieć również na uwadze to, że wpływ na opłacalność montażu kolektorów słonecznych ma również:

 • liczbę mieszkańców i ilość zużywanej przez nich na co dzień wody - instalacja tak jest tym bardziej opłacalna, im więcej ciepłej wody zużywamy i im więcej osób mieszka w budynku. Wpływa to również na szybszy zwrot inwestycji;
 • dotychczasowe koszty związane z pozyskiwaniem c.w.u. im droższy jest nośnik ciepła, którym dotychczas ogrzewany był dom i podgrzewana woda użytkowa, tym bardziej opłacalna będzie inwestycja w instalację solarną;
 • żywotność kolektorów słonecznych - ich trwałość zależy od technologii wykonania instalacji solarnej i jakości wybranych przez producentów materiałów. Jednak na żywotność solarów wpływ ma również ich prawidłowa eksploatacja oraz regularne (najlepiej coroczne) przeglądy techniczne. Przy spełnieniu tych warunków kolektory słoneczne posłużą użytkownikom nawet przez kilkadziesiąt lat.

Kolektory słoneczne - dofinansowanie 2023

Koszt kolektorów słonecznych można obniżyć i to znacznie decydując się, na którąś z dostępnych obecnie dotacji do OZE, z których skorzystać może szerokie grono odbiorców, w tym:

 • osób fizycznych;
 • przedsiębiorców;
 • rolników;
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz podlegających im podmiotów (szpitali, szkół i uczelni wyższych, straży pożarnych, bibliotek i muzeów).

W przypadku gospodarstw domowych, dofinansowanie do kolektorów 2023 dostępne jest w ramach:

 • programów ogólnopolskich, w tym: “Czyste Powietrze” i “Stop Smog”;
 • programów regionalnych, których powstanie jest efektem uchwał antysmogowych;
 • ulgi termomodernizacyjnej, z której skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego ponoszący wydatki na jego termomodernizację.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych - ogólnopolskie programy

W celu przyspieszenia montażu instalacji OZE w Polsce już od wielu lat funkcjonują różne programy wsparcia, których celem jest pokrycie części kosztów związanych z ekologicznymi inwestycjami, takimi jak m.in. zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dofinansowanie na kolektory słoneczne - program Czyste Powietrze

Najpopularniejszym z rządowych programów jest obecnie Czyste Powietrze, który ma być realizowane do 2029 roku. Beneficjenci mogą w jego ramach otrzymać dotacje na:

 • kompleksową termomodernizację budynków jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W jej zakres wchodzi także demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne spełniające najwyższe normy (w tym pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe).

Maksymalna wysokość dotacji, jaką można otrzymać to nawet do 135.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Ponadto dodatkowo dla wszystkich poziomów dostępna jest dotacja do 1.200 zł na audyt energetyczny. Dofinansowanie na kolektory słoneczne dostępne jest w ramach “Czystego Powietrza” od 2020 roku. Przy czym to jakie wysokie ono będzie, zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent i tak:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu Czyste Powietrze 3.0), maksymalna intensywność dotacji do kolektorów słonecznych (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych) wynosi 40 proc., a maksymalna wysokość dofinansowania to 8.100 zł;
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu Czyste Powietrze 3.0), maksymalna intensywność dofinansowania do kolektorów słonecznych wynosi już 70 proc., zaś maksymalna wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 14.300 zł;
 • dla najwyższego poziomu dofinansowania (część trzecia programu Czyste Powietrze 3.0), maksymalna intensywność dofinansowania do kolektorów słonecznych to 100 proc., przy maksymalnej wysokości dotacji wynoszącej 20.400 zł.

Co ważne, dotację w przypadku solarów, w ramach wszystkich części programu “Czyste Powietrze’’, otrzymać można na:

 • zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych będących elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła);
 • zakup i montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych).

Ponadto należy również pamiętać o wymaganiach technicznych odnośnie kolektorów słonecznych, które podlegają dotacji (są one identyczne co do każdego poziomu programu). I tak ważne jest, aby kolektory słoneczne:

 • posiadały certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający m.in. przeprowadzenie badań kolektora;
 • spełniały wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu (w przypadku montażu zestawu hybrydowego w powiązaniu z kolektorami słonecznymi).

dofinansowanie do kolektorów słonecznych 2023 Czyste Powietrze

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Ponadto beneficjenci zarówno podwyższonego, jak i najwyższego poziomu dofinansowania “Czystego Powietrza” mogą również ubiegać się o 50 proc. dotację w ramach prefinansowania inwestycji, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Również od 6 lipca 2021 roku można otrzymać wsparcie na częściową spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na modernizację domu. W tym przypadku warunkiem jest przyznanie przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z tym rządowym programem. Umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW podpisały dotychczas takie banki, jak m.in.

 • BNP Paribas Bank Polska;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Alior Bank;
 • Credit Agricole Bank Polska;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A.
Program “Czyste Powietrze” można również łączyć z programem Stop Smog i ulgą termomodernizacyjną.

Dofinansowanie na kolektory słoneczne - program Stop Smog

Stop Smog to kolejny rządowy program, który ma pomóc samorządom w walce o lepszą jakość powietrza. Jest on bowiem skierowany do gmin położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa (nie wprowadziły ich do tej pory tylko dwa województwa - podlaskie i warmińsko-mazurskiego). Dofinansowanie z programu “Stop Smog” przeznaczyć można na:

 • wymianę lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne;
 • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Program “Stop Smog” skierowany jest do osób najmniej zamożnych (wg wyliczeń Instytutu Badań Strukturalnych, 12,2 proc. mieszkańców naszego kraju, czyli 4,6 mln osób żyje na pograniczu lub w ubóstwie energetycznym). Wysokość dofinansowania wynosi natomiast dla:

 • dla gmin do 100.000 mieszkańców do 70 proc. współfinansowania;
 • dla gmin powyżej 100.000 mieszkańców poniżej 70 proc. współfinansowania.

Przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach - w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53.000 zł.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych 2023 z programu Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych można również uzyskać z programu Mój Prąd 5.0, którego głównym celem jest zwiększenie produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Co ważne, najnowsza edycja programu została rozszerzona nie tylko o dofinansowanie do pomp ciepła, ale i również do kolektorów słonecznych, co wynika z potrzeb inwestorów. Wysokość dotacji na kolektory słoneczne do c.w.u. wyniesie do 3.500 zł.

Należy tu również podkreślić, że maksymalna kwota dotacji w nowej edycji wzrosła do 58.000 zł. Ubiegać się o nią może każdy, kto zdecyduje się na inwestycję w gruntową pompę ciepła i wszystkie komponenty (czyli oprócz gruntowej pompy ciepła także na mikroinstalację PV, magazyn energii, system EMS / HEMS i kolektory słoneczne). Dotacja z programu Mój Prąd 5.0 dla poszczególnych przedsięwzięć nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie będą również obowiązywały kryteria dochodowe. Natomiast nabór wniosków ruszył 22.04.2023 roku.

Solary na ciepła wodę - dofinansowanie w ramach programów regionalnych

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych można też uzyskać w ramach wojewódzkich, gminnych lub miejskich dotacji do termomodernizacji i wymiany starego pieca na bardziej ekologiczny. Wysokość dofinansowania do solarów zależy wówczas od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze. Obecnie można je uzyskać w ramach następujących programów:

 • Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie, który jest obecnie liderem w rankingach jakości powietrza w Polsce, a wszystko dzięki temu, że już od wielu lat wspiera proekologiczne działania mieszkańców. Mogą oni ubiegać się nie tylko o dopłatę do wymiany pieców wykorzystujących paliwo stałe, ale i na poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu urządzeń wykorzystujących OZE, w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła. Maksymalna wysokość dotacji w 2023 roku wyniesie 60 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 800 zł za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła;
 • Gminna dotacja celowa na odnawialne źródła energii w Gminie Choroszcz, która również w 2023 roku kontynuuje udzielanie wsparcia mieszkańcom w zakresie ubiegania się o dotacje na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dofinansowanie dotyczy również kolektorów słonecznych, którego wysokość wynosić może nie więcej niż 2.500 zł brutto. Wnioski są przyjmowane do 31 maja każdego roku.

Warto również mieć na uwadze to, że programy i przetargi na instalację kolektorów słonecznych często odbywają się w gminach (lub w ich sąsiedztwie), które miały już z nimi jakieś wcześniejsze doświadczenia. W związku z tym, aby otrzymać więcej informacji na temat dofinansowania do solarów, najlepiej udać się do urzędu miasta lub gminy, aby zapytać o możliwe dofinansowanie na solary.

Dodatkowe środki na montaż instalacji solarnej można również uzyskać dzięki Funduszom Europejskim. Przykładem jest tutaj Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Realizacja programu ma służyć zwiększeniu efektywności energetycznej (w tym również mieszkalnictwa), a także zwiększyć udział zielonej energii z OZE w końcowym zużyciu energii.

Dofinansowanie na kolektory słoneczne - ulga termomodernizacyjna 2023

Kolejnym sposobem na ograniczenie smogu w Polsce jest również ulga termomodernizacyjna, której adresatami są:

 • osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych (skala podatkowa wg stawek 12 proc. i 32 proc. na PIT-36 oraz PIT-37);
 • ryczałtowcy, a więc podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (różne stawki podatku od przychodu na PIT-28);
 • przedsiębiorcy opodatkowani w sposób liniowy (wg stawki 19 proc. na PIT-36L).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których inwestor jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

 • wykonane przyłącze do sieci ciepłowniczej lub przyłącze gazowe;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • montaż wysokowydajnego kotła gazowego;
 • wymiana zbiornika na gaz lub zbiornik na olej;
 • koszt materiałów budowlanych poniesionych na ocieplenie budynku;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • montaż kolektora słonecznego.

Ulgę termomodernizacyjną można łączyć m.in. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

Kolektory słoneczne dofinansowanie 2023. Lista dotacji.

O dofinansowanie na kolektory słoneczne w 2023 roku będzie można ubiegać się w ramach następujących programów:

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) maks. 20.400 zł (najwyższy poziom dofinansowania) zakup i montaż kolektorów słonecznych nabór ciągły
Stop Smog osoby fizyczne ubogie energetycznie do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej termin naboru do 2024 roku
Mój Prąd osoby fizyczne do 3.500 zł zakup i montaż kolektorów słonecznych nabór 5.0 od 22.04.2023 roku.
Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie osoby fizyczne do 60 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła zakup i montaż kolektorów słonecznych do końca grudnia 2023 roku
Gminna dotacja celowa na odnawialne źródła energii w Gminie Choroszcz osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości do 2.500 zł brutto na kolektory słoneczne zakup i montaż kolektorów słonecznych wnioski są przyjmowane do 31 maja każdego roku

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych w 2023 roku w formie ulg

Dotacje na kolektory słoneczne w 2023 roku to nie wszystko, albowiem koszty montażu instalacji solarnej można również obniżyć korzystając z ulgi podatkowej:

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych w 2023 roku w formie ulg
Nazwa
ulgi
Dla kogo? Zasady Uwagi
Ulga termomodernizacyjna osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych opodatkowani liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem możliwość odpisania poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania maks. limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments