Dofinansowanie do magazynu energii i ciepła dla podlaskich samorządów

Dofinansowanie do magazynu energii i ciepła dla podlaskich samorządów

Na Podlasiu uruchomiono nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu budowy i rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a kwota przeznaczona na projekty w ramach tego naboru to 50 mln zł. Nabór trwa do 10 października 2023 r., a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2024 r.

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Cel programu i możliwości dofinansowania

Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie obejmie budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej i ciepła. Dzięki uzyskanym środkom gminy będą mogły przyznać granty swoim mieszkańcom na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem magazynów energii i magazynów ciepła.

Kto może składać wnioski?

Programem „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027” administruje Zarząd Województwa Podlaskiego. Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz stowarzyszenia. O wsparcie nie można ubiegać się w przypadku projektów, dla których wnioskodawcami są członkowie któregoś z wymienionych obszarów funkcjonalnych: białostockiego, miejskiego (Suwałk) i miejskiego (Łomży). Jednostki im podległe również nie mogą starać się o dofinansowanie.

Wnioski trafią do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Pisma i załączniki do wniosków będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej.

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Samorząd wojewódzki zaangażowany w OZE

Jak podkreślił wicemarszałek województwa podlaskiego, Marek Olbryś, samorząd województwa jest mocno zaangażowany w rozwój OZE na terenie województwa. Wicemarszałek powiedział:

Dzięki środkom z nowego programu regionalnego możemy kontynuować transformację energetyczną regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne.

Komplet informacji dotyczących naboru oraz listę wymaganych dokumentów udostępniono na stronie Funduszy Podlaskich.

Magazyny energii - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments