dofinansowanie do pieca na pellet 2022

Dofinansowanie do pieca na pellet 2022 - Lista dotacji

Piece na pellet cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Przy czym wpływ na to mają nie tylko nowe przepisy dotyczące sposobów ogrzewania domu (WT 2021), ale i to, że są one ekologiczne i tanie w eksploatacji. Co istotne, aby obniżyć koszt inwestycji związanej z ich zakupem można skorzystać, z którejś z form dofinansowania do pieca na pellet. Ile wynosi takie wsparcie? Kto może się o nie ubiegać i gdzie szukać go w 2022 roku? Sprawdźcie!

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Piec na pellet - co sprzyja dynamicznemu rozwojowi tych urządzeń w Polsce?

Obecnie, ze względu na zmiany klimatyczne i niedobór zasobów coraz większy nacisk kładzie się na szukanie bardziej ekologicznych rozwiązań i technologii. Dotyczy to również branży budowlanej, obejmującej wszystkie jej etapy - od wyboru odpowiedniej lokalizacji budowy po specjalnie dobrane materiały i zwiększoną efektywność energetyczną. W nowym, ekologicznym budownictwie, charakteryzującym się przede wszystkim doskonałą efektywnością wykorzystania zasobów w zakresie materiałów oraz energii, szkodliwy wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i zdrowie mieszkańców zredukowany jest do minimum.

Należy tu również podkreślić, że od 2021 roku obowiązują w branży budowlanej nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymogi energooszczędności dla budynków - WT 2021. Spełnić je musi nie tylko każdy budynek, który otrzyma pozwolenie na budowę, ale i ten modernizowany lub rozbudowywany. Nowe wytyczne mają wpływ na wiele aspektów budowy i wykończenia domu. Przy czym oprócz rygorystycznych przepisów dotyczących energooszczędności budynków (czyli dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród domu), bardzo ważna jest też wartość rocznego zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną (Ep) potrzebną do:

 • ogrzewania;
 • chłodzenia;
 • wentylacji;
 • przygotowania c.w.u.;
 • oświetlenia.

Według nowych przepisów współczynnik ten nie może przekroczyć 70 kWh/ (m²/rok). Oznacza to zatem, że budowany dom musi być zarówno dobrze zaizolowany termicznie, jak i zasilany energią z OZE. Tak więc, oprócz energooszczędnych pomp ciepła obowiązujące wymogi WT 2021 spełniają również piece na pellet, które należą do najczęściej wybieranych przez Polaków kotłów na biomasę. Urządzenia te są także coraz częściej pierwszym wyborem wśród osób decydujących się na budowę domu, a należy tu zaznaczyć, że tylko w 2021 roku wybudowano ich w kraju ok. 230 tys., co stanowi najlepszy wynik od ponad 40 lat (analiza HRE Investments).

Jak wynika również z raportu „Pellet drzewny w Polsce” przygotowanego w zeszłym roku przez “Magazyn Biomasa”, piece na pellet moją obecnie podobny udział w rynku sprzedawanych urządzeń, co powietrzne pompy ciepła, których sprzedaż w Polsce w 2021 roku niemal się podwoiła (Polacy kupili wówczas ok. 79.000 tych urządzeń). Również Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) w swoim raporcie oceniło, że w 2020 roku sprzedano ok. 120 tys. kotłów na paliwa stałe, z czego ok. 70 proc. stanowiły właśnie kotły na biomasę. Jak bowiem podkreśla Beata Klimczak, redaktor naczelna „Magazynu Biomasa”:

Jesteśmy bogaci w pellet, wytwarzamy go bardzo dużo, szacunkowe dane mówią o ponad 1 mln ton pelletu certyfikowanego rocznie. Większość biopaliwa nadal eksportujemy do krajów takich jak Włochy, Belgia, Austria, Niemcy, Francja, kraje skandynawskie. Jednocześnie na rynku krajowym pojawili się odbiorcy, którzy chcą mieć czyste, ekologiczne ciepło i zainteresowanie pelletem od kilku lat sukcesywnie rośnie.

Jak wynika również z raportu SPIUG, w przypadku kotłów na biomasę, II kwartał 2021 roku zamknął się bardzo dobrze, z dwucyfrowymi wzrostami na poziomie powyżej 30 proc. Natomiast w III kwartale, był notowany dalszy wzrost zainteresowania kotłami automatycznymi na pellet, które zwiększyły wyraźnie swój udział rynkowy w grupie kotłów na paliwa stałe. Wprowadzone bowiem restrykcje praktycznie całkowicie likwidują możliwość wykorzystywania do ogrzewania kotłów na węgiel czy kotłów olejowych, w zamian natomiast premiowane są różnymi dotacjami OZE, pompy ciepła, fotowoltaika, czy też interesujące nas tutaj piece na pellet.

Piec na pellet to ekologiczne urządzenie grzewcze gwarantujące wysoką efektywność energetyczną

Warto tu również zauważyć, że rosnące zainteresowanie kotłami na pellet to nie tylko wynik coraz większej świadomości Polaków, czy nowych warunków WT 2021, ale i wiele korzyści płynących z ich posiadania, w tym tych związanych z:

 • wygodą, ponieważ w automatyczny sposób dostarczają one ciepło dokładnie tam, gdzie tego potrzebujemy. Ich ogromną zaletą jest również komfortowa obsługa, wieloma urządzeniami na pellet można bowiem zarządzać swoim smartfonem. Ponadto kotły na pellet posiadają automatyczne podajniki, dzięki czemu nawet przez 7 dni nie trzeba uzupełniać zbiornika, jeśli zainstalowany zostanie dodatkowy system uzupełniający zasoby. Piece te posiadają również automatyczne zapalarki, dzięki czemu nie jest potrzebna nasza ingerencja;
 • ekologicznym paliwem - pellet jest bowiem materiałem opałowym powstałym ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych, takich jak: trociny, wióry, czy zrębki. Wykonany w postaci granulatu jest tanim, prostym w przechowywaniu i wygodnym w użyciu paliwem, który po spaleniu może być z powodzeniem wykorzystywany jako nawóz;
 • niewielkimi rozmiarami w porównaniu z innymi urządzeniami o podobnej mocy grzewczej i estetycznym wyglądem - w przypadku małych kotłowni dostępne są też piec wykonane w formie kompaktowej;
 • zadowalającymi kosztami ogrzewania i wysoką sprawnością sięgającą ponad 90 proc., co jest niewykonalne w przypadku starszych technologicznie kotłów opartych o paliwa kopalne. Ponadto piec na pellet można zainstalować w nowym, jak i w modernizowanym budownictwie.

porównanie kosztów ogrzewania

Źródło: Rotenso

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do pieca na pellet 2022 - jakie możliwości wsparcia?

Na rosnącą sprzedaż zarówno pomp ciepła jak i pieców na pellet mają również wpływ różnego rodzaju dofinansowania na ekologiczne inwestycje. Należy tu bowiem zaznaczyć, że koszt pieca na pellet do domu jednorodzinnego to wydatek rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. To, ile przyjdzie nam za niego zapłacić w dużej mierze zależeć będzie od konkretnego modelu, jego mocy, czy producenta:

 • tańsze są kotły, którymi trzeba sterować ręcznie, a więc wymagające większego zaangażowania ze strony użytkownika. W przypadku średniej wielkości, dobrze ocieplonego domu jest to ok. 8.000 - 9.000 zł;
 • z kolei droższe są nowoczesne piece na pellet w pełni zautomatyzowane. Wówczas w przypadku urządzenia o mocy 10 kW trzeba zapłacić ponad 10.000 zł.

Ponadto do ceny samego urządzenia trzeba również dodać koszt jego montażu, który w przypadku średniej wielkości domu (ok. 150 m²) wynosić będzie 2.000 - 2.500 zł. Nie zaleca się natomiast przeprowadzać go samodzielnie, a w celu zachowania gwarancji najlepiej jest skorzystać z usługi profesjonalnej firmy. Dzięki dotacji do pieca na pellet jego zakup staje się mniej uciążliwy dla domowego budżetu. Przy czym to, jaka będzie jego forma i wysokość w dużej mierze zależeć będzie zarówno od regionu, w którym realizowana będzie inwestycja, jak i konkretnego programu. Z dofinansowania do kotła na pellet skorzystać mogą zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorcy, rolnicy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, czy jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz państwowe jednostki budżetowych (PBJ).

Warto tu jednak podkreślić, że programy rządowe, takie jak m.in. “Czyste Powietrze” skierowane są zawsze do konkretnego grona odbiorców. Natomiast programy związane z dofinansowaniem do wymiany pieca swoim zakresem obejmują już większe grono potencjalnych beneficjentów. Tego rodzaju wsparcie może mieć formę:

 • bezzwrotnej dotacji na piec pellet - opcja taka dostępna jest chociażby w rządowym programie “Czyste Powietrze”;
 • preferencyjnie oprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia pożyczonego kapitału - możliwość tego typu wsparcia dają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Piec na pellet - “Czyste Powietrze”

Najstarszym i najbardziej znanym rządowym programem dotacji na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu jest Czyste Powietrze, które realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. W jego przypadku złożono do tej pory 397.798 wniosków, a łączna suma wypłaconych dotacji wyniosła 6.733.882.673 zł (stan na 18.02.2022 rok):

najnowsze statystyki dla programu Czyste Powietrze

Źródło: Program Czyste Powietrze - Twitter

Łączna natomiast wysokość środków przekazanych na ten cel to prawie 103 mld zł. Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu “Czyste Powietrze” mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma już natomiast możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Uzyskaną w ten sposób dotację można przeznaczyć na:

 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę okienną i drzwiową;
 • wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła (w tym m.in. kotła na pellet, kotła gazowego kondensacyjnego, powietrznej pompy ciepła i gruntowej pompy ciepła);
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • panele fotowoltaiczne;
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Należy jednak wiedzieć, że wysokość dofinansowania do pieca na pellet uzależniona jest od wysokości zarobków osoby, która się o nie ubiega. I tak:

 • podstawowe dofinansowanie przysługuje wnioskodawcom, których roczne zarobki nie przekraczają 100.000 zł (skorzystać mogą z niego właściciele/współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą);
 • z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą natomiast skorzystać zarówno firmy (dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą, przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę), jak i osoby fizyczne (beneficjentem programu, może zostać osoba, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą). Przy czym, miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 1.563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższe dofinansowanie w ramach programu “Czyste Powietrze” skierowane jest natomiast do najmniej zamożnych Polaków (wówczas przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w przypadku gospodarstwa wieloosobowego może wynosić maksymalnie 900 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego do 1.260 zł).

Warto tu jednak zwrócić uwagę na to, że na rosnące zainteresowanie piecami na pellet w ramach programu “Czyste Powietrze” wpływ miały zwłaszcza zmiany, które zaszły w nim po 1 lipca 2021 roku. Od tego czasu bowiem możliwe jest ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie polegającym na ponadstandardowym stopniu czystości spalin (wszystkie szczegóły w tym zakresie określone są w załącznikach nr 2 i 2a do programu “Czyste Powietrze”, gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3). Przy czym obecni w ramach programu “Czyste Powietrze":

 • maksymalne dotacja do pieca na pellet drzewny dla podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu), to szansa na wsparcie do 6.000 zł, ale nie więcej niż 30 proc. faktycznie poniesionych kosztów. Natomiast dla kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie jest to maksymalnie 9.000 zł, ale nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów;
 • maksymalne dotacja na piec na pellet drzewny dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część druga programu) wynosi do 16.000 zł, ale nie więcej niż 60 proc. kosztów (dotyczy to również kotła na pellet drzewny o podniesionym standardzie);
 • maksymalna dotacja do pieca na pellet drzewny dla podwyższonego poziomu dofinansowania (część trzecia programu) wynosi natomiast 18.000 zł, nie więcej jednak niż 60 proc. kosztów (wysokość dotacji jest również taka sama w przypadku kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie).
Maksymalne dotacje dla pieców na pellet w ramach poszczególnych poziomów dofinansowania “Czyste Powietrze”
Nazwa kosztu Podstawowy poziom dotacji Podwyższony poziom dotacji Najwyższy poziom dotacji
Kocioł na pellet drzewny maks. 6.000 zł, nie więcej niż 30 proc. poniesionych maks. 16.000 zł, nie więcej niż 60 proc. poniesionych maks. 18.000 zł, nie więcej niż 60 proc. poniesionych
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie maks. 9.000 zł, nie więcej niż 30 proc. poniesionych kosztów maks. 16.000 zł, nie więcej niż 60 proc. poniesionych kosztów maks. 18.000 zł, nie więcej niż 60 proc. poniesionych kosztów

W ramach programu “Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na kotły pelletowe tylko, jeśli posiadają one certyfikat Ekoprojektu. Urządzenia te są bowiem energooszczędne, a ich sprawność dochodzi do 92 proc. Ponadto kotły te spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i nie przekraczają granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Należy pamiętać, że pomimo tego, że 5 klasa jest najwyższą klasą kotłów, to nie każdy kocioł, do niej przypisany jest jednocześnie kotłem na pellet z certyfikatem Ecodesign, bez którego nie jest on dopuszczony do programu “Czyste Powietrze”. W związku z tym przed podjęciem decyzji o jego zakupie warto zwrócić uwagę na kotły na pellet EcoDesign (dyrektywa ta bowiem zakłada jeszcze bardziej restrykcyjne normy emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego).

Koniec dotacji do pieców pieców węglowych ma wpływ na większe zainteresowanie piecami na pellet

Coraz bardziej rośnie zainteresowanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. W 2021 roku widoczne było to zarówno w przypadku powietrznych i gruntowych pomp ciepła (w III kwartale ubiegłego roku nastąpiły kilku - kilkunastoprocentowe wzrosty ich sprzedaży), jak i w przypadku kotłów na paliwa stałe, na co wpływ miał wzrost sprzedaży kotłów na pellet (ich producenci sygnalizowali w tym czasie dwucyfrowe wzrosty na poziomie od 20 do 40 proc.). Wynikać to może nie tylko z powodu rosnącej świadomości ekologicznej Polaków, czy względów ekonomicznych, ale i też z wycofania z “Czystego Powietrza” dotowania kotłów węglowych, co było następstwem reform zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Ładzie oraz od dawna było oczekiwane przez Komisję Europejską.

Od 1 lipca 2021 natomiast jedną z możliwości w programie jest wymiana tzw. “kopciucha” na piec na pellet co najmniej piątej generacji z certyfikatem Ecodesign. Zgodnie ze statystyką, tylko do dnia 30 września 2021 roku zostało łącznie złożonych 276.875 wniosków, z czego pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmowały kotły gazowe kondensacyjne, które od samego początku programu, cieszą się największą popularnością, drugie miejsce natomiast zajmowały kotły na biomasę z wynikiem 54.719 wniosków:

wnioski złożone w ramach programu Czyste Powietrze

Opracowanie enerad.pl na podstawie danych z programu “Czyste Powietrze”

Również w grudniu 2021 roku drugie miejsce jeśli chodzi o wnioski z “Czystego Powietrza”, zajmowały kotły na biomasę z wynikiem 3.672 sztuk, a pierwsze kotły gazowe kondensacyjne - 5.891 sztuk:

wymiana kopciuchów w Czystym Powietrzu grudzień 2021

Źródło: Program Czyste Powietrze - Twitter

Natomiast podsumowanie wszystkich wniosków złożonych w ramach tego rządowego programu od 19.09.2018 roku do 31.01.2022 roku, pokazuje, że to kotły na biomasę zaraz po piecach gazowych kondensacyjnych, stanowiły 20.04 proc. wszystkich składanych przez beneficjentów wniosków:

Czyste Powietrze wnioskowane źródła

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

“Stop Smog” to kolejna dotacja na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne

Stop Smog to kolejny rządowy program dotyczący przedsięwzięć mających na celu walkę z niską emisją. 31 marca 2021 ruszyła jego druga odsłona, która skierowana jest do osób ubogich energetycznie. Mogą one uzyskać dofinansowanie:

 • na wymianę lub likwidację źródeł ciepła, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne;
 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • na przeprowadzenie termomodernizacji w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • na montaż instalacji OZE.

Program “Stop Smog” realizowany jest przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat lub związek międzygminny. Wnioskodawcy mogą w ten sposób uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji, natomiast pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu, osoby zainteresowane uczestnictwem w programie “Stop Smog”, mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji (maksymalnie do 53.000 zł).

Dofinansowanie do pieca na pellet w ramach regionalnych dofinansowań do wymiany pieca

W celu obniżenia kosztów związanych z wymianą dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne źródło ciepła, w tym również na piec na pellet, istnieje także możliwość uzyskania dodatkowych funduszy w ramach wojewódzkiego, gminnego lub też miejskiego dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację. Powstanie tych dotacji, obowiązujących w danym regionie, jest efektem uchwał antysmogowych. Przy czym to, jaka będzie maksymalna wysokość dofinansowania zależeć będzie od indywidualnych warunków, które ustalane są przez lokalne władze. Dofinansowanie do wymiany pieca na kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) udzielane są w ramach m.in.

 • Dofinansowania wymiany systemów ogrzewania starego typu na terenie gminy Świdnica;
 • Dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza w Pruszkowie;
 • Dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza;
 • Programu wymiany pieców w Nowej Soli;
 • Dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w Nakle;
 • Miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu;
 • Dofinansowania do wymiany starych pieców w Miastku.

Dofinansowanie do pieca na pellet 2022. Lista dotacji.

O dofinansowanie do pieca na pellet w 2022 roku można ubiegać się w ramach następujących ogólnopolskich i regionalnych programów:

Ogólnopolskie i regionalne dofinansowanie do pieca na pellet w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) maks. 18.000 zł zakup i montaż pieca na pellet drzewny nabór ciągły
Stop Smog osoby fizyczne ubogie energetycznie do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zakup i montaż pieca na pellet nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych trwa od 31 marca 2021 r.
Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu na terenie gminy Świdnica osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, wspólnota mieszkaniowa do 50 proc. kosztów (nie więcej niż 7.000 zł) wymiana pieca na piec na biomasę (co najmniej 5 klasy) termin naboru na 2022 rok w trakcie ustaleń
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza w Pruszkowie osoby fizyczne osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi maksymalnie 10.000 zł kocioł na biomasę od 17 stycznia do 31 marca 2022 roku
Dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Rozprza osoby fizyczne 3.000 zł zakup kotła na pellet drzewny od 13 stycznia do 30 kwietnia 2022 roku
Program wymiany pieców w Nowej Soli osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe od 5.000 do 8.000 zł kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi min. klasy 5 i wymogi dotyczące ekoprojektu od 1 do 28 lutego 2022 roku
Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych do 2.000 zł zakup pieca ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego, zasilanych biomasą (pellet) spełniającego wymagania normy PN-EN 303-5:2012 lub zgodne z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE (Ekoprojekt) od 18 stycznia do 30 września 2022 roku
Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ do 5.000 zł piec na pellet podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2022 roku
Dofinansowanie do wymiany starych pieców w Miastku właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do 6.000 zł kocioł opalany biomasą do 31 maja 2022 roku

Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments