dofinansowanie do rekuperacji 2023 lista

Dofinansowanie do rekuperacji 2023 - Lista

Rekuperacja to energooszczędna wentylacja pomieszczeń, która doskonale sprawdza się zarówno w domach nowych, jak i tych modernizowanych. Nadal jednak inwestycja w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła stanowi spory wydatek. Można go jednak zminimalizować dzięki dofinansowaniu do rekuperacji. Sprawdźcie dostępne dopłaty do rekuperacji w 2023 roku.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Rekuperacja - co można dzięki niej zyskać?

Obecnie sektor budownictwa jest największym konsumentem energii w Unii Europejskiej, zużywającym 40 proc. energii, co przekłada się na 36 proc. emisji CO2 generowanych na jej terenie. Jednym z założeń dążącej do zerowej emisyjności polityki UE jest budownictwo energooszczędne, nazywane także niskoenergetycznym, które cechuje się niższym niż w przypadku standardowego, zapotrzebowaniem na ciepło oraz ograniczeniem do minimum strat energii podczas eksploatacji nieruchomości (w tym ogrzewania i przygotowania c.w.u.). Aby osiągnąć standard budownictwa energooszczędnego, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych elementów takich, jak m.in. odpowiednia:

 • izolacja termiczna budynku;
 • stolarka okienna i drzwiowa;
 • architektura i geometria budynku;
 • orientacja względem stron świata i rozmieszczenie pomieszczeń.

Niezbędne jest również wybór odpowiedniego systemu grzewczego (najlepsze rozwiązanie stanowią ekologiczne i energooszczędne pompy ciepła) oraz uwzględnienie w projekcie zastosowania urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (w tym paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy przydomowych elektrowni wiatrowych).

Jeszcze jedną bardzo ważną kwestią jest także odpowiednia wentylacja. Tutaj polecanym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Stanowi ona obecnie najnowocześniejszy, najbardziej zaawansowany i najczęściej stosowany sposób wentylacji domów energooszczędnych. Przy czym na rosnące zainteresowanie rekuperacją, wpływ mają nie tylko obowiązujące przepisy prawa budowlanego (tzw. WT 2021), ale i wiele zalet wynikających z posiadania tego rodzaju wentylacji, w tym:

 • wymiana zużytego i zanieczyszczonego powietrza z wysoką zawartością dwutlenku węgla na świeże, bez żadnych strat energii, nawet zimą;
 • oszczędność na rachunkach za ogrzewanie, albowiem, są one wówczas niższe o ok. 40 - 50 proc. w porównaniu do wentylacji grawitacyjnej (poziom odzysku ciepła wynosi w przypadku niektórych rekuperatorów nawet do 95 proc.);
 • wyższy komfort życia, wynikający z oddychania świeżym powietrzem oraz systematycznego usuwania nieprzyjemnych zapachów, zanieczyszczeń i wilgoci (brak grzybów i pleśni);
 • korzystny wpływ na zdrowie, w tym uniknięcie syndromu chorego budynku (z ang. sick building syndrome), przyczyną którego jest zła jakość i zbyt mała ilość powietrza;
 • skuteczna ochrona przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami (takimi jak: kurz, pyłki, alergeny, a nawet smog);
 • automatyczna kontrola ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego (system rekuperacji wymienia dokładnie tyle powietrza w domu, ile chce tego użytkownik);
 • brak hałasu, który napływa do budynku z zewnątrz, kiedy podczas wietrzenia otwarte są okna;
 • możliwość współpracy z klimatyzacją (jeśli chcemy cieszyć się w domu zarówno świeżym powietrzem, jak i chłodem);
 • możliwość montażu zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych (również w mieszkaniach, albowiem na rynku dostępna jest oferta rekuperatorów decentralnych);
 • możliwość montażu gruntowego wymiennika ciepła (GWC), który dostarcza do rekuperatora powietrze po wstępnej obróbce (latem chłodniejsze, a zimą cieplejsze od powietrza zewnętrznego).

Ile kosztuje system rekuperacji?

Rekuperacja to zatem efektywny sposób na świeże powietrze w budynku o każdej porze, dzięki któremu w skali roku można zaoszczędzić nawet do ok. 40-50 proc. kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Wiele osób nadal jednak zniechęca wysoki koszt inwestycji, który finalnie może wahać się w granicach 18.000 - 40.000 zł. Przy czym dla domu w stanie budowy o metrażu 150 m2 to wydatek rzędu średnio ok. 26.000 zł.

Warto jednak pamiętać, że całościowy koszt montażu systemu rekuperacji jest ustalany indywidualnie i w dużej mierze zależy nie tylko od metrażu budynku, ale i takich elementów jak:

 • etap budowy czy też termomodernizacji budynku;
 • konstrukcja domu (w tym kondygnacji, liczby pomieszczeń);
 • ilość domowników;
 • konsultacja inżynierska;
  projekt;
 • rodzaj rekuperatora (więcej przyjdzie nam zapłacić za rekuperator zaawansowany technologicznie o bardzo wysokim stopniu odzysku ciepła);
 • moc centrali wentylacyjnej - rekuperatora (dla domów o powierzchni 150-200 m2 odpowiednia jest centrala o wydajności min. 300-400 m3/h);
 • rodzaj instalacji wentylacyjnej;
 • usługa montażu (zarówno rekuperatora, kanałów wentylacyjnych, jaki i anemostatów nawiewnych, wywiewnych oraz czerpni i wyrzutni);
 • niezbędne materiały instalacyjne (materiały montażowe, izolacyjne, mocujące i kanały);
 • ilość dodatkowych akcesoriów, w tym m.in. gruntowego wymiennika ciepła (GWC), systemu sterowania rekuperatorem, jednostki chłodzącej, nawilżacza powietrza, systemu antysmogowego, dodatkowych czujników, czy zaawansowania filtra powietrza;
 • uruchomienie systemu i jego regulacji.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dofinansowanie do rekuperacji 2023 - w jakiej formie?

W 2023 roku koszt inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła obniżyć można korzystając z rządowych programów “Czyste Powietrze” i Ciepłe Mieszkanie oraz z ulgi termomodernizacyjnej.

Dofinansowanie rekuperacji z programu “Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest walka ze smogiem, ruszył w 2018 roku i potrwa do 2029 roku. Maksymalna wysokość dotacji jaką można otrzymać to 135.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Do tej pory w “Czystym Powietrzu” złożonych zostało 554.060 wniosków, na łączną kwotę 10.727.152.392 zł:

Czyste Powietrze dane luty 2023

Źródło: Czyste Powietrze - Twitter

W ramach programu właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dotację lub pożyczkę na prace związane z:

Z dofinansowania na rekuperację z “Czystego Powietrza” może skorzystać właściciel/współwłaściciel domu jednorodzinnego. Przy czym możliwość uzyskania dotacji z poszczególnych jego części (podstawowej, wyższej i najwyższej), zależeć będzie od rocznego dochodu. I tak z:

 • pierwszej części programu (podstawowy poziom dofinansowania) skorzystać może osoba posiadająca roczne zarobki (dochód roczny) do 135.000 zł;
 • drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania) skorzystać może beneficjent, którego miesięczne łączne zarobki oraz osób z nim mieszkających i wspólnie utrzymujących się, w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają 2.651 zł (jeżeli wnioskujący mieszka sam) lub 1.894 zł (jeżeli mieszka z kimś);
 • trzeciej części programu (najwyższego poziomu dofinansowania) skorzystać może beneficjent, zarobki którego i osób z nim mieszkających, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają 1.526 zł (jeżeli mieszka on sam) i 1.090 zł (jeżeli mieszka z kimś). Co ważne, o najwyższy poziom dofinansowania mogą ubiegać się również osoby, które mają m.in. ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W ramach programu “Czyste Powietrze” można uzyskać dotacje na przedsięwzięcia już zakończone. Pod warunkiem jednak, że ich rozpoczęcie nie nastąpiło 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. NFOŚ i GW na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni.

Dofinansowanie na rekuperację z Czystego Powietrza - jaka wysokość dotacji?

Wysokość dofinansowania do rekuperacji w ramach “Czystego Powietrza” zależy od tego, z której części programu będzie korzystać beneficjent. I tak:

 • dla podstawowego poziomu dofinansowania (części pierwszej), maksymalna intensywność dotacji do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (procent faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych) wynosi 40 proc., a maksymalna wysokość dofinansowania to 6.700 zł;
 • dla podwyższonego poziomu dofinansowania (części drugiej), maksymalna intensywność dofinansowania do rekuperacji sięga 70 proc., natomiast maksymalna wysokość dotacji to 11.700 zł;
 • dla najwyższego poziomu dofinansowania (części trzeciej), maksymalna intensywność dotacji do rekuperacji to 100 proc., przy jej maksymalnej wysokości wynosi 16.700 zł.

dofinansowanie do rekuperacji Czyste Powietrze

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania programu “Czyste Powietrze” mają także możliwość ubiegania się o 50 proc. dotację w ramach prefinansowania inwestycji. Polega ona na wypłacie części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy. Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie do rekuperacji.

Istnieje również jeszcze jedna możliwość uzyskania dodatkowych funduszy w ramach “Czystego Powietrza” - otóż jest nim wsparcie na częściową spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na modernizację domu. Dotychczas umowy z NFOŚiGW i WFOŚiGW podpisały następujące banki:

 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Alior Bank;
 • BNP Paribas Bank Polska;
 • Credit Agricole Bank Polska;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze oraz Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A.

Dotacja do rekuperacji z "Czystego Powietrza" - warunki

Dofinansowanie do rekuperacji w ramach wszystkich części tego rządowego programu otrzymać można na zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne).

Należy również pamiętać, że wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi również spełniać, identyczne co do każdego poziomu programu wymagania:

 • klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • dotyczące tego, że urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu handlowego (np. posiadać oznaczenie „CE”), posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim;
 • tyczące się konieczności wykonania usługi (jeżeli wynika to z przepisów prawa) przez osoby lub podmioty posiadające stosowne do tego uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
Urządzenia spełniające wymogi programu można znaleźć na opracowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), gdzie poszczególni producenci zgłaszają dobrowolnie swój wyrób do wpisu (zgłoszenie to jest następnie weryfikowane przez komisja ekspertów z Instytutu Ochrony Środowiska).

Dopłata do rekuperacji z “Czystego Powietrza” - jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie do rekuperacji można składać w formie:

 • elektronicznej - poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD (Generatora wniosków o dofinansowanie) lub też bezpośrednio poprzez system GWD dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ (wówczas należy utworzyć konto w systemie);
 • papierowej - w sytuacji jeśli wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, musi zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu „oczekuje na złożenie”, później go wydrukować, ręcznie podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW;
 • za pośrednictwem banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze” - wówczas należy złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po jego przyznaniu - wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”.

Ulga termomodernizacyjna a rekuperacja

Ulga termomodernizacyjna jest to ulga podatkowa pozwalająca na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, instalacji OZE i wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna obejmuje m.in.

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • koszt materiałów budowlanych poniesionych na docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych, a także fundamentów wchodzące w skład
 • systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • przyłączenie domu do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe;
 • kocioł gazowy kondensacyjny i kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem
 • doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy,
  wymianę zbiornika na gaz lub zbiornik na olej;
 • instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (w tym montaż pompy ciepła, kolektorów słonecznych i paneli PV);
 • montaż rekuperacji;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji ogrzewczej (w tym systemu ogrzewania elektrycznego) lub instalacji przygotowania c.w.u.
 • koszt materiałów budowlanych poniesionych na ocieplenie budynku;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku.

W przypadku rekuperacji, ulgą termomodernizacyjną objęte są takie materiały i usługi jak:

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • koszty materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonania systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Przy czym kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem, nie może przekroczyć 53.000 zł (w przypadku małżeństwa jest to dwa razy więcej, czyli 106 tys. zł). Należy również pamiętać o tym, że do dokonania rozliczenia trzeba spełnić również dodatkowe warunki, związane z tym, że:

 • wydatki muszą dotyczyć inwestycji, która zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek;
 • odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione w poprzednim roku. Tak więc jeśli część kosztów inwestycji została przeniesiona na kolejny rok, to należy je rozliczyć w następnej deklaracji;
 • odliczyć można wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT, na których podana jest informacja odnośnie imienia i nazwiska podatnika oraz tego, czego one dotyczyły. W przypadku rozliczenia dotyczącego współmałżonków, faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki nie muszą być wystawione na oboje małżonków (nie ma wówczas znaczenia na kogo została wystawiona faktura);
 • kwotę odliczenia przekraczającą roczny dochód możesz odliczyć w kolejnym roku, a w sumie taką inwestycję nie możesz rozliczać dłużej niż przez 6 lat;
 • odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • odliczyć wydatki na ulgę termomodernizacyjną można, jeśli podatnik nie zaliczył ich do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczył od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub nie uwzględniłeś w związku z korzystaniem z ulg podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową.

"Czyste Powietrze" i ulga termomodernizacyjna - co warto wiedzieć?

Dotacje, które beneficjent otrzyma w ramach programu “Czyste Powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. Zarówno bowiem rządowe dotacje, jak i sama ulga są instrumentami niezależnymi od siebie, a uzyskane w ten sposób zyski wzajemnie się uzupełniają. Należy jednak pamiętać, że w przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z ulgi i dotacji w programie “Czyste Powietrze”:

 • odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie wyłącznie ta ich część która nie została dofinansowana;
 • w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, to jest on zobowiązany (zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami podatkowymi), doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.
Program “Czyste Powietrze” można łączyć też nie tylko z ulgą termomodernizacyjną, ale i innym rządowym programem - Stop Smog.

Dofinansowanie rekuperacji z programu “Ciepłe Mieszkanie”

Kolejnym programem wspierającym tym razem termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych jest Ciepłe Mieszkanie. Uzyskane w ten sposób dofinansowanie przeznaczyć można na m.in.

 • wentylację mechaniczną;
 • nowe źródło ciepła (w tym pompę ciepła, kondensacyjny kocioł gazowy, czy kocioł na pellet);
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła;
 • wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.;
 • wymianę okien i drzwi.

Podobnie, jak w przypadku programu "Czyste Powietrze", również i w "Ciepłym Mieszkaniu" dostępne są trzy poziomy wsparcia (maksymalnie jest to 39.900 zł na jeden lokal mieszkalny).

Ciepłe Mieszkanie dofinansowanie do rekuperacji

Źródło: Opracowanie enerad.pl na podstawie czystepowietrze.gov.pl

Dotacje na rekuperacje - Lista

O dofinansowanie do rekuperacji w 2023 roku można ubiegać się w ramach następujących programów:

Dofinansowanie do rekuperacji w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) min. 6.700 zł, a maks. 16.700 zł zakup i montaż rekuperacji nabór ciągły
Ciepłe Mieszkanie osoby fizyczne (właściciele czy współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych) od 30 do 95 proc. kosztów, w zależności od dochodu zakup i montaż rekuperacji nabór ciągły

W celu obniżenia kosztów inwestycji związanych z zakupem i montażem rekuperacji można również skorzystać z ulgi podatkowej:

Dofinansowanie do rekuperacji w 2023 roku w formie ulg
Nazwa
ulgi
Dla kogo? Zasady Uwagi
Ulga termomodernizacyjna osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele istniejących budynków jednorodzinnych opodatkowani liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem możliwość odpisania poniesionych kosztów od podstawy opodatkowania maks. limit odliczeń to 53.000 zł na jednego właściciela
Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments