dofinansowanie do wymiany pieca 2021

Dofinansowanie do wymiany pieca 2021 - lista dotacji

Polska już od lat znajduje się w czołówce europejskich krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Wysokie poziomy stężenia smogu w Polsce wynikają m.in. z częstego ogrzewania domów jednorodzinnych paliwami stałymi (głównie węglem). Jednym z najważniejszych elementów walki o czyste powietrze jest ich wymiana na nowoczesne urządzenia grzewcze. W celu obniżenia kosztów tej proekologicznej inwestycji można skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca 2021. Ile wynoszą dotacje na wymianę „kopciucha” i gdzie ich szukać?

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Z powodu smogu umiera w Polsce prawie 100 tys. ludzi rocznie

Jak alarmują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i University College London, na każde pięć zgonów (rocznie jest to ponad 8,7 mln ludzi na świecie), jeden jest spowodowany zanieczyszczeniami powietrza, związanymi ze spalaniem paliw kopalnych (takich jak węgiel i ropa naftowa). Smog w Polsce jest natomiast przyczyną zgonu, nie jak powtarzano to dotychczas 45 tys. osób rocznie (takie dane przez ostatnie lata prezentowały m.in. Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia), ale niemal 100 tys.! Oznacza to zatem, że badania, które opublikowane zostały w czasopiśmie Environmental Research niemal dwukrotnie zwiększają liczbę ofiar smogu w naszym kraju.

Według autorów tych badań, niechlubne pierwsze miejsce pod względem śmierci z powodu smogu w Europie zajęła właśnie Polska, w której udział zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza wynosi 23,8%, co przekłada się na 93.842 zgonów rocznie. Zaraz za nami uplasowały się takie kraje jak: Belgia (23,7%), Czechy (23,3%), Holandia (23%) i Niemcy (22,2%). W światowym rankingu najwyższej umieralności spowodowanej smogiem liderami są natomiast Indie, Chiny i Bangladesz.

Skąd tak duża różnica w liczbie zgonów spowodowanych złą jakością powietrza? Otóż we wcześniejszych analizach korzystano z obserwacji satelitarnych i pomiarów powierzchniowych w celu oceny średniego rocznego stężenia pyłów PM2.5 na świecie. Nie pozwalały one jednak rozróżnić cząstek, które wyemitowane zostały w procesie spalania paliw kopalnych od pyłów i dymów z pożarów oraz innych źródeł. Uporać się z tym wyzwaniem pomogło dopiero narzędzie GEOS-Chem (globalny trójwymiarowy model składu chemicznego atmosfery), dzięki któremu możliwe było podzielenie kuli ziemskiej na siatkę bardzo małych kwadratów (50 x 60 km) i dokonanie dokładnej analizy poziomu zanieczyszczeń każdego z nich, z uwzględnieniem emisji z różnych sektorów (w tym przemysłu, energetyki, transportu morskiego, naziemnego i lotniczego).

Polacy dostrzegają problem smogu

Tak więc, dla nikogo zaskoczeniem nie powinien być również fakt, że według Europejskiej Agencji Środowiska, na 100 europejskich miast o największym zanieczyszczeniu powietrza aż 29 z nich to właśnie polskie ośrodki. W czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce znalazły się m.in. Rybnik, Pszczyna, Żywiec, Myszków, Wodzisław Śląski czy Nowy Targ, w których regularnie notuje się wyższe stężenie cząstek PM10 w powietrzu.

najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie

(źródło: European Air Quality Index)

Jak wynika z ze styczniowego ekobarometru Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, aż 46% respondentów uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Przy czym w dużych miastach ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 72%. Natomiast tylko 21% ankietowanych nie widzi problemu w zanieczyszczonym powietrzu, a 33% badanych osób nie miało na ten temat zdania:

styczniowy ekobarometr

(źródło: styczniowy ekobarometr Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research)

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Wymiana kotłów zasilanych paliwami stałymi to jeden z elementów walki ze smogiem w Polsce

Dziesiątek tysięcy zgonów w Polsce można byłoby uniknąć każdego roku, redukując spalanie paliw kopalnych i zamieniając je odnawialnymi źródłami energii. Przyjęta przez Polskę strategia transformacji energetyki zakładała wstępnie odejście od węgla do 2040 roku, jednak po wielu negocjacjach, rząd i związkowcy zwarli konsensus - górnicy nie stracą pracy, a kopalnie będą funkcjonować jeszcze do 2049 roku. Kolejnym, ważnym elementem walki ze smogiem w Polsce stała się także wymiana nieefektywnych kotłów zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne pompy ciepła czy ogrzewanie gazowe (sprawdźcie: zalety i wady obu tych rozwiązań).

W Polsce nadal bowiem prawie 70 proc. domów jest ogrzewanych paliwami stałymi (głównie węglem). Z czego większość, bo ok. 3 mln instalacji grzewczych, wyposażono w przestarzałe kotły zasypowe o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Mało pocieszającym jest również fakt, że właściciele nowo budowanych domów, często właśnie z powodów finansowych, najchętniej instalują zasypowe kotły na węgiel (na 200 tys. sprzedawanych rocznie kotłów węglowych, ok. 140 tys. to tzw. kopciuchy, w których pali się dosłownie wszystko).

Jak wynika ze wszystkich europejskich analiz, technologią przyszłości ogrzewania budynków są energooszczędne pompy ciepła (pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe), które z powodzeniem stosować można zarówno w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnych, jak i w przemyśle (zapraszamy do naszego rankingu pomp ciepła). Tylko od 2017 roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce wzrósł ponad 5- krotnie. Natomiast czas największego, wręcz spektakularnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, to rok 2020, w którym sprzedano 42 tys. sztuk tych urządzeń grzewczych, co stanowi wzrost o +108%, do 2019 roku:

sprzedaż różnych typów pomp ciepła w Polsce

(źródło: PORT PC)

Wpływ na to miała nie tylko zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 roku (projekt Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 roku), ale i boom na fotowoltaikę, do którego w dużej mierze przyczynił się rządowy program Mój Prąd 2021. Dzięki bowiem współpracy paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła zbilansowane roczne koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. zmniejszają się prawie do zera (zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem najlepszych firm fotowoltaicznych).

Nie bez znaczenia jest również fakt, że od nowego roku w branży budowlanej obowiązują nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania, dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021), które inwestor może osiągnąć stawiając na urządzenia korzystającego z OZE. Przy czym niemożliwe będzie spełnienie wymaganych wartości współczynnika Ep, posiadając, czy to tradycyjne kotły węglowe, czy nowoczesne olejowe (trudności z ich spełnieniem mogą mieć również kotły gazowe najnowszej generacji). Najprościej natomiast graniczne wartości EP<70 kWh/m2rok będzie można uzyskać pompą ciepła z zamontowaną rekuperacją i fotowoltaiką.

Dofinansowanie do wymiany pieca 2021 - lista dotacji

Należy podkreślić, że popularność proekologicznych rozwiązań rośnie nie tylko ze względu na pozytywny wpływ jaki mają one na środowisko naturalne, ale i na znaczne obniżenie comiesięcznych rachunków. Ponadto, inwestorzy, którzy zdecydują się na wymianę pieca mogą w 2021 roku liczyć na różne formy dofinansowania, dzięki którym obniżą koszt początkowy inwestycji i tym samym skrócą czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniego dofinansowania do wymiany pieca w tym roku, zebraliśmy w jednym miejscu aktualne programy, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe.

Dobrze jest jednak wziąć pod uwagę to, że z czasem zarówno dotacje z rządowych, jak i gminnych programów i dofinansowania na wymianę pieca, będą coraz niższe. Co prawda, rządowy program “Czyste Powietrze” potrwa jeszcze do 2029 roku, ale wiele gmin przyjęło uchwały o likwidacji kopciuchów na swoim terenie w ciągu najbliższych 2 lat, z czego ich wysokość z każdym kolejnym rokiem będzie coraz niższa. Co również istotne, właściciele starych kotłów, którzy nie wymienią ich w określonym przez samorządy czasie, będą musieli liczyć się z surowymi mandatami za zanieczyszczanie środowiska:

czas na wymianę kopciuchów

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Przykładowo w woj. mazowieckim, użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł (natomiast zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu).

Zgodnie bowiem z przyjętą ustawą o prawie ochrony środowiska, poszczególne samorządy otrzymały prawo wprowadzenia regulacji zakazujących eksploatację konkretnego rodzaju kotłów i pieców grzewczych oraz wybranych rodzajów paliw (działają one już większości województw). Dlatego też nie warto zwlekać i dobrze już teraz zapoznać się z różnymi formami dofinansowania do wymiany pieca 2021.

Dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programu “Czyste Powietrze”

Pierwszym, ogólnopolskim programem dopłat do wymiany pieca jest Czyste Powietrze realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Głównym celem tego rządowego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rząd do 2029 roku zamierza przeznaczyć 103 mld zł na wymianę nieefektywnych kotłów, termomodernizację budynków, wymianę stolarki oraz montaż rekuperacji, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (szacuje się, że z dopłat do wymiany przestarzałych źródeł ciepła skorzystać może ok. 3 mln polskich gospodarstw domowych). Do tej pory złożono 330.100 wniosków i podpisano 257.000 wniosków, z czego łącznie wypłacono 1.990.267.256 zł:

W programie “Czyste Powietrze” przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego. Co jednak ważne, maksymalna wysokość dotacji OZE będzie różnić się w zależności od konkretnych kategorii kosztów kwalifikowanych. Przy czym kwota dotacji dla uczestników programu:

 • pierwszego poziomu, czyli o wyższych dochodach może wynieść nawet 30.000 zł (dochód roczny do 100.000 zł);
 • drugiego poziomu, o niższych dochodach, może wynieść do 37.000 zł (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać wówczas 1.960 zł jeśli beneficjent mieszka sam i 1.400 zł jeżeli mieszka z kimś).

Kredyty antysmogowe w ramach programu “Czyste Powietrze”

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu “Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego 2021 roku. Wiadomo już, że w jego ramach wyłonionych zostało osiem banków, które uzyskały pozytywne decyzje. Wśród nich znalazły się m.in.

 • Alior Bank;
 • BNP Paribas;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Bank Pocztowy;
 • Credit Agricole;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze;
 • Santander Consumer Bank;
 • Banki Spółdzielcze SGB.

To właśnie te banki, jako pierwsze będą wprowadzać ścieżkę kredytową w programie “Czyste Powietrze”. Następnie to właśnie one przekazywać będą do funduszy wojewódzkich wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytów w ramach limitu 1,5 mld zł, który zaplanowany jest na lata 2021-2022. Pierwsze zgłoszenia o finansowanie i dopłatę do kredytu gotówkowego klienci (którymi są m.in. niezamożni mieszkańcy domów jednorodzinnych, posiadający stare nieefektywne źródła ciepła) mogą już składać chociażby w BNP Paribas Bank Polska. Z kampanią marketingową swojego kredytu gotówkowego “Czyste Powietrze” ruszył również Alior Bank. Przy czym finansowanie to może wynieść nawet 100 tys. zł, z czego aż 37 tys. zł może być spłacone dotacją z wojewódzkiego funduszu (bank nie pobierze za to prowizji).

We wszystkich bankach, uczestniczących w programie, osoby chcące ubiegać się o kredyt, uzyskają u ich doradców zarówno informacje na temat tego rządowego programu, jak i pomoc w złożeniu wniosku o kredyt oraz dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. Jest on przeznaczony na wymianę starych pieców na nowoczesne źródła ciepła, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz ocieplenie domu, a także montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, zamówienie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej i ekspertyzy. Dzięki zaś objęciu finansowania gwarancjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, warunki dla kredytobiorców będą bardziej korzystne bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Ponadto, jak wynika z rozmów ZBP i NFOŚiGW, jeszcze w tym roku do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego przystąpić chcą kolejne komercyjne banki.

Dotacje na wymianę pieca 2021 w ramach programu “Stop Smog”

Również uruchomiony 19 września 2018 roku przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW program Stop Smog, ma na celu poprawę jakości powietrza przez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania oraz termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Stop Smog informacje

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

W przypadku tego rządowego programu formami wsparcia są dotacje i preferencyjne pożyczki. Z programu “Stop Smog” można nie tylko ubiegać się o dotację na wymianę pieca, ale także:

 • całych instalacji grzewczych na takie, które spełniają normy niskoemisyjności;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • termomodernizację nieruchomości;
 • utylizację nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączami;
 • modernizację systemów wentylacyjnych;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zmierzającej do uszczelnienia domu.

Lista przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie jest znacznie dłuższa. Warto tu również dodać, że w nowej, lepszej odsłonie tego programu, która ruszyła wiosną tego roku do kosztów kwalifikowanych dołączyły koszty mikroinstalacji OZE w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz koszty zapewnienia dostępu do energii z OZE i pomp ciepła, w tym m.in. w oparciu o urządzenia stanowiące własność gminy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie “Stop Smog”, mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji (do 53 tys. zł). Należy jednak pamiętać, że program ten skierowany jest do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym (są to gospodarstwa domowe, których koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu mieszkańców). W drugim naborze “Stop Smog” korzysta 70 gmin, a dalszy okres wdrażania programu przewidziany jest do 2024 roku.

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania do wymiany pieca

W celu zmniejszenia kosztów wymiany starego “kopciucha” na nowe, energooszczędne urządzenie grzewcze, można skorzystać z wojewódzkiego, gminnego lub też miejskiego dofinansowania na termomodernizację, które obowiązuje w danym regionie. Warto podkreślić, że miastem, które zmieniło sposób myślenia o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce i wymusiło zmiany w przepisach lokalnych i krajowych, był Kraków, na terenie którego, spalanie paliw stałych (węglem, pelletem czy drewnem) jest zabronione już od 1 września 2019 roku. Zanim jednak doszło do wprowadzenia powyższego zakazu, przeprowadzona została czteroletnia akcja wymiany pieców, która kosztowała budżet stolicy Małopolski 218 mln zł.

Powstanie lokalnych programów jest efektem uchwał antysmogowych, przy czym wysokość dofinansowania na wymianę pieca zależy głównie od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze (może to być od kilku do kilkunastu tysięcy złotych). Kto może skorzystać z lokalnych programów dofinansowania do wymiany pieca? Otóż mogą to być wszyscy mieszkańcy danego regionu, posiadający prawo własności lub prawo do zarządzania nieruchomością. Aby jednak uzyskać dotację, konieczne jest poprawne wypełnienie wniosku o udział w programie. Na ten moment dofinansowanie na wymianę pieca uzyskać można w ramach:

“Zlikwiduj kopciucha” w Warszawie

Warszawiacy do końca 2022 roku roku mogą otrzymać dotację na wymianę kotłów niespełniających wymogów klasy 3, 4 lub 5 na pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego (sprawdźcie, które ogrzewanie elektryczne domu opłaca się najbardziej). Dodatkowo, każda osoba, która zdecyduje się na likwidację starego pieca może też otrzymać środki na odnawialne źródła energii (w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i przydomowe elektrownie wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania). Co ważne, dofinansowanie to pokrywa również wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Do końca 2021 roku można uzyskać do 90% dofinansowania wszystkich kosztów związanych z wymianą starego pieca, później w 2022 roku wysokość dotacji będzie zmniejszona już do 70%. Wnioski o dofinansowanie wymiany pieca przyjmowane są do 31 grudnia 2022 roku, jednak w przypadku gdy inwestor ma w planach zrealizowanie inwestycji OZE jeszcze w 2021 roku, to powinien złożyć wniosek do 31 marca 2021. Przez ograniczenia związane z pandemią COVID-19, cały proces formalności odbywa się zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, a wnioski na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy, można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie bądź korespondencyjnie.

zlikwiduj kopciucha

(źródło: fanpage dzielnicy m.st. Warszawy - Włochy)

Kawka BIS w Poznaniu

Program Kawka Bis w stolicy Wielkopolski umożliwia uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też ogrzewania oparte na OZE (montaż pompy ciepła czy instalacji PV). Kawka Bis przeszła w 2021 roku kolejne zmiany, dzięki którym Poznaniacy mogli otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto (środki przeznaczone w projekcie na 2021 rok to aż 10 mln złotych). Od przyszłego roku ten miejski program czekają kolejne zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Ponadto również sam proces przyznawania dotacji na wymianę pieca ma być szybszy niż dotychczas, wszystko przez:

 • uproszczenie i skrócenie wniosku o dofinansowanie na wymianę pieca;
 • zmniejszenie liczby wymaganych załączników;
 • wprowadzenie bardziej czytelnego i łatwiejszego do wypełnienia formularza potrzebnego do rozliczenia dotacji na wymianę pieca (zmniejszono również w tym przypadku liczbę wymaganych dokumentów).

Kto zatem będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie do pieca w ramach Program Kawka Bis 2022? Otóż, z dofinansowania mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, czy przedsiębiorcy, którym udzielane ono będzie jako pomoc de minimis. Wysokość dotacji wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z maksymalnym limitem:

 • 20.000 zł/lokal - jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną;
 • 15.000 zł/lokal - w przypadku zmiany sposobu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła (typu powietrze-woda lub gruntowej) bez instalacji fotowoltaicznej;
 • 12.000 zł/lokal - w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego i ogrzewania gazowego.

Co ważne, jest też możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków, na brak której narzekali do tej pory mieszkańcy Poznania. Wielu z nich bowiem chętnie wymieniłoby stare piece już wcześniej, jednak nie stać ich było na to, by wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a następnie starać się o ich zwrot. Ponadto Urząd Miasta usprawnił system kontroli wykonawczej i inspektora nadzoru zastąpiono przedstawicielami UMP (dzięki temu kontrola wykonanych prac przebiegać szybciej).

Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy począwszy od 2022 roku będzie prowadzony w sposób ciągły - od 2 stycznia do 31 lipca, w jednym roku budżetowym. Wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca będzie można składać listownie, za pośrednictwem ePUAP lub w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

KAWKA Plus we Wrocławiu

Program KAWKA Plus we Wrocławiu to miejski system dofinansowań wymiany nieekologicznych pieców węglowych, których Wrocławianie muszą pozbyć się do 2024 roku. Wtedy to bowiem zaczną obowiązywać przepisy tzw. uchwały antysmogowej zabraniającej ogrzewania nimi domów i mieszkań (od 2028 roku natomiast ogrzewanie domów węglem i drewnem będzie we Wrocławiu całkowicie zabronione). Warto jednak pospieszyć się ze składaniem wniosków o dotację na wymianę pieca. Dlaczego? Otóż z uwagi na fakt, że to już ostatnia okazja by dostać 15 tys. zł dofinansowania z programu KAWKA Plus, które będzie obowiązywać tylko do końca 2021 roku (w 2022 roku będzie to - 12.000 zł, w 2023 - 10.000 zł, a w 2024 już tylko 8.000 zł).

Nowa Kawka Plus bez wkładu własnego

(źródło: www.wroclaw.pl - Oficjalny portal internetowy Wrocławia)

Ważną informacją jest z pewnością to, że stary piec można wymienić nawet bez wkładu własnego (instalator może rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa). Dopłaty do wymiany pieców na paliwa stałe można przeznaczyć na takie ekologiczne źródła ciepła, jak: pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy ogrzewanie olejowe. Przy czym z dofinansowania skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne (program KAWKA Plus nie jest dostępny dla firm) będące:

 • właścicielami mieszkania lub domu we Wrocławiu;
 • najemcami mieszkania komunalnego;
 • osobami, które wynajmują mieszkanie lub dom we Wrocławiu (trzeba mieć wówczas zgodę właściciela lokalu).

Ponadto dotację z programu Kawka Plus można przeznaczyć nie tylko na zakup nowego źródła ciepła, ale i przykładowo: demontaż ogrzewania na paliwo stałe (pieca kaflowego kotła c.o. i pieca stałopalnego), prace związane z modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin, montaż zbiorników na lekki olej opałowy, czy zbiorników na gaz płynny. Tylko w 2020 roku na programy dotacyjne, stolica Dolnego Śląska wydała ponad 16 mln złotych. Łącznie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wpłynęły w zeszłym roku 1.583 wnioski, a zlikwidowanych zostało 1.400 pieców. Najczęściej mieszkańcy Wrocławia decydowali się na ogrzewanie gazowe, następnie zaś na urządzenia elektryczne oraz pompy ciepła.

Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy

Od 2019 roku na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje całkowity zakaz spalania najgorszej jakości węgla. Nadal jednak, zanieczyszczenie powietrza w Bydgoszczy, jest jednym z najbardziej palących problemów, z którym musi zmierzyć się miasto. Dlatego też, od 2 stycznia do 31 października 2021 roku, w ramach inwestycji indywidualnych można składać wnioski o dotację w wysokości 5 tys. złotych na wymianę nieekologicznych pieców (do wyboru jest zakup jednego z czterech źródeł ciepła: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, pompa ciepła oraz miejskie ogrzewanie z miejskiej sieci KPEC). Na cel ten zabezpieczono w budżecie miasta 3 mln złotych. Przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 8 tysięcy złotych. Co ważne, w programie tym po raz pierwszy zastosowano zachętę do realizowania kompleksowej wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych. Jednak warunkiem, który pozwoli mieszkańcom skorzystać z tej dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji.

Natomiast w przypadku kompleksowych inwestycji w budynkach wielorodzinnych, miasto Bydgoszcz oferuje beneficjentom programu dotację w wysokości do 8 tys. zł w zależności od zastosowanego źródła ciepła. Nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych jest prowadzony w terminie: 15 listopada - 31 grudnia 2021 roku.

Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Kielcach

Również Rada Miejska w Kielcach, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na swoim terenie, przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Po raz pierwszy, dofinansowanie do wymiany pieca będzie w latach 2021-2022 udzielane w kwocie 100% kosztu realizacji zadania. W wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 i 2022 zapisana została na ten cel kwota w wysokości 4 mln zł (2 mln zł w 2021 roku i 2 mln zł w 2022 roku). Tego rodzaju dotacje już od kilku lat cieszą się bowiem dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kielc. Z dofinansowania na wymianę pieca w Kielcach w 2021 roku skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Przy czym maksymalnie może to być:

 • 40.000 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;
 • 8.000 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;
 • 8.000 zł na instalację indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny;
 • 8.000 zł na zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Kielce rozpoczął się 8 marca 2021 roku. Wszyscy zainteresowani mogą składać podanie o dofinansowanie bezpośrednio lub przesyłając je na adres Urzędu Miasta Kielce.

Dotacje na zamianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła w Gdańsku

Na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczną pompę ciepła w Gdańsku mogą ubiegać właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych) w przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Wysokość dofinansowania do wymiany pieca ustalana jest według następujących zasad:

 • wysokość dotacji na zadanie wynosi 100% wydatków ale nie więcej niż 7.000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
 • tą miejską dotacją objęte są wydatki poniesione na zakup i montaż pompy ciepła: powietrznej, gruntowej i wodnej.

Przy czym o udzielenie dofinansowania do wymiany pieca 2021 mogą ubiegać się następujące podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, osoby prawne (z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych) oraz przedsiębiorcy. Nabór wniosków na dotację trwa do 31.12.2021 roku.

Inne programy dofinansowania do wymiany pieca 2021

Należy tu jednak podkreślić, że o dopłatę do wymiany pieca w 2021 roku mogą ubiegać się również mieszkańcy mniejszych miejscowości (co oczywiście nie oznacza, że jej wysokość będzie niższa niż w przypadku największych miast Polski). Aktualnie, programy na dofinansowanie do wymiany pieca prowadzone są m.in. w: Kościanie, Szubinie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Dąbrowie Górniczej, czy Pruszczu Gdańskim.

Znaczna część programów finansowana ze środków budżetu centralnego, a także Unii Europejskiej, jest koordynowana przez wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem wszyscy zainteresowani możliwymi formami dofinansowania do wymiany pieca (zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz spółdzielnie mieszkaniowe) właśnie tam powinni szukać szczegółowych informacji na ten temat. Warto tu podkreślić, że mogą to być zarówno kredyty z dotacją udzielane we współpracy z BOŚ Bankiem (które przeznaczyć można na termomodernizację lub montaż odnawialnych źródeł energii), jak i kredyt ekologiczny z niskim oprocentowaniem.

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
7 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
wiadyslaw
wiadyslaw
2021-12-14 12:25

szukam pomocy finansowej,doplaty na wymiane kopciucha.wymienilem go w lutym 2021r .do tej pory nie moge otrzymac dofinansowania.

Magdalena
Magdalena
2021-11-15 15:01

Witam szukam pomocy finansowej chodzi o piec na pellet 8 kw mieszkam z dwójką dzieci i nie stać mnie na zakup pieca.Na tą chwilę jesteśmy bez ogrzewania a idzie zima.

Małgorzata
Małgorzata
2021-10-26 18:33

Otrzymalam mieszkanie z zasobów miasta do kapitalnego remontu, byl tam stary kopciuch gdzie chcemy go wymienić i wykonać ogrzewanie gazowe, niestety urzad miasta odmówił wydania wniosku na dofinansowanie, poniewaz składa się je tylko do końca czerwca.
A co z ludźmi którzy otrzymują mieszkania w sierpniu i później. Czy jest jakis przepis regulujący te terminy.
Pragnę napisać że jestem mieszkanką Śląska, w Świętochłowicach.
Proszę o odpowiedź

Ela
Ela
2021-07-12 14:35

Wszystko ładnie i pięknie ale dlaczego budynki wielorodzinne z oddzielną księgą nie mogą skorzystać z dotacji , proszę pochylić się nad przepisami . Społeczność, która w nich mieszka nie truje?