Dofinansowanie do wymiany pieca 2021 – lista dotacji

4.8 /5
(Ocen: 45)

Polska już od lat znajduje się w czołówce europejskich krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Wysokie poziomy stężenia smogu w Polsce wynikają m.in. z częstego ogrzewania domów jednorodzinnych paliwami stałymi (głównie węglem). Jednym z najważniejszych elementów walki o czyste powietrze jest wymiana nieefektywnych kotłów zasilanych paliwami stałymi. W celu obniżenia kosztów tej proekologicznej inwestycji można skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca 2021. Ile wynoszą dotację na wymianę kopciucha i gdzie ich szukać?

Z powodu smogu umiera w Polsce prawie 100 tys. ludzi rocznie

Jak alarmują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda i University College London, na każde pięć zgonów (rocznie jest to ponad 8,7 mln ludzi na świecie), jeden jest spowodowany zanieczyszczeniami powietrza, związanymi ze spalaniem paliw kopalnych (takich jak węgiel i ropa naftowa). W Polsce natomiast smog jest przyczyną zgonu, nie jak powtarzano to dotychczas 45 tys. osób rocznie (takie dane przez ostatnie lata prezentowały m.in. Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia), ale niemal 100 tys.! Oznacza to zatem, że badania, które opublikowane zostały w czasopiśmie Environmental Research niemal dwukrotnie zwiększają liczbę ofiar smogu w naszym kraju.

Według autorów tych badań, niechlubne pierwsze miejsce pod względem śmierci z powodu smogu w Europie zajęła właśnie Polska, w której udział zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza wynosi 23,8%, co przekłada się na 93.842 zgonów rocznie. Zaraz za nami uplasowały się takie kraje jak: Belgia (23,7%), Czechy (23,3%), Holandia (23%) i Niemcy (22,2%). W światowym rankingu najwyższej umieralności spowodowanej smogiem liderami są natomiast Indie, Chiny i Bangladesz.

Skąd tak duża różnica w liczbie zgonów spowodowanych złą jakością powietrza? Otóż we wcześniejszych analizach korzystano z obserwacji satelitarnych i pomiarów powierzchniowych w celu oceny średniego rocznego stężenia pyłów PM2.5 na świecie. Nie pozwalały one jednak rozróżnić cząstek, które wyemitowane zostały w procesie spalania paliw kopalnych od pyłów i dymów z pożarów oraz innych źródeł. Uporać się z tym wyzwaniem pomogło dopiero narzędzie GEOS-Chem (globalny trójwymiarowy model składu chemicznego atmosfery), dzięki któremu możliwe było podzielenie kuli ziemskiej na siatkę bardzo małych kwadratów (50 x 60 km) i dokonanie dokładnej analizy poziomu zanieczyszczeń każdego z nich, z uwzględnieniem emisji z różnych sektorów (w tym przemysłu, energetyki, transportu morskiego, naziemnego i lotniczego).

Polacy dostrzegają problem smogu

Tak więc, dla nikogo zaskoczeniem nie powinien być również fakt, że według Europejskiej Agencji Środowiska, na 100 europejskich miast o największym zanieczyszczeniu powietrza aż 29 z nich to właśnie polskie ośrodki. W czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce znalazły się m.in. Rybnik, Pszczyna, Żywiec, Myszków, Wodzisław Śląski czy Nowy Targ, w których regularnie notuje się wyższe stężenie cząstek PM10 w powietrzu niż chociażby w Krakowie, który niezmiennie od lat znajduje się na wysokich pozycjach tego niesławnego rankingu.

najbardziej zanieczyszczone miasta w Europie

(źródło: European Air Quality Index)

Jak wynika z ze styczniowego ekobarometru Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, aż 46% respondentów uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Przy czym w dużych miastach ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 72%. Natomiast tylko 21% ankietowanych nie widzi problemu w zanieczyszczonym powietrzu, a 33% badanych osób nie miało na ten temat zdania:

styczniowy ekobarometr

(źródło: styczniowy ekobarometr Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research)

Wymiana kotłów zasilanych paliwami stałymi to jeden z elementów walki ze smogiem w Polsce

Dziesiątek tysięcy zgonów w Polsce można byłoby uniknąć każdego roku, redukując spalanie paliw kopalnych i zamieniając je odnawialnymi źródłami energii. Przyjęta przez Polskę strategia transformacji energetyki zakładała wstępnie odejście od węgla do 2040 roku, jednak po wielu negocjacjach, rząd i związkowcy zwarli konsensus – górnicy nie stracą pracy, a kopalnie będą funkcjonować jeszcze do 2049 roku. Kolejnym, ważnym elementem walki ze smogiem w Polsce stała się także wymiana nieefektywnych kotłów zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne pompy ciepła czy ogrzewanie gazowe (sprawdźcie: zalety i wady obu tych rozwiązań).

W Polsce nadal bowiem prawie 70 proc. domów jest ogrzewanych paliwami stałymi (głównie węglem). Z czego większość, bo ok. 3 mln instalacji grzewczych, wyposażono w przestarzałe kotły zasypowe o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Mało pocieszającym jest również fakt, że właściciele nowo budowanych domów, często właśnie z powodów finansowych, najchętniej instalują zasypowe kotły na węgiel (na 200 tys. sprzedawanych rocznie kotłów węglowych, ok. 140 tys. to tzw. kopciuchy, w których pali się dosłownie wszystko).

Jak wynika ze wszystkich europejskich analiz, technologią przyszłości ogrzewania budynków są energooszczędne pompy ciepła (pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe), które z powodzeniem stosować można zarówno w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnych, jak i w przemyśle (zapraszamy do naszego rankingu pomp ciepła). Tylko od 2017 roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda w Polsce wzrósł ponad 5- krotnie. Natomiast czas największego, wręcz spektakularnego wzrostu sprzedaży pomp ciepła w segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, to rok 2020, w którym sprzedano 42 tys. sztuk tych urządzeń grzewczych, co stanowi wzrost o +108%, do 2019 roku:

sprzedaż różnych typów pomp ciepła w Polsce

(źródło: PORT PC)

Wpływ na to miała nie tylko zapowiedź odejścia od stosowania źródeł opartych na gazie ziemnym przy renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do 2030 roku (projekt Długoterminowej Strategii Renowacji z lutego 2021 roku), ale i boom na fotowoltaikę, do którego w dużej mierze przyczynił się rządowy program Mój Prąd. Dzięki bowiem współpracy paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła zbilansowane roczne koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. zmniejszają się prawie do zera (zachęcamy do zapoznania się z naszym rankingiem najlepszych firm fotowoltaicznych).

Nie bez znaczenia jest również fakt, że od nowego roku w branży budowlanej obowiązują nowe, jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania, dotyczące energooszczędności budynków (WT 2021), które inwestor może osiągnąć stawiając na urządzenia korzystającego z OZE. Przy czym niemożliwe będzie spełnienie wymaganych wartości współczynnika Ep, posiadając, czy to tradycyjne kotły węglowe, czy nowoczesne olejowe (trudności z ich spełnieniem mogą mieć również kotły gazowe najnowszej generacji). Najprościej natomiast graniczne wartości EP<70 kWh/m2rok będzie można uzyskać pompą ciepła z zamontowaną rekuperacją i fotowoltaiką.

Dofinansowanie do wymiany pieca 2021 – lista dotacji

Należy podkreślić, że popularność proekologicznych rozwiązań rośnie nie tylko ze względu na pozytywny wpływ jaki mają one na środowisko naturalne, ale i na znaczne obniżenie comiesięcznych rachunków. Ponadto, inwestorzy, którzy zdecydują się na wymianę pieca mogą w 2021 roku liczyć na różne formy dofinansowania, dzięki którym obniżą koszt początkowy inwestycji i tym samym skrócą czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniego dofinansowania do wymiany pieca w tym roku, zebraliśmy w jednym miejscu aktualne programy, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe.

Dobrze jest jednak wziąć pod uwagę to, że z czasem zarówno dotacje z rządowych, jak i gminnych programów i dofinansowania na wymianę pieca, będą coraz niższe. Co prawda, rządowy program Czyste Powietrze potrwa jeszcze do 2029 roku, ale wiele gmin przyjęło uchwały o likwidacji kopciuchów na swoim terenie w ciągu najbliższych 2 lat, z czego ich wysokość z każdym kolejnym rokiem będzie coraz niższa. Co również istotne, właściciele starych kotłów, którzy nie wymienią ich do 2023 roku będą musieli liczyć się z surowymi mandatami za zanieczyszczanie środowiska. Przykładowo w woj. mazowieckim, użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł (natomiast zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu).

Zgodnie bowiem z przyjętą ustawą o prawie ochrony środowiska, poszczególne samorządy otrzymały prawo wprowadzenia regulacji zakazujących eksploatację konkretnego rodzaju kotłów i pieców grzewczych oraz wybranych rodzajów paliw (działają one już większości województw). Dlatego też nie warto zwlekać i dobrze już teraz zapoznać się z różnymi formami dofinansowania do wymiany pieca 2021.

Program “Czyste Powietrze”

Pierwszym, ogólnopolskim programem dopłat do wymiany pieca jest Czyste Powietrze realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Głównym celem tego rządowego programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rząd do 2029 roku zamierza przeznaczyć 103 mld zł na wymianę nieefektywnych kotłów, termomodernizację budynków, wymianę stolarki oraz montaż rekuperacji, paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych (szacuje się, że z dopłat do wymiany przestarzałych źródeł ciepła skorzystać może ok. 3 mln polskich gospodarstw domowych). Premier Mateusz Morawiecki ocenił niedawno, że uruchomiony dwa lata temu program “Czyste Powietrze” to rewolucja w polityce środowiskowej:

Już teraz 200 tys. gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste Powietrze. To pół miliona osób, które będą mogły korzystać z bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania.

W programie “Czyste Powietrze” przyznawane są bezzwrotne dotacje lub dotacje przeznaczone na spłatę części kredytu bankowego. Co jednak ważne, maksymalna wysokość dotacji OZE będzie różnić się w zależności od konkretnych kategorii kosztów kwalifikowanych. Przy czym kwota dotacji dla uczestników programu:

 • pierwszego poziomu, czyli o wyższych dochodach może wynieść nawet 30.000 zł (dochód roczny do 100.000 zł);
 • drugiego poziomu, o niższych dochodach ,może wynieść do 37.000 zł (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać wówczas 1.960 zł jeśli beneficjent mieszka sam i 1.400 zł jeżeli mieszka z kimś).

Kredyty antysmogowe w ramach programu “Czyste Powietrze”

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu “Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego 2021 roku. Wiadomo już, że w jego ramach wyłonionych zostało osiem banków, które uzyskały pozytywne decyzje. Wśród nich znalazły się m.in.

 • Alior Bank;
 • BNP Paribas;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Bank Pocztowy;
 • Credit Agricole;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze;
 • Santander Consumer Bank;
 • Banki Spółdzielcze SGB.

To właśnie te banki, jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie “Czyste Powietrze” (podpisywanie umów między nimi a NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia tego roku). Przy czym, to właśnie do funduszy wojewódzkich banki przekazywać będą wnioski o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów w ramach limitu 1,5 mld zł, który zaplanowany jest na lata 2021-2022.

Natomiast pierwsze zgłoszenia o finansowanie i dopłatę do kredytu gotówkowego klienci (którymi są m.in. niezamożni mieszkańcy domów jednorodzinnych, posiadający stare nieefektywne źródła ciepła), będą mogli składać w połowie roku w kilku tysiącach placówek w całej Polsce. Również tam, u swoich doradców, będą oni mogli uzyskać zarówno informacje na temat tego rządowego programu, jak i pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu.

Dzięki zaś objęciu finansowania gwarancjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, warunki dla kredytobiorców będą bardziej korzystne bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Ponadto, jak wynika z rozmów ZBP i NFOŚiGW, jeszcze w tym roku do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego przystąpić chcą kolejne komercyjne banki.

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania do wymiany pieca

W celu zmniejszenia kosztów wymiany starego “kopciucha” na nowe, energooszczędne urządzenie grzewcze, można skorzystać z wojewódzkiego, gminnego lub też miejskiego dofinansowania na termomodernizację, które obowiązuje w danym regionie. Warto podkreślić, że miastem, które zmieniło sposób myślenia o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce i wymusiło zmiany w przepisach lokalnych i krajowych, był Kraków, na terenie którego, spalanie paliw stałych (węglem, pelletem czy drewnem) jest zabronione już od 1 września 2019 roku. Zanim jednak doszło do wprowadzenia powyższego zakazu, przeprowadzona została czteroletnia akcja wymiany pieców, która kosztowała budżet stolicy Małopolski 218 mln zł.

Powstanie lokalnych programów jest efektem uchwał antysmogowych, przy czym wysokość dofinansowania na wymianę pieca zależy głównie od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze (może to być od kilku do kilkunastu tysięcy złotych). Kto może skorzystać z lokalnych programów dofinansowania do wymiany pieca? Otóż mogą to być wszyscy mieszkańcy danego regionu, posiadający prawo własności lub prawo do zarządzania nieruchomością. Aby jednak uzyskać dotację, konieczne jest poprawne wypełnienie wniosku o udział w programie. Na ten moment dofinansowanie na wymianę pieca uzyskać można w ramach:

“Zlikwiduj kopciucha” w Warszawie

Warszawiacy do końca 2022 roku roku mogą otrzymać dotację na wymianę kotłów niespełniających wymogów klasy 3, 4 lub 5 na pompę ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego (sprawdźcie, które ogrzewanie elektryczne domu opłaca się najbardziej). Dodatkowo, każda osoba, która zdecyduje się na likwidację starego pieca może też otrzymać środki na odnawialne źródła energii (w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i przydomowe elektrownie wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania). Co ważne dofinansowanie to pokrywa również wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Do końca 2021 roku można uzyskać do 90% dofinansowania wszystkich kosztów związanych z wymianą starego pieca, później w 2022 roku wysokość dotacji będzie zmniejszona już do 70%. Wnioski o dofinansowanie wymiany pieca przyjmowane są do 31 grudnia 2022 roku, jednak w przypadku gdy inwestor ma w planach zrealizowanie inwestycji OZE jeszcze w 2021 roku, to powinien złożyć wniosek do 31 marca 2021. Przez ograniczenia związane z pandemią COVID-19, cały proces formalności odbywa się zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, a wnioski na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy, można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby: mailowo, telefonicznie bądź korespondencyjnie.

zlikwiduj kopciucha

(źródło: fanpage dzielnicy m.st. Warszawy – Włochy)

Kawka BIS w Poznaniu

Program Kawka Bis w stolicy Wielkopolski umożliwia uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców na paliwa stałe i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też ogrzewania oparte na OZE (montaż pompy ciepła czy instalacji PV). Kawka Bis przeszła w 2021 roku kolejne zmiany, dzięki którym Poznaniacy mogą otrzymać dotację w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych brutto (środki przeznaczone w projekcie na 2021 rok to aż 10 mln złotych).

Co ważne, jest też możliwość rozliczenia bez angażowania własnych środków, na brak której narzekali do tej pory mieszkańcy Poznania. Wielu z nich bowiem chętnie wymieniłoby stare piece już wcześniej, jednak nie stać ich było na to, by wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni, a następnie starać się o ich zwrot. Ponadto Urząd Miasta usprawnił system kontroli wykonawczej i inspektora nadzoru zastąpiono przedstawicielami UMP (dzięki temu kontrola wykonanych prac będzie przebiegać szybciej).

Kto może ubiegać się o dotację na wymianę pieca w ramach Program Kawka Bis? Otóż, z dofinansowania mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, czy przedsiębiorcy, którym udzielane ono będzie jako pomoc de minimis. Wysokość dotacji wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z maksymalnym limitem:

 • 12.000 zł/lokal – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania gazowego, ogrzewania olejowego;
 • 15.000 zł/lokal – w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła, ogrzewania za pomocą wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Wnioski o dofinansowanie do wymiany pieca można składać listownie, za pośrednictwem ePUAP lub w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska do 31 marca 2021 roku.

Kawka Bis w Poznaniu

(źródło: Miejska Rada Seniorów w Poznaniu)

KAWKA Plus we Wrocławiu

Program KAWKA Plus we Wrocławiu to miejski system dofinansowań wymiany nieekologicznych pieców węglowych, których Wrocławianie muszą pozbyć się do 2024 roku. Wtedy to bowiem zaczną obowiązywać przepisy tzw. uchwały antysmogowej zabraniającej ogrzewania nimi domów i mieszkań (od 2028 roku natomiast ogrzewanie domów węglem i drewnem będzie we Wrocławiu całkowicie zabronione). Warto jednak pospieszyć się ze składaniem wniosków o dotację na wymianę pieca. Dlaczego? Otóż z uwagi na fakt, że to już ostatnia okazja by dostać 15 tys. zł dofinansowania z programu KAWKA Plus, które będzie obowiązywać tylko do końca 2021 roku (w 2022 roku będzie to – 12.000 zł, w 2023 – 10.000 zł, a w 2024 już tylko 8.000 zł).

Nowa Kawka Plus bez wkładu własnego

(źródło: www.wroclaw.pl – Oficjalny portal internetowy Wrocławia)

Ważną informacją jest z pewnością to, że stary piec można wymienić nawet bez wkładu własnego (instalator może rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa). Dopłaty do wymiany pieców na paliwa stałe można przeznaczyć na takie ekologiczne źródła ciepła, jak: pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy ogrzewanie olejowe. Przy czym z dofinansowania skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne (program KAWKA Plus nie jest dostępny dla firm) będące:

 • właścicielami mieszkania lub domu we Wrocławiu;
 • najemcami mieszkania komunalnego;
 • osobami, które wynajmują mieszkanie lub dom we Wrocławiu (trzeba mieć wówczas zgodę właściciela lokalu).

Ponadto dotację z programu Kawka Plus można przeznaczyć nie tylko na zakup nowego źródła ciepła, ale i przykładowo: demontaż ogrzewania na paliwo stałe (pieca kaflowego kotła c.o. i pieca stałopalnego), prace związane z modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin, montaż zbiorników na lekki olej opałowy, czy zbiorników na gaz płynny. Tylko w 2020 roku na programy dotacyjne, stolica Dolnego Śląska wydała ponad 16 mln złotych. Łącznie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa wpłynęły w zeszłym roku 1.583 wnioski, a zlikwidowanych zostało 1.400 pieców. Najczęściej mieszkańcy Wrocławia decydowali się na ogrzewanie gazowe, następnie zaś na urządzenia elektryczne oraz pompy ciepła.

Miejskie dotacje na wymianę starych źródeł ogrzewania w Łodzi

Również w Łodzi ruszył 15 stycznia 2021 roku nabór wniosków na kolejną edycję wymiany pieców na bardziej ekologiczne (w tym pompy ciepła). Łódzki program dotacji do wymiany źródeł ogrzewania realizowany jest już od 2017 roku, dotychczas łącznie przekazano na niego z budżetu miasta 10 mln zł (4.000 lokali mieszkalnych podłączono do ciepła systemowego). W tym roku zabezpieczono na ten cel 3 mln zł. Miejskie dotacje na wymianę starych źródeł ogrzewania adresowane są do gospodarstw indywidualnych;
a w przypadku inwestycji całościowych – właścicieli kamienic prywatnych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych i osób prawnych.

podsumowanie projektu dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w Łodzi

(źródło: uml.lodz.pl)

Co ważne, zasady ubiegania się o bezzwrotną dotację na wymianę pieca w 2021 roku nie uległy zmianie. Oznacza to zatem, że do złożenia wniosku wystarczy wypełnić dwustronicowy formularz, który zarówno pobrać, jak i złożyć, można osobiście, w Urzędzie Miasta Łodzi lub poprzez jego stronę internetową. Jakiej wysokości dotację można uzyskać w ten sposób? Otóż może to być dofinansowanie na poziomie 80 proc. kosztów inwestycji, maksymalnie jednak:

 • 7.000 zł dla indywidualnych odbiorców;
 • do 50.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli kamienic.

Warto jednak pamiętać o tym, że dofinansowanie na wymianę ogrzewania na elektryczne, gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej, zrealizować trzeba do końca listopada 2021 roku. Natomiast same wnioski na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania należy złożyć do 31.03.2021 roku.

Miejski program wymiany pieców węglowych w Bydgoszczy

Od 2019 roku na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego obowiązuje całkowity zakaz spalania najgorszej jakości węgla. Nadal jednak, zanieczyszczenie powietrza w Bydgoszczy, jest jednym z najbardziej palących problemów, z którym musi zmierzyć się miasto. Dlatego też, od 2 stycznia do 31 października 2021 roku, w ramach inwestycji indywidualnych można składać wnioski o dotację w wysokości 5 tys. złotych na wymianę nieekologicznych pieców (do wyboru jest zakup jednego z czterech źródeł ciepła: ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, pompa ciepła oraz miejskie ogrzewanie z miejskiej sieci KPEC). Na cel ten zabezpieczono w budżecie miasta 3 mln złotych. Przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 8 tysięcy złotych. Co ważne, w programie tym po raz pierwszy zastosowano zachętę do realizowania kompleksowych wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych. Jednak warunkiem, który pozwoli mieszkańcom skorzystać z tej dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji.

Natomiast w przypadku kompleksowych inwestycji w budynkach wielorodzinnych, miasto Bydgoszcz oferuje beneficjentom programu dotację w wysokości do 8 tys. zł w zależności od zastosowanego źródła ciepła (nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych jest prowadzony w terminie: 15 listopada – 31 grudnia 2021 roku).

Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Kielcach

Również Rada Miejska w Kielcach, w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na swoim terenie, przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Po raz pierwszy, dofinansowanie do wymiany pieca będzie w latach 2021-2022 udzielane w kwocie 100% kosztu realizacji zadania. W wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2021 i 2022 zapisana została na ten cel kwota w wysokości 4 mln zł (2 mln zł w 2021 roku i 2 mln zł w 2022 roku). Tego rodzaju dotacje już od kilku lat cieszą się bowiem dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Kielc. Z dofinansowania na wymianę pieca w Kielcach w 2021 roku skorzystać mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Przy czym maksymalnie może to być:

 • 40.000 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;
 • 8.000 zł na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego;
 • 8.000 zł na instalację indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny;
 • 8.000 zł na zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Kielce rozpoczął się 8 marca 2021 roku. Wszyscy zainteresowani mogą składać podanie o dofinansowanie bezpośrednio lub przesyłając je na adres Urzędu Miasta Kielce.

Inne programy dofinansowanie do wymiany pieca 2021

Należy tu jednak podkreślić, że o dopłatę do wymiany pieca w 2021 roku mogą ubiegać się również mieszkańcy mniejszych miejscowości (co oczywiście nie oznacza, że jej wysokość będzie niższa niż w przypadku większych miast). Aktualnie, programy na dofinansowania do wymiany pieca prowadzone są m.in. w: Bielsko-Białej, Sosnowcu, Bytomiu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Opolu, Jastrzębiu-Zdroju, Kaliszu, Suwałkach, Zamościu, Pruszczu Gdańskim, czy Kościanie.

Znaczna część programów finansowana ze środków budżetu centralnego, a także Unii Europejskiej, jest koordynowana przez wojewódzkie oddziały Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatem wszyscy zainteresowani możliwymi formami dofinansowania do wymiany pieca (zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz spółdzielnie mieszkaniowe) właśnie tam powinni szukać szczegółowych informacji na ten temat. Warto tu podkreślić, że mogą to być zarówno kredyty z dotacją udzielane we współpracy z BOŚ Bankiem (które przeznaczyć można na termomodernizację lub montaż odnawialnych źródeł energii), jak i kredyt ekologiczny z niskim oprocentowaniem.

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
1 Komentarz
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Ela
Ela
12 lipca 2021 14:35

Wszystko ładnie i pięknie ale dlaczego budynki wielorodzinne z oddzielną księgą nie mogą skorzystać z dotacji , proszę pochylić się nad przepisami . Społeczność, która w nich mieszka nie truje?