dofinansowanie do wymiany pieca 2022

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 - lista dotacji

Jak wynika z badań regularnie prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), to właśnie Polska, na tle innych krajów UE, może pochwalić się najniższej jakości powietrzem, przez które rocznie umiera 100 tys. Polaków. Główną przyczyną smogu w naszym kraju jest tzw. “niska emisja” pochodząca przede wszystkim ze spalania niskiej jakości węgla i śmieci. Obecnie więc jednym z najważniejszych elementów walki o czyste powietrze jest wymiana tzw. “kopciuchów” na nowoczesne urządzenia grzewcze. Aby obniżyć koszt tego rodzaju proekologicznej inwestycji można ubiegać się o dofinansowania do wymiany pieca 2022. Jak wysokie są dotacje i kto może z nich skorzystać?

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Polska to smogowe zagłębie

Polska jest jednym z krajów o najgorszej jakości powietrza, nie tylko w Europie, ale i na świecie. W rankingu najbardziej zanieczyszczonych metropolii, który można znaleźć na stronach IQAir, w pierwszej dziesiątce znajdują się obecnie trzy polskie miasta:

ranking najbardziej zanieczyszczonych metropolii swiata

Źródło: Polski Alarm Antysmogowy na podstawie IQAir

Gdyby w zestawieniu tym były uwzględnione również średnie i mniejsze miejscowości, to spokojnie znalazłyby się one na wyższych pozycjach. Według bowiem odczytów Airly, na powyższej liście - Tomaszów Mazowiecki byłby teraz pierwszy (z wynikiem opisanym na zastosowanej skali jako "zagrożenie dla życia"). Miasta - Stawy Monowskie wraz z Lwówkiem Śląski, drugie, a Rybnik trzeci.

Smog to cichy zabójca

Smog w Polsce to ogromny problem, z którym od wielu lat nie potrafimy skutecznie walczyć, a z powodu którego umiera, nie jak sądzono dotychczas - 45.000, ale ok. 100.000 mieszkańców! (badania opublikowane w czasopiśmie Environmental Research). Przyczynia się on bowiem do powstawania chorób związanych z układem oddechowym i układem krążenia, nasileniem ich objawów, a w konsekwencji - przedwczesnymi zgonami osób narażonych na kontakt z nim. Smog obniża również odporność, sprzyja pojawianiu się chorób nowotworowych, a także przyczynia się do powstawania i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych (w tym Alzheimera):

wplyw zanieczyszczen powietrza na cialo czlowieka

Źródło: healpolska.pl

Obecnie zanieczyszczenie powietrza (obok palenia papierosów) jest uznawane za jeden z najważniejszych czynników chorobotwórczych. Warto również pamiętać o tym, że skutki smogu odczuwamy także pośrednio, chociażby zjadając skażone nim rośliny i mięso.

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Najbardziej zanieczyszczone miejscowości w Polsce

Polska od wielu lat zajmuje wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach, w których pod uwagę brana jest zła jakość powietrza. Najgorzej w tych zestawieniach wypada Małopolska i Śląsk, ponieważ w pierwszej piętnastce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce znalazły się tylko trzy miejscowości spoza tych województw: Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), Zgierz i Radomsko (woj. łódzkie):

ranking miejscowosci z najwieksza liczba dni ze smogiem

Źródło: Polski Alarm Smogowy na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza, raporty wojewódzkie GIOŚ 2021

W pierwszej czwórce natomiast znalazły się Nowy Targ, Nowa Ruda, Pszczyna i Nowy Sącz. Co ciekawe, wśród smogowych liderów nie zabrakło także uzdrowisk. Na wysokiej pozycji znalazły się takie z nich jak: Rabka-Zdrój czy Goczałkowice-Zdrój, słynące z leczenia chorób płuc! W tych miejscowościach stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu wyniosło aż 900 proc. normy(!). Jak podkreśla Piotr Siergiej, rzecznik PAS:

Niezrozumiałe jest to, że takie miejscowości nadal utrzymują status uzdrowiska, nadany przez Ministerstwo Zdrowia, na podstawie przepisów, które ten resort tworzy. Być może trzeba się zastanowić nad tym, czy te przepisy nie powinny zostać zmodyfikowane.

Jednak tak niekwestionowanym liderem we wszystkich kategoriach corocznego rankingu Polskiego Alarmu Smogowego (powstającego na podstawie oficjalnych wyników pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska), jest Nowy Targ. Należy tu zaznaczyć, że jego sytuacja jest bezprecedensowa, nigdy wcześniej bowiem nie zdarzyło się, żeby jedna miejscowość zajęła pierwsze miejsce we wszystkich kategoriach.

W 2020 roku zanotowano tam liczbę dni z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pyłów PM10 wynoszącą aż 90 dni! (o dwa więcej niż rok wcześniej). Ponadto mieszkańcy Nowego Targu nie tylko najczęściej wdychają smog, ale i też oddychają najbardziej rakotwórczym powietrzem w całej Polsce. Wyniki z Nowego Targu wskazywały na 18 ng/m3, gdzie norma krajowa szkodliwego benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3 (jeszcze niższa jest ta rekomendowana przez WHO - 0,12 ng/m3):

ranking miejscowosci z najbardziej rakotworczym powietrzem

Źródło: Polski Alarm Smogowy na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza, raporty wojewódzkie GIOŚ 2021

Najlepszy sposób na “rozwiązanie” problemu smogu to przeniesienie stacji monitoringu powietrza

Jednak co najciekawsze w przypadku Nowego Targu, jego mieszkańcy kompletnie nie dopuszczają do siebie takich wyników lub też nie zdają sobie sprawy z tego, w jak wielkim niebezpieczeństwie się znajdują. Zamiast bowiem podjąć działania mające na celu poprawę jakości powietrza, wolą zamieść śmieci pod dywan, przenosząc stację monitoringu powietrza z terenu Szkoły Podstawowej nr 1, która znajduje się tuż obok rynku, na obrzeża miasta. Jak bowiem przekonuje dyrektorka tej szkoły - stacja przeszkadzała dzieciom w spędzaniu czasu na zewnątrz. Dodatkowo, wniosek o zlikwidowanie nowotarskiej stacji pomiarów jakości powietrza złożyła Rada Rodziców, która w jej miejscu chce stworzyć ścieżkę ekologiczną. Jednak interwencję w tej sprawie podjął już Pełnomocnik Premiera ds. “Czystego Powietrza”, sprawą może też zainteresować się Komisja Europejska (prowadzi ona procedurę naruszeniową w sprawie jakości powietrza).

Smutne jest to, że mieszkańcy Nowego Targu, nie biorą pod uwagę, że to właśnie dzieci są grupą najbardziej narażoną na działanie smogu. Do myślenia dać powinien im przykład Rybnika, który w 2017 roku okrzyknięty został “stolicą smogu”. Zimą w nocy z 8 na 9 stycznia stacja w rybnickiej dzielnicy Orzepowice pokazała przekroczenie normy o 3.126 proc.! Ogrom skali tego zjawiska wskazuje chociażby to, że w pobliskim mieście, jakim jest Knurów, uruchomił się alarm przeciwpożarowy, bo wykrył w powietrzu sadzę. Stężenie pyłów PM10 wyniosło wtedy 1.563 μg/m3 (średnia dobowa 860 μg/m3), gdzie wg. rekomendacji WHO z 2021 roku - dobowe stężenie PM10 nie powinno przekraczać 45 μg/m3.

Aktywiści uznali wtedy, że dotrzeć do mieszkańców z informacjami o smogu można właśnie przez dzieci, które najbardziej narażone są na skutki zanieczyszczenia powietrza. Dowiodły tego m.in, polsko-francusko-belgijskie badania z 2020 roku, które miały na celu sprawdzenie stężenia „black carbon” w organizmach dzieci. “Czarny węgiel” to termin określający lotne cząstki rakotwórcze, które powstają przy niekompletnym spalaniu paliw kopalnych, biopaliw i biomasy. Po pobraniu próbek okazało się, że stężenie „czarnego węgla” było u polskich dzieci nawet dziesięciokrotnie wyższe niż u dzieci z Francji (naukowcy z tego kraju, odczytujący wyniki nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego). A należy tu podkreślić, że te najmniejsze cząsteczki pyłu przenikają z płuc do krwi, a z krwi do łożyska oraz pokonują barierę krew-mózg. Dorastanie w warunkach tak dużego zanieczyszczenia powoduje u dzieci nie tylko rozkojarzenie, kłopoty z pamięcią, zwiększony poziom niepokoju, czy ADHD. Znacznie częściej występują również przypadki:

 • depresji;
 • schizofrenii;
 • choroby afektywnej dwubiegunowej;
 • schorzeń z grupy autyzmu;
 • zachorowań na różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych;
 • astmy;
 • białaczki.

Ponadto, zebrane przez śląskich lekarzy dane sugerują to, że smog może mieć też wpływ na występowanie guzów mózgu. Jak tłumaczy dla “Dziennika Zachodniego” dr Katarzyna Musioł - pediatra, onkolog i hematolog dziecięcy, ordynator oddziału pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku:

Przez poprzednie 20 lat pracowałam w klinice pediatrii w Katowicach na oddziale onkologii i hematologii. Pracując tam, postanowiliśmy wraz ze studentami zbadać, z którego obszaru Śląska dzieci najczęściej chorują na nowotwory mózgu. W tym celu przeanalizowaliśmy historie 500 dzieci, które w ostatnich 15 latach były leczone z powodu nowotworów mózgu w naszej klinice i w odniesieniu do ich miejsca zamieszkania wyznaczyliśmy współczynniki zachorowania. Okazało się, że najczęściej na ten nowotwór chorują dzieci z okolic Rybnika, a także Raciborza i Jastrzębia. Stwierdziliśmy bardzo istotną korelację pomiędzy wskaźnikiem zachorowalności, a stężeniem tych pyłów.

Tylko zakaz palenia węglem i drewnem przyniesie oczekiwane rezultaty

Jak można zauważyć, na liście smogowych rekordzistów przeważają przede wszystkim małe miejscowości i gminy (w tegorocznym zestawieniu znalazło się tylko jedno miasto wojewódzkie, jakim są Katowice). Warto tu jednak zaznaczyć, że ranking PAS powstaje w oparciu o dane ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska, nieznana jest zatem skala problemu w miejscach, gdzie ich nie ma (największa sieć stacji rozmieszczona jest właśnie na Śląsku i w Małopolsce). Nie oznacza to zatem, że problem smogu w pozostałej części kraju nie występuje, ponieważ w wielu miejscowościach jakość powietrza bywa równie fatalna.

Tak dramatyczna sytuacja to wynik tego, że w Polsce nadal korzysta się z ok. 5 milionów pieców na paliwa stałe, z czego 3 mln instalacji grzewczych, wyposażonych jest w przestarzałe kotły zasypowe o wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. A to właśnie “kopciuchy”, z których najczęściej korzystają mieszkańcy małych miasteczek i wsi powodują większe zanieczyszczenie powietrza niż transport samochodowy i przemysł, które są domenami dużych miast. Brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, ubóstwo energetyczne (dotykające 12 proc. mieszkańców Polski, których nie stać nawet na sam opał), a także wysokie koszty wymiany pieca na bardziej efektywne i ekologiczne źródło ogrzewania sprawiają, że do tej pory wiele osób ogrzewa dom “kopciuchem”.

Jednym z głównych elementów walki ze smogiem w Polsce powinien być zakaz palenia węglem i drewnem (przepisy takie od 1 września 2019 roku obowiązują jedynie w Krakowie). Ponieważ tylko jak najszybsza wymiana nieefektywnych kotłów zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne ogrzewanie gazowe i pompy ciepła jest w stanie oczyścić polskie powietrze. Niepokojące jest jednak to, że mimo przyjętych przez gminy uchwał o likwidacji kopciuchów na swoim terenie w ciągu najbliższych 2 lat, nadal wielu właścicieli nowo budowanych domów decyduje się na instalację zasypowych kotłów na węgiel (na 200.000 sprzedawanych rocznie kotłów węglowych, ok. 140.000 to tzw. kopciuchy, w których pali się dosłownie wszystko).

Wymiana pieców - do kiedy?

Warto jednak wiedzieć, że inwestorzy którzy decydują się na wymianę pieca mogą w 2022 roku liczyć na różne formy finansowego wsparcia (w tym dofinansowanie do pompy ciepła). Dzięki dotacjom do wymiany pieca można nie tylko obniżyć koszt początkowy takiego przedsięwzięcia, ale i skrócić też czas, w którym zwrócą się poniesione na inwestycje wydatki. Aby więc ułatwić Wam wybór odpowiedniego dofinansowania, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich aktualnych programów, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe.

Co ważne, zarówno dotacje z rządowych, jak i gminnych programów związanych z dofinansowaniem na wymianę pieca, będą z roku na rok coraz niższe. Ponadto właściciele starych pieców, którzy nie wymienią ich w określonym przez samorządy terminie, będą musieli też w przyszłości liczyć się z surowymi mandatami za zanieczyszczanie środowiska:

uchwały antysmogowe i ograniczenia

Wymiana pieców węglowych do kiedy? Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022

Gospodarstwa domowe zainteresowane wymianą starego kotła na paliwo stałe w 2022 roku będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zarówno w ramach ogólnopolskich, jak i regionalnych programów dotacji na wymianę pieca.

Dofinansowanie do wymiany pieca w ramach programów rządowych

W przypadku ogólnopolskich rządowych programów są to “Czyste Powietrze” i “Stop Smog”.

“Czyste Powietrze” - wymiana pieca

Pierwszym, ogólnopolskim programem dofinansowań do wymiany pieca, który funkcjonuje od 2018 roku jest Czyste Powietrze, w ramach którego podpisano prawie 287.000. umów. Ten rządowy program dopłat do wymiany źródła ciepła realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Za cel, na który rząd chce przeznaczyć 103 mld zł, obrano poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W ramach “Czystego Powietrza” można m.in. sfinansować:

Jak wynika z szacunków, z dopłat do wymiany przestarzałych źródeł ciepła skorzystać może ok. 3 mln polskich gospodarstw domowych. Na ten moment złożonych zostało już 418.287 wniosków i podpisano 351.257 umów, z czego łącznie wypłacono 2.706.463.065 zł:

Czyste Powietrze statystyki kwiecień

Źródło: Program Czyste Powietrze - Twitter

Oprócz dopłat do termomodernizacji, “Czyste Powietrze” przewiduje też wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Do tej pory jedną z możliwości była wymiana tzw. “kopciucha” na piec węglowy, co najmniej piątej generacji. Jak się jednak okazuje od 1 stycznia 2022 roku nie ma już takiej opcji. Wynika to z oczekiwań KE, reform zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy i Polskim Ładzie, jak i wspomnianych wcześniej uchwał antysmogowych obowiązujących w poszczególnych województwach. Maksymalna wysokość dotacji OZE będzie różnić się w zależności od konkretnych kategorii kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania dla beneficjentów programu:

 • pierwszego poziomu (o wyższych dochodach) może wynieść 30.000 zł (dochód roczny do 100.000 zł);
 • drugiego poziomu (o dochodach niższych), może wynieść nawet do 37.000 zł (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać wówczas 1.960 zł jeśli beneficjent mieszka sam i 1.400 zł jeżeli mieszka z kimś).
 • trzeciego poziomu, który skierowany jest do mniej zamożnych Polaków. W tym przypadku można ubiegać się o dotację wynoszącą nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 69.000 zł.

Bank Światowy poinformował również, że pożyczy Polsce 250 mln euro na rozwinięcie programu “Czyste Powietrze”, który jest największą tego typu inicjatywą na rzecz jakości powietrza i efektywności energetycznej w Europie:

World Bank Group

Źródło: World Bank Group - Twitter

Jak powiedziała dyrektorka Banku Światowego na Unię Europejską Gallina A. Vincelette:

Wraz z polskimi instytucjami oraz Komisją Europejską, trzy lata temu pomogliśmy stworzyć podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Teraz nasza współpraca wchodzi na wyższy poziom poprzez połączenie finansowego i merytorycznego wsparcia, którego celem jest wzmocnienie "Czystego Powietrza". Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać.

Środki pożyczkowe w ramach projektu o nazwie "Program dla wyników" Banku Światowego zasilą bezpośrednio budżet państwa. Natomiast wypłaty kolejnych transz kredytu będą następować wraz z realizacją konkretnych celów w ramach programu "Czyste Powietrze" (wśród nich znalazło się m.in. uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów czy zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych).

Kredyty antysmogowe w ramach “Czystego Powietrza”

Od lipca beneficjenci “Czystego Powietrza” mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty gotówkowe na termomodernizację domu lub wymianę starego kotła. Wśród banków, których wnioski o przyznanie limitów o dotacje na lata 2021-2022 (łącznie to 1,5 mld zł) zostały zaakceptowane przez NFOŚiGW, znalazły się:

 • Alior Bank;
 • BNP Paribas;
 • Bank Ochrony Środowiska;
 • Credit Agricole;
 • Santander Consumer Bank;
 • Bank Pocztowy;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze;
 • Banki Spółdzielcze SGB.

Pożyczki mogą sięgnąć nawet do 100 tys. zł, z czego aż 37 tys. zł może być spłacone dotacją z wojewódzkiego funduszu (bank nie pobierze za to prowizji). Ponadto jak informuje NFOŚiGW - część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, która realizowana jest za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W jej przypadku rozpoczęcie danego przedsięwzięcia może być zrealizowane od daty złożenia wniosku, a okres wykonania wynosi 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W ten sposób również sfinansować można:

"Czyste Powietrze Plus" - wymiana pieca

15 lipca 2022 roku ruszyła również kolejna edycja programu antysmogowego "Czyste Powietrze". Czyste Powietrze Plus bo o nim mowa, zakłada prefinansowanie inwestycji do 50 proc. kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie, zarówno w termomodernizację domu jednorodzinnego, jak i w wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Jak niedawno zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa:

Nową odsłonę programu Czyste Powietrze Plus traktujemy pilotażowo. Zakładany budżet określiliśmy na 1,8 mld zł. Jeśli jednak program się sprawdzi, będzie się cieszył popularnością, to budżet zostanie zwiększony.

Kto może ubiegać się o dotację “Czyste Powietrze Plus”? Otóż, program ten jest dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie (tzn. tych które nie korzystały wcześniej z “Czystego Powietrza”). Przy czym warunkiem skorzystania z “Czystego Powietrza Plus” są progi dochodowe, bowiem ze ścieżki prefinansowania mogą skorzystać właściciele domów kwalifikujący się do drugiej i trzeciej części programu „Czyste Powietrze”, w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:

 • do 1.564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ta grupa odbiorców może ubiegać się o dofinansowanie o maksymalnej wysokości 47.000 zł;
 • do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Ta grupa odbiorców może ubiegać się o dofinansowanie o maksymalnej wysokości 79.000 zł.

czyste powietrze plus poziomy dofinansowania

Poziomy dofinansowania w programie priorytetowym “Czyste Powietrze Plus”. Źródło: “Czyste Powietrze” Twitter

Dotacje na wymianę pieca 2022 w ramach programu “Stop Smog”

Kolejnym rządowym programem wspierającym proekologiczne inicjatywy w Polsce jest Stop Smog, który został oficjalnie zainaugurowany w październiku 2018 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Celem programu jest finansowe wsparcie inwestycji zmierzających do termomodernizacji gospodarstw domowych, a także likwidacji bądź wymiany dotychczasowych źródeł ciepła, co w dłuższej perspektywie ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w całym kraju. “Stop Smog” realizowany jest przez gminy, jednak stroną porozumienia w ich imieniu może być również powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na realizację przedsięwzięć dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Dofinansowanie w ramach “Stop Smog” można przeznaczyć na inwestycję związaną z:

 • termomodernizacją;
 • wymianą lub likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne;
 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • zapewnieniem budynkom dostępu do energii z instalacji OZE;
 • zmniejszeniem zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG

Na początku kwietnia 2022 roku ruszył również program dopłat dofinansowań do wymiany starych urządzeń grzewczych na pompę ciepła lub nowy kondensacyjny kocioł gazowy, który realizuje PGNiG. Wnioski w jego ramach przyjmowane będą do wyczerpania puli pieniędzy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 roku, tak więc dobrze się pospieszyć z podjęciem decyzji o jego złożeniu. PGNiG swoją ofertę kieruje do konsumentów mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek i nadal ogrzewają swoje nieruchomości węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Sama dotacja dotyczy wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej na:

 • kocioł kondensacyjny - opalany gazem ziemnym, o minimalnej klasie efektywności energetycznej - "A" (od dowolnego sprzedawcy);
 • pompę ciepła - typu powietrze/woda, sprężarkową napędzaną elektrycznie o minimalnej klasie efektywności energetycznej - „A+”. Przy czym w tym przypadku PGNiG wybrało konkretnych partnerów handlowych, do jakich należą: HelioExpert Spółka Akcyjna, OZE-Biomar S.A. i Solgen Sp. z o. o.

Jaka jest wysokość dofinansowania do wymiany pieca od PGNiG? Wielkość dofinansowania od PGNiG różni się w zależności od roku budowy budynku:

dofinansowanie do wymiany pieca PGNiG

Źródło: pgnig.pl

Dofinansowanie do wymiany pieców od PGNiG będzie wynosiło w przypadku domów wybudowanych:

 • przed 1971 rokiem, dla kotła kondensacyjnego 1.129,51 zł, a dla pompy ciepła - 3.941,79 zł;
 • w latach 1971 - 1978, dla kotła kondensacyjnego 1.051,02 zł, a dla pompy ciepła - 3.664,20 zł;
 • w latach 1979 - 1988, dla kotła kondensacyjnego 1.129,51 zł, a dla pompy ciepła - 3.941,79 zł;
 • w latach 1989 - 2002, dla kotła kondensacyjnego 848,09 zł, a dla pompy ciepła - 2.959,69 zł;
 • w latach 2003 - 2007, dla kotła kondensacyjnego 668,13 zł, a dla pompy ciepła - 2.331,76 zł;
 • w latach 2008 - 2011, dla kotła kondensacyjnego 541,78 zł, a dla pompy ciepła - 1.893,36 zł;
 • po 2011 roku dla kotła kondensacyjnego 503,49 zł, a dla pompy ciepła - 1.757,44 zł.

Jak skorzystać z dotacji od PGNiG? Aby ubiegać się o dofinansowanie wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania c.w.u. na ekologiczną pompę ciepła lub piec kondensacyjny, należy przejść następujące kroki:

 • pierwszy z nich to zapoznanie się z regulaminem programu i udanie się do Biura Obsługi Klienta, gdzie przekazać trzeba zgłoszenie;
 • drugim jest przeprowadzenie inwestycji wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego;
 • trzecim jest złożenie zarówno oświadczenia w BOK jak i rachunków oraz innych dowodów potwierdzających realizację inwestycji;
 • czwartym jest podpisanie umowy na dofinansowanie i dostarczenie jej do BOK.
Ponadto obecni, jak i przyszli klienci PGNiG Obrót Detaliczny, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego dla swojej inwestycji w zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne zasilane gazem ziemnym lub też przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, mogą skorzystać z pożyczki “Pełnym Oddechem”. Jest to inicjatywa PGNiG Obrót Detaliczny i Banku Ochrony Środowiska, której celem jest m.in. walka ze smogiem oraz poprawa jakości powietrza. Maksymalna wysokość pożyczki to 80.000 zł.

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 - przykładowe programy regionalne

W celu zmniejszenia kosztów wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego na ekologiczne źródło ciepła, istnieje również możliwość uzyskania dodatkowych funduszy w ramach wojewódzkiego, gminnego lub też miejskiego dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację, obowiązującego w danym regionie. Ich powstanie jest efektem uchwał antysmogowych (w większości województw trzeba to zrobić do 2024 roku, wyjątkiem jest natomiast woj. lubuskie, gdzie termin ten określony jest na 2027 rok).

Wysokość lokalnych programów zależy przede wszystkim od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze. Przy czym może to być od 3.000 zł do nawet 40.000 złotych. Na naszej liście wybranych regionalnych programów dotacji na wymianę pieca dostępnych w 2022 roku znalazła się m.in.

 • KAWKA Plus we Wrocławiu;
 • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego;
 • EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie;
 • Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie;
 • Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu;
 • Dofinansowanie do wymiany kotłów w Gminie Rytro;
 • Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem.

KAWKA Plus we Wrocławiu - dopłata do wymiany pieca

“KAWKA plus we Wrocławiu” to miejski system dofinansowań wymiany nieekologicznych pieców węglowych, które można wymienić nawet bez wkładu własnego. Instalator bowiem może rozliczyć koszty prac bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, oferując usługę pełnomocnictwa. Środki z nowego programu “Zmień piec” można przeznaczyć na wymianę kotła na paliwo stałe na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • ogrzewanie olejowe.

Ponadto, dzięki pieniądzom uzyskanym z Kawki Plus można też przeprowadzić demontaż ogrzewania na paliwo stałe (pieca kaflowego kotła c.o. i pieca stałopalnego), prace związane z modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin, montaż zbiorników na lekki olej opałowy, czy zbiorników na gaz płynny. Aby uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca we Wrocławiu trzeba być osobą fizyczną, będącą właścicielem mieszkania lub domu we Wrocławiu, najemcą mieszkania komunalnego albo też osobą wynajmującą mieszkanie lub dom we Wrocławiu (w tym wypadku konieczna jest jednak zgoda właściciela lokalu).

Akcja Zmień Piec to element kampanii „Wrocław bez smogu”, na którą miasto wyda do końca 2024 roku w sumie 330 mln zł, to przede wszystkim właśnie program “KAWKA plus”, w ramach którego mieszkańcy Wrocławia najczęściej decydują się na wymianę pieców na ogrzewanie gazowe, następnie zaś na pompy ciepła i urządzenia elektryczne. W 2021 roku Wrocław wydał 50 mln zł na dofinansowanie do wymiany pieców w ramach “Kawki Plus” i blisko 40 mln zł na likwidację pieców w budynkach komunalnych. Wrocławianie złożyli wówczas rekordową liczbę wniosków - 3.000 (w 2020 roku było ich 1.600):

Zmień piec Wrocław

Źródło: Wroclife

Co ważne w 2022 maksymalne dofinansowanie w ramach programu Kawka Plus wynosić będzie 12.000. Z każdym rokiem będzie też niższe, więc warto pospieszyć się przy składaniu wniosków:

Kawka Plus bez wkładu własnego

Źródło: www.wroclaw.pl - Oficjalny portal internetowy Wrocławia

Dzięki akcji z miasta zniknęło ponad 5.000 pieców węglowych. Jak podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia:

W 2019 roku, kiedy rozpoczynaliśmy Akcję Zmień Piec, zadeklarowałem, że do 2024 roku zlikwidujemy wszystkie piece pozaklasowe i konsekwentnie realizujemy ten plan. Biorąc pod uwagę rosnące koszty rachunków podjąłem decyzję o wydłużeniu dwóch programów wspierających finansowo wrocławian. Zwolnienia z czynszów dla najemców komunalnych będą obowiązywać do 2023 roku, a przez kolejne 3 lata obowiązywać będzie 50% ulga w opłatach czynszowych. Wydłużamy też Lokalny Program Osłonowy do 2024 roku, czyli dopłaty do rachunków za ogrzewanie dla tych, którzy wymienili piec.

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego

W październiku 2021 roku ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska. Prowadzony jest on przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”. Uzyskane w ten sposób środki finansowe można też przeznaczyć na:

 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperację);
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • dokumentację projektową, audyt energetyczny i ekspertyzy.

O dotację do wymiany pieca w przypadku podstawowego dofinansowania mogą ubiegać się właściciele mieszkań w budynkach liczących od 3 do 20 lokali, o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100.000 zł. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30 do nawet 45 proc. W zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia dotacja wyniesie:

 • do 5.000 zł - w przypadku wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła;
 • do 15.000 zł - w przypadku wymiany źródła ciepła lub podłączenia do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
 • do 20.000 zł - w sytuacji gdy beneficjent zdecyduje się na wymianę pieca na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. czy montażem wentylacji.

Natomiast dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak samo jak w przypadku programu „Czyste Powietrze”) konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach. Wówczas dofinansowanie wyniesie odpowiednio: 10.000 zł, 25.000 zł i 30.000 zł (maksymalnie do 60 proc. kosztów wykonanego przedsięwzięcia). Beneficjentami pilotażu mogą być także wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali (w ich przypadku jednak nie występuje kryterium dochodowe).

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą skorzystać z dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych od 11 października do dnia 31 sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania budżetu programu. Zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (po wcześniejszym utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

 • elektronicznej - na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Wrocław znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • papierowej - przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Wrocław (można to zrobić osobiście, za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Wrocław lub placówki pocztowej).

Program ten jest uzupełnieniem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” i zakłada że za dodatkowe 20 mln złotych w tym regionie uda się wymienić 720 nieefektywnych pieców na paliwo stałe oraz przeprowadzić termomodernizację w 360 budynkach i mieszkaniach. Trzeba tu bowiem zaznaczyć, że Dolny Śląsk jest województwem o największym skupieniu budownictwa wielorodzinnego ogrzewanego przestarzałymi piecami, w stosunku do pozostałych regionów kraju. W związku z tym szczególnie potrzebne są tam inwestycje w bardziej efektywne i ekologiczne źródła.

EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie

“EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia” jest to preferencyjny program pożyczkowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wspiera on przedsięwzięcia z zakresu ochrony wody, powietrza i powierzchni ziemi. Termin naboru wniosków rozpoczął się 01.09.2021 i potrwa do 31.10.2027 roku (lub też do wyczerpania środków). Z programu “EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia” skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Muszą one realizować bądź planować realizację przedsięwzięcia proekologicznego określonego przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu. Co ważne, inwestycja wnioskowana do dofinansowania w ramach programu musi być zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub w przypadku pojazdów - eksploatowane głównie na jego terenie. W ramach programu “EKO - KLIMAT - woda, powietrze, ziemia” dofinansowywane będą nie tylko proekologiczne przedsięwzięcia związane z jakością powietrza, ale i też z:

 • transformacją energetyczną gospodarki (w tym budową instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej);
 • przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym (w tym gospodarowanie odpadami);
 • działaniami na rzecz ochrony przyrody;
 • poprawą gospodarki wodno-ściekowej;
 • czy adaptacją do zmian klimatu.

Minimalny okres spłaty pożyczki wynosi 2 lata, zaś minimalna wysokość - 80.000 zł. Natomiast maksymalny okres spłaty zobowiązana uzależniony jest od specyfiki przedsięwzięcia i wynosi 15 lat.

Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie

Sopot jest liderem w rankingach jakości powietrza w Polsce, co jest zarówno związane z korzystnym położeniem geograficznym, jak i przede wszystkim z konsekwentną polityką miasta, prowadzoną już od początku lat 90. Jak podkreśla prezydent Sopotu Jacek Karnowski:

Jesteśmy dumni z tego, że Sopot jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Wspólnym wysiłkiem dążymy do tego, aby wciąż był kurortem o najczystszym powietrzu. Naszym celem jest wymiana wszystkich pieców węglowych w Sopocie.

Również i w tym roku jego mieszkańcy posiadający mieszkania z piecem węglowym (w mieście pozostało ich jeszcze ok. 80) mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne, tym razem sięgające 80 proc. poniesionych kosztów, a w 2023 roku do 60 proc. (w latach 2020-2021 Sopot w 100 proc. pokrywał koszty wymiany urządzeń). Natomiast do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece węglowe, a osoby które tego nie zrobią, będą musiały po tym terminie wymienić je na własny koszt, dodatkowo płacąc karę finansową w wysokości do 5.000 zł. Dofinansowanie udzielane z budżetu Gminy Miasta Sopotu udzielane będzie m.in. na:

 • przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym lub kotłami gazowymi lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;
 • poprawę efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu OZE w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (są one do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej). Jak również przekonuje Marcin Skwierawski wiceprezydent Sopotu:

Zainteresowani powinni zacząć starania o dofinansowanie wymiany pieca jak najszybciej. Czas ucieka, a uzyskanie niezbędnych dokumentów i skompletowanie wniosku może trwać nawet kilka miesięcy.

Inwestycję należy przeprowadzić po zawarciu umowy z Gminą, zaś wypłata dofinansowania nastąpi po zaakceptowaniu przez pracownika Urzędu Miasta sprawozdania z wykonanej inwestycji.

Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu

Kolejny nabór do miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych ruszył również w Nowym Targu. Jak zaznacza Mateusz Skupień z wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska urzędu miasta:

Na realizację tego programu mamy zabezpieczone w budżecie 250 tysięcy złotych. To oznacza 50 wymienionych kotłów. Nie ma co się obawiać, że zabraknie funduszy na realizacje tych projektów. Program jest realizowany przez miasto od 2017 roku. I tak jak było w latach poprzednich praktykowane, gdy zbliżymy się do kwoty wyczerpującej, wtedy złożymy wniosek o zwiększenie tej kwoty w budżecie.

Program ten obejmuje dofinansowanie do wymiany kotłów opalanych węglem lub ekogroszkiem czy innymi paliwami, na nowoczesne i proekologiczne urządzenia grzewcze, takie jak:

 • pompa ciepła;
 • piec elektryczny;
 • piec na pellet;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Maksymalna wysokość dofinansowania do wymiany starych pieców węglowych w Nowym Targu wynosi 5.000 zł. Jak zapewniają urzędnicy, to najprostszy i najszybszy program dotacji. Wystarczy bowiem tylko przyjść i w kilka dni podpisać umowę, aby otrzymać zwrot poniesionych środków. Co istotne, pieniądze wypłacone są po zakończeniu inwestycji, która musi zostać zrealizowana w tym roku kalendarzowym. Ponadto, dofinansowanie udzielane przez Gminę Miasto Nowy Targ:

 • można łączyć z programem „Czyste Powietrze”;
 • dodatkowo starać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (w maksymalnej wysokości 14 tys.).

Więcej szczegółów na temat miejskiego programu wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych można uzyskać w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w urzędzie Miasta Nowy Targ.

Dofinansowanie do wymiany kotłów w Gminie Rytro

Gmina Rytro to kolejny samorząd, który z sukcesem starał się o środki na dofinansowanie do wymiany pieców dla swoich mieszkańców, dla których do dyspozycji jest łącznie ok. 480 tysięcy złotych. Kto może ubiegać się o dotację? Jak informuje wójt Jan Kotarba, każdy, kto chce się pozbyć “kopciucha” i ma prawo własności nieruchomości nim ogrzewanej:

Wszystkie dokumenty do wypełnienia oraz szczegółowy regulamin naboru jest na naszej stronie internetowej. Wypełniony już wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym urzędu w godzinach jego pracy. Kolejna bardzo ważna wiadomość - o uczestnictwie w projekcie i przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Na co natomiast można przeznaczyć środki z dofinansowania do wymiany kotłów w Gminie Rytro i jaka jest ich wysokość? Otóż dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej z oceny energetycznej na poziomie:

 • 550,00 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie;
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie. Przy czym maksymalna wielkość dotacji będzie wynosiła nie więcej niż 8.000 zł (kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego i - nie więcej niż 10.000 zł (kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu).

Natomiast dofinansowanie do instalacji wewnętrznej to:

 • maksymalnie do 6.000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • do wielokrotności 6.000 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni.

W przypadku zaś do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

 • wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej - 400 zł brutto/m²;
 • docieplenie ścian zewnętrznych - 150 zł brutto/m²;
 • ocieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami - 150 zł brutto/m²;
 • ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 150 zł brutto/m².

Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem

Również Gmina Zakopane promuje ekologiczne źródła ciepła, oferując mieszkańcom dofinansowanie na wymianę starych kotłów węglowych. Burmistrz miasta bowiem przypomina o obowiązku wymiany pieców bezklasowych tzw. kopciuchów (na węgiel lub drewno) i możliwości montażu pompy ciepła lub podłączenia się do sieci gazowej, czy geotermalnej. Zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, która przyjęta została w 2017 roku, trzeba to zrobić do końca 2022 roku. Natomiast do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne (posiadające klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012). Zaś kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które zainstalowane zostały przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkować bezterminowo.

Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania? Otóż mogą to być właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane, również jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa (np. wynajem pokoi), którzy chcą wymienić stary piec na:

 • pompę ciepła;
 • wymiennik geotermalny;
 • kocioł gazowy.

Kwoty dofinansowań wynoszą do 14.000 zł. Natomiast wniosek o dotację należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane.

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie do wymiany pieca 2022 - lista dotacji

O dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 roku będzie można ubiegać się w ramach następujących ogólnopolskich i regionalnych programów:

 

Ogólnopolskie i regionalne dofinansowanie do wymiany pieca w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) maks. 32.000 zł (z instalacją PV - 37.000 zł) m.in. zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda i powietrze/powietrze nabór ciągły
Czyste Powietrze Plus osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) maks. wysokość dopłaty to 79.000 zł m.in. zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda i powietrze/powietrze nabór wniosków od 15 lipca 2022 roku
Stop Smog osoby fizyczne ubogie energetycznie do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zakup i montaż pompy ciepła termin naboru w trakcie ustaleń
Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG konsumenci mieszkający w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek zależy od roku budowy budynku, maksymalnie jest to 3.941,79 zł na pompę ciepła, a na piec kondensacyjny 1.129,51 zł pompa ciepła typu powietrze/woda, piec kondensacyjny program trwa od 1 kwietnia 2022 r. do wyczerpania puli dofinansowań, jednak nie później niż 31 grudnia 2022 r.
KAWKA Plus we Wrocławiu właściciel mieszkania lub domu (osoba fizyczna), najemca mieszkania komunalnego, osoba wynajmująca mieszkanie lub dom, osoba prowadząca w nieruchomości działalność gospodarczą do 100 proc. kosztów (nie więcej niż 12.000 zł) wymiana pieca na paliwo stałe na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, gazowe, miejskie i olejowe nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe w województwie dolnośląskim od 30 proc. do nawet 45 proc. kosztów (w tym do 20.000 zł na pompę ciepła powietrze/woda) wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda podpisywanie umów z beneficjentami do 31.10.2022 roku
EKO - KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
woj. kujawsko-pomorskie
osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pożyczka do 100 proc. kwoty dofinansowania budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
i/lub magazynów energii elektrycznej
do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania wniosków
Miejski program wsparcia mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych w Nowym Targu właściciele budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowy Targ do 5.000 zł zakup pompy ciepła, pieca elektrycznego, pieca na pellet, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej podpisywanie umów z beneficjentami do końca 2022 roku
Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie osoby fizyczne do 80 proc. poniesionych kosztów przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe i elektryczne (w tym pompa ciepła) do końca grudnia 2022 roku
Dofinansowanie do wymiany kotłów w Gminie Rytro właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych do 10.000 zł prace termomodernizacyjne i nowe urządzenia grzewcze udzielane do mocy wynikającej z oceny energetycznej do wyczerpania środków
Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane do 14.000 zł pompa ciepła, kocioł gazowy, wymiennik geotermalny nabór ciągły

Pompy ciepła - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jacek
Jacek
2022-05-05 12:43

Niestety nie ma żadnych dotacji do kotłów na słomę. To podobno ekologiczne źródło ciepła. U mnie do zagospodarowania kilkadziesiąt ton słomy rocznie.

Dorota
Dorota
2022-04-18 15:25

Bardzo dobry artykuł.