Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 – lista dotacji

Smog w Polsce to ogromny problem, który w głównej mierze jest konsekwencją niewłaściwego ogrzewania budynków. Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w kraju, w budynkach jednorodzinnych, na wymianę czeka ponad 4,5 mln kotłów na paliwo stałe. Należy pamiętać, że pozostało już niewiele czasu na to, aby to zrobić. Natomiast niedotrzymanie tego obowiązku grozi wysokimi karami. Dobrą wiadomością jest jednak to, że można obniżyć i to znacznie koszt takiej inwestycji przy pomocy licznych dotacji do wymiany pieca. Sprawdźcie, gdzie szukać dofinansowania do wymiany pieca 2023 oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać!

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Polska to nadal czerwona wyspa smogu na mapie Europy

Polskie miejscowości już od lat zajmują czołowe miejsca w światowych i europejskich rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast:

Polska czerwoną plamą na mapie Europy

Jakość powietrza źródło: airly.org

Przy czym najgorzej w tych zestawieniach wypadają południowe rejony kraju (szczególne Małopolska i Śląsk). Jak wynika bowiem z najnowszego rankingu najbardziej smogowych miejscowości w Polsce opublikowanego przez Polski Alarm Smogowy, liderem w tym zestawieniu została dolnośląska Nowa Ruda, za którą uplasowały się dwie małopolskie miejscowości: Nowy Targ i Sucha Beskidzka. Co jeszcze bardziej szokujące, na listę tę trafiły również uzdrowiska, takie jak: Rabka Zdrój (województwo małopolskie), Szczawno-Zdrój (województwo dolnośląskie) i Goczałkowice-Zdrój (województwo śląskie):

miasta w Polsce z najwiekszą liczbą dni smogowych

Źródło: polskialarmsmogowy.pl na podstawie danych z pomiarów Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska, obejmujących 2021 rok

Tak zła jakość powietrza w tych miejscowościach wynika nie tylko z położenia w zagłębiu przemysłowym, hutniczym i produkcyjnym, ale i z winy samych mieszkańców, którzy wciąż ogrzewają swoje domy piecami węglowymi, czyli tzw. kopciuchami (procesy te odpowiadają za niemal połowę emisji pyłu PM2,5 i PM10). A należy tu podkreślić, że to właśnie tzw. niska emisja jest jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń i smogu w Polsce.

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Przy czym zanieczyszczenia te w przeważającej mierze pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni (gdzie spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób) oraz z transportu spalinowego.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Smog – jakie zagrożenia?

Nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że zanieczyszczenie powietrza to jedno z największych zagrożeń dla naszego zdrowia! Przy czym, jak poważna jest to skala problemu wskazuje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Z informacji zawartych w dokumentach organizacji wynika, że natężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu, ozonu oraz tlenku węgla, wiąże się ze wzrostem wystąpienia:

 • chorób układu krążenia i oddechowego;
 • nowotworów (w tym raka płuc i krtani);
 • POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc);
 • zawału u osób cho­ru­ją­cych na nie­do­krwie­nie serca;
 • śmierci sercowej (stanowiącej 80-90 proc. nagłych zgonów);
 • obniżonej odporności całego organizmu;
 • niepłodności lub nawet bezpłodności;
 • poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków;
 • upo­śle­dze­nia zdol­no­ści poznaw­czych i spraw­no­ści umy­sło­wej (demen­cja);
 • depresji, obniżenie nastroju czy trudności w skupieniu uwagi;
 • uszko­dze­nia nad­ner­czy, układu chłon­nego, krwio­twór­czego i odde­cho­wego;
 • alergii;
 • astmy;
 • zapalenia spojówek;
 • rozkojarzenia, kłopotów z pamięcią, zwiększonego poziomu niepokoju, czy ADHD u dzieci (znacznie częściej występują również u nich: schorzeń z grupy autyzmu czy depresji).

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Environmental Research przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda i University College London, w Polsce przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera nawet ok. 100.000 osób (najwięcej zgonów przypisuje się stężeniu pyłu PM2,5). Dla porównania, w 2022 roku w wypadkach zginęły 1.883 osoby (co było też i pierwszym w historii wynikiem niższym niż 2.000 osób).

Jednym z zachowań rekomendowanych w czasie epizodów smogowych jest pozostawanie w domach. Jednak, jak potwierdzają badania przeprowadzone wspólnie przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Krakowski Alarm Smogowy, znajdujące się w smogu substancje trują nas nie tylko, kiedy przebywamy na zewnątrz, ale też w naszych domach, w których jest na ogół średnio o 50 proc. lepiej niż na zewnątrz. Wyjątek stanowią tu jednak budynki, w których korzysta się z kominków, albowiem tam stężenie zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń bywają wyższe niż na otwartej przestrzeni.

Oczywiście nie można także zapominać o tym, że smog nie tylko ma niekorzystny wpływ na człowieka, ale również na wszystkie żywe organizmy (zwierzęta i rośliny) oraz środowisko. Niska emisja powoduje bowiem zmiany klimatyczne na całym świecie, jest też przyczyną kwaśnych deszczy, które przenikają do wód i gleb. Smog, poprzez zmniejszenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego w procesie fotosyntezy, hamuje również wzrost roślin, co następnie przekłada się znacząco na szkody w uprawach i lasach.

Organizacja Zdrowia wskazuje również, że zanie­czysz­czone powie­trze i jego skutki, to też kon­kretny wymiar finan­sowy. Wiążę się on z zewnętrznymi kosztami zdrowotnymi szacowanymi w Polsce na ponad 100 mld USD rocznie.

Do kiedy trzeba wymienić stary piec?

Aby ograniczyć niską emisję konieczne jest m.in.

 • oszczędzanie energii i zaplanowanie termomodernizacji budynku;
 • podłączenie mieszkań i budynków do sieci gazowej i cieplnej;
 • stawianie na odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, czy geotermia);
 • korzystanie z komunikacji zbiorowej lub jeżdżenie rowerem czy spacerowanie.

Przy czym jednym z najważniejszych sposobów na walkę ze smogiem jest konieczność wymiany pieców na bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska urządzenia grzewcze. Jak wynika bowiem z danych znajdujących się w bazie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w polskich domach jest ponad 4,5 mln kotłów na paliwo stałe, z czego tylko ok. 18 proc. to kotły co najmniej 5 klasy, w tym z certyfikatem ekoprojektu mniej niż 2 proc. Natomiast ponad połowa z nich to kopciuchy, które nie spełniają żadnych standardów emisji:

źródła ogrzewania w Polsce

Źródło: magazyncieplasystemowego.pl na podstawie deklaracji złożonych do CEEB

Za stan taki odpowiada m.in. niska świadomość ekologiczna, brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jak również ubóstwo energetyczne, które dotyka ok. 12 proc. mieszkańców kraju. Nadal też, wiele osób ma problem ze znajomością uchwał antysmogowych, obowiązujących niemal na terenie całego kraju (za wyjątkiem dwóch województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Przepisy te wprowadzają zakaz użytkowania pozaklasowych kotłów na paliwa stałe (o klasie niższej niż 3, 4,czy 5, albo też wprowadzają obowiązek użycia wyłącznie urządzeń grzewczych z certyfikatem ekoprojektu – ecodesign), określając okres przejściowy na dostosowanie się do tej regulacji.

Warto więc już teraz zapoznać się z terminami wymiany pieców w poszczególnych województwach, ponieważ tym, którzy nie dostosują się do tych wymogów grozi kara nawet 5.000 zł.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Dofinansowanie do wymiany pieca 2023

To właśnie wysokie koszty inwestycji są jedną z najważniejszych przyczyn, z powodu której nadal tak wiele osób wstrzymuje się z decyzją wymiany starego źródła ciepła na bardziej ekologiczne (np. pompę ciepła). Dobrze jednak wiedzieć, że gospodarstwa domowe zainteresowane wymianą starego kotła na paliwo stałe, mogą liczyć na różne formy finansowego wsparcia (w tym m.in. dofinansowania do pompy ciepła, czy dofinansowania do pieca na pellet).

Dzięki licznym dotacjom na wymianę pieca można nie tylko obniżyć koszt takiego przedsięwzięcia, ale też skrócić czas, w którym zwrócą się poniesione na niego koszty. Tak więc, aby jeszcze bardziej ułatwić Wam wybór dofinansowania do pieca, które będzie najbardziej odpowiadać Waszym potrzebom, przygotowaliśmy zestawienie wszystkich aktualnych programów (rządowych, gminnych i regionalnych), z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe).

Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 w ramach programów rządowych

Obecnie gospodarstwa domowe mają do dyspozycji dwa ogólnopolskie rządowe programy, dzięki którym, mogą zdobyć dodatkowe fundusze na wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródła ciepła, a mianowicie “Czyste Powietrze” i “Stop Smog”.

“Czyste Powietrze” – wymiana pieca

Czyste Powietrze to najdłużej funkcjonujący w Polsce rządowy program, w ramach którego można wymienić przestarzały piec grzewczy, tzw. kopciuch, na nowoczesne źródło ciepła (w tym powietrzną pompę ciepła, gruntową pompę ciepła, czy piece na pellet). Jednak nie tylko, albowiem jego beneficjenci mogą również otrzymać wsparcie na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz np. na fotowoltaikę.

W ramach tego rządowego programu podpisano już prawie 569.824 umów, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 11.505.271.293:

Czyste Powietrze nowe dane marzec 2023

Źródło: Program Czyste Powietrze – Twitter

Co istotne od 3 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa odsłona tego programu, która ma jeszcze bardziej zachęcić Polaków do skorzystania z dotacji OZE:

Czyste Powietrze zmiany w 2023 roku

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Wśród najważniejszych zmian, wymienić należy chociażby te związane z:

 • podniesieniem kwoty samego wsparcia finansowego. Maksymalnie z termomodernizacją domu jednorodzinnego może to być nawet do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania;
 • podwyższeniem rocznych progów dochodowych, od których przyznawane są określone dotacje. I tak w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania wzrósł on do 135.000 zł, dla podwyższonego poziomu jest to już 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Natomiast dla najwyższego poziomu, roczny próg dochodowy wynosi do 1.090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i do 1.526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych;
 • możliwością ubiegania się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli jeszcze przed rozpoczęciem remontu;
 • obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego budynku, na którego wykonanie beneficjent będzie mógł wnioskować o maksymalnie 1.200 zł;
 • możliwością złożenia kolejnego wniosku. Wcześniej bowiem ten rządowy program nastawiony był na wymianę starych pieców, od tego roku zaś szczególnie promowana będzie termomodernizacji budynków. Tak więc jeśli ktoś wcześniej złożył wniosek na wymianę pieca, to teraz będzie miał również możliwość złożenia kolejnego wniosku na termomodernizację domu.

Kredyty antysmogowe w ramach “Czystego Powietrza”

Tegoroczne zmiany w “Czystym Powietrzu” dotyczą również ścieżki bankowej programu. W 2023 roku kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania (na termomodernizację domu lub wymianę starego kotła) będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Do tej pory ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze” wprowadziły następujące banki:

 • Alior Bank (od 6 lipca 2021 roku);
 • BNP Paribas Bank Polska (od 27.09.2021 roku);
 • Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 roku);
 • Bank Ochrony Środowiska (od 6 lipca 2021 roku);
 • Santander Consumer Bank (od 27.04.2022 roku);
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze (od 16.12.2021 roku) i Banki Spółdzielcze z Grupy BPS;
 • Banki Spółdzielcze SGB-Bank S.A. (od 19 stycznia 2022 roku).

W 2023 roku wymienione banki dysponować będą łącznym limitem środków w wysokości do 69,4 mln zł. Przy czym zwiększenie tego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel, który w br. wynosi 340 mln zł. Należy także zaznaczyć, że dzięki objęciu finansowania gwarancjami z Banku Gospodarstwa Krajowego, znacznie korzystniejsze stały się dla kredytobiorców warunki, które nie wymagają konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń (maksymalna kwota gwarancji to 120.000 zł, a maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150.000 zł).

Dofinansowanie do pieca 2023 z programu “Stop Smog”

Stop Smog to kolejny rządowy program przewidziany na lata 2019-2024, którego celem jest finansowe wsparcie inwestycji w:

 • likwidację bądź wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na niskoemisyjne;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacji gospodarstw domowych;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE;
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

W 2021 roku zniesiony został obowiązek tworzenia gminnych programów niskoemisyjnych i jedynym kryterium przystąpienia do tego rządowego programu jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć. Program “Stop Smog” skierowany jest do:

 • osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnych budynków jednorodzinnych;
 • gmin realizujących przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Forma wsparcia natomiast, w postaci dotacji może, wynosić:

 • do 70 proc. współfinansowania dla gmin do 100.000 mieszkańców;
 • poniżej 70 proc. współfinansowania dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców.

Przy czym średni koszt realizacji niskoemisyjnej inwestycji nie może przekroczyć 53.000 zł w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 – sektor prywatny

Dotację do wymiany pieca można uzyskać też w ramach programów bezzwrotnych dofinansowań proponowanych przez podmioty z sektora prywatnego. Skorzystać z nich mogą zarówno odbiorcy w gospodarstwach domowych, jak i podmioty z innych grup, takich jak m.in. odbiorcy biznesowi, czy jednostki sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG

Również w 2023 roku wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z programu dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej realizowanego przez PGNiG. Tym razem, program ten rozpoczął się 01.01.2023 roku, natomiast zakończy się w momencie wyczerpania puli dofinansowań (nie później jednak niż 31 grudnia 2023 roku). Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG skierowana jest do konsumentów:

 • dokonujących zakupu paliw lub energii na własny użytek;
 • mieszkających w budynkach jednorodzinnych (lub też w innych budynkach mieszkalnych).

Wysokość tej dotacji obliczana jest indywidualnie i w przypadku:

 • domów jednorodzinnych – zależy od wieku budynku oraz rodzaju instalowanego przez inwestora urządzenia;
 • budynków mieszkalnych innych niż jednorodzinne – zależy od m.in. rodzaju urządzenia, które ma być w nim zamontowane, powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku oraz roku jego budowy.
Dofinansowanie do wymiany pieca PGNiG

Źródło: pgnig.pl

W przypadku wymiany starego pieca, uzyskane dofinansowanie można przeznaczyć na jedno z następujących urządzeń:

 • pompę ciepła – typu powietrze/woda, sprężarkową napędzaną elektrycznie o minimalnej klasie efektywności energetycznej – „A+” od jednego z trzech partnerów PGNiG: OZE-Biomar, HelionExpert i Solgen;
 • kocioł kondensacyjny – opalany gazem ziemnym, o minimalnej klasie efektywności energetycznej – “A” (w tym przypadku wybór sprzedawcy jest już dowolny).

Aby skorzystać z dotacji od PGNiG należy przejść następujące etapy:

 • zapoznać się z regulaminem programu i udać się do Biura Obsługi Klienta, gdzie trzeba przekazać zgłoszenie;
 • przeprowadzić inwestycję wymiany dotychczasowego urządzenia grzewczego;
 • złożyć zarówno oświadczenia w BOK, jak i rachunki oraz inne dowody potwierdzające realizację inwestycji;
 • podpisać umowę na dofinansowanie i dostarczyć ją następnie do BOK.

Zwrot za piec – program wymiany pieców z EnMS Polska

Również firma EnMS Polska, o ugruntowanej pozycji na rynku usług w zakresie poprawy efektywności energetycznej dużych przedsiębiorstw, pomaga swoim klientom w uzyskaniu dodatkowych środków na wymianę pieca w swoim domu. Skorzystać z niej może każdy, kto planuje zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła, takiego jak m.in.

 • pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie;
 • pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie;
 • pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie;
 • kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe;
 • kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim;
 • kocioł niskotemperaturowy na biomasę;
 • węzeł ciepłowniczy z obudową;
 • węzeł ciepłowniczy bez obudowy;
 • elektryczny podgrzewacz przepływowy;
 • elektryczny podgrzewacz akumulacyjny.

Wszyscy zainteresowani kompleksową usługą Zwrot za piec mogą liczyć na wsparcie specjalistów aż do momentu wypłaty bezzwrotnego dofinansowaniu (w tym na pomoc w wypełnieniu wniosku i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji). Cały proces ubiegania się o dotację jest prosty i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy jedynie:

 • wypełnić formularz kontaktowy lub zadzwonić do specjalistów z firmy EnMS;
 • wypełnić wniosek i przygotować niezbędną dokumentację;
 • podpisać umowę o dofinansowanie wymiany pieca;
 • rozpocząć realizację inwestycji, po zakończeniu której należy powiadomić EnMS Polska;
 • zaczekać na pozytywne rozpatrzenie wniosku i informację odnośnie kwoty dofinansowania.

Przy czym, to jak wysokie będzie dofinansowanie zależeć będzie od dwóch czynników. Pierwszy z nich to rok budowy budynku, w którym planowana jest wymiana pieca lub montaż pompy ciepła. Drugi natomiast to rodzaj ogrzewania, które zostało zainstalowane w miejscu starego pieca. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Dofinansowanie do wymiany pieca od Tauron

Kolejnym ekologicznym projektem jest program dofinansowania do wymiany ogrzewania „Ogrzej się z TAURONEM 2023”. Z dopłaty skorzystać mogą właściciele lub współwłaściciele domu jednorodzinnego, którzy chcą wymienić stare źródło ciepła na nową pompę ciepła. Może to być:

 • pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu powietrze/woda
 • pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda.

Wysokość dofinansowania zależy od roku budowy budynku:

 • najwięcej pieniędzy uzyskać można w przypadku domu wybudowanego przed 1971 rokiem:
dofinansowanie do wymiany pieca na pompę ciepła od Tauron

Źródło: tauron.pl

 • najmniej natomiast jest to w przypadku domu wybudowanego po 2011 roku:
dofinansowanie do pompy ciepła Tauron

Źródło: tauron.pl

Co ważne, osoby, które skorzystają z programu „Ogrzej się z TAURONEM 2023” mogą również ubiegać się o środki z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła, w tym “Czystego Powietrza” i “Kawki Plus”.

Jakie jeszcze firmy dopłacają do wymiany źródeł ciepła?

Warto też zapoznać się z pełną listą podmiotów, które w 2023 roku przygotowały dla swoich odbiorców programy bezzwrotnych dofinansowań (również m.in. na wymianę urządzeń na bardziej efektywne energetycznie). Opublikowana została ona przez Urząd Regulacji Energetyki, a znalazły się na niej dotacje od m.in.

 • Veolia Zachód Sp. z o.o.;
 • Polski Gaz S.A.;
 • Veolia Energia Poznań S.A.
 • Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.
 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o.
 • GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.
 • SOLUMUS GAS Sp. z o.o.
 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.
 • SIME Polska Sp. z o.o.

Dofinansowanie do wymiany pieca 2023 – programy regionalne

Dofinansowanie do wymiany pieca można uzyskać również w ramach wojewódzkich, gminnych lub miejskich dotacji do wymiany starego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Ich powstanie jest efektem wspomnianych już wcześniej uchwał antysmogowych. Natomiast wysokość takiego wsparcia zależy przede wszystkim od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze (może to być od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych). Na naszej liście wybranych lokalnych programów dofinansowania na wymianę pieca w 2022 roku znalazła się m.in.

 • KAWKA Plus we Wrocławiu;
 • Kawka Bis w Poznaniu;
 • EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie;
 • Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem;
 • Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie;
 • Dotacje na wymianę ogrzewania we Włocławku;
 • Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu;
 • Dofinansowania do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne w Żarach;
 • Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle;
 • Program czyste powietrze – oddech dla Opola;
 • Dotacje na wymianę pieca w Nowym Sączu;
 • Dofinansowanie do wymiany starych pieców w Częstochowie;
 • Dofinansowanie do wymiany pieca Białystok.

KAWKA Plus we Wrocławiu 2023

“KAWKA Plus” to miejski program dopłat do wymiany pieców we Wrocławiu na ekologiczne źródło ciepła. Od 2019 roku zlikwidowano w stolicy województwa dolnośląskiego prawie 7.000 pieców, wydając na ten cel ponad 200 mln złotych (przy czym rekordowy był rok 2021, w którym usunięto 3.300 pieców, natomiast w 2022 roku mieszkańcy pozbyli się kolejnych 2.000-3.000 przestarzałych kopciuchów). W 2023 roku osoba, która zdecyduje się na wymianę pieca nie spełniający norm ekologicznych, może dostać do 12.000 zł, a w 2024 roku do 8.000 zł, jako zwrot kosztów montażu nowego źródła ciepła.

Zmień piec Wrocław

Źródło: wroclaw.pl

Od 1 lipca 2024 roku korzystanie z kopciuchów we Wrocławiu będzie karane zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej grzywną do 5.000 zł!

Środki z programu “KAWKA Plus” można przeznaczyć na wymianę kotła na paliwo stałe na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie olejowe;
 • ogrzewanie gazowe;
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponadto uzyskane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć nie tylko na zakup, montaż i uruchomienia systemu ogrzewania, ale na np. demontaż ogrzewania na paliwo stałe, sporządzenie dokumentacji powykonawczej w związku z instalacją i uruchomieniem niskoemisyjnego systemu ogrzewania, czy też modernizację lub budowę systemów odprowadzania spalin i wentylacji (niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania). Dopłata skierowana jest do:

 • właścicieli mieszkania lub domu we Wrocławiu;
 • najemców mieszkań komunalnych;
 • osób wynajmujących mieszkanie lub dom we Wrocławiu;
 • osób prowadzących w swojej nieruchomości działalność gospodarczą.

Wniosek do programu KAWKA Plus można pobrać ze strony Zmień piec lub ze strony BIP-u. Do wniosku należy dołączyć dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a kluczową kwestią przy jego rozpatrzeniu jest jego poprawne wypełnienie.

Kawka Bis w Poznaniu 2023

Kolejnym programem regionalnym wspierającym likwidację palenisk na drewno, węgiel czy brykiety lub innego typu biomasę jest Kawka Bis w Poznaniu. W ramach dotacji do wymiany pieca z “Kawki Bis” można stare źródło ciepła wymienić na m.in.

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewania oparte na OZE (montaż pompy ciepła czy instalacji PV).

Nabór wniosków odbywa się każdego roku, w latach 2018 – 2023 po publicznym ogłoszeniu. W 2023 roku wnioski będą przyjmowane od 02.01.2023 do 31.07.2023 roku. Przy czym po otrzymaniu dotacji trzeba będzie ją rozliczyć do 31.10. 2023 roku. O dotację w ramach “Kawki Bis” mogą ubiegać się podmioty, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych (a więc osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe) oraz jednostki sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Od 2024 roku posiadaczom pozaklasowych pieców centralnego ogrzewania w Poznaniu będzie grozić kara grzywny w wysokości do 5.000 zł. Natomiast wszystkie osoby posiadające stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na jego likwidację do końca 2023 roku a korzystający z pieców kaflowych – do końca 2025 roku (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z grudnia 2017 roku).

EKO – KLIMAT – woda, powietrze, ziemia woj. kujawsko-pomorskie

Celem tego kolejnego regionalnego programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska objętych priorytetami w Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2021 – 2024. Jest to preferencyjny program pożyczkowy skierowany do: osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Termin naboru wniosków trwa od 01.09.2021 do 31.10.2027 roku (lub też do wcześniejszego wyczerpania środków). Same zaś środki z dofinansowania można przeznaczyć nie tylko na proekologiczne przedsięwzięcia związane z jakością powietrza, ale i też z:

 • transformacją energetyczną gospodarki (w tym m.in. budową instalacji odnawialnych źródeł energii i/lub magazynów energii elektrycznej, budową/przebudową biogazowni, czy budową/przebudową sieci ciepłowniczej/źródła ciepłowniczego);
 • poprawą jakości powietrza (poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków, ich części oraz lokali, z wyłączeniem wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dotacji w ramach programu “Czyste Powietrze” oraz budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych);
 • przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami (poprzez m.in. budowę/przebudowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, czy budowę/przebudowę instalacji recyklingu odpadów);
 • działaniami na rzecz ochrony przyrody (poprzez m.in. czynną ochrona przyrody w obszarach lub w odniesieniu do obiektów objętych prawnymi formami ochrony przyrody);
 • poprawą gospodarki wodno-ściekowej (poprzez m.in. budowę systemów oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych);
 • adaptacją do zmian klimatu (poprzez m.in. działania obejmujące: modernizację kanalizacji deszczowej, czy realizację zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zabudowanych.

Forma dofinansowania to pożyczka do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z okresem spłaty:

 • od 5 do 15 lat dla pożyczek z umorzeniem;
 • od 2 do 15 lat dla pożyczek bez umorzenia.

Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem

Z dotacji na wymianę kotłów węglowych ze środków europejskich mogą również skorzystać właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane. Przy czym jest to możliwe również wtedy,  jeśli w budynku prowadzona jest działalność usługowa (np. wynajem pokoi). Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej, do końca 2022 roku był obowiązek wymiany pieców bezklasowych tzw. kopciuchów (na węgiel lub drewno). Dotację na wymianę starego pieca można przeznaczyć na:

 • pompę ciepła;
 • wymiennik geotermalny;
 • kocioł gazowy.

Kwoty dofinansowań wynoszą maksymalnie do 14.000 zł, sam wniosek o dotację należy zaś złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane.

Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie

Sopot jest nie tylko jednym z najlepszych miejsc do życia, ale i liderem w rankingach jakości powietrza w Polsce. Miasto bowiem już od wielu lat konsekwentnie podnosi jakość życia swoich mieszkańców, również poprzez poprawę stanu środowiska. Wspierając proekologiczne działania mieszkańców, miasto dopłaca z budżetu również do wymiany pieców wykorzystujących paliwo stałe, na:

 • piec gazowy;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • pompę ciepła;
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W 2023 roku dofinansowanie wynosi 60 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła. Przy czym trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2024 roku osoby, które nie skorzystają z dotacji, będą miały obowiązek zlikwidowania bezklasowych pieców i kotłów już na własny koszt. Natomiast jeśli tego nie zrobią, to będą musieli liczyć się z karą w wysokości do 5.000 zł. Ponadto Gmina Miasta Sopotu udziela dotacji również m.in. na:

 • poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu urządzeń wykorzystujących OZE (w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła);
 • wymianę stolarki okiennej;
 • gromadzenie wody opadowej i roztopowej;
 • usuwanie i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest,
 • gromadzenie wody opadowej i roztopowej.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć wniosek wraz z załącznikami (są one dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu oraz na stronie internetowej BIP Sopot).

Dotacje na wymianę ogrzewania we Włocławku

Również mieszkańcy Włocławka, którzy chcą w 2023 roku wymienić stare źródło ciepła mogą ubiegać się o dotacje na wymianę ogrzewania. Nabór wniosków trwa od 16 stycznia do 16 marca 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. Kto może ubiegać się o dotację? Otóż mogą to być wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego. Jak informuje Urząd Miasta Włocławek:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji są: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe.

Dofinansowanie, udzielane w formie dotacji w wysokości 4.000 zł, obejmuje wymianę pieca opalanego paliwem stałym (węglem i paliwami węglopochodnymi) na ekologicze źródło ciepła, takie jak:

 • pompa ciepła;
 • kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, które musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (klasa minimum A+);
 • kocioł gazowy kondensacyjny lub olejowy (klasa minimum A);
 • węzeł cieplny (wraz z przyłączem od sieci ciepłowniczej do węzła).

Wnioski o dotację na wymianę pieca 2023 można złożyć osobiście, elektronicznie lub też wysłać tradycyjnym listem.

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu

Również w Kaliszu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne. W 2023 roku obowiązują dwa terminy przyjmowania wniosków:

 • I termin – od 2 stycznia do 31 marca danego roku budżetowego;
 • II termin – od 1 lipca do 31 lipca danego roku budżetowego.

Beneficjent może przeznaczyć dotację na zakup:

 • pompy ciepła;
 • wkładu kominowego;
 • urządzenia grzewczego wraz z oprzyrządowaniem niezbędnym do jego funkcjonowania, elektrycznego źródła ciepła lub grzejników (w przypadku zmiany ogrzewania z węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne);
 • węzła cieplnego lub zakupu grzejników (w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej).

Dotacja będzie udzielana na pokrycie kosztów inwestycji związanej z zakupem pompy ciepła, urządzeń grzewczych, węzła cieplnego lub wkładu kominowego w wysokości 100 proc. nie więcej jednak niż 7.000 zł na jedną nieruchomość (równocześnie konieczne jest też trwałe zlikwidowaniem wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym). Przy czym dofinansowanie może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zainstalowaniem na stałe ekologicznych urządzeń grzewczych fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy (muszą one także posiadać stosowny atest dopuszczający je do użytkowania). Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieca w Kaliszu? Otóż mogą to być:

 • osoby fizyczne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • osoby prawne;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ratusz, I piętro, pok. 32 i 30) do 31 marca 2023 roku. Osoby, które nie zdążą z inwestycją do tego czasu, będą mogły skorzystać z kolejnego naboru wniosków, który zaplanowany jest na lipiec br.

Tylko w 2022 roku do kaliskiego ratusza wpłynęło 325 wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne. Zlikwidowano 372 źródła ogrzewania paliwem stałym (w tym również kominki), na co przeznaczona została kwota w wysokości 1.909.874,18 zł.

Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła ruszył także w Nakle nad Notecią. Mieszkańcy mogą się o nią ubiegać od 3 stycznia do końca września 2023 roku. W tym roku, gmina Nakło zaplanowała na dotacje dla mieszkańców kwotę 200.000 zł. Z dofinansowania skorzystać mogą:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • przedsiębiorcy;
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy Nakło.

Jak wysoka może być dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle? Otóż dofinansowanie może wynieść:

 • 2.000 zł w przypadku gdy beneficjent zmieniać będzie stare kotły i piece domowe, węglowe na piece ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego, zasilanych biomasą (pellet) spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 lub zgodne z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE (Ekoprojekt);
 • 2.500 zł w sytuacji gdy beneficjent wymieniać będzie stare kotły i piece domowe węglowe na ogrzewanie olejowe, gazowe i elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła, czy też na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej lub przyłączenia do centralnego kotła gazowego istniejącego w lokalu/budynku.

Należy jednak zaznaczyć, że wymiana starego pieca może nastąpić po podpisaniu umowy. Ponadto do wniosku trzeba dołączyć kilka dokumentów, których wykaz znajduje się na stronie nakielskiego urzędu. Wnioski można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do magistratu). Te złożone terminowo będą realizowane wg kolejności wpływu do urzędu, natomiast dostarczone po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

Program czyste powietrze – oddech dla Opola

Program czyste powietrze – oddech dla Opola, to kolejny miejski system dofinansowań wymiany nieekologicznych pieców węglowych. Środki z tego programu można przeznaczyć na wymianę kotła na paliwo stałe na ogrzewanie proekologiczne w lokalu lub budynku poprzez:

 • pompę ciepła (pompę ciepła powietrze/woda, pompę ciepła powietrze/powietrze, lub gruntową pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej);
 • ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł olejowy kondensacyjny;
 • kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny) wraz z instalacją;
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • kocioł na pellet drzewny/kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie lub kocioł zgazowujący drewno spełniający minimum standard emisyjny zgodny z ekoprojektem.

Co ważne, w 2023 roku dotacja nie będzie mogło wynosić więcej niż 80 proc. kosztów takich inwestycji. Dla przykładu, będzie to:

 • do 20.000 zł dla osób fizycznych i do 30.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i montażu ekologicznej pompy ciepła;
 • do 10.000 zł dla osób fizycznych i do 20.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do zakupu i instalacji kotła gazowego;
 • do 10.000 zł dla osób fizycznych do wykonania przyłączenia do sieci ciepłowniczej w zabudowie jednorodzinnej;
 • do 25.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do budowy węzła cieplnego i do 5.000 zł na każdy lokal, na wykonanie instalacji wewnętrznej, w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej;
 • do 12.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych do 6.000 zł dla osób fizycznych do zakupu i instalacji ogrzewania elektrycznego nowego lub kotła olejowego kondensacyjnego.

Wnioski o dofinansowanie Program czyste powietrze – oddech dla Opola można składać od 17 stycznia do dnia 28 lipca 2023 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta. Można to zrobić:

 • osobiście wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A (parter) lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8
 • przesyłając na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole;
 • elektronicznie za pośrednictwem aplikacji eKOGRANT dostępnej na stronie: https://wymianakotla.opole.pl/.

Dotacje na wymianę pieca w Nowym Sączu

Również w Nowym Sączu ruszył program wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne (nowe piece mogą być na gaz bądź pellet). Miasto ma pieniądze na wymianę 200 źródeł ciepła, na co przeznaczone zostaną blisko trzy miliony złotych. Jak wyjaśnia Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Środowiska UM:

Pojedyncza dotacje wyniesie około 14 tysięcy złotych z czego sześć tysięcy na wymianę pieca i osiem tysięcy na remont kotłowni. Mieszkańcy, którzy chcą pozyskać dofinansowanie powinni równocześnie szukać wykonawcy zmiany pieca.

Przy czym, wymiana pieca to nie jedyny sposób na pozbycie się kopciuchów, albowiem mieszkańcy Nowego Sącza mogą również podłączyć się do miejskiej sieci grzewczej obsługiwanej przez MPEC lub zainwestować w odnawialne źródła ciepła. Przy czym należy pamiętać, że dofinansowaniu podlegają zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub ich częściach usytuowanych na terenie miasta wraz z jednoczesnym przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych (w przypadkach zidentyfikowanego ubóstwa energetycznego).

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od 1 lutego do 31 sierpnia 2023 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Można to zrobić w punkcie składania wniosków dotacyjnych w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza, przy ulicy Szwedzkiej 5.

Dofinansowanie do wymiany starych pieców w Częstochowie

Także w Częstochowie ruszył kolejny program dotacji na wymianę starych pieców (w tegorocznym częstochowskim budżecie na ten cel zarezerwowana została kwota 500.000 zł). Jak podkreśla Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy w Urzędzie Miasta Częstochowy:

Miasto pokrywa do 70 proc. kosztów zakupu takiego nowego źródła ciepła lub przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, ale w kwocie nie wyższej niż 6.000 złotych. I to jest właściwie zakres jednego z tych programów dotacyjnych, tych które może w największym stopniu, aczkolwiek nie tylko, właśnie związane są z ochroną przed smogiem. Urząd poinformuje po uprawomocnieniu się tych uchwał o terminie, od którego przyjmowane będą wnioski o dotację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, planujące wymianę kotła opalanego węglem, miałem, koksem czy ekogroszkiem na bardziej ekologiczne źródło ciepła, w tym:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • ogrzewanie olejowe;
 • przyłączenie do sieci miejskiej.

Dofinansowanie do wymiany pieca Białystok

Również miasto Białystok przygotowało dla swoich mieszkańców dwa programy, dzięki którym powietrze w nim ma być jeszcze czystsze. Jak bowiem podkreśla Adam Musiuk, zastępca prezydenta Białegostoku:

Świadomość zieloności wśród mieszkańców funkcjonuje, ale mamy też świadomość, że zdarzają się dni, w których mamy problem z perfekcyjną, czy z tą do której dążymy, czystością powietrza. Dlatego miasto występuje z dwoma programami, które mają pomóc doprowadzić do tego, by powietrze było w Białymstoku jak najczystsze. Druga rzecz: żebyśmy mogli zwiększyć ilość produkowanej energii zielonej, odnawialnej.

Tak więc, oprócz wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na domach (miasto zwróci wówczas do 70 proc. wartości inwestycji, do 12.000 zł i nie wyklucza pozyskania innej dotacji z innych źródeł), mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z drugiego programu, który ruszy 8 maja i potrwa do 23 czerwca 2023 roku. Mowa tu o dofinansowaniu do wymiany pieca w Białymstoku. Dzięki tym miejskim dotacjom mieszkańcy będą mieli możliwość wymiany nieekologicznego pieca na:

 • pompę ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • ogrzewanie gazowe;
 • lub podłączenie się do sieci miejskiej.

Co ważne, miasto chce trafić z tym programem do osób najmniej zamożnych, zwiększając procent, który będzie zwracany – do 90 proc. (do 10.000 zł). Punktowane będzie posiadanie karty dużej rodziny. Należy jednak pamiętać, że w przypadku obu programów nie można mieć zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości. Wnioski można natomiast składać:

 • w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej;
 • przez profil zaufany;
 • drogą pocztową (decyduje data wpływu do urzędu).

Na oba te programy w budżecie Białegostoku zarezerwowane zostało 700.000 zł, z czego:

 • 200.000 zł na wymianę „kopciuchów”;
 • 500.000 zł na zakup i montaż fotowoltaiki.

Sprawdź bezpłatnie oferty na pompę ciepła

Dofinansowanie do wymiany pieca 2023. Lista dotacji.

O dofinansowanie do wymiany pieca w 2023 roku będzie można ubiegać się w ramach następujących ogólnopolskich i regionalnych programów:

Ogólnopolskie i regionalne dofinansowanie do wymiany pieca w 2023 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Terminy
Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów modernizowanych) – dotacja nawet do 100 proc. kosztów na jedno urządzenie (maksymalnie do 50.900 zł),
– dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach),
– prefinansowanie do 50% kwoty dotacji w bardzo krótkim czasie
wymiana przestarzałego pieca grzewczego, tzw. kopciucha, na nowoczesne źródło ciepła (w tym powietrzną pompę ciepła, gruntową pompę ciepła i piec na pellet) nabór ciągły
Stop Smog osoby fizyczne ubogie energetycznie do 70 proc. kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł zakup i montaż pompy ciepła termin naboru do 2024 roku
Dofinansowanie do wymiany pieca od PGNiG konsumenci mieszkający w budynkach jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek zależy od roku budowy budynku, maksymalnie jest to 4.138,88 zł na pompę ciepła, a na piec kondensacyjny 1.185,98 zł pompa ciepła typu powietrze/woda, piec kondensacyjny program trwa od 01.01.2023 roku do wyczerpania puli dofinansowań (nie później jednak niż 31 grudnia 2023 roku)
Zwrot za piec każdy kto chciałby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe na zakup nowego pieca do ogrzewania swojego domu zależna od roku budowy budynku i rodzaju nowego ogrzewania (nawet do 100 proc. zwrotu) likwidacja starego źródła ciepła i zastąpienie go nowym, ekologicznym, w tym: pompą ciepła, kotłem niskotemperaturowym na paliwo gazowe lub ciekłe, kotłem kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim, czy kotłem niskotemperaturowym na biomasę nabór ciągły
Ogrzej się z TAURONEM 2023 każdy kto chciałby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe na zakup nowego pieca do ogrzewania swojego domu zależna od roku budowy budynku i rodzaju pompy ciepła, maks. 4.400 zł likwidacja starego źródła ciepła i zastąpienie go nową, ekologiczną pompą ciepła sprężarkową napędzaną elektrycznie (typu powietrze/woda, glikol/woda, woda/woda i bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda) nabór ciągły
KAWKA Plus we Wrocławiu właściciel mieszkania lub domu (osoba fizyczna), najemca mieszkania komunalnego, osoba wynajmująca mieszkanie lub dom, osoba prowadząca w nieruchomości działalność gospodarczą do 100 proc. kosztów (nie więcej niż 10.000 zł) wymiana pieca na paliwo stałe na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, gazowe, miejskie i olejowe nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym
Kawka Bis w Poznaniu osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy trzeba poczekać na jego ustalenie pompa ciepła (powietrzna i gruntowa), ogrzewanie elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej od 02.01.2023 do 31.07.2023 roku
EKO – KLIMAT
Woda, powietrze, ziemia
woj. kujawsko-pomorskie
osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pożyczka do 100 proc. kwoty dofinansowania budowa instalacji odnawialnych źródeł energii
i/lub magazynów energii elektrycznej
do 31.10.2027 roku lub do wyczerpania wniosków
Dotacje na wymiany kotłów węglowych ze środków europejskich w Zakopanem właściciele domów jedno- i wielorodzinnych w Gminie Miasto Zakopane do 14.000 zł pompa ciepła, kocioł gazowy, wymiennik geotermalny nabór ciągły
Dofinansowanie do wymiany pieców w Sopocie osoby fizyczne do 60 proc. poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł za każdy kW zainstalowanej mocy nowego źródła przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe i elektryczne (w tym pompa ciepła) do końca grudnia 2023 roku
Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w Kaliszu osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych do 7.000 zł przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, montaż pompy ciepła, wkłady kominowe – I termin 02.01.2023 – 31.03.2023 rok
– II termin: 01.07.2023 – 31.07.2023 rok
Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w Nakle osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy i jednostki sektora finansów publicznych od 2.000 do 2.500 zł zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca) i przyłączeniem do sieci ciepłowniczej od 18 stycznia do 30 września 2022 roku
Program czyste powietrze – oddech dla Opola dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych do 30.000 zł pompa ciepła, piec elektryczny, piec na pellet, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł gazowy kondensacyjny 17 stycznia do dnia 28 lipca 2023 roku
Dotacje na wymianę pieca w Nowym Sączu mieszkańcy Nowego Sącza do 14.000 zł piec na pellet, piec na gaz nabór ciągły w 2023 roku
Dofinansowanie do wymiany starych pieców w Częstochowie mieszkańcy Częstochowy do 6.000 zł pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, przyłączenie do sieci miejskiej nabór ciągły do 2023 roku
Dofinansowanie do wymiany pieca w Białymstoku mieszkańcy nie posiadający zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości do 90 proc. kosztów inwestycji (nie więcej jednak niż 10.000 zł) wymiana przestarzałego pieca grzewczego, tzw. kopciucha, na pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci miejskiej 8 maja – 23 czerwca 2023 roku
Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments