Dopłata do czynszu – ustawa w konsultacjach

5 /5
(Ocen: 1)

W ostatnim materiale informowaliśmy o zaakceptowanym przez Radę Mieszkalnictwa projekcie dopłat do czynszów. Przed programem jeszcze prace legislacyjne, znany jest już jednak wstępny projekt ustawy – właśnie trafił on do konsultacji społecznych.

Środki zaczną być wypłacane od przyszłego roku lokatorom nowych mieszkań, ale też najemcom w budynkach, które zostaną poddane rewitalizacji. Obejmować będą lokale wybudowane dzięki programowi , przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBSy. Dopłaty przysługiwać będą jedynie przy pierwszym zasiedleniu, a wniosek trzeba złożyć w przeciągu 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. Na ten cel przeznaczono wstępnie 200 mln. złotych z rezerw celowych BGK

Warunki uzyskania dopłat do czynszu – Mieszkanie+

Mimo, iż warunki przystąpienia do programu zostaną ustalone odgórnie przez właściwe ministerstwo, to gmina zdecyduje, które będą obowiązywały w konkretnej inwestycji. Ważne – samorząd nie będzie mógł dopisać swoich. Wśród przytoczonych w ustawie kryteriów możemy wymienić te najważniejsze:

  • liczba dzieci,
  • niepełnosprawność,
  • wysokość dochodów,
  • migracja za pracą.

Dopłaty przysługiwać będą Polakom oraz cudzoziemcom, którzy mają prawo do pobytu czasowego, szczegóły określa ustawa. Aby uzyskać dopłaty nie można posiadać własności ani współwłasności do innego lokalu mieszkalnego.

Dalej droga formalna ma wyglądać tak, że z osobą, która została wytypowana przez gminę wykonawca będzie podpisywał właściwą umowę. Należy pamiętać, że potencjalni najemcy ubiegający się o mieszkanie się będą musieli wykazać, że są w stanie opłacać czynsz, czyli posiadać tzw. zdolność czynszową.

Jakie będą kryteria dochodowe by uzyskać dopłatę do czynszu?

Dokument precyzyjnie określa dochody, jakie będzie mogło maksymalnie osiągać gospodarstwo domowe by skorzystać z programu. Przy założeniu, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi 2563 zł netto, to:

  • do 60% tej wartości przy gospodarstwie jednoosobowym daje możliwość uzyskania dopłaty,
  • za każdą osobę więcej limit będzie wzrastał o 30 procent, czyli trzyosobowa rodzina będzie mogła zarabiać 120%, cztery osoby 150% itp średniej wysokości pensji.

Przykład oparto na danych z Narodowego Banku Polskiego i przyjęto założenie, że czynsz lub rata kredytu hipotecznego nie powinna przekraczać 40% dochodów rodziny.

Wysokość dopłaty do mieszkania – ustawa

Decydując się na najem lokalu każdy wnioskodawca będzie miał wyliczoną dopłatę indywidualnie. Zależy ona od lokalizacji nieruchomości i liczby wychowywanych dzieci. Tutaj wraca przytoczony przez nas wcześniej przykład, rodzina 2 + 2 płacąca 1500 zł najmu otrzyma +/- 500 zł. dopłaty.

Od razu pojawił się argument, że skoro i tak będą dopłaty, to czynsze przez to rozwiązanie znacząco wzrosną. W tym wypadku sytuacje powinien uregulować sam rynek – dofinansowanie nie jest przewidziane dla wszystkich, nie powinno więc znacząco wpłynąć na koszty rynkowego najmu.

Ustawa o dopłatach do czynszu – przeczytaj wstępną wersję

Tu znajdziesz wstępny projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Nie znamy jeszcze końcowej wersji ustawy. Możemy się jednak spodziewać, że konsultacje społeczne będą burzliwe. Rząd w ten sposób prawdopodobnie podejmuje próbę obniżenia ostatecznego kosztu komercyjnego najmu.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments