Dotacja na efektywność energetyczną

Dotacje na efektywność energetyczną 2023 - lista dofinansowań

Energia, pod różnymi postaciami, jest podstawą funkcjonowania współczesnego świata. Postępujący kryzys klimatyczny oraz rosnące ceny paliw sprawiły, że coraz większą uwagę przykłada się racjonalizacji jej zużycia. W osiągnięciu tego celu może pomóc poprawa efektywności energetycznej, realizowana za pomocą usług doradztwa energetycznego. Działania z tego zakresu w wielu przypadkach wiążą się z wysokimi kosztami. Dobra wiadomość jest taka, że dostępne są różnego rodzaju dotacje na efektywność energetyczną. Oto aktualna lista!

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty

Doradztwo energetyczne to sposób na efektywność energetyczną. Dotacje są jednak niezbędne

Od początków ery industrialnej, zużycie energii na całym świecie systematycznie wzrasta. Według raportu International Energy Outlook 2019, w 2050 roku będzie ono o ok. 50% wyższe niż jeszcze w 2018 roku.

Przez lata, do produkcji energii wykorzystywano przede wszystkim paliwa kopalne - węgiel, ropę czy gaz. To podejście nie pozostało jednak bez konsekwencji - doprowadziło do wyeksploatowania złóż energetycznych, zniszczenia środowiska i w efekcie, przyniosło drastyczne zmiany klimatyczne. Niekontrolowana konsumpcja i produkcja energii z tradycyjnych paliw przełożyła się również na problemy z jej dostępnością oraz na wzrost cen.

W ostatnich latach koszty energii na giełdach systematycznie wzrastały, by w 2022 roku osiągnąć rekordowe wyniki. Przykładowo, we Francji czy w Niemczech, stawki za energię w kontraktach na 2023 rok przełamały barierę 1.000 euro/MWh. Oznacza to, że są one o ok. 900% wyższe niż w 2021 roku i ok. 1.300% wyższe niż jeszcze w 2020 roku. Znaczące podwyżki można obserwować także na polskiej giełdzie.

Ceny energii na TGE - marzec-sierpień 2021 - 2022

Według ekspertów, mamy do czynienia z jednym z największych kryzysów energetycznych w historii, porównywalnym do kryzysu paliwowego z lat 70-tych XX wieku. Receptą na walkę z problemami energetycznymi jest poprawa efektywności energetycznej, czyli wszystkie działania i rozwiązania, które posłużą zmniejszeniu ilości zużytej energii w stosunku do uzyskanego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej to jednak wieloaspektowy proces, wymagający kompleksowego i przemyślanego podejścia. Tu z pomocą przychodzi doradztwo energetyczne.

Większe efekty wymagają większych nakładów

Działania służące zwiększeniu efektywności energetycznej, wchodzące w skład usług doradztwa energetycznego, mogą przyjmować zarówno kosztowe, jak i bezkosztowe (lub niskokosztowe) formy.

Wśród bezkosztowych i niskokosztowych rozwiązań można wskazać m.in.:

 • zmianę nawyków - domowników lub pracowników, związanych z oszczędzaniem energii. Przykładem może być: wyłączanie światła przy wyjściu z pomieszczenia, krótkie wietrzenie pomieszczeń, korzystanie z termostatów,
 • optymalizację organizacji pracy lub wykorzystania dostępnych zasobów, poprzez np. gromadzenie i analizę danych czy lean managment,
 • zakup energooszczędnych urządzeń.

Warto podkreślić, że już sama zmiana nawyków może zmniejszyć zużycie energii nawet o 20%.

Największe oszczędności energetyczne, a co za tym idzie - finansowe, można jednak osiągnąć decydując się na bardziej kosztowne przedsięwzięcia, takie jak:

 • przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, uwzględniającej m.in. ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi, wymianę źródła ciepła;
 • dobór i wdrożenie instalacji odnawialnego źródła energii, np. fotowoltaiki;
 • modernizacja systemów i instalacji wykorzystujących różne rodzaje energii - np. instalacji sprężonego powietrza, instalacji oświetlenia.

Skorzystanie z powyższych rozwiązań, w zależności od zakresu inwestycji, może zmniejszyć zużycie energii nawet o ponad 60% (sama tylko głęboka termomodernizacja pozwala ograniczyć straty energii cieplnej o 40-60%). Działania te jednak wymagają dość dużych nakładów finansowych.

Przykładowo, koszt montażu instalacji fotowoltaicznej w 2023 roku wynosi ok. 4.000 - 7.000 zł za 1 kW, w zależności od mocy i wykorzystanych podzespołów. Z kolei koszt termomodernizacji budynku, to wydatek rzędu ok. 200 - 400 zł za metr kwadratowy.

Wydatki związane z optymalizacją energetyczną mogą stanowić zatem spore obciążenie nie tylko dla odbiorców indywidualnych, ale również dla przedsiębiorstw czy spółdzielni mieszkaniowych. Zmiany są jednak niezbędne dla zachowania konkurencyjności polskiej gospodarki, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego gospodarstw domowych. Z tej przyczyny w Polsce realizowanych jest szereg programów wspierających poprawę efektywności energetycznej. Jakie działania obejmują?

Dotacje na efektywność energetyczną - na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotacje na efektywność energetyczną mogą obejmować niemal wszystkie działania, które przyniosą wymierne korzyści energetyczne. Konkretny zakres finansowanych działań zależy od wybranego programu finansującego, jak i profilu potencjalnego beneficjenta. Zwykle jednak, dotacje na efektywność energetyczną obejmują np.:

 • koszty doboru, zakupu i montażu efektywnych źródeł ciepła - np. pomp ciepła, wysokosprawnych kotłów na biomasę;
 • koszty ocieplenia ścian, podłóg, stropów,
 • koszty wymiany okien i drzwi;
 • koszty modernizacji systemu wentylacji i montażu np. rekuperacji;
 • koszty zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • doboru i wdrożenia odnawialnego źródła energii;

Oprócz tego, bardzo często dofinansowania na efektywność energetyczną obejmują różnego rodzaju analizy i badania, niezbędne do ustalenia zakresu niezbędnych działań. Chodzi m.in. o

 • audyty energetyczne - czyli kompleksowe analizy sytuacji energetycznej inwestora;
 • audyty efektywności energetycznej - wybranych elementów (np. instalacji, maszyn, obiektów);
 • audyty efektywności energetycznej przedsiębiorstw realizowane na potrzeby systemu “białych certyfikatów”;
 • obliczenia zapotrzebowania na ciepło (OZC) lub też audyty OZC, przydatne przy ustalaniu optymalnej mocy źródła ciepła;
 • certyfikaty energetyczne - w tym charakterystyki energetycznej czy świadectw charakterystyki energetycznej budynku;
 • innego rodzaju dokumentację - np. projektową czy analizy środowiskowe.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dofinansowanie do efektywności energetycznej - dla kogo?

Dofinansowania do doradztwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej są skierowane do szerokiego grona odbiorców. Każdy podmiot, który wykorzystuje energię pod jakąkolwiek postacią i boryka się ze stratami w tym obszarze, może skorzystać z rządowych i unijnych programów dotacji na efektywność energetyczną. W szczególności zaś są one skierowane do:

 • osób fizycznych - które powinny położyć nacisk na termomodernizację budynków. Z danych raportu SmogLab wynika, że co trzeci dom w Polsce nie posiada żadnego ocieplenia. W polskich domach wciąż działa również ok. 3 mln tzw. “kopciuchów”. Jednocześnie sektor budownictwa odpowiada za około 40% konsumpcji energii na terenie Wspólnoty Europejskiej;
 • przedsiębiorstw, które do poprawy efektywności energetycznej mogą dążyć nie tylko w zakresie termomodernizacji budynków, ale również optymalizacji instalacji przemysłowych (np. instalacji oświetlenia, instalacji sprężonego powietrza, instalacji elektrycznych poprzez kompensację mocy biernej) czy procesów przemysłowych (np. odzysk i wykorzystanie ciepła odpadowego);
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - dofinansowanie na doradztwo energetyczne i efektywność energetyczną w tym przypadku obejmie m.in. ocieplenie budynku wielorodzinnego, a także wymianę źródła ogrzewania;
 • pozostałych podmiotów takich jak: szkoły, szpitale,  jednostki samorządu terytorialnego, które mogą potrzebować optymalizacji energetycznej m.in. w obszarze dostępnych źródeł energii (zwiększenie udziału energii z OZE).

Uwaga! Zakres i forma wsparcia dla poszczególnych beneficjentów uzależniona jest od wybranego programu.

Dotacje na efektywność energetyczną 2023 - osoby fizyczne

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa domowe, to dotacje na efektywność energetyczną obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia związane z termomodernizacją. Oto lista dotacji na efektywność energetyczną dla gospodarstw domowych:

Program Zakres działań Wsparcie Szczegóły
Czyste Powietrze Prace związane z ociepleniem przegród, wymianą źródła ciepła, modernizacją instalacji CO lub  CWU, wdrożenie instalacji PV, rekuperacja,

wymiana okien i drzwi, audyt energetyczny, inna dokumentacja niezbędna przy pracach.

Zależne od dochodów, obowiązują 3 poziomy dotacji:

do 30.000 zł
do 37.000 zł
do 69.000 zł.

Nabór stały,

do 31.12.2027 roku.

Więcej na stronie: Czyste Powietrze 2022 / 2023 – warunki, dopłaty

Czyste Powietrze Plus Przedsięwzięcia związane z izolacją termiczną przegród, modernizacją źródła ciepła i/lub instalacji CO, CWU, montaż instalacji PV, modernizacja wentylacji, stolarki okiennej i drzwiowej, audyt energetyczny, inna dokumentacja projektowa. Zależne od dochodów, dostępne są 3 poziomy wsparcia z opcją prefinansowania do 50% kwoty:

do 69.000 zł,
do 47.000 zł,
do 79.000 zł.

Nabór stały, do 31.12.2027 roku.

Więcej na stronie: Czyste Powietrze Plus – nowy program dotacji od 15 lipca

Stop Smog Głęboka termomodernizacja, w tym izolacja przegród, modernizacja instalacji, podłączenie do sieci ciepłowniczej, montaż systemów zarządzania energią, przebudowa przewodów kominowych. Dla beneficjenta końcowego – dotacja, nawet do 100% kosztów inwestycji, jednak średnio nie więcej niż 53.000 zł na budynek lub lokal (w przypadku budynku o dwóch lokalach). Program dostępny jedynie w wybranych gminach, w których obowiązują ustawy antysmogowe.

Nabór ciągły – od 31.03.2021 roku do wyczerpania środków.

Więcej informacji: Program Stop Smog – kto może skorzystać?

Ciepłe Mieszkanie Wdrożenie efektywnego energetycznie źródła ciepła, instalacji CO lub CWU, modernizacji drzwi i okien, wdrożenie rekuperacji, audyt energetyczny, pozostała dokumentacja projektowa. Kwota uzależniona od dochodów beneficjenta oraz gminnych ustaleń.

Najbardziej zanieczyszczone gminy: 3 poziomy:

do 17.500 zł
do 26.900 zł
do 39.900 zł

W pozostałych gminach odpowiednio:

do 15.000 zł,
do 25.000 zł,
do 37.500 zł.

I nabór do 31.12.2022,
II nabór do 31.12.2023 roku.Konkretne terminy naboru wniosków zależą od gmin biorących udział w programie.Szczegóły: Ciepłe Mieszkanie 2022 – nowy program dla budynków wielorodzinnych
Mój Prąd Budowa nowej fotowoltaiki o mocy od 2 do 10 kW oraz towarzyszących urządzeń Dla PV: 6.000 zł (nie więcej niż 50%)

Dla PV z innymi rozwiązaniami: 7.000 zł (nie więcej niż 50%),
Magazyny energii: do 16.000 zł
Magazyny ciepła: do 5.000 zł
System EMS/HEMS: do 3.000 zł
PC powietrze-powietrze: do 4.400 zł
PC powietrze-woda: do 12.600 zł
PC powietrze-woda (podwyższona klasa efektywności): 19.400 zł
PC gruntowa: do 28.000 zł

Nabór 5.0 od 22.04.2023 roku.

Więcej o programie Mój Prąd.

Moje Ciepło Wdrożenie pompy ciepła w nowym budownictwie jednorodzinnym Dotacja do 45% (posiadacze KDR) lub 30% (pozostali) - nie więcej niż 21.000 zł (pompa gruntowa) lub 7.000 (poma powietrzna). Ciągły nabór do 31.12.2026 roku

Szczegóły: Moje Ciepło 2022 – dla kogo, od kiedy i jakie warunki?

Agroenergia Budowa systemu fotowoltaicznego (również z magazynem energii), wdrożenie pompy ciepła Wysokość zależna od mocy instalacji i zakresu inwestycji:

od 13% (jednak nie więcej niż 25.000 zł)
do 20% wartości inwestycji (nie więcej niż 15.000 zł).

Nabór tylko dla rolników.

W I części dotyczącej PV i pomp ciepła nabór trwa do 30.03.2025 roku.

Warunki dotacji Agroenergia.

Premia termomodernizacyjna Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przygotowanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła Dotacja w formie dopłaty do kredytu:

31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmującego instalację OZE,
26% kosztów przedsięwzięcia w pozostałych przypadkach.

Dodatkowo - grant OZE do 10%.

Nabór stały, realizowany przez BGK za pośrednictwem komercyjnych banków partnerskich.

Więcej o premii termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna Termomodernizacja, ochrona przed zawilgoceniem, budowa instalacji OZE, montaż kolektorów, przyłącze do sieci ciepłowniczej i inne. Ulga podatkowa,
maksymalna kwota odliczeń – 53.000 zł na jednego podatnika.
Odliczeń można dokonywać co roku, nie dłużej niż 6 lat od daty poniesienia pierwszego wydatku – tylko do limitu 53.000 zł.
Zwrot za piec Likwidacja nieefektywnego źródła ciepła i zastąpienie go ekologiczną alternatywą: pompą ciepła, kotłem niskotemperaturowym na paliwo gazowe, ciekłe lub biomasę, kotłem kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim. Bezzwrotna dotacja, której wysokość zależy od roku budowy i rodzaju nowego ogrzewania. Maksymalnie do 100% zwrotu. Nabór stały. Więcej informacji w artykule: Zwrot za piec – program wymiany pieców z EnMS Polska

Dotacje na efektywność energetyczną dla firm

Również przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość czy profil działalności, mogą liczyć na wsparcie w ramach dotacji na efektywność energetyczną. Dla firm, oprócz środków na termomodernizację, przewidziano pomoc finansową na modernizację energetyczną instalacji przemysłowych czy linii produkcyjnych. Beneficjenci sektora biznesowego mogą skorzystać m.in. z programu:

Program Zakres działań Wsparcie Szczegóły
Kredyt ekologiczny BGK (FENG)
Przedsięwzięcia modernizacyjne, które przełożą się na ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie - m.in. instalacja OZE, termomodernizacja. Dotacja w wysokości od 25% do 80% kosztów, w zależności od rodzaju i miejsca inwestycji, a także typu inwestora. Pomoc jest oferowana w formie dopłaty do części kapitałowej kredytu. Nabór od 13.06 do 17.08.2023 roku.
Energia Plus M.in. ograniczenie zużycia energii i surowców pierwotnych, przedsięwzięcia służące izolacji instalacji przemysłowych, modernizacja lub wymiana np. instalacji oświetlenia czy sprężonego powietrza, silników, ciągów transportowych paliw, przedsięwzięcia z zakresu odzyskiwania energii Pożyczka na preferencyjnych lub rynkowych warunkach -
od 0,5 do 300 mln zł.
Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych, z opcją umorzenia maksymalnie 10% pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln zł.
Aktualny nabór trwa do 16.12. 2022 roku.

Umowy będą podpisywane do 2023 roku.

Więcej informacji o programie Energia Plus.

Premia termomodernizacyjna Działania termomodernizacyjne, wdrożenie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła Wsparcie w formie dopłaty do kredytu:

31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmującego instalację OZE,
26% kosztów przedsięwzięcia w pozostałych przypadkach.

Dodatkowo - grant OZE do 10%.

Nabór ciągły, obsługiwany przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem komercyjnych banków partnerskich.

Więcej o premii termomodernizacyjnej.

System białych certyfikatów Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, m.in. izolacja instalacji przemysłowych, remont i termomodernizacja budynków, odzysk energii z procesów przemysłowych. Wysokość wsparcia zależy od ilości energii, która ma zostać zaoszczędzona. Certyfikaty zostają spieniężone na giełdzie energii i mogą posłużyć do sfinansowania przedsięwzięcia.

Każde 1 toe (ok. 11,5 MWh) to 2.000 zł.

Otrzymanie certyfikatów do sprzedaży wymaga przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i przedstawienia karty audytu Prezesowi URE.

Wydawanie białych certyfikatów możliwe jest przez cały czas. Więcej na temat białych certyfikatów.

Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej Przedsięwzięcia uwzględnione w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej, z wyłączeniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 1 do 300 mln zł.

Możliwość otrzymania premii w wysokości do 20% wypłaconej kwoty.

Program dla przedsiębiorstw, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.

Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.

Szczegóły na stronie NFOŚiGW.

Przemysł energochłonny - OZE Budowa lub przebudowa instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (wraz z magazynem) lub podłączeniem do sieci. Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, z opcją otrzymania premii - do 30% wypłaconej pożyczki.

wsparcie w kwocie od 5 do 300 mln zł.

Program dla przedsiębiorstw, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.

Wnioski można składać do 30.04.2023 roku.

Szczegóły na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/przemysl-energochlonny---oze

EOG
Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, montaż instalacji OZE Pożyczka na warunkach preferencyjnych lub rynkowych Wsparcie dla beneficjentów lub partnerów projektów dofinansowanych w ramach EOG, obszar “Energia”.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.

KPO
„Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
Poprawa efektywności energetycznej gospodarki, zwiększenie wykorzystania OZE Wsparcie w formie pożyczek. Szczegóły w trakcie ustaleń.
Program FENIKS Poprawa efektywności energetycznej, wysokosprawna kogeneracja, instalacje OZE Pomoc w formie dotacji, pożyczki lub częściowego umorzenia pożyczki.

Intensywność wsparcia będzie zależała od wielkości firmy.

Szczegóły wsparcia w trakcie ustaleń.
Program FENG
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej GospodarkiPriorytet III “Zazielenienie przedsiębiorstw”
Zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, modernizacja energetyczna budynków, linii produkcyjnych, zakup energooszczędnych urządzeń Dotacja, instrumenty finansowe, kapitałowe, gwarancyjne oraz wsparcie mieszane. Szczegóły programu w trakcie ustaleń.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dotacje na efektywność energetyczną dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Na wsparcie w zakresie poprawy efektywności energetycznej mogą również liczyć podmioty zarządzające budynkami wielorodzinnymi, w tym m.in. wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Program Zakres działań Wsparcie Szczegóły
Premia remontowa Wymiana stolarki okiennej, remont balkonów i inne przedsięwzięcia, w wyniku którego następuje ulepszenie budynku wielorodzinnego. Spłata części kredytu:

od 25% do 60% przedsięwzięcia remontowego.

Otrzymanie premii uzależnione jest od przeprowadzenia i wyniku audytu energetycznego. Wnioski składa się podczas ubiegania się o kredyt w banku partnerskim. Nabór jest ciągły.
Premia termomodernizacyjna Działania termomodernizacyjne, wdrożenie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła Wsparcie w formie dopłaty do kredytu:

31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmującego instalację OZE,

26% kosztów przedsięwzięcia w pozostałych przypadkach.

Dodatkowo - grant OZE do 10%.

Nabór ciągły, obsługiwany przez BGK. Wnioski należy składać za pośrednictwem komercyjnych banków partnerskich.

Więcej o premii termomodernizacyjnej.

System białych certyfikatów Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, m.in. izolacja instalacji przemysłowych, remont i termomodernizacja budynków, odzysk energii z procesów przemysłowych. Wysokość wsparcia zależy od ilości energii, która ma zostać zaoszczędzona. Certyfikaty zostają spieniężone na giełdzie energii i mogą posłużyć do sfinansowania przedsięwzięcia.

Każde 1 toe (ok. 11,5 MWh) to 2.000 zł.

Zdobycie certyfikatów do sprzedaży wymaga wykonania audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i przedstawienia wyników audytu Prezesowi URE.

Białe certyfikaty są wydawane przez cały czas.

Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus Usprawnienia związane z termomodernizacją, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii Wsparcie to dotacja. Jej wysokość wsparcia zależy od ilości zaoszczędzonej energii - od 10 do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Etap pierwszy - składanie fiszek: do 31.03.2022 roku

Składanie wniosków: do 28.02.2023 roku

Regionalne dotacje na efektywność energetyczną - oferty WFOŚiGW

Poprawa efektywności to kwestia wspierana nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również na poziomie samorządów wojewódzkich, a nawet powiatów i gmin czy miast.

Ponieważ efektywność energetyczna należy do priorytetowych obszarów polityki środowiskowej, w każdym województwie można starać się o otrzymanie dofinansowania na efektywność energetyczną na tzw. zasadach ogólnych. A oprócz tego dostępne są:

 • w województwie mazowieckim - dotacja warszawska, dotacja na inne inwestycje ekologiczne w Warszawie, pożyczka Jessica 2;
 • w województwie podlaskim - m.in. pożyczka termomodernizacyjna BGK, program “Ochrona atmosfery, wsparcie na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej;
 • w województwie dolnośląskim - m.in. pożyczka na efektywność energetyczną BGK, pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym BGK, pożyczka na produkcje i dystrybucję energii z OZE,
 • w województwie kujawsko-pomorskim - np. pożyczka w programie EKO – KLIMAT Woda, powietrze, ziemia;
 • w województwie lubelskim - np. pożyczka na ochronę powietrza;
 • w województwie lubuskim - kredyty w BOŚ wspierane przez WFOŚiGW;
 • w województwie łódzkim - pożyczka na termomodernizację Jeremie 2;
 • w województwie małopolskim - wsparcie na modernizację oświetlenia, podłączenie do miejskiej sieci, pożyczka na efektywność energetyczną BGK;
 • w województwie opolskim - pożyczka inwestycyjna lub pożyczka na efektywność energetyczną BGK;
 • w województwie podkarpackim - wsparcie na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej;
 • w województwie pomorskim - pożyczka rewitalizacyjna, program Bodziec;
 • w województwie śląskim - pożyczka rewitalizacyjna, pożyczka z obszaru “Ochrona atmosfery”;
 • w województwie świętokrzyskim - brak dodatkowych programów wsparcia;
 • w województwie warmińsko-mazurskim - wsparcie na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej;
 • w województwie wielkopolskim - pożyczka Jessica 2 na poprawę efektywności energetycznej lub rewitalizację,
 • w województwie zachodniopomorskim - brak dodatkowych programów wsparcia.

Bezzwrotne dofinansowania i dotacje na efektywność energetyczną od firm energetycznych

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na Podmioty Zobowiązane (m.in. na firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną) obowiązek realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Mogą one wypełnić go na różne sposoby - np. samodzielnie zmniejszając zużycie energii finalnej lub wspierając w tym odbiorców końcowych. Pomoc dla odbiorców końcowych może przyjąć formę bezzwrotnych dofinansowań na efektywność energetyczną.

Lista firm energetycznych udzielających dotacji na efektywność energetyczną

Informację o liście podmiotów, które w ten sposób będą wykonywać spoczywające na nich obowiązki energetyczne publikuje co roku Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z przekazanymi informacjami, w 2023 roku aż 30 podmiotów będzie realizować program bezzwrotnych dotacji na efektywność energetyczną, na podstawie art. 15a ustawy o efektywności energetycznej. Poniżej znajdziecie ich listę.

 1. Veolia Zachód Sp. z o.o.,
 2. Polski Gaz S.A.,
 3. Veolia Energia Poznań S.A.,
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 5. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.,
 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 7. Veolia Południe Sp. z o.o.,
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 9. Elektrociepłownia Sp. z o.o.
 10. "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o.,
 11. Veolia Północ Sp. z o.o.,
 12. Veolia Wschód Sp. z o.o.,
 13. Veolia Energia Łódź S.A.,
 14. Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.,
 15. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,
 16. Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.,
 17. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Sp. z o.o.,
 18. BIALCHEM Group. Sp. z o.o.,
 19. GLOB-TERMINAL Sp. z o.o.,
 20. Enea Ciepło Sp. z o.o.,
 21. SOLUMUS Sp. z o.o.,
 22. SOLUMUS GAS Sp. z o.o.,
 23. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.,
 24. Axpo Polska Sp. z o.o.,
 25. Fortum Marketing and Sales Polska S.A.,
 26. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o.,
 27. UNIMOT Paliwa Sp. z o.o.,
 28. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 29. SIME Polska Sp. z o.o.,
 30. Energa Obrót S.A.

Dotacje na efektywność energetyczną od firm energetycznych - jaka kwota? Na co można przeznaczyć środki?

Bezzwrotne dofinansowania na efektywność energetyczną od podmiotów zobowiązanych, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej można przeznaczyć na:

 • wymianę urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania, lub przygotowywania CWU na inne, charakteryzujących się wyższą klasą efektywności energetycznej (zgodnie z etykietą energetyczną).
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

W praktyce, dotacja może objąć zatem rozwiązania takie jak np. pompy ciepła (gruntowe, powietrzne, wodne), kotły na biomasę, kotły na paliwo ciekłe lub gazowe, elektryczne podgrzewacze akumulacyjne, węzły cieplne.

Uwaga! Bywa, że niektóre przedsiębiorstwa ograniczają zakres urządzeń do jednego typu - np. wyłącznie do kotłów gazowych.

Wysokość dotacji uzależniona jest m.in. od zakresu inwestycji, wieku modernizowanego budynku oraz firmy realizującej program. Otrzymać można od ok. 500 zł do ok. 3.000 zł. Dotację na efektywność energetyczną od firmy energetycznej można łączyć z rządowymi programami wsparcia (np. z Czystym Powietrzem). Beneficjent wsparcia nie będzie musiał również płacić podatku od otrzymanych środków.


Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Gdzie szukać informacji na temat dotacji na efektywność energetyczną?

Jak zapewne zauważyliście, lista programów wspierających poprawę efektywności energetycznej jest bardzo długa - a nie jest to skończony wykaz, gdyż stale pojawiają się nowe rozwiązania (m.in. z budżetu unijnego przewidzianego na lata 2021 - 2027). Trzeba też pamiętać, że kwestie takie, jak: terminy dostępności oraz zasady czy zakres wsparcia mogą się zmieniać. Po szczegółowe informacje najlepiej zwrócić się bezpośrednio do operatora programu -  np. na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy do jego wojewódzkich oddziałów.

Istnieją też narzędzia pozwalające w łatwy sposób wyszukać informacje o nowych programach wspierających efektywność energetyczną i nie tylko. W tym celu możecie skorzystać np. z:

Nie tylko dotacje na efektywność energetyczną. Jakie są inne opcje wsparcia?

Należy podkreślić, że pożyczki, ulgi podatkowe czy dotacje na efektywność energetyczną to nie jedyne rozwiązanie, jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej. Istnieją bowiem również tzw. firmy ESCO. Są to podmioty, które świadczą usługi energetyczne i/lub dostarczają narzędzia do optymalizacji energetycznej, dzieląc się ryzykiem z inwestorem.

Firmy ESCO zwykle opracowują kompleksową strategię poprawy efektywności energetycznej u klienta i finansują związane z tym działania z własnych środków. Oczywiście nie jest to działalność charytatywna. Wszystkie poniesione koszty, wraz z należnym wynagrodzeniem, firma ESCO odzyskuje później dzięki wypracowanym oszczędnościom.

Finansowanie ESCO dla inwestora wyjątkowo korzystne rozwiązanie. Może bowiem przeprowadzić modernizację, bez ponoszenia bezpośredniego wkładu własnego.

W Polsce można znaleźć kilka firm realizujących tego typu wsparcie, np.:

 • Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.,
 • EKO BROKER Sp. z o.o.,
 • EcoHVAC sp. z o.o Oddział w Polsce,
 • ENERGY TREND Sp. z o.o.,
 • E.ON Polska Solutions Sp. z o.o.,
 • EnMS Polska Sp. z o.o.,
 • Siemens sp. z o.o.
 • Termoexpert SA.

Listę dostawców usług w modelu ESCO można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych.

Dotacje na efektywność energetyczną - jak uzyskać?

Wiele programów dotyczących poprawy efektywności energetycznej łączy jeden, istotny element - by otrzymać wsparcie, beneficjent musi przeprowadzić audyt energetyczny - np. audyt energetyczny budynku czy audyt efektywności energetycznej. Takiego przygotowania wymaga m.in. system białych certyfikatów, renowacja z gwarancją oszczędności EPC czy premia termomodernizacyjna i premia remontowa. Skąd taki wymóg?

Audyt energetyczny stanowi analizę aktualnej sytuacji energetycznej budynku, instalacji czy procesów i wskazuje, jakie działania optymalizacyjne warto podjąć, aby osiągnąć największe korzyści energetyczne. W przypadku m.in. termomodernizacji czy remontu może kompletną listę zadań niezbędnych do przeprowadzenia.

Uwaga! Od poprawności i dokładności audytu energetycznego może zależeć otrzymanie wsparcia, a także późniejsze oszczędności energetyczne i finansowe. Dlatego, jego przeprowadzenie najlepiej pozostawić wykonawcy, który posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Zestawienie takich partnerów znajdziecie w naszym rankingu firm doradztwa energetycznego.

Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!

Sprawdź oferty

Dotacje na efektywność energetyczną - dlaczego warto?

Działania zrealizowane przy wsparciu dotacji na efektywność energetyczną przynoszą szereg korzyści. Mogą m.in.:

 • ograniczyć zużycie energii, co przełoży się na niższe rachunki za prąd czy ogrzewanie. Obszarów optymalizacji energetycznej może być wiele - w przypadku firm oszczędności można szukać m.in. w oświetleniu czy procesach produkcyjnych. W przypadku gospodarstw domowych, największy potencjał do oszczędzania energii tkwi w ogrzewaniu, wentylacji i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.
 • zmniejszyć swoje oddziaływanie na klimat - energia elektryczna i cieplna w Polsce w dużej mierze pochodzi ze spalania paliw kopalnych, co negatywnie odbija się na klimacie. Ograniczając swoje zużycie lub zastępując konwencjonalne źródła energii energią odnawialną, możemy realnie przyczynić się do poprawy sytuacji klimatycznej.
 • poprawić komfort użytkowania budynków czy skuteczność procesów - usprawnienia projektowane przez doradców energetycznych mogą wpływać nie tylko na ograniczenie zużycia, ale również wygodę i skuteczność konsumowania energii - np. poprzez systemy zarządzania energią.
 • pomóc osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne - poprawa efektywności energetycznej, osiągnięta dzięki doradztwu energetycznemu, sprawi, że podwyżki cen energii nie będą już miały decydującego wpływu na koszt utrzymania gospodarstwa domowego czy prowadzenia działalności.
 • poprawić wizerunek i konkurencyjność - w przypadku podmiotów biznesowych, efektywność energetyczna może być sposobem na budowanie swojej przewagi nad konkurencją oraz budowanie pozytywnego odbioru wśród kontrahentów. Podejmując wysiłek optymalizacji zużycia energii firma może zasygnalizować, że jest odpowiedzialna społecznie i troszczy się o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.
Szukasz zaufanego wykonawcy? Z nami go znajdziesz!
Sprawdź oferty
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments