Dotacje OZE 2022

Dotacje OZE - Jakie dofinansowanie w 2022?

Pozyskiwanie energii z OZE cieszy się w Polsce dużym zainteresowaniem. Świadczyć może o tym, chociażby boom na fotowoltaikę. Jak wynika z szacunków, na ten moment działa w kraju ponad 740.000 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Oczywiście fotowoltaika to nie jedyne ekologiczne i atrakcyjne rozwiązanie, które warto rozważyć. Coraz więcej osób chce inwestować w pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, czy magazyny energii. Jednak tego typu przedsięwzięcie zawsze wiąże się ze sporym wydatkiem. Na szczęście zarówno firmy, rolnicy, jak i gospodarstwa domowe mogą skorzystać nie tylko z preferencyjnych kredytów i pożyczek, ale i dotacji OZE. Sprawdźcie, jakie dofinansowania OZE w 2022 roku są dostępne!

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dofinansowanie OZE 2022 - dla kogo?

Inwestorzy, którzy decydują się na zakup urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu, nie tylko zwiększają swoją niezależność energetyczną, ale i znacząco obniżają rachunki za prąd, czy ogrzewanie. Jednak inwestycja tego typu pociąga za sobą duże koszty początkowe, co dla wielu zainteresowanych może stanowić skuteczną barierę w realizacji danego przedsięwzięcia. Na szczęście, dzięki różnym formom dofinansowania OZE, można obniżyć koszt całej inwestycji i tym samym skrócić czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze. Aby ułatwić Wam wybór odpowiedniej dotacji OZE, zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie aktualne programy, z których skorzystać mogą gospodarstwa domowe, rolnicy, firmy instytucje i organizacje.

Dotacje OZE dla gospodarstw domowych

W 2022 roku dla gospodarstw domowych przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla odbiorców indywidualnych w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Mój Prąd - osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów,
nie więcej niż 3.000 zł
zakup i montaż instalacji PV
o mocy 2 - 10 kW
Więcej o Mój Prąd 2022
Czyste powietrze - osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą dotacja nawet do 50% kosztów na jedno urządzenie; maksymalnie do 37.000 zł - kwota zależna od dochodów na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła więcej o Czyste Powietrze
Moje Ciepło - osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu jednorodzinnego dotacje do 30% kosztów, nie więcej niż 21.000 zł zakup i montaż pompy ciepła więcej o Moje Ciepło
Mój elektryk - osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- stowarzyszenia i fundacje,
- spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze
osoby fizyczne:
- bez Karty Dużej Rodziny wynosi do 18.750 zł,
- z Kartą Dużej Rodziny jest to do 27.000 zł;przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
- 18.750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu,
- 27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg;
b) samochody dostawcze:
- 50.000 zł – dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu,
- 70.000 – dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg;jednoosobowe działalności gospodarcze:
- pojazdy kat. M1 będzie to 27.000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
- pojazdy kategorii N1 – 70.000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
- pojazdy kategorii L1e-L7e od 4.000 zł
dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych i dostawczych więcej o Mój elektryk
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska
Stop Smog - osoby fizyczne, ubogie energetycznie zamieszkałe w gminach objętych uchwałą antysmogową do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53.000 zł - wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
- termomodernizacja domów jednorodzinnych,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej
więcej o Stop Smog
Ulga termomodernizacyjna - osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego maksymalne odliczenie za wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia nie może przekroczyć 53.000 zł ulga obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją termomodernizacji budynku więcej o Ulga termomodernizacyjna
Premia termomodernizacyjna - osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),
- osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
- jednostki samorządu terytorialnego,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- TBS-y
tylko dla inwestorów korzystających z kredytów:
- 26% kosztów związanych z termomodernizacją,
- 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z montażem mikroinstalacji OZE,
- dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji
koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Premii termomodernizacyjnej
Moja Woda - osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego - do 5.000 zł na jedno przedsięwzięcie,
- do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia
zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji związanych ze:
- zbieraniem wód opadowych,
- retencjonowaniem wód opadowych,
- wykorzystywaniem retencjonwanych wód opadowych
więcej o Moja Woda
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dotacje OZE dla odbiorców biznesowych

W 2022 roku dla firm przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla odbiorców indywidualnych w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Energia Plus przedsiębiorcy:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej
- bezzwrotna dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych;
- zwrotna pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych
wsparcie dla ekologicznych inwestycji mających na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej, poprawę jakości powietrza więcej o Energia Plus
Mój elektryk - osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- stowarzyszenia i fundacje,
- spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze
osoby fizyczne:
- bez Karty Dużej Rodziny wynosi do 18.750 zł,
- z Kartą Dużej Rodziny jest to do 27.000 zł;przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
- 18.750 zł dla tych przedsiębiorców, którzy nie zadeklarują podwyższonego przebiegu,
- 27.000 zł dla tych, którzy zadeklarują podwyższony przebieg;
b) samochody dostawcze:
- 50.000 zł – dla przedsiębiorców niedeklarujących podwyższonego przebiegu,
- 70.000 – dla przedsiębiorców deklarujących podwyższony przebieg;jednoosobowe działalności gospodarcze:
- pojazdy kat. M1 będzie to 27.000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
- pojazdy kategorii N1 – 70.000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
- pojazdy kategorii L1e-L7e od 4.000 zł
dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych i dostawczych więcej o Mój elektryk
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska
Gwarancja Biznesmax - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa maksymalna kwota gwarancji do 2.5 mln euro finansowanie projektów inwestycyjnych proekologicznych z efektem ekologicznym (w tym np. fotowoltaika) więcej o Biznesmax
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki - REACT-EU (RPO Lubelskie) - mikro przedsiębiorstwa,
- małe przedsiębiorstwa,
- średnie przedsiębiorstwa,
- spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego
dofinansowanie, do 65% kosztów kwalifikowanych działania związane z:
- budową, rozbudową i przebudową instalacji OZE,
- głęboką termomodernizacją,
- inwestycją w magazyny energii.
więcej na stronie programu na RPO Lubelskie
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Dotacje OZE dla rolników

W 2022 roku dla rolników przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Dotacje OZE dla rolników w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Agroenergia - rolnicy część 1)
- moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20% wartości inwestycji, nie więcej niż 15 tys. zł,
- moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 tys. zł;
część 2)
- pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
- dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych
część 1)
- mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energiiczęść 2)
- biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne
więcej o Agroenergia
EKO – KLIMAT - Woda, powietrze, ziemia - osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
preferencyjna pożyczka działania związane z:
- transformacją energetyczną,
- poprawą jakości powietrza,
- poprawą gospodarki wodno-ściekowej,
- przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- działaniami na rzecz ochrony przyrody,
- adaptacją do zmian klimatu
więcej na www danego WFOŚiGW
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania - osoby fizyczne zależne od danego programu zależne od danego programu zależne od zamieszkania

Dofinansowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji

W 2022 roku dla różnych instytucji i organizacji przygotowano następujące formy dofinansowania OZE:

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania- osoby fizycznezależne od danego programuzależne od danego programuzależne od zamieszkania

Dotacje OZE dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji, organizacji w 2022 roku
Nazwa programu Dla kogo? Wysokość wsparcia Zakres inwestycji Informacje
Premia termomodernizacyjna - osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),
- osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),
- jednostki samorządu terytorialnego,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- TBS-y
tylko dla inwestorów korzystających z kredytów:
- 26% kosztów związanych z termomodernizacją,
- 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z montażem mikroinstalacji OZE,
- dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego podczas termomodernizacji
koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Premii termomodernizacyjnej
Dotacja warszawska - osoby fizyczne,
- wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
- stowarzyszenia,
- fundacje,
- gminne i powiatowe osoby prawne
- do 40.000 zł,
- dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi wysokość dotacji może wynieść do 80% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji
na instalacje OZE więcej o Dotacja warszawska

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Dotacje OZE będą coraz popularniejsze

Jedno jest pewne - dopóki w Polsce głównym źródłem energii będą nieodnawialne źródła energii, dopóty ceny prądu będą coraz wyższe. Powodem tego są coraz wyższe koszty energii pochodzącej z węgla stanowiącego większość miksu energetycznego Polski, głównie za sprawą opłat z tytułu emisji dwutlenku węgla. Tak ważna jest zatem transformacja polskiej energetyki, która w długim horyzoncie przyczyni się do obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej, czego efektem będzie spadek cen prądu. Jednym z celów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku jest właśnie rozwój odnawialnych źródeł energii. Polska deklaruje, że do końca 2030 roku udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23%. Przy czym kluczowym w osiągnięciu tego celu ma być rozwój morskiej energetyki wiatrowej, jak i dalszy wzrost na rynku fotowoltaiki, biomasy, biogazu i geotermii. Dodatkowo Ministerstwo ma również w planach wsparcie montażu pomp ciepła i zastosowania w transporcie energii elektrycznej i biopaliw zaawansowanych.

Również sami Polacy są coraz bardziej świadomi ekologicznie, ponieważ wskazują OZE jako najbardziej preferowany kierunek rozwoju elektroenergetyki. Jak wynika z badania „Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce” przeprowadzonego przez CBOS, aż 22% obywateli rozważa zainstalowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim domu. Aby więc żyć w zgodzie z naturą i jednocześnie w znaczny sposób obniżyć swoje rachunki, coraz więcej Polaków decyduje się na inwestycje w odnawialne źródła energii. Już od kilku lat szczególnie dużym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszy się montaż paneli fotowoltaicznych (ich wybór ułatwi Wam nasz ranking paneli fotowoltaicznych), które wytwarzają czystą i darmową energię, bez emisji CO2. Tylko na początku 2018 roku w Polsce było 28.000 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w 2019 - 54.000, na początku 2020 roku - 150.000. Obecnie zaś ich liczbę szacuje się już na ponad 740.000.

Według raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła rok 2020 był również rekordowy pod względem sprzedaży pomp ciepła, które są obecnie najtańszym sposobem pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania domu i c.w.u. W zeszłym roku ich sprzedaż wyniosła ok. 56,5 tys. (łącznie z pompami ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej) i tym samym przekroczyła liczbę sprzedanych w tym samym czasie kotłów węglowych. Przy czym największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży, osiągnięto w segmencie powietrznych pomp ciepła, których sprzedano w 2020 roku 42.000 sztuk, co stanowi wzrost o 108% w stosunku do wyniku z 2019 roku (jest to natomiast wynik pięciokrotnie wyższy niż w 2017 roku).
Szukacie dotacji na konkretne urządzenia? Jeśli tak, to zapraszamy Was do naszych artykułów z listami dofinansowań:

Jeśli szukacie listy aktualnych dotacji na rok 2023, to koniecznie zajrzyjcie do artykułu: Dotacje OZE 2023 - Lista dofinansowań.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments