Fotowoltaika bez wkładu własnego - jakie opcje?

Fotowoltaika bez wkładu własnego – jakie opcje?

Choć według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA ceny fotowoltaiki w ostatnich latach zdecydowanie spadły, dla wielu osób koszt instalacji wciąż stanowi barierę nie do przejścia. Tymczasem nie można zapominać, że istnieją inne niż tylko gotówka sposoby finansowania przydomowej elektrowni fotowoltaicznej. Jakie? Czy fotowoltaika bez wkładu własnego jest możliwa, i co ważne, opłacalna?

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika: bez wkładu własnego się nie da? To mit!

Jak wynika z analiz enerad.pl, koszt montażu fotowoltaiki w 2022 roku wynosi około 4.000-6.500 zł brutto w przeliczeniu na 1 kWp (dla instalacji do 10 kW). To dużo, jednak informacje udostępniane przez agencję IRENA jasno pokazują, że jest to zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Od 2010 roku całkowity koszt montażu fotowoltaiki spadł o ok. 80% (pamiętajcie jednak, że w analizach IRENA uwzględnia wszystkie typy instalacji - również farmy PV, w których koszt za 1 kWp jest niższy niż w przypadku mikroinstalacji).

Ceny instalacji fotowoltaicznych 2010-2019 wg. IRENA

Źródło: Opracowanie własne enerad.pl na podstawie danych IRENA

Nie zmienia to faktu, że przeciętne gospodarstwo domowe, zużywające ok. 2.500 kWh rocznie, będzie musiało zapłacić aż 15.000 - 20.000 zł za system pokrywający zapotrzebowanie na energię. To sporo, biorąc pod uwagę, że co drugi Polak z umową o pracę zarabia mniej niż 4.500 zł brutto. Czy zatem własna elektrownia słoneczna jest fanaberią dla majętnych? Nie!

Proekologiczne trendy w polityce oraz udoskonalenie technologii fotowoltaicznych sprawiły, że środki na inwestycję wcale nie muszą pochodzić bezpośrednio z naszego portfela. Jest co najmniej kilka sposobów na zakup fotowoltaiki bez wkładu własnego. Jakie są dostępne rozwiązania?

Fotowoltaika bez wkładu własnego - jakie masz opcje?

Chcąc zainwestować w panele fotowoltaiczne, nie wykładając jednocześnie dużej sumy z własnego portfela, możecie wykorzystać jedną z poniższych opcji.

Kredyt na fotowoltaikę - na własną rękę, w banku

Pierwszym najbardziej oczywistym rozwiązaniem, jest pożyczka z banku, czyli rozwiązanie, które sprawdza się też w przypadku innych, kosztownych inwestycji - np. pomp ciepła.

Jeszcze kilka lat temu, rozwiązanie to nie było popularne - i to nie ze względu na opory inwestorów. Problem leżał po stronie banków, które potrzebowały czasu na odbudowanie zaufania do odnawialnych źródeł energii po problemach z energetyką wiatrową. Kapitał bankowy odstraszała też nowość i swego rodzaju nieprzewidywalność sektora (również ta związana z regulacjami prawnymi). Gdy jednak się okazało, że fotowoltaika w Polsce się opłaca i będzie wspierana przez rząd, pojawił się wysyp ofert.

Kredyty, które pozwolą na zakup fotowoltaiki bez wkładu własnego, są obecnie dostępne w kilkunastu bankach, w tym m.in. w:

 • PKO BP,
 • Pekao,
 • BNP Paribas,
 • Getin Bank.

Zestawienie najkorzystniejszych z nich znajdziecie w naszym rankingu kredytów na fotowoltaikę.

Czy takie ekokredyty różnią o standardowych pożyczek gotówkowych? Owszem! Tym, co je odróżnia od zwykłego kredytu konsumenckiego jest atrakcyjniejsze oprocentowanie - każda z ofert kredytu na fotowoltaikę charakteryzuje się niższymi niż przeciętnie kosztami, wyrażonymi w Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.

Do skorzystania z promocyjnych warunków konieczne jest jednak dostarczenie faktur za zakup instalacji PV. W zależności od banku, wartość ekoinwestycji musi wynieść od 50% do 85% wartości kredytu. Po dostarczeniu dokumentów, bank zwykle obniża wysokość prowizji lub oprocentowania, przez co całkowity koszt zobowiązania jest mniejszy.

Poza tym, zasady kredytowania niczym się nie różnią od standardowych rozwiązań. Nadal obowiązuje badanie zdolności kredytowej, a także (niekiedy) dostarczenie zaświadczeń potwierdzających wysokość zarobków.

Fotowoltaika bez wkładu własnego w abonamencie - z ratami skrojonymi na miarę

Oprócz kredytu zaciąganego w banku, możemy też rozważyć tzw. abonament na fotowoltaikę. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Przede wszystkim musicie pamiętać, że jest to nic innego, jak… kredyt na fotowoltaikę. Rozróżniliśmy go jednak jako oddzielną opcję, z dwóch przyczyn:

 • inaczej niż w przypadku standardowego kredytu, abonament zwykle oferowany jest za pośrednictwem firm fotowoltaicznych. Umowę podpisuje się wraz z umową o montaż paneli fotowoltaicznych i to właśnie wykonawca zajmuje się wszystkimi formalnościami związanymi z uzyskaniem finansowania;
 • raty w abonamencie są skrojone w taki sposób, by możliwie w największym stopniu były zbliżone do rachunków za prąd sprzed montażu fotowoltaiki. Dzięki temu inwestor nie czuje dodatkowego obciążenia, a instalacja już się spłaca. Takie opracowanie wysokości transz jest możliwe dzięki optymalizacji kosztowej samego systemu, jak i negocjowaniu przez firmy PV stawek za udzielenie kredytu.

Poza tymi dwoma kwestiami, fotowoltaika bez wkładu własnego w abonamencie nie różni się od zwykłego kredytu. A zatem również i w tym przypadku możemy liczyć m.in. na korzystne oprocentowanie i atrakcyjne koszty.

Obecnie, oferty abonamentu możemy znaleźć m.in. w ofercie firm z naszego rankingu firm fotowoltaicznych, takich jak np. Brewa, ale też u lokalnych wykonawców.

Fotowoltaika bez wkładu własnego dla firm - w leasingu

Swoją przygodę z instalacją słoneczną z powodzeniem mogą rozpocząć również firmy, nieposiadające kapitału na start - a wszystko za sprawą leasingu na fotowoltaikę.

W ramach umowy, podmiot leasingujący udziela inwestorowi prawa do korzystania z instalacji w zamian za określonej wysokości raty. Na rynku dostępne są dwa rodzaje leasingu:

 • operacyjny, w którym właścicielem instalacji do dnia wykupu pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca może jednak wrzucić w koszty raty (część kapitałową i odsetkową), opłaty czy koszty eksploatacyjne (np. serwis fotowoltaiki);
 • finansowy, w którym właścicielem systemu staje się od razu leasingobiorca. Może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, jednak oprócz tego kosztem jest już tylko część odsetkowa raty leasingowej i koszty eksploatacyjne.

Skoro omawiamy temat fotowoltaiki bez wkładu własnego, musimy podkreślić, że podmioty finansowe oferujące leasing instalacji PV w części przypadków wymagają uiszczenia opłaty wstępnej (np. w wysokości 10%), jednak nie zawsze tak musi być. Można znaleźć oferty, które zawierają leasing bez kosztów początkowych. Gdzie? Np. u firm fotowoltaicznych takich jak PV Poland (ją również znajdziecie w naszym rankingu), ale też np. w Millenium Leasing.

Panele fotowoltaiczne bez wkładu własnego, ale z dotacją

Jeśli chodzi o fotowoltaikę bez wkładu własnego - kredyt, abonament i leasing to wszystkie szerzej dostępne opcje. Warto jednak wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzupełnić je o różnego rodzaju dofinansowania do fotowoltaiki, które zmniejszą kwotę zobowiązania i ułatwią jego spłatę.

Na chwilę obecną dostępnych jest kilka programów wsparcia PV:

 • Mój Prąd 5.0 - to dofinansowanie bezpośrednie w wysokości kilku tysięcy złotych, skierowane do inwestorów indywidualnych. Dotacja jest wypłacana po zrealizowaniu inwestycji, która może być jednak sfinansowana w całości np. z kredytu czy w ramach abonamentu. Na niezwykłą popularność tego dofinansowania wpływał fakt, że otrzymanie dotacji nie było uzależnione od żadnych progów dochodowych.
 • Czyste Powietrze - fundusz ten również skierowany jest do osób fizycznych. Jednak tu, inaczej niż w Mój Prąd, istnieje szereg warunków wstępnych - m.in. odpowiednia wysokość dochodu czy obowiązek posiadania ekologicznego źródła ciepła. W Czyste Powietrze, na fotowoltaikę można dostać nawet 5.000 zł. Dotację nie tylko można łączyć z kredytami komercyjnymi, ale też są one już dostępne we współpracy z NFOŚiGW (operatorem dofinansowania). Ofertę tego typu w 2022 roku posiadał m.in. BOŚ Bank.
 • Agroenergia to program skierowany do rolników, którzy o ile nie korzystają z leasingu, mogą otrzymać dotację w wysokości do 20% wartości inwestycji i nie więcej niż 15.000 zł (dla instalacji 10-30 kW) lub do 13% wartości i nie więcej niż 25.000 zł (instalacje 30-50 kW) na zakup, montaż i odbiór instalacji fotowoltaicznej. W przypadku zakupu magazynu energii lub instalacji hybrydowej (czyli np. fotowoltaika plus turbina wiatrowa) można liczyć na dodatkowe środki.
 • Energia Plus, który przeznaczony jest dla podmiotów biznesowych. Pomoc może przyjąć formę dotacji (nawet do 50% kosztów, pod warunkiem wykorzystania technologii ORC) i pożyczki (maksymalna kwota to aż 300 mln zł).

Oprócz tego, w wielu regionach działają lokalne systemy wsparcia - takie jak np. dotacja warszawska, które również bez problemu pomogą w spłacie fotowoltaiki bez wkładu własnego.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie


OKREŚL PARAMETRY

PORÓWNAJ OFERTY

WYBIERZ NAJLEPSZĄ

Fotowoltaika bez wkładu własnego a opłacalność

Jak już z pewnością zauważyliście, panele fotowoltaiczne bez wkładu własnego są finansowane na zasadzie instrumentów dłużnych (kredytów, leasingów), które co do zasady są obarczone kosztem (opłatami naliczonymi przez instytucję finansującą). Jak wpływa to na opłacalność inwestycji w fotowoltaikę?

Posłużmy się przykładem instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3,2 kW zamontowanej na dachu pokrytym blachą trapezową. Koszt takiej instalacji to ok. 17.000 zł brutto z montażem. Dzięki niej, roczne rachunki za prąd sięgające ok. 2.000 zł rocznie mogą spaść do ok. 300 zł (jedynie do opłat stałych) - produkcja w całości jest w stanie pokryć zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Uwzględniając wykorzystanie systemu opustów oraz prosty okres zwrotu, instalacja fotowoltaiczna z powyższego przykładu kupiona za gotówkę i bez dotacji zwróci się po około 10 latach.

Jeśli tę samą instalację zakupimy za kredyt w wysokości 17.000 zł, zaciągnięty na 48 miesięcy z RRSO 8,18% (warunki aktualne na marzec 2022 roku - oferta przykładowa z banku), do spłaty będzie 19.8790 zł. To oznacza, że instalacja zwróci się po około 11,5 roku.

To oczywiście mocno uproszczone obliczenia, nieuwzględniające m.in. wzrostu cen prądu w czasie oraz dotacji. A kwestie te mają bezpośredni wpływ na szybszy czas zwrotu z inwestycji w każdą fotowoltaikę - bez wkładu własnego również.

Fotowoltaika bez wkładu własnego opłacalność

Przykładowo, dzięki skorzystaniu z dotacji Mój Prąd (3.000 zł) i uwzględniając 7% roczny wzrost cen energii, instalacja z powyższego przykładu, kupiona za gotówkę zwróci się po około 7 latach. Z kolei dla tych samych parametrów, instalacja zakupiona na kredyt z powyższego przykładu, zwróci się po nieco ponad 8 latach.

Fotowoltaika bez wkładu własnego - opinie. Warto?

Gdy zaczniemy rozważać fotowoltaikę bez wkładu własnego, opinie, na jakie się natkniemy np. w Internecie, mogą być różnorakie. Czy warto korzystać z rozwiązań tego typu?

Powyższe obliczenia pokazują, że instalacja fotowoltaiczna bez wkładu własnego w postaci kredytu czy leasingu może być bardzo opłacalna, a koszt finansowania jedynie w niewielkim stopniu wydłuża czas zwrotu z inwestycji. Za korzystaniem z tego rozwiązania przemawia kilka faktów:

 • ceny prądu będą rosły - w ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować znaczące skoki stawek za energię. W 2021 roku za 1 kWh trzeba było zapłacić aż o 24% więcej niż jeszcze w 2020 roku. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych latach trend ten nie ulegnie zmianie, a wszystko przez energetykę opartą na paliwach kopalnych. Własne źródło energii to sposób na uniezależnienie się od podwyżek, a dzięki fotowoltaice bez wkładu własnego będzie można zacząć oszczędzać wcześniej. Wówczas podwyżki będą działać na naszą korzyść, bo instalacja spłaci się szybciej i zacznie generować zyski;
 • atrakcyjna inwestycja - kredyty i pożyczki na instalacje PV są udzielane na korzystniejszych warunkach niż standardowe kredyty gotówkowe. To sprawia, że fotowoltaika to jednocześnie bezpieczny i opłacalny sposób na ulokowanie środków;
 • ekologia - produkcja energii z fotowoltaiki bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Każde 1000 kWh energii ze słońca to ok. 800 kg mniej dwutlenku węgla w powietrzu. Korzystając z tego rozwiązania, będziemy mieli zatem realny wpływ na poprawę sytuacji klimatycznej.

A zatem, jeśli tylko uda się nam znaleźć korzystny kredyt czy leasing, nasza opinia o fotowoltaice bez wkładu własnego może być pozytywna. Rozwiązanie to w niewielkim stopniu wpływa na opłacalność inwestycji w panele PV, a w zamian pozwala nam szybciej czerpać korzyści z własnej, czystej energii.

Fotowoltaika - Bezpłatne Porównanie Ofert: najlepsze 3 oferty dla Ciebie

OKREŚL PARAMETRY
PORÓWNAJ OFERTY
WYBIERZ NAJLEPSZĄ
Komentarze dołącz do rozmowy
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments