Gdzie oszczędzać na emeryturę?

5 /5
(Ocen: 1)

Od wielu lat wiadomo jest, że system emerytalny w Polsce jest niewydolny. Dlatego w mediach i prasie tak często mówi się o konieczności dodatkowego oszczędzania aby zabezpieczyć swoją przyszłość. Jak się okazuje, wiele osób nadal ma problem z wybraniem najlepszej formy odkładnia pieniędzy na starość. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, który pozwoli podjąć najlepszą decyzję.

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne

IKE to dobrowolna forma oszczędzania wprowadzona podczas reformy dokonanej przez rząd Jerzego Buzka jako tzw. trzeci filar. Największą ich zaletą jest fakt, iż zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) ale tylko pod warunkiem, że zgromadzone środki wypłacimy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni). Pamiętajmy także, że aby zyski były nieopodatkowane musimy wpłacać na konto IKE w ciągu co najmniej pięciu rożnych latach kalendarzowych. Jeżeli zmuszeni będziemy wypłacić środki wcześniej (mamy taką możliwość) wówczas obowiązuje nas podatek w wysokości 19 proc. (podatek Belki).

Ustawa o IKE określa także roczny limit wpłat. Od 2008 roku jest to trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Decydując się na ten sposób oszczędzania musimy zdecydować w jakiej formie nasze środki będą inwestowane. Do wyboru mamy: rachunek maklerski, ubezpieczenie na życie, konta w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, zakup Obligacji Skarbu Państwa czy zwykła lokata bankowa. Pamiętajmy także, że zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu.

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE są produktem bardzo podobnym do IKE, umożliwiającym oszczędzanie na takich samych produktach (jeden wyjątek to obligacje skarbowe – tylko w IKE można kupować je bezpośrednio czyli bez udziału funduszu inwestycyjnego). Zasadnicza różnica polega na wysokości limitu wpłat w ciągu roku – wynosi on 1,2-krotność miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowo zainwestowane pieniądze możemy odliczyć od podstawy opodatkowania i uzyskać zwrot podatku z Urzędu Skarbowego.

IKZE podobnie jak IKE nie jest objęte podatkiem Belki. Osoby oszczędzające przez minimum 5 lat kalendarzowych i wypłacające środki po skończeniu 65 lat zapłacą jednak 10 proc. podatku od całości zgromadzonych środków. Pieniądze wpłacone na IKZE są dziedziczone (tak samo jak w IKE).

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe

Bardzo dużo mówi się o rewolucyjnym programie rządu Morawieckiego czyli PPK. Zgodnie z planami mają zacząć obowiązywać od 2018 roku. W pierwszej fazie program ma objąć największe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 250 pracowników) po czym sukcesywnie dołączać mają mniejsze firmy i administracja państwowa. Głównym założeniem jest zmobilizowanie zarówno pracowników jak i pracodawców do budowania oszczędności. Składka podstawowa dla pracodawcy ma wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia (z możliwością zwiększenia o 1 proc.). Z kolei pracownicy odprowadzaliby 2 proc. wynagrodzenia ( z możliwością zwiększenia o 2 proc.). Co ważne, do programu zostaną włączeni wszyscy automatycznie. Jeżeli zdecydujemy się na rezygnację konieczna będzie pisemna deklaracja. Aby zachęcić do oszczędzania w ramach PPK, ustawodawca przewiduje „zachęty” finansowe. Będziemy mogli liczyć na jednorazową wpłatę w wysokości 250 zł (na powitanie w programie) oraz dopłaty w wysokości 240 zł rocznie dla regularnie oszczędzających. Dodatkowo zgromadzone środki nie będą objęte podatkiem Belki w wysokości 19 proc.

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego lub nabyciu praw emerytalnych nastąpi wypłata (25 proc. zostanie wypłacone jednorazowe a pozostała kwota w 120 miesięcznych ratach). Tak jak w przypadku IKE i IKZE pieniądze zgromadzone na PPK podlegają prawu spadkowemu. Projekt ustawy zakłada dwie możliwości wcześniejszej wypłaty: w przypadku choroby osoby oszczędzającej lub kogoś z najbliższej rodziny (w wysokości 25 proc.) oraz na wkład własny przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.Więcej o PPK przeczytasz tutaj: https://enerad.pl/finanse/pracownicze-plany-kapitalowe/.

Samodzielne oszczędzanie na emeryturę

Wyżej zostały przedstawione formy oszczędzania na emeryturę na rynku finansowym przy wsparciu państwa. Osoby, które zawiodły się na OFE bardzo często niechętnie podchodzą do programów proponowanych przez rząd. Pamiętajmy jednak, że nie warto odkładać oszczędności do „skarpety”. W zależności o sytuacji finansowej warto zainwestować w nieruchomości, kruszce, samodzielnie inwestować w lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne. Wybór najlepszej lokaty ułatwi ranking lokat, dzięki któremu porównasz dostępne obecnie możliwości. Nieważne jaką formę wybierzemy, ważne aby już dziś zacząć tworzyć kapitał na starość.

Informacje o autorze

Emila Biernaciak

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka w zakresie fotowoltaiki. Zapalona badaczka zagadnień związanych z finansami, energetyką oraz marketingiem w sieci. Szczera fanka i propagatorka ekologicznych rozwiązań, które mogą zmienić świat na lepsze. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. W wolnym czasie czyta powieści Stephena Kinga i śledzi trendy motoryzacyjne.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments