Jak ma wyglądać procedura starania się o dopłaty do czynszu?

5 /5
(Ocen: 1)

Sztandarowe dzieło obecnego rządu – Mieszkanie Plus, zmieniło się w przeciągu ostatniego czasu, z programu tanich mieszkań, w program dopłat do czynszu. Przeszło miesiąc temu, 26 marca 2018 roku, do konsultacji społecznych trafił tekst ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, w pierwszych latach najmu mieszkania.

Ustawa regulująca dopłaty do czynszów jest odpowiedzią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na ciągle rosnące koszty budowy nowych lokali. Dotyczyć będzie ona rodzin spełniających określone kryteria. Jak zatem ma wyglądać procedura starania się o dopłaty?

Ustawa o dopłatach do czynszu

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu, zakłada, że osoby z niewielkim dochodami, zasiedlą nowo wybudowane mieszkania, a państwo dołoży im do komornego. Wysokość takich dopłat będzie zależna od miasta jak i liczby osób w rodzinie. Przy czym z tego dofinansowania korzystać będzie można przez dziewięć lat.

Największe dopłaty zainteresowany uzyska w pierwszym okresie ich trwania. Następnie, po trzech latach, zmaleją one o jedną trzecią, aby w ostatnim, trzyletnim okresie osiągnąć poziom 33 procent, pierwotnej sumy. Wiele osób już rozczarowały te stawki, a sam ich wpływ na rynek mieszkaniowy może okazać się zbyt mały. Przeznaczone na ten cel środki mają być wypłacane od przyszłego roku, lokatorom zarówno nowych mieszkań, jak również najemcom, w budynkach, które zostaną poddane rewitalizacji.

Programem objęte zostaną lokale wybudowane dzięki Mieszkaniu Plus, przez spółdzielnie mieszkaniowe i TBSy. Dopłata do czynszu przysługiwać będzie jedynie przy pierwszym zasiedleniu, a wniosek trzeba będzie złożyć, w okresie 12 miesięcy od zakończenia inwestycji. Jak na razie przeznaczono na ten cel 200 mln zł z rezerw BGK.

Kto w takim razie może liczyć na dopłatę?

O dopłatę do czynszu będzie mógł ubiegać się najemca, który nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego lub budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności, obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Również nie może mu przysługiwać w całości, lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Ustawa będzie także wprowadzać ograniczenia dotyczące obywatelstwa najemcy. Osoba taka bowiem powinna być obywatelem Polski i zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczone będzie również udzielanie dopłat cudzoziemcom, przebywającym na terytorium Polski, na podstawie jednego z określonych, w projektowanej ustawie dokumentów. Innymi kryteriami, które mogą decydować o przyznaniu wsparcia, mogą być także migracja za pracą, czy niepełnosprawność.

Ile wyniosą progi dochodowe?

Dopłata do czynszu, za sprawą ograniczeń dochodowych, ma być kierowana do osób, które wymagają szczególnego zainteresowania ze strony państwa, szczególnie w kontekście zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Zatem będą one mogły być udzielane, jeżeli średni, miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy (w okresie, który będzie podlegać analizie), przekroczy w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 60 procent ostatnio ogłoszonego, przeciętnego wynagrodzenia, w gospodarce narodowej wg. GUS.

Podstawę stanowić będzie ostatni, w stosunku do dnia złożenia wniosku o dopłaty komunikat. Jeżeli zainteresowany złoży wniosek w styczniu 2022 roku, obowiązującym komunikatem będzie ten z 2020 roku. Ten złożony zaś w marcu 2022 roku, czy we wrześniu tego samego roku, będzie opierał się na komunikacie z 2021 roku. Mimo, że punktem odniesienia, w tej sytuacji, są dochody gospodarstwa domowego, odpowiednio za 2020, 2020 i za 2021 rok.

Natomiast, w przypadku wszystkich pozostałych gospodarstw domowych, limit ten ulegnie zwiększeniu o 30 procent, za każdą kolejną osobę, w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstwa trzyosobowego, pułap ten będzie wynosił 120 procent, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dopłaty do czynszu – jakie mieszkania spełnią warunek?

Wielu z nas zastanawia się, jakie mieszkania będą spełniać warunek dopłat do czynszu? Przedstawia się to w następujący sposób:
nieruchomość musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  • najemca jest pierwszym lokatorem, oddanego do użytkowania mieszkania. Wszystko odbywa się na podstawie umowy najmu, zawartej z inwestorem, albo z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nabył mieszkanie od inwestora, z przeznaczeniem na wynajem, albo z podmiotem, który w ramach działalności gospodarczej, działając na podstawie umowy w sprawie wynajmu mieszkań, zawartej z inwestorem, wynajmuje mieszkanie najemcy,
  • mieszkanie nie może być lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, za wyjątkiem mieszkań wybudowanych przez spółki gminne z wykorzystaniem finansowania zwrotnego, które udzielono na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 roku, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • mieszkanie takie musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego. Oznacza to, że zarówno najemca, jak i pozostali członkowie rodziny, faktycznie w tym lokalu zamieszkują. Wyklucza to możliwość fikcyjnego dokwaterowywania, w celu zwiększenia limitu dochodowego danej osoby, przy ustalania prawa do dopłat w kontekście np. dwóch lokali, objętych możliwością ich stosowania.

Jak obliczane jest kryterium dochodowe?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zakłada udzielenie dopłaty, gdy dochód jednej osoby nie będzie przekraczać, określonych 60 procent, w odniesieniu do ostatniego komunikatu, który dotyczy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg. GUS. Przy każdej kolejnej osobie w rodzinie, ten limit zwiększa się o 30 procent. W 2017 roku, przeciętne wynagrodzenie, w gospodarce narodowej wyniosło 4571,51 zł netto.

Przykładowe limity w gospodarstwie domowym. Próg dochodowy będzie wynosił w przypadku gospodarstwa:

  • jednoosobowego – 60 procent, 2562,91 zł, na osobę to 2562,91 zł,
  • dwuosobowego – 90 procent, 3844,36 zł, na osobę to 1922,18 zł,
  • trzyosobowego – 120 procent, 5125,81 zł, na osobę to 1708,60 zł,
  • czteroosobowego – 150 procent, 6407,27 zł, na osobę to 1601,82 zł,
  • pięcioosobowego – 180 procent, 7688,72 zł, na osobę to 1537,74 zł,
  • sześcioosobowego – 210 procent, 8970,17 zł, na osobę to 1495,03 zł.

Obowiązek zgłoszenia każdej zmiany w uzyskanych dochodach

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, przewiduje korekty wysokości dochodów gospodarstwa domowego, w przypadku jakichkolwiek zmian. Gdy członek gospodarstwa domowego, w analizowanym okresie, utracił dochód, to nie będzie on uwzględniany, przy obliczaniu średniego, miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego. Natomiast przy jego dokonywaniu, uwzględniana będzie wysokość dochodu, uzyskanego przez członka gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że przychód ten jest nadal uzyskiwany przez tę osobę.

Aby wziąć udział w programie “Mieszkanie dla rozwoju”, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Każda gmina będzie ustalać je w zależności od danego regionu. Jednak zawsze głównym wymogiem będzie posiadanie przez najemcę minimalnej zdolności czynszowej. Ma ona być być gwarantem możliwości finansowych rodziny do opłacania czynszu i opłat pobocznych, związanych z wynajmowaniem lokalu. Na ten moment nieznane są jeszcze szczegóły dotyczące obliczania zdolności czynszowej, prawdopodobnie będą to wartości zbliżone, do kryterium dopłaty do czynszu.

Nowa ustawa o dopłatach do czynszu ma na celu utrzymanie wysokiej dostępności budowanych mieszkań dla osób z ograniczonym dochodem. Większość z nich bowiem, dzięki niskim zarobkom nie może liczyć na kredyt hipoteczny. Poprawa sytuacji mieszkaniowej tych właśnie osób, jest jednym z najważniejszych celów Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments