Jak stopy procentowe wpływają na oprocentowanie lokaty?

5 /5
(Ocen: 3)

Wiele mówi się o tym, że lokaty przynoszą niskie zyski z powodu wysokości stóp procentowych, Wiecie jaka jest zależności, między tymi dwoma elementami? Nie? To my chętnie Wam to wyjaśnimy!

Stopy procentowe – co to takiego?

Stopy procentowe kojarzą się nam przede wszystkim z oprocentowaniem kredytów. A konkretnie ich wpływem na koszty zobowiązań. Kiedy stopy rosną, to kredyty drożeją, a raty rosną. Czym są jednak same stopy procentowe?

Stopa procentowa najczęściej określana jest jako koszt pozyskania kapitału. Oznacza to zysk dla posiadacza kapitału w zamian za udostępnienie pieniędzy na jakiś, określony umową czas. Stopy procentowe wyrażone są w procentach w skali roku.

Wysokość stóp procentowych kształtowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej – to organ decyzyjny przy Narodowym Banku Polskim. Zadaniem Rady jest ustalanie założeń polityki pieniężnej państwa oraz ich późniejsze realizowanie. Duży nacisk kładziony jest na inflację, a dokładniej jej hamowanie, także dbanie o wzrost gospodarczy. Stopy procentowe NBP wpływają bezpośrednio na rynek międzybankowy, następnie na oferty kredytów i lokat, a pośrednio na cały rynek finansowy w naszym kraju.

Koszt pozyskania kapitału jest bardzo ważnym wskaźnikiem. Jeśli za udostępnienie nam pieniędzy musimy dużo zapłacić, to najczęściej hamuje to inwestycje. Opłaca się natomiast wtedy mieć pieniądze, ponieważ zyski z ich udostępniania są wyższe. Im niższe stopy, tym kredyty są tańsze, mniejsze są jednak zyski osób, które posiadają kapitał.

Rodzaje stóp procentowych

Warto wiedzieć, że nie mamy do czynienia z jedną stopą procentową, ale jej różnymi wariantami. Oto podstawowe rodzaje stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna,
  • stopa lombardowa,
  • stopa depozytowa,
  • stopa redyskontowa,
  • stopa dyskonta weksli.

Dla oszczędzających najważniejsza jest stopa depozytowa. Określa ona, ile bank centralny (w naszym przypadku NBP) zgodzi się zapłacić bankom komercyjnym za złożony depozyt pieniężny. Przekłada się więc na to, jakie jest oprocentowanie lokat bankowych.

Dużą rolę odgrywa stopa lombardowa. To górny koszt udzielenia pożyczek bankom komercyjnym przez bank centralny. Zgodne z ustawą antylichwiarską stopa lombardowa służy do wyliczenia maksymalnego oprocentowania zobowiązań kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz parabanki. Ewentualne zaległości za nieopłacenie rachunków za prąd najczęściej też są powiązane ze stopami lombardowymi.

Często pojawią się również dwa pojęcia: nominalna stopa procentowa i realna stopa procentowa. Ta pierwsza oznacza wynagrodzenie dla wierzyciela za udostępnienie pieniędzy. Drug koryguje to wynagrodzenie o czynnik inflacji (czyli spadku wartości pieniądza). W ofertach banków zawsze przedstawiona jest oprocentowanie nominalne.

Stopy procentowe a oprocentowanie lokat bankowych

Jak widać, najważniejsza oszczędzających najbardziej powinna interesować stopa depozytowa. Wpływa ona na oprocentowanie lokat bankowych. Im wskaźnik ten jest niższy, tym mniej opłacalne jest lokowanie pieniędzy w banku na lokatach.

A warto wiedzieć, że od 2015 roku obie te stopy są na rekordowo i stabilnym niskim poziomie. Stopa depozytowa wynosi 0,5%, a lombardowa 2,5% w skali roku.

Porównanie: stopy procentowe a lokaty w 2012 i 2018

Pokażemy Wam teraz na przykładzie, jaka jest zależność między oprocentowaniem lokaty bankowej a stopą depozytową. Porównamy ze sobą dwa okresy: stan obecny oraz z końca roku 2012 dla lokat kwartalnych (3 miesiące). Wówczas stopa depozytów wynosiła 2,75%,czyli aż o 2,25 % więcej niż obecnie!

Okazuje się, że w tym czasie najkorzystniejsze oferty na rynku proponowały 6,5 % w skali roku w produkcie Pierwsza Lokata w Meritum Bank. Nieco mniej proponował bank BGŻOptima, bo 6,3%. BNP Paribas proponował klientom 6%. (źródło: bankier.pl, stan na 11.12.2012)

Zajrzyjmy, do aktualnych ofert lokat kwartalnych. Najwięcej, bo 4% można otrzymać w Nest Bank oraz w IdeaBank. Kolejny na liście jest BGŻOptima z ofertą na 3,5%. (stan na 20.02.2018)

Już na pierwszy rzut oka widać, że na lokatach zarabiamy znacznie mniej niż 6 lat temu. Różnica między poziomem stóp procentowych wynosi -2,25%, natomiast przełożyło się to na oprocentowanie lokat – jest niższe o 2,5%.

O tym, jak obliczyć zysk z lokaty pisaliśmy już w poprzednim artykule. W następnym punkcie opisujemy, jak pośrednio wysokość stóp procentowych wpływa na nasze zachowania jako klientów.

Jak stopy procentowe kształtują zachowania konsumenckie

Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak decyzje Rady Polityki Pieniężnej wpływają na nasze codzienne decyzje. Niskie zyski z lokat sprawiają, że nawet kiedy chcemy oszczędzać, to nie mamy motywacji. Tym bardziej, że w wielu bankach można spotkać się z ofertami lokat kwartalnych oprocentowanych na 1%!

Niski zysk sprawia, że zaczynamy szukać innych ofert, chociaż brakuje nam doświadczenia, by móc je racjonalnie ocenić. I tak wiele osób daje się skusić na przykład piramidy finansowe lub projekty pokroju AmberGold. A tylko lokaty i konta oszczędnościowe gwarantują nam odzyskanie zainwestowanego kapitału.

Skoro oferty nie zachęcają do oszczędzania, to łatwiej jest nam wydawać zarobione pieniądze. Dzięki temu rośnie więc konsumpcja, dochody państwa z tytułu podatku VAT są wysokie. Mało tego, relatywnie tanie i proste do zaciągnięcia są też kredyty. Możemy kupić jeszcze więcej!

Taki model sprawia jednak, że jako społeczeństwo: nie mamy oszczędności i w dodatku jesteśmy mocno zadłużeni. Polacy, według statystyk Eurostatu, to naród najbardziej żyjący ponad stan w Unii Europejskiej.

To oznacza nie tylko wyższy poziom stresu, bo raty przecież trzeba płacić. Każde, nawet minimalne podniesienie stóp procentowych oznacza dla wielu osób wyższe koszty zobowiązań. Nagle może się okazać, że jedna praca to za mało i trzeba koniecznie szukać dodatkowego zajęcia. Lub sprzedać część majątku, by spłacić zadłużenie. A od dłuższego czasu mówi się, że stopy procentowe zostaną w końcu podniesione.

Dlatego już teraz warto przejrzeć swoje kredyty i pożyczki. Może część uda się szybko spłacić i uniknąć podniesienia rat?

Oprocentowanie lokat i stopy procentowe – podsumowanie

Mamy nadzieję, że udało nam się w jasny sposób pokazać zależność między stopami procentowymi, a zyskownością lokat. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje niskie stopy procentowe, to oprocentowanie lokat jest stosunkowo niskie. Tym samym kapitał zainwestowany w ten sposób nie przynosi satysfakcjonujących zysków.

Niskie stopy procentowe sprzyjają też zaciąganiu kredytów i innych zobowiązań. Łatwiej jest się zadłużyć. A to z kolei wpływa na komfort naszego życia.

W eneradzie od zawsze służymy Wam radą odnośnie oszczędzania pieniędzy na rachunkach za prąd i gaz. Opisujemy też w przystępny sposób, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy energii. Teraz jeszcze zachęcamy Was do oszczędzania na lokatach bankowych i budowania własnego kapitału. Przede wszystkim dlatego, byście mogli świadomie wybierać, a także egzekwować swoje prawa.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments