Jak udokumentować dochody do wniosku o kredyt hipoteczny?

5 /5
(Ocen: 3)

Podstawowym dokumentem, który należy złożyć do wniosku o kredyt hipoteczny, jest zaświadczenie o dochodach. Na jego podstawie bank określa nasze dochody i zdolność kredytową. Jednak nie jest to jedyny sposób udokumentowania swoich zarobków. Jakimi jeszcze dokumentami możemy wykazać się przed bankiem?

Po co dokumentować dochody, starając się o kredyt hipoteczny?

Wysokość dochodów to jeden z podstawowych parametrów, który służy do obliczenia zdolności kredytowej. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, często okres kredytowania wynosi 30 lat. Bank, podejmując decyzje o jego przyznaniu, musi więc dokładnie zweryfikować nasze możliwości finansowe. Warto poprawić zdolność kredytową, zgłaszając wszystkie otrzymywane dochody.

System bankowy jako najbardziej wiarygodnych traktuje klientów z umową o pracę na czas nieokreślony. Wynika to po części z historii rynku pracy, ponieważ kiedyś takie umowy stanowiły większość. Obecnie jednak coraz mniej osób pracuje w oparciu o taki model zatrudnienia, więc banki zliberalizowały zasady.

Co oprócz zaświadczenia o dochodach może udokumentować dochód z pracy?

Zaświadczenie o dochodach dokumentuje zwykle zarobki z ostatnich 3 miesięcy, czasami 6. Wystawiają je pracodawcy osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Podobne zaświadczenie może także wystawić zleceniodawca osobie zatrudnionej w oparciu o umowy cywilnoprawne. W tym przypadku jednak samo zaświadczenie może nie wystarczyć.

Oprócz tego warto udokumentować długość okresu zatrudnienia. Jeśli niedawno zmienialiśmy pracę – bank prześwietli tę kwestię dość dokładnie. Dobrze, by przerwa w zatrudnieniu przez ostatnie dwa lata nie była dłuższa niż jeden kwartał.

W przypadku umów cywilnoprawnych warto także wykazać regularność wpływów – w tym przypadku wystarczy wyciąg bankowy. Im dłuższy okres uzyskania dochodów z konkretnego możemy udowodnić, tym dla nas lepiej. Optymalny okres to minimum rok.

Jeśli otrzymujemy regularnie dodatkowe premie, świadczenia pracownicze itp. – je również warto wykazać. Jeśli mamy np. premię kwartalną, bank doliczy jej wysokość, podzieloną na odpowiednią ilość miesięcy. To samo tyczy się z „barbórką”, „trzynastką”, „wczasami pod gruszą” oraz innymi świadczeniami od pracodawcy. Warto dopilnować, by znalazły się na zaświadczeniu o dochodach lub wykazać ich regularność (przynajmniej za ostatni rok) wyciągiem z konta bankowego.

Nie z samej umowy człowiek żyje…

Umowa o pracę oraz umowa zlecenie to najpopularniejsze w Polsce sposoby uzyskiwania dochodów, jednak środki można pozyskiwać także z innych źródeł. Zaliczyć do nich można:

  • dochód z gospodarstwa rolnego,
  • świadczenia socjalne: emerytura, renta, zasiłki,
  • działalność gospodarcza,
  • wynajem nieruchomości,
  • alimenty.

Dochód z gospodarstwa dokumentuje się najczęściej zaświadczeniem o posiadaniu gospodarstwa z właściwego Urzędu Gminy. Niekiedy też banki wymagają odcinka wpłaty ostatniego podatku gruntowego lub składki do KRUS. Poza tym niekiedy trzeba także złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

W przypadku świadczeń socjalnych najlepszym dokumentem, potwierdzającym ich otrzymywanie jest decyzja o ich przyznaniu. Niektóre banki akceptują także odcinek emerytury/renty lub legitymację emeryta/rencisty. Banki raczej rzadko akceptują świadczenia socjalne jako dochód gwarantujący przyznanie kredytu hipotecznego. Większość ze świadczeń przyznawana jest na określony, dość krótki czas. Wyjątkiem jest tutaj emerytura.

W przypadku działalności gospodarczej lista dokumentów, które trzeba dostarczyć, może być bardzo długa.

Jeśli osiągamy dochód z tytułu najmu nieruchomości, można go udokumentować umową z najemcą. Warto jednak zadbać o wszystkie formalności i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego.

Dochodem akceptowanym przez bank są również alimenty. Najlepszym dokumentem, potwierdzającym ich otrzymywanie, jest wyrok sądu. W przypadku, gdy płacenie alimentów odbywa się na zasadzie dobrowolnej deklaracji – do wniosku można dołączyć oświadczenie wraz z dokumentującymi je przekazami lub potwierdzeniami przelewów. Nie każdy bank jednak zaakceptuje taką formę.

Co w przypadku nietypowych dochodów?

Lista ta nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości. Można przecież osiągać także dochód z inwestycji (np. akcje, handel walutą), z systemów reklamowych (np. Adsense), z zagranicznych świadczeń socjalnych (emerytura, renta, dożywotnie świadczenie np. z tytułu niezdolności do pracy). Co w takiej sytuacji? Przede wszystkim warto skontaktować się z bankiem lub doświadczonym doradcą kredytowym. Banki deklarują, że nietypowe źródła dochodów konsultują indywidualnie z wnioskodawcą.

Źródła dochodów przy kredycie hipotecznym muszą spełniać trzy warunki: 1. są to źródła stałe (comiesięczne), 2. legalne, 3. długotrwałe (małe prawdopodobieństwo, że źródło dochodu zostanie zlikwidowane).

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments