Jak wypowiedzieć umowę na sprzedaż energii elektrycznej? Na co zwrócić uwagę?

Ocena: 4.2 (ilość ocen: 20)

Ocena: 4.2
(ilość ocen: 20)

klient na rynku energiiZmiana sprzedawcy prądu powinna być decyzją przemyślaną. Niestety, nawet najdłuższe analizy, nie są w stanie nas w pełni zabezpieczyć. Co zrobić, jeśli zawarliśmy umowę z nowym sprzedawcą prądu, a chcielibyśmy zrezygnować z jego usług?

Procedura zmiany sprzedawcy prądu jest prosta i ogranicza się tylko do kilku podpisów. Jeśli po ich złożeniu dojdziemy do wniosku, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, że nowa oferta (z różnych przyczyn) nie jest dla nas, to powinniśmy, jak najszybciej złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy. Warto pamiętać, że powyższa możliwość dotyczy tylko dokumentów zawartych poza lokalem sprzedawcy prądu. Więcej o tym poczytacie tutaj: Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedawcy prądu – wzór oświadczenia.

Jeśli nieszczęśliwie złożyło się, że upłynął termin 14-dniowy i jesteśmy niezadowoleni z usług nowego sprzedawcy, nie pozostaje nam nic innego, jak złożenie wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Co to oznacza w praktyce?

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej

Wypowiedzieć możemy zarówno umowę kompleksową, jak i na sprzedaż prądu, taką na czas określony lub nieokreślony – wszystko zależy jaką umowę mamy zawartą. Jednak przed podjęciem takiej decyzji, należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, gdyż wypowiedzenie może czasami wiązać się z negatywnymi konsekwencjami.

Umowa na czas nieokreślony

Według prawa, osoby (konsumenci), którzy wypowiadają umowę na czas nieokreślony, nie mogą być obciążeni np. karami umownymi. Wszelkiego rodzaju klauzule zawarte w dokumencie są niezgodne z prawem. Konsument, wypowiadający taką umowę musi po prostu złożyć na piśmie odpowiedni dokument u dotychczasowej firmy energetycznej.

Umowa na czas określony

Sytuacja konsumentów wygląda zupełnie inaczej, gdy zawarli oni umowę na czas określony – w takim wypadku należy liczyć się z konsekwencjami, które są różne. Dlaczego? Ponieważ wysokość tzw. kar umownych, czy odszkodowania z tytułu zerwania umowy, regulowane jest w umowie, którą zawarł konsument.

W praktyce wypowiedzenie umowy może wiązać się ze sporym obciążeniem finansowym – jeśli zawarliśmy umowę na np. 48 miesięcy, a kara umowna za każdy miesiąc wynosi 25 zł – pozornie nie dużo. To, gdy skutecznie wypowiemy umowę po 3 miesiącach, to do zapłaty będziemy mieli aż 1125 zł! Dlatego, jeśli chcemy zrezygnować z usług sprzedawcy, to w pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać się z konsekwencjami takiego kroku – wszystko znajdziemy w podpisanej przez nas umowie.

Gdy nie zniechęcą nas koszty, to wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej – taki obowiązek nie dotyczy umów zawartych przed 11.09.2013 rokiem.

Czy zawsze zapłacimy karę umowną?

Kara umowa, czy odszkodowanie zawarte w umowie nie są „wyrokiem” ostatecznym i warto spróbować porozumieć się ze sprzedawcą. W szczególności o taką możliwość warto zawalczyć, w przypadku dokumentów zawartych w sposób nierzetelny.

Z pewnością kojarzycie nasz artykuł: Jak Multimedia Energia zdobywa klientów? Nasza skuteczna interwencja u Sprzedawcy!. W związku z nierzetelną działalnością swoich przedstawicieli, firma zobowiązała się do rozwiązania umów na czas określony bez konsekwencji.

Jeśli padliśmy ofiarą nieuczciwego przedstawiciela, czy nowy sprzedawca nie dochowuje warunków umowy, to warto spróbować rozwiązać umowę za porozumieniem stron, gdyż w ten sposób możemy obniżyć wysokość kar umownych lub uniknąć ich całkowicie.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie umowy należy złożyć u sprzedawcy w formie pisemnej. Taki dokument powinien zawierać dane osoby, na którą została zawarta umowa, czyli: imię, nazwisko, adres, wskazane jest też podanie numeru klienta. W piśmie należy umieścić dane firmy: pełną nazwę oraz adres. Treść wypowiedzenia musi zawierać numer umowy, natomiast nie trzeba podawać powodu wypowiedzenia.

Kiedy umowa zostaje rozwiązana?

W przypadku gospodarstw domowych, jeśli zostały dochowane wszelkie formalności, umowa zostaje rozwiązana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do firmy energetycznej – nie decyduje w tej sytuacji data wysyłki. Dla przykładu, jeśli pismo dotrze do sprzedawcy 10 czerwca, to umowa zostanie skutecznie rozwiązana 31 lipca.

Nieco inaczej terminy wyglądają w przypadku klientów biznesowych – okres wypowiedzenia określony jest w zawartej umowie może on wynosić np. jeden miesiąc, czy trzy miesiące.

Najnowsze aktualności / recenzje

 1. Warto także dodać, że u części sprzedawców umowa po czasie określonym, przedłuża się automatycznie na czas nieokreślony i wtedy można ją wypowiedzieć bez konsekwencji.
  Natomiast niektórzy (prawdopodobnie Tauron Sprzedaż/Tauron Sprzedaż GZE w ofertach z gwarancją ceny) stosują automatyczne odnawianie umowy na kolejny czas określony, jeżeli klient w ustalonym czasie nie poinformuje o rezygnacji z oferty.

  • Witam. Podpisano umowę z Tauronem dnia 31.07.2015r. na czas nieokreślony. Do umowy otrzymano cennik obowiązujący w okresie od dnia 01.07.215r. do dnia 30.06.2018r. W ogólnych warunkach umowy napisano, że można wypowiedzieć umowę, w każdym czasie przed upływem cennika za zapłatą Opłaty jednorazowej (która według cennika wynosi 25zł za każdy miesiąc o jaki został skrócony okres obowiązywania cennika). W ogólnych warunkach umowy napisano również, że Klient może jednak wypowiedzieć umowę przed upływem okresu obowiązywania cennika bez obowiązku ponoszenia opłaty jednorazowej na zasadach każdorazowo określonych w cenniku. Sprawa dotyczy upośledzonej umysłowo kobiety, która nie rozumiała warunków umowy, podpisała bo usłyszała, że będzie płacić mniej. W konsekwencji otrzymuje dwa rachunki z Taurona i z Enea. Kończąc temat moje pytanie brzmi, czy można odstąpić od umowy bez kary? Czy ktoś się orientuje?

 2. Chciałam wszystkich Państwa poinformować o uczciwości firmy Multimedia zawarłam umowę 08.02.2016 na dostawę energii przedstawiciel Pan Dominik Iwański nie poinformował mnie o wielu sprawach i nie zostawił OW i przyszedł rachunek zapłaciłam ale pomyliłam się i zamiast 13,37 zł zapłaciłam 1132.37 zł zorientowałam się i zadzwoniłam na infolinie gdzie poinformowano mnie, że zaraz będzie zwrot tylko należy wysłać potwierdzenie i prośbę o zwrot nadpłaconej kwoty podając numer konta tak tęż zrobiłam następnego dnia za trzy dni zadzwoniłam i dopiero się zaczeło traktowanie mnie jak natręta po miesiącu zadzwoniłam tj. 25.05,2016 i dowiedziałam się, że nadpłacona kwota zostanie zwrócona 03.06.2016 ale to znowu nieprawda dzwoniąc dzisiaj tj.06.06.2016 dowiedziałam się,ze nie zwrócą mnie tylko zostanie na pokrycie dalszych rachunków ja nie wyrażam zgody proszę o natychmiastowy zwrot nadpłaconej kwoty i natychmiastowe rozwiązanie umowy gdyż z tak nie uczciwą firmą nie będę wspólpracowała oprócz tego w dniu jutrzejszym składam do stosownego urzędu skarbowego doniesienie o wzbogaceniu się .

  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (tzw. „rozporządzenie taryfowe”):

   § 34 W przypadku powstania nadpłaty lub niedopłaty za pobraną energię elektryczną:
   1) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, O ILE ODBIORCA NIE ZAŻĄDA JEJ ZWROTU;

   Wyślij listem poleconym, albo złóż w BOK (z potwierdzeniem przyjęcia na kopii) pismo o zwrot nadpłaty, powołując się na pow. rozporządzenie i wyznacz im 14-dniowy termin, zaznaczając, że w przypadku przekroczenia, zgłosisz sprawę do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

  • Znalazłem jeszcze jedną wartościową informację odnośnie nadpłaty:

   „Prawo mówi, że sprzedawca energii ma na ich wypłacenie 14 dni. Jeśli firma nie wywiąże się z tego terminu „odbiorcy należy się bonifikata za niedotrzymanie przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów obsługi odbiorców”. Za każdy dzień po terminie sprzedawca energii powinien zapłacić swojemu klientowi 1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni. Tyle że bonifikata przysługuje tylko na wniosek odbiorcy. Firma ma 30 dni na jej rozpatrzenie.”

   Żródło: http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3014796,jak-odzyskac-pieniadze-z-nadplaty-za-prad,id,t.html

 3. W dniu 31-10-2016 kończy się umowa z plusem za energię elektryczną w związku z tym udałem się do byłego dostawcy aby podpisać nową umowę, pani która mnie obsługiwała odesłała mnie do plusa po zaświadczenie w którym ma być zaznaczone do kiedy trwa umowa. Po przybyciu do punktu plusa Pan tam pracujący odmówił mi wydania takiego zaświadczenia twierdząc że on nie ma takiego obowiązku. Co w tym przypadku mam zrobić?

  • Witam Panie Andrzeju
   W tej sytuacji najlepiej wysłać maila na bok@plus.pl o tytule: Dział energii elektrycznej.
   W mailu napisać, że potrzebuje Pan zaświadczenie, a w załączniku przesłać skan pisma w tej sprawie, które powinno także zawierać: Imię i nazwisko, pesel, symbol odbiorcy prądu (jest na fakturze – 8 cyfr), adres, odręczny podpis.
   Pozdrawiam
   Marcin
   enerad.pl

 4. witam zawarlem umowe z centrum energetycznym w radomiu umowa zobowiązuje mnie do sierpnia 2017r wyslalam juz wypowiedzenie umowy po terminie 08 2017r droga elektroniczną w dniu 09 02 2017r o rezygnacji z dalszej umowy jak dotochczas nie dostalam żadnego potwierdzenia od danej firmy nie wiem co powinnam dalej z tym fantem zrobić a chciałam by zrezygnować z tejuslugi w tej firmie emerytka

  • Witam, a sprawdziła Pani w umowie, czy sprzedawca dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną? Jeśli tak, to proszę jeszcze poczekać kilka dni, być może firma nie odpowiada tak szybko. Może Pani również zadzwonić na infolinię i zapytać się, czy wpłynęło wypowiedzenie. Natomiast, jeśli nie ma możliwości wypowiedzenia umowy drogą elektroniczną, to proszę taki dokument wysłać pocztą – obowiązkowo za potwierdzeniem odbioru.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 5. Wczoraj 03.03.2017 moja mama zawarła nieświadomie umowę z energetycznym certum SA ul.Woloska 24, w Warszawie. Kiedy wróciłam do domu od razu chciałam wypowiedzieć, zgodnie z tym że obowiązuje 14dni na to. A co zrobił agent ? Wszystkie załączniki wraz z umową uzupełnił z datą 03.02.2017. Tak się traktuje emerytów w tym kraju. Natomiast sprawy nie odpuszczę. Oszust wpisał datę tak jakby umowa została zawarta już miesiąc temu. W poniedziałek pojadę tam do biura. Złożę sprawę do rzecznika praw konsumenta, fałszowanie dokumentów to sprawa dla organów ścigania, natomiast ewentualnie zgłoszę to dom mediów.

 6. mam umowe z Pewna Energia i wszystko jasne do 26 maja 2017 na 3 lata z 3 miesiecznym okresem wypowiedzenia. Okres ten minął 26 marca- jest 3 kwietnia czy da sie jeszcze coś zrobić?

  • Pani Lidio, trudno jednoznacznie odpowiedzieć na Pani pytanie, nie znając całości umowy. Przytoczone przez Panią zapisy umowy brzmią dość nietypowo. W większości przypadków umowy po ich zakończeniu przedłuża się na czas nieokreślony. Praktyki przedłużenia umów na czas określony(roll-over) są często piętnowane przez Prezesa UOKiK, bez względu na obszar działalności (przypadek firmy NOM). Ponadto dochodzi bardzo długi okres wypowiedzenia, aż 3 miesiące. W tym czasie może powstać wiele nowych ofert na rynku, lub mogę zmienić się ceny obecnego operatora. Na początku radzimy skontaktować się ze sprzedawcą. Może uda się dojść do kompromisu. Gdy spór nie zostanie zażegnany można skontaktować się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów i przedstawić powyższą sytuację.

   pozdrawiam
   Piotr
   enerad.pl

 7. A ja bym się chciała dowiedzieć czy kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy obowiązuje też jeśli utraciłam prawo do dysponowania lokalem? Dzierżawiłam lokal i podpisałam tam umowę niestety z karą umowną. Wypowiedziałam umowę dzierżawy za porozumieniem stron więc nie mogę mieć umowy jeśli nie mam prawa do lokalu. PGE mimo to poinformowało mnie pisemnie o karze umownej. Czy to jest zgodne z prawem?

  • Jestem w podobnej sytuacji Pulsar Energia napisała mi że mogę rozwiązać umowę ale jare umowna będę musiała zapłacić choć nie mam tytułu prawnego do lokalu czy to jest zgodne z prawem ????

 8. Witam,czy moze ktos zostal oszukany przez przedstawiciela energie2?Niestety czas na wypowiedzenie czyli 14 dni juz minal i nie wiem co robic dalej,Pan przedstawiciel sprytnie zakrecił moja mame i mnie tez choc mam sie za osobe ogarneta to i tak dalam sie nabrac!Pan powiedzial ze jest z PGE i trzeba wypelnic papiery bo teraz rachunki beda przychodzily co miesiac a jak zaczelysmy sie wachac to Pan zaczal ze jesli beda musieli z PGE przyslac znow pracownika swojego to bedzie trzeba kare zaplacic,no i niestety mama podpisala a ze to bylo przed swietami to po prostu zapomnialysmy,nikt nic nie wyjasnil ze mozna rozwiazac i wogole Pan szybko sie zmyl,po swietach zadzwonilam do PGE a Pani mi mowi ze nikogo nie wysylali jednak minelo juz dwa tygodnie i co teraz,Pomozcie bo nie wiem co robic. Ewidentnie oszukali nas ale co teraz?

  • Witam, przedstawiona przez Panią sytuacja jak i wielu oszukanych osób jest dość skomplikowana. Z jednej strony według prawa przedstawiciel handlowy powinien w jasny i zrozumiały sposób powiedzieć jaką firmę reprezentuje. Z drugiej strony konsument ma prawo poprosić o identyfikator i sprawdzić wiarygodność pracownika firmy. Jeżeli osoba celowo wprowadzała w błąd, to i tak w praktyce trudno jest to udowodnić. Radzę Pani skontaktować się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów oraz zgłosić nieprawidłowe działania sprzedawcy energii do Urzędu Regulacji Energetyki. Masowe zgłoszenia konsumentów doprowadziły do nałożenia kary na innego sprzedawcę – Polski Prąd i Gaz ukarany przez UOKiK
   pozdrawiam
   Piotr
   enerad.pl

 9. Witam, w styczniu moj maz podpisal umowe z Enea poprzez przedstawiciela handlowego, ktory nie zauważył ze umowa z poprzednim dostawcą konczy sie dopiero za rok. Przedstawiciel stwierdzil ze nie jest to problem bo firmy wspolpracuja ze soba i on to zalatwi bo sugerowalismy z mezem zeby zrezygnowac z nowej umowy. W marcu przyszło pismo od starego dostawcy energii o nałożonej karze w wysokosci 2000 zl., za przedterminowe zerwanie umowy. Przedstawiciel nic nie zrobil w tej sprawie. Jak mozna pozytywnie załatwić tę sprawe, bo ewidentnie zostalismy oszukani, biorac pod uwage fakt ze mielismy 14 dni na rozwiazanie nowej umowy. Bylabym wdzieczna za za jakąkolwiek podpowiedz

 10. Osoba, której wynajmowałam mieszkanie podpisała umowę z Energetyczne Centrum, w czerwcu 2014. Mieszkanie opuściła końcem maja 2017. Złożyła wypowiedzenie umowy, ale CE odpisało, że umowa nie może być rozwiązana, bo termin wypowiedzenia – oczywiście – wynosił 14 dni. Jak teraz mogę załatwić tę sprawę?

  • Dzień dobry,

   Pani Kazimiero, wypowiedzieć umowę może Pani zawsze, jednak kluczową rolę odgrywają tutaj konsekwencje takiego kroku. Proszę dopytać się EC jakie są skutki wypowiedzenia umowy po niedotrzymaniu terminu. Ewentualne koszty powinna pokryć osoba, która najmowała mieszkanie.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

   • Pani Agnieszko ja 18.07.2017 podpisałam umowę z energia dla domu i zostałam poprostu oszukana jeszcze tego samego dnia odstąpiłam od umowy czy w związku z tym mam traktować umowę jako niezawartą.odstąpienie wysłałam pocztą za potwierdzeniem odbioru oraz dla pewności meilem.A co z moim dostawcą dotychczasowym dostawca ? Czy nadal jestem ich klientką ? Jaki czas ma sprzedawca na potwierdzenie przyjęcia oświadczenia. Proszę o odpowiedz bo się bardzo martwię.

 11. Podpisałam umowę z Amber energia na dostawę prądu w maju 2012 roku ,w 2015 roku wysłałam im wypowiedzenie umowy z powodu zamknięcia działalności ,lokal zdałam w czerwcu 2015 r .Okazało się ze sprzedawcą nie rozwiązał umowy i do obecnej chwili nalicza mi koszty ,w marcu tego roku wysłałam następne wypowiedzenie ,poinformowano mnie że muszę przedstawić im rozwiązanie umowy z dystrybutorem prądu oraz że okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy .Dystrybutor energa stwierdza natomiast , że może rozwiązać umowę dystrybutorem w przypadku gdy pokażę rozwiazanie umowy ze sprzedawcą.Co mam zrobić w tej sytuacji?

  • Dzień dobry,
   odpowiedź na pytanie o okres wypowiedzenie i jego zasady najpewniej znajdzie Pani w zawartej ze sprzedawcą umowie. Na stronie URE znajdziemy jednak zapis, mówiący: „Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie konsumenta dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego (np. jeżeli oświadczenie konsumenta wpłynie do przedsiębiorstwa 15 września, to umowa rozwiąże się 31 października). Konsument może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy” – zatem to Pani ma możliwość przedłużenia okresu wypowiedzenia, a nie sprzedawca. Naszym zdaniem, również wymaganie, aby najpierw rozwiązała Pani umowę z dystrybutorem ma wątpliwe podstawy i nijak się ma do standardowego postępowania.

   Bardzo pomocne byłoby pisemne uzasadnienie odmowy rozwiązania umowy wraz z podstawą prawną zarówno ze strony sprzedawcy, jak i dystrybutora. Z tymi dokumentami (lub nawet od razu) może się Pani udać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który udziela bezpłatnych porad prawnych. Może Pani liczyć również na bezpłatną pomoc ze strony Urzędu Regulacji Energetyki (telefonicznie pod numerem 22 244 26 36, godziny 8-15).

   Gdyby sprzedawca dalej utrudniał Pani rezygnację ze swoich usług, to może wejść Pani w spór sądowy i/lub zgłosić problem nieuczciwych praktyk do wspomnianego Urzędu Regulacji Energetyki.

   To bardzo przykre, że spotkała Panią taka sytuacja. Mam nadzieję, że cała sprawa zakończy się szybko i po Pani myśli.

   Pozdrawiam,
   Barbara,
   enerad.pl

 12. jak moge rozwiazac umowe z FROTUM na prad??? mam jeszcze 8dni na rozwiozanie mama nieswiadomie podpisała te dokumenty musze wybrnoc z tego jak najszybciej pomozcie

 13. Witam

  Moja teściowa podpisała umowę z CE trzy lata temu . Umowa wygasła w październiku 2016r. W styczniu 2017 wysłałam odstąpienie od umowy dzięki bogu mamy wrzesień i cisza zero odzewu. Co dalej z tym fantem bo zaraz koniec roku a pewnie w styczniu 2018 przyjdą nowe rachunki dużo wyższe niż obecnie.

  • Dzień dobry,

   sprzedawca powinnien wysłać Pani teściowej potwierdzenie wypowiedzenia umowy oraz rozliczenie. Pytanie, od kogo Pani teściowa obecnie otrzymuje faktury: od CE czy sprzedawcy z urzędu? Najlepiej gdyby Pani teściowa skontaktowała się z firmą energetyczną i dopytała się o status wypowiedzenia – wtedy będą wiedzieć Panie, jaka dokładnie jest sytuacja.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 14. Witam
  Dnia 21 sierpnia 17 roku podpisała umowę zawarta na odległość energia + Fachowiec Enea . Konsultant telefonicznie nie poinformował jej o opłacie handlowej, którą sama odkryła i w związku z tym postanowiła odstąpić od umowy zawartej na odległość. Wypełniła formularz odstąpienia, który był załączony do umowy i użyła koperty z adresem na który te odstąpienie miało dotrzeć a która też była dołączona do dokumentów umowy przyniesionych przez kuriera. Na kopercie napisała/uzupełniła swój adres nadawcy i wysłała listem poleconym! 7 września była w szoku kiedy zgłosiła się na Pocztę z awizo i okazało się że dokumenty wróciły! Powodem zwrotu wg poczt było, że zamienione jest miejsce adresów nadawca-odbiorca. Powinna była skreślić wydrukowany przez firmę adres Sądzę że Enea celowo dołączyła kopertę ze w złym miejscu nadrukowanym swoim adresem. W jakim celu enea dołączyła taką kopertę? Co jeszcze wymyślą, aby wpędzić nas Klientów w większe opłaty! Minął termin 14 dni jakie ma szanse na odstąpienie od umowy. Córka posiada dowód nadania z data 26 sierpnia i kopertę oraz własne pismo.
  Proszę o pomoc!

  • Dzień dobry,
   bardzo nietypowa sytuacja Pani Beato, tym bardziej, że nadając przesyłkę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Pani córka musiała wskazać zarówno odbiorcę, jak i nadawcę, na osobnym druku. Pracownik poczty od razu powinien zauważyć niezgodność lub błąd.

   W takim przypadku, nawet jeśli Enea dostarczyła błędnie zaadresowaną kopertę, to niestety, ale termin wypowiedzenie umowy minął. A czy Pani córka kontaktowała się bezpośrednio z biurem obsługi sprzedawcy prądu? Warto przedstawić im tę sytuację i dopytać się o możliwość rozwiązania umowy – tym bardziej, że Pani córka ma dowód, że chciała ją rozwiązać w terminie. Jako konsument, Pani córka może zgłosić niewłaściwe praktyki sprzedażowe do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz do Urzędu Regulacji Energetyki. W sporze z firmą bezpłatną pomoc prawną Pani córka u Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

   Mam nadzieję, że wszystko ułoży się pomyślnie.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 15. Dzień dobry,

  dnia 07.09.2017r. zakupiliśmy mieszkanie w którym dostawcą prądu jest firma Energie2. Chciałabym rozwiązać tą umowę i podpisać z PGE – proszę o informację jak to zrobić i czy będą z tego powodu jakieś konsekwencje(dla nas bądź poprzednich właścicieli mieszkania). Dodatkowo najbliższa faktura jest płatna do 15.09 – czy należy ją opłacić?
  Z góry dziękuję za wszelkie informacje.

  • Dzień dobry,

   wszystko zależy od tego, jakie są zapisy obowiązującej umowy. Generalnie to poprzedni właściciele mieszkania powinni rozliczyć się ze sprzedawcą prądu i wypowiedzieć umowę lub dokonać jej cesji na Państwa (tutaj też dokładny schemat działania zależy od treści porozumienia ze sprzedawcą). Państwo dopiero wtedy formalnie „przejęliby” licznik i mieli obowiązek rozliczania się z firmą energetyczną.

   Niezapłacona faktura nie będzie obciążeniem dla Państwa (bo nie jest Pani odbiorcą prądu), jednak to Państwa może spotkać konsekwencja, czyli odcięcie prądu.
   Pani Aneto proszę zatem jak najszybciej skontaktować się z poprzednimi właścicielami mieszkania, sprawdzić zapisy umowy oraz doprowadzić te formalności do końca. Warto też skontaktować się bezpośrednio z Energie2 i tam rozwiać ewentualne wątpliwości.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 16. Moja mama, samotnie mieszkająca 85-letnia osoba, pod koniec grudnia 2016 r. podpisała umowę kompleksową z ENERGĄ na okres 3 lat. Po pół roku trwania tej umowy zmieniła się sytuacja osobista: stan zdrowia pogorszył się, zapewniłam jej opiekę oraz stałam się prawnym właścicielem mieszkania w wyniku darowizny. Mama tam nie mieszka, ale jest nadal zameldowana. Jako nowy właściciel lokalu postanowiłam rozwiązać umowę z Energą, bo mama formalnie utraciła prawo do tego lokalu, a umowa ta okazała się niekorzystna finansowo. Proces rozwiązania trwał bardzo długo. Wniosek złożyłam w czerwcu br., a informację drogą mailową otrzymałam 8 września, że ,, umowa zostanie rozwiązana z dniem 26.09.2017r.”
  Moje pytanie:
  – czy informację o rozwiązaniu umowy powinnam również otrzymać w formie
  papierowej, czy wystarczy informacja drogą mailową?
  – czy powinnam również domagać się informacji o ewentualnych skutkach
  finansowych, tzn. czy ja lub moja mama poniesiemy jakieś koszty ?
  Mam poważne obawy, że Energa nas o tym nie informuje, nie uprzedza, ale po jakimś czasie zacznie domagać się zwrotu kwot na postawie pokrętnych interpretacji prawnych zapisów umowy.
  Będę wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

  • Dzień dobry,
   pozwoli Pani, że na pytanie odpowiem kolejno:

   1. jeśli prowadziła Pani korespondencję mailową ze sprzedawcą energii, to informacja o rozwiązaniu umowy powinna być przesłana do Pani w formie pisemnej. O ten dokument warto się upominać, jako zabezpieczenie Pani interesów.
   2. Sprzedawca podaje wszystkie koszty po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Od doradcy klienta może się Pani teraz dowiedzieć, czy zapisy umowy mówią o karach umownych. Firma energetyczna nie ma obowiazku jednak przedstawić Pani wiążących informacji o pełnej kwocie do uregulowania.

   Nie wiem, jaką drogę wybrały Pani, aby rozwiązań umowę. Mogła Pani bowiem najpierw dokonać przepisania licznika (więcej: https://enerad.pl/aktualnosci/przepisanie-licznika-pradu-kiedy-i-jak/), a dopiero później wypowiedzieć umowę, lub też działać w imieniu Pani mamy. Wydaje się, ze to pierwsze byłoby rozwiązanie byłoby dla Pań korzystniejsze i znacznie szybsze.

   Jeśli chciałaby Pani złożyć skargę na sprzedawcę prądu za opieszałość lub niedostateczne Pani zdaniem udzielanie informacji, to może to Pani zrobić zgłaszając sprawę do URE. Ze strony tego urzędu może Pani otrzymać również bezpłatną pomoc prawną. Infolinia URE działa pod numerem 22 244 26 36 poniedziałek-piątek od 8:00 do 15:00.

   Mam nadzieje, ze cała sprawa bedzie dla Pań jak najkorzystniejsza i jak najmniej stresująca.
   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

   • Dziękuję Pani za udzielenie wyczerpujących informacji. Okazuje się, że rozwiązanie umowy z zakładem energetycznym wcale nie jest proste i jednoznaczne pomimo, że z obszernego zapisu OWU wynika znacznie prostsza droga. Właśnie obawiałam się tych „kruczków” prawnych w umowie. Żałuję, że przed podjęciem tej decyzji nie skontaktowałam się z Państwem.
    Aktualnie jestem na etapie uruchomienia usługi rezerwowej z PGE Dystrybucja od października br. (mama jako osoba, która jest stroną umowy, otrzymała pismo PGE Dystrybucja z tą informacją). W świetle Pani informacji zaczęłam się zastanawiać nad wycofaniem się z decyzji o rozwiązaniu umowy z ENERGĄ ze względu na zmniejszenie ryzyka ewentualnych kosztów i przeczekanie do końca trwania tej umowy. Zwłaszcza mojej mamy (85 lat) nie chcę narażać na negatywne skutki, ona i tak bardzo przeżywa fakt, że podstępnie, za obietnicę tańszej energii, dała się namówić na podpisanie takiej umowy.
    Pytanie:
    – czy na etapie „uruchomienia usługi rezerwowej” z PGE Dystrybucja mogę złożyć wniosek o wycofanie mojego wypowiedzenia umowy kompleksowej zawartej na czas określony? Czy za taką decyzją również idą koszty?
    Dodam, że nie otrzymałam informacji z Energa o rozwiązaniu umowy w formie korespondencji papierowej (było tylko zawiadomienie w mailu, że umowa będzie rozwiązana z dniem… ). Ja wysłałam dokument o rozwiązanie w korespondencji papierowej.

    Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas.
    Pozdrawiam cały Zespół Enerad.
    Tamara

 17. Witam

  Chciałbym rozwiązać umowę (całkowicie zrezygnować bez zmiany dostawcy) kompleksową na sprzedaż energii z PGE która została zawarta na 2 osoby. Czy będę związany umową do czasu wyrażenia zgody na moją rezygnację przez tą drugą osobę? Czy wystarczy tylko ten fakt zgłosić w PGE?

  • Dzień dobry,
   najprawdopodobniej umowa musi być przez obie osoby, które widnieją na umowie. Najlepiej jednak dopytać się o to bezpośrednio w PGE. Na stronie https://enerad.pl/pge/kontakt/ znajdzie Pan informacje o możliwości kontaktu z firmą energetyczną.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 18. Witam.

  Posiadam umowę z Tauron na na czas NIEOKREŚLONY. W warunkach umowy jest jednak napisane, że Cennik obowiązuje na czas określony. Ok 3 tygodnie temu Tauron zwykłym listem powiadomił mnie o nowym Cenniku na kolejne 3 lata z karą umowną 25zł w razie zerwania umowy przed końcem obowiązywania Cennika. Na zerwanie umowy bezkosztowo miałem 14 dni. Teraz wypowiedzenie kosztowałoby mnie 3x12x25zł, bo skoro nie zrezygnowałem w 14 dni, to nowy Cennik już mnie obowiązuje. Posiadając umowę na czas nieokreślny, mam 14 dni, co 3 lata, w czasie których mogę bezkosztowo wypowiedzieć umowę. W OWU, ani umowie nie jest napisane na jaki okres obowiązują kolejne Cenniki (jest to dopiero napisane w kolejnym nowym Cenniku ). Cieszę się więc, że Tauronowi nie wymyśliło się zobowiązać mnie Cennikiem na 20 lat, albo dożywotnio. Czy takie zapisy / postępowanie są zgodne z prawem? Czy mam szansę na bezkosztowe wypowiedzenie umowy przed upływem kolejnych 3 lat?

  • Dzień dobry,
   Pani Łukaszu, odpowiedź na to pytania nie jest możliwa bez wglądu w warunki umowy. Z tego, co Pan pisze wynika, że Tauron nie jest Pana sprzedawcą z urzędu. Choćby z tego względu, że cenniki w tych przypadkach zatwierdzane są przez regulatora (URE) na kolejny rok, a nie 3 lata. I stawki w taryfie urzędowej na 2018 nie są jeszcze znane (mają być ogłoszone do 15.12.2017). Stąd wniosek, że korzysta Pan z oferty rynkowej. A jeśli tak, to obowiązują Pana kary umowne.

   Pewność będzie Pan miał, gdy umowa zostanie skonsultowana z prawnikiem. Bezpłatną pomoc prawną otrzyma Pan od miejskiego rzecznika praw konsumentów, infolinii URE oraz prawnika przy gminnym/miejskim ośrodku pomocy społecznej lub przy urzędzie miasta/gminy (jeśli lokalny samorząd stworzył taką możliwość).

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 19. Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy jeśli moja mama, która podpisała umowę z firmą Energa, przepisze na mnie dom to czy ja, jako nowy właściciel,będę mogła z tej umowy zrezygnować? I jak?

  • Dzień dobry,

   wszystko zależy od tego, jakie są zapisy umowy zawartej przez Pani mamę. Na ogół sprzedawcy nie robią problemów z wypowiedzeniem umowy, jeśli dochodzi do zmiany właściciela lokalu. Więcej o przepisaniu licznika pisaliśmy w tekście: https://enerad.pl/aktualnosci/przepisanie-licznika-pradu-kiedy-i-jak/. Jeśli wskaże Pani Energę jako sprzedawcę z urzedu (czyli nie zdecyduje się Pani na ofertę rynkową), to może Pani później wypowiedzieć umowę bez dodatkowych opłat.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 20. Witam
  Posiadam umowę od 2016 na dostawę i sprzedaż energii z firmą Tauron w taryfie G11 na czas nieokreślony. Dziś podpisałem umowę na dostawę gazu z PGNiG a przy okazji dałem się namówić na ich świnię czyli tzw. PiG. Analizując rachunki i cennik obu firm a także porównywarkę cen, doszedłem do wniosku że to żadna korzyść a wręcz przeciwnie.
  I tu nasuwa się pytanie do znawców tematu, jak zrezygnować z umowy na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zawartej w lokalu. Umowa na czas nieokreślony i ma wejść w życie w okolicach maja?

  • Dzień dobry,

   jeśli umowa jest zawarta na czas nieokreślony, to z zasady nie powinna być obwarowana karami umownymi. Czyli Panie Grzegorzu może ją Pan wypowiedzieć w dowolnym momencie bez żadnych negatywnych konsekwencji. Nie ma przy tym znaczenia, że umowa została zawarta w lokalu sprzedawcy (to istotne w przypadku odstąpienia od umowy). Dla pewności warto skorzystać z bezpłatnej porady miejskiego rzecznika konsumentów – przeanalizuje on Pana umowę i potwierdzi, że kary umowne Panu nie grożą.

   Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulaora cen prądu – https://enerad.pl/porownywarka-kalkulator/ , łatwo sprawdzi Pan, czy inny sprzedawca nie zaoferuje Panu niższej stawki.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespol enerad.pl

 21. Witam mam problem z energą mianowicie :

  Podpisałem umowę z ”energa ” umowa obowiązuje od 01.04.2017 rozliczenie jest co 2 miesiące .
  Zużywam średnio 1900 kw rocznie i podobno takie zużycie zgłosiłem choć na mojej umowie nie ma żadnego deklarowanego zużycia ale to nie o to chodzi.
  We wrześniu 2017 roku przyszła mi faktura do zapłaty ze zużyciem 4966 kw oczywiście jej nie zapłaciłem ponieważ średnio zużywam ok 211 kw na 2 miesiące więc dzwonie z reklamacją reklamację przyjęto myślę ok na pewno pomyłka rozpatrzą w ciągu 14 dni i po sprawie .Niestety czekam miesiąc nic więc dzwonię Pani mówi że jeszcze rozpatrują i każe czekać i znów czekam dwa tyg. i tak dzwonię do Państwa co jakiś czas i do wczoraj ta sama gadka .
  Wczoraj Pani dzwoni że ”już ” rozpatrzyli reklamację i że z fakturą jest wszystko dobrze i że muszę zapłacić.Pani stwierdziła że z ich odczytów wynika że od 01.04.2017 do 27.09.2017 zużyłem 5414 kw. więc idę do licznika spisuje stan licznika obliczam ile energii zużyłem od czasu podpisania z tą firmą umowy i wychodzi mi że od 01.04.2017 do dnia dzisiejszego zużyłem 1842 kw .
  Dzwonie więc do Energii Pani mi mówi że reklamacja już jest zakończona i że z ich informacji wynika że zużyłem wiecej i że żadne już reklamacje nie będą uwzględnione bo oni dostali takie informacje z PGE .
  Wiec pytam co mam dalej robić przecież ja widzę ile zużyłem Czy może ktoś podjechać i zobaczyć jaki mam faktyczny stan licznika i faktyczne zużycie.
  Pani mi mówi że niestety już sie nie da nic z tym zrobić .Pytam czy nie mogą skonsultować tego stanu z pge ona że nie jak chcę to mogę ja złożyć reklamację ale to mi nic nie da .Napisze jeszcze że nikt ani z pge ani z energii nigdy nie był spisywać licznika więc nie wiem skąd oni wzięli te zużycie do 27.09.2017 5414.
  Co mogę jeszcze zrobić iść z tym do sądu przecież nie będę płacił za czyjąś pomyłkę POMOCY

  • Dzień dobry,

   przede wszystkim warto złożyć kolejną reklamację z jednego względu: spór ze sprzedawcą sprawia, że nie zostanie odcięty Panu prąd za zwłokę w regulowaniu rachunku.

   Przejdźmy teraz do tego, jak skonstruować skuteczną reklamację. W Pana przypadku należy załączyć do niej dwa dokumenty: kopię protokołu zdawczo-odbiorczego (z momentu, kiedy zawierał Pan umowę z Energą) oraz oświadczenie o stanie licznika na dzień składania reklamacji (można ze zdjęciem). O samej reklamacji pisaliśmy w artykule: https://enerad.pl/aktualnosci/wysoki-rachunek-za-prad-i-jego-reklamacja . Przy konstruowaniu samego pisma warto skorzystać z bezpłatnej porady prawnej ze strony miejskiego rzecznika konsumentów i koniecznie ująć tam wezwanie do spisania rzeczywistego stanu licznika.

   Dodam, że sprzedawca prądu znacznie przekroczył termin rozpatrywania reklamacji. Z tego powodu (ale też na sama decyzję) może Pan złożyć skargę w UOKiK oraz URE (https://enerad.pl/aktualnosci/ure-regulator-rynku-energii/). A jeśli nie został Pan prawidłowo poinformowany o przedłużeniu rozpatrywania reklamacji, to powinna on zostać uznana za rozpatrzoną na Pana korzyść.

   W tej sytuacji naprawdę warto udać się z kompletem dokumentów do rzecznika, bo z tego, co Pan pisze, wynika, że szanse na korzystne rozwiązanie są naprawdę spore. Należy jednak bardzo starannie wypunktować Pana racje.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

   • Dziękuje bardzo za szybką odpowiedź .Mam jeszcze jedno pytanie gdzie mam złożyć tą reklamację do ”energa” czy do PGE .Bo w sumie nie wiem kto jest odpowiedzialny za ten błąd Kto ”ODCZYTUJE” i podaje informacje o bieżącym wskazaniu mojego licznika?I czy jeżeli już podpisałem umowę z ”energa” to nawet jeśli jest to błąd PGE to nie powinni już się tym zająć odpowiednie komórki z ”Energa”?

    • Panie Mariuszu, ma Pan zapewne podpisaną umowę kompleksową i OWU. I to w tym dokumencie powinna być zawarta informacja o tym, gdzie należy składać reklamację (najpewniej jest to Energa, przynajmniej tak wynika z dokumentu ogólnego dostępnego na stronie www). Do PGE może Pan wysłać pismo o tym, że istnieje spór, ale sama reklamacja powinna być rozpatrywana przez Energę.

     Polecam też Pana uwadze paragraf 9 ustęp 4 Ogólnych Warunków Umowy Kompleksowej: Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona.

     Pozdrawiam,
     Barbara
     zespół enerad.pl

     • Dziękuję Pani jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie .Wykonuje Pani super pracę .
      Polecam wszystkim.

 22. Witam
  Sprawa dotyczy firmy jednoosobowej. Najpierw zadzwoniła Pani i przedstawia się jako przedstawiciel TAURON-a, powiedziała, że muszę podpisać zmianę cennika, poprosiłam o przesłanie pocztą, ale Pani powiedziała, że jutro będzie ich przedstawiciel osobiście. Następnego dnia rano pojawił się Pan jak twierdził z TAURON-a, bardzo się spieszył,podpisałam dokumenty i schowałam do szuflady. Po miesiącu, porządkując dokumenty zobaczyłam, że to umowa na dostawę prądu przez Spółkę GasoEnergia Polskie Zakłady Energetyczne Sp. z o . w Warszawie. Poszłam do prawnika poradził napisanie Oświadczenia woli i opisanie całej sytuacji, tak zrobiłam, ale oni odpowiedzieli, że nie widzą podstaw. i traktują to jako zerwanie umowy z naliczeniem 3 059,10. Tu zaczęły się schody-wymiana korespondencji. Poprosiłam o Ogólne Warunki Umowy, gdyż tego oczywiście nie otrzymałam wcześniej. Podając podstawę wyliczenia powołali się na paragraf i ustęp które nie miały pokrycia, na moja uwagę na ten temat odpisali, że:Nastąpiła pomyłka w podanym ustępie Ogólnych Warunków Umowy. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 5 Kara umowna będzie obliczana jako iloczyn pełnych miesięcy kalendarzowych pozostałych Odbiorcy do zakończenia okresu obowiązywania umowy oraz 1/12 rocznego wolumenu energii wskazanego w Umowie i średniej ceny energii podanej w Cenniku Umownym lub Cenniku Standardowym w przypadku Odbiorców, którzy po zakończeniu obowiązywania Cennik Umownego będą kontynuować umowę w wyniku jej automatycznego przedłużenia. Zupełnie nic z tego nie rozumiem, jeśli to możliwe proszę o pomoc.Wiem, że popełniłam błąd podpisując i nie czytając umowy, ale sugestia była tak silna, byłam przekonana, że to przedstawiciel TAURON-a. Od 10 lat nie zmieniała żadnych dostawców. TAURON naliczy odsetki za zerwanie Umowy Stałej Ceny, która obowiązuje minie do lipca 2019, w jakim więc celu miałabym zmieniać dostawcę.
  Małgorzata

  • Dzień dobry,
   Pani Małgorzato w takiej sytuacji należy bezwłocznie sprawę zgłosić do UOKiK i URE (niewłaściwe praktyki handlowe, celowe wprowadzenie w błąd, brak OWU), warto też rozważyć zgłoszenie sprawy na policję.

   Niestety w przypadku firmy (nawet, jeśli jest jednoosoba działalność), to sprawa jest trudniejsza. Nie ma tu standardowych mechanizmów broniących konsumenta. Jeśli sprzedawca prądu nie chce polubownie rozwiązać sporu, to do unieważnienia umowy konieczne będzie rozstrzygnięcie sądowe. Czyli bedzie Pani musiała wykazać, że firma od początku miała złą wolę i umowa została zawarta w sposób wadliwy. Takie działanie warto jednak skonsultować z prawnikiem.

   Mam nadzieję, że wszystko ułoży się jednak po Pani myśli.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 23. Witam,

  Mam spory kłopot z AMB ENERGIA – mam z nimi umowę na czas określony.. do 31.12.2020r.Umowa dot. lokalu handlowego który już od stycznia 2018 nie jest przeze mnie zajmowany. Starałam się zrobić cesję na nowego najemcę ale ten nie był zainteresowany.
  Jakie mam opcje wyjścia z tej sytuacji?

  Przyznany mi „opiekun” z AMB nie odbiera od stycznia telefonu, żadna z ich infolinii nie działa, kompletnie nie mam kontaktu z nikim maile idą w eter a faktury oczywiście przychodzą.
  Będę wdzięczna za podpowiedź rozwiązania problemu.

  • Dzień dobry,

   jeśli nie może Pani skontaktować sie telefonicznie (najlepiej wykorzystać numer kontaktowy z faktury) ze sprzedawcą prądu, to pozostaje pisemne wypowiedzenie umowy wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jesli preferuje Pani kontakt telefoniczny, to może Pani uzupełnić formularz kontaktowy na stronie AMB Energia dla osób zainteresowanych ofertą. Konsutanta należy wówczas poprosić o przełączenie rozmowy.

   W przypadku wypowiedzenia umowy koniecznie do dokumentu należy dołączyć protokół zadawczo-odbiorczy licznika prądu oraz potwierdzenie zakończenia najmu.

   Pozdrawiam,
   Barbara
   zespół enerad.pl

 24. Dzień dobry. Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Próbuję rozwiązać zawartą na odległość umowę sprzedaży energii elektrycznej z GasoEnergia PZE Spółka z o.o. Na wysłane oświadczenie o odstąpieniu od umowy otrzymałam odpowiedź, że zawierając umowę jako firma nie jestem konsumentem i jeżeli nie wycofam oświadczenia zapłacę karę umowną.

  Moje zastrzeżenie dotyczy przede wszystkim braku wskazań licznika na fakturach, podawana jest ilość „z sufitu”. W OWU enigmatycznie zapisano, że za przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Systemu Dystrybucyjnego, czyli Tauron, ale nie zwalnia to chyba Sprzedawcy z obowiązku rozliczania się na podstawie wskazań licznika i informowania o tym klienta? Nie odbyło się też odczytanie licznika z moim udziałem po zmianie sprzedawcy.

  Cena wpisana w umowie to 330zł/MWH. Cena z faktury to 365zł/MWh+23% vat, czyli więcej niż w Tauronie.

  Być może wynika to mojej naiwności, ale oszukano mnie, obiecując rachunki o 20% niższe. Teraz w odpowiedzi, na moje oświadczenie o odstąpieniu od umowy GasoEnergia wyliczyła (jak?), że na 4 licznikach oszczędność wyniesie śmieszną kwotę19zł w roku ?!

  Oczywiście ze Sprzedawcą nie ma żadnego kontaktu telefonicznego, bo nikt telefonów nie odbiera.

  Czy możecie Państwo doradzić co zrobić w takiej sytuacji?

  • Dzień dobry,

   Pani Małgorzato, od umowy zawartej na odległość, bez opłacania kary umownej, w ciągu 14 dni mogą odstąpić tylko konsumenci. Niestety, trudno nam się odnieść do sprawy, gdyż postępowanie sprzedawcy może być podyktowane warunkami umowy. W związku z tym najlepiej będzie, jeśli skonsultuje się Pani z np. z radcą prawnym. Sprawę może Pani również zgłosić do URE.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 25. Moja znajoma zawarła umowę z Centrum Energetycznym w 2014 na 3 lata. W 1917 roku minął okres 3-letni. Zgodnie z umową z uwagi na niezłożenie oświadczenia umowa przeszła na następny 3 letni okres umowny. Czy w drugim okresie umownym także grożą jej kary za wypowiedzenie umowy w tej chwili. Będę wdzięczna za informację bo chciałabym jej pomóc wyplątać się z tej matni.

  • Dzień dobry,

   Pani Wiesiu, wszystko zależy od zapisów umowy. Z reguły po zakończeniu pierwszej umowy, kolejna umowa jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie, bez ponoszenia kary umownej. Jednakże, jest to sprawa indywidualna każdej firmy energetycznej, dlatego najlepiej będzie, jeśli Pani znajoma w tej kwestii skontaktuje się z Energetycznym Centrum.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 26. A orientuje się ktoś jak wygląda temat przejścia z takiego standardowego rachunku na licznik przedpłacony? Też wtedy trzeba rozwiązać umowę czy można jakoś gładko przejść?

 27. 30 stycznia 2016 rezygnowałam z usług ENEA, ponieważ na mieszkaniu które wynajmowałam, musiałam mieć umowę na siebie. Wszystko zostało uregulowane. Dzisiaj otrzymałam pismo od komornika, że muszę zapłacić ponad 500 zł ENEI za korzystanie z ich usług do 24.04.2016. Dlaczego mam płacić za coś z czego nie korzystałam. Poza tym śmieszne jest to, że mineło 2,5 roku a ja otrzymuje takie pismo…

  • Dzień dobry,

   jeśli posiada Pani wypowiedzenie umowy, to proszę skontaktować się z firmą Enea i przedstawić odpowiednie dokumenty. Być może zaistniała sytuacja jest niedopatrzeniem firmy.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 28. Witam . Dnia 07 09 2018 zawarłam umowę z jakimś przedstawicielem Energii, mój błąd nawet nie pamiętam dokładnej nazwy, bo sądziłam, że to mój autentyczny dostawca energii. Niestety dałam się podejść i zgodziłam się na wszystkie warunki, jak sprawziłam na drugi dzień taryfę wyszło o 4x więcej + jakieś ubezpieczenie. Pani powiedziała, że rozmowa nagrywana, i że przyjdzie na mój e-mail potwierdzenie. Moje pytanie czy taka umowa bez podpisu jest wiążąca? Gdy próbowałam się skontaktować na drugi dzień pod ten nr. telefonu – informacja, że numer nieprawidłowy. Nie mam nawet możliwości odstąpić od umowy – nie mam żadnego kontaktu . Sprawdziłam nr. w internecie i były komentarze, że naciągają i jest to niebezpieczny nr. 58 7703513( ku przestrodze dla innych). Co mam dalej z tym zrobić proszę o pomoc mam tylko kilka dni na odstąpienie wg. praw konsumenta

  • Dzień dobry,

   Pani Ireno, jak rozumiem zawarła Pani umowę przez telefon, jeśli tak to umowa jest wiążąca. A gdzie Pani sprawdziła koszt taryfy?

   Teoretycznie bez nazwy firmy nie ma szans, żeby Pani mogła odstąpić od umowy. Z drugiej strony, jeśli nie została Pani poinformowana o możliwości odstąpienia od umowy, to przesuwa się termin odstąpienia z 14 dni do 12 miesięcy, ale będzie musiała Pani udowodnić, że nie została poinformowana o takiej możliwości.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 29. Witam
  Moja mama 83 lata podpisała umowę z Novum na energię 4 maja 2015r na czas oznaczony 36 m-cy do 31 maja 2018r. W październiku 2015r otrzymała pismo z Novum o zakończeniu procedury zmiany sprzedawcy od dnia 01.09.2015r. W dniu 06.09.2018r otrzymała aneks do umowy do podpisania, którego nie podpisała. Chce złożyć wypowiedzenie umowy. Wg.regulaminu Novum umowa po okresie oznaczonym przechodzi na czas nieoznaczony. W umowie w punkcie 8 jest napisane, że integralną częścią umowy jest miedzy innymi załącznik nr 3-pełnomocnictwo, którego to dokumentu nie posiada.Wobec tego czy potrzebne jest odwołanie pełnomocnictwa. Czy moja mama powinna po złożeniu wypowiedzenia do Novum podpisać umowę z PGE gdzie miała wcześniej podpisaną umowę na energię.

  • Dzień dobry,

   Pani Krystyno, najlepiej będzie skontaktować się z firmą Novum i ustalić jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Gdy to się Paniom uda ustalić, to mogą Panie złożyć wypowiedzenie lub upoważnić do tego nową firmę energetyczną.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 30. Witam.
  26 stycznia 2014 r podpisałam umowę sprzedaży energii elektrycznej z Energetycznym Centrum S.A.na okres trzech lat.Po tym okresie telefonicznie zawarłam umowę na kolejne 4 lata czyli ważną do lipca 2021 r,ale 11-09-2018 r przysłali mi e-maila,że z dniem 11-09 br. Spółka zaprzestała świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej gdyż „pomimo wdrażanych intensywnie od kilku miesięcy procesów restrukturyzujących, nie może dalej prowadzić koncesjonowanej działalności w sposób stabilny i przewidywalny” oraz przenosi mnie do sprzedawcy rezerwowego,który postawi swoje warunki tej usługi.
  Posiadam aneks do umowy, w którym widnieje w warunkach umowy punkt 6 mówiący cytuję:W przypadku wypowiedzenia Umowy EE przez jedną ze stron Umowy EE po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy a przed upływem okresu na jaki została zawarta druga strona zapłaci pierwszej opłatę jednorazową z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy EE wynoszącą 25 zł za każdy miesiąc o jaki został skrócony okres obowiązywania Umowy EE.”
  Na moje e-mailowe zapytanie dotyczące tego punktu umowy Spółka odpowiedziała,że ten punkt nie obowiązuje w przypadku zaprzestania świadczenia mi usług sprzedaży energii elektrycznej. Chciałbym dowiedzieć się czy rzeczywiście Spółka jest w tym przypadku zwolniona z wypłacenia tej rekompensaty? Jeśli zaś nie to co powinienem uczynić aby ją do tego zobowiązać?.

  Pozdrawiam

 31. Witam tata podpisał umowę z geer prond umowę na pięć lat . Do końca zostało dwa lata . Umowa była podpisana na nieważny dowod taty to po pierwsze . Moje zapytanie czy gdy liczniki przejmę ja jako właściciel domu i podpiszę umowę z PGE to czy będę mogła odmówić dalszej współpracy z green prondem .

  • Dzień dobry,

   Pani Agato, wszystko zależy od konstrukcji umowy. Bardzo często po zmianie właściciela nieruchomości sprzedawcy wymagają cesji na nowego właściciela – jej brak może skutkować nałożeniem kar umownych na Pani tatę. Proszę zapoznać się z umową.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 32. Dzień Dobry
  W sierpniu 2018roku napisałam wypowiedzenie umowy do Fortum. W wypowiedzeniu zawarłam informację, że z powodu, iż moim zdaniem Fortum zawyżało stawki za energię elektryczną oraz przy przedłużaniu umowy wprowadzono mnie w błąd, że jest już ona zawarta na czas nieokreślony i w każdej chwili mogą ją wypowiedzieć wystąpiłam w piśmie o anulowanie opłaty za karę umowną za wcześniejsze wypowiedzenie Umowy. Moje pismo do Fortum wpłynęło 22.08.2018r a w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2018r. dostałam od nich pismo odpowiadające na moje żądania, w którym Fortum żąda od mnie zapłacenia kary umownej. Cz w związku z tym, że Fortum nie zachowało ustawowego terminu 30 dni na odpowiedź mają prawo dochodzić ode mnie tej zapłaty? Czy moje żądania po upływie 30 dni nie powinny być zasadne?

 33. Witam , chce wypowiedzieć umowę firmie Fortum , potrzebuję wypełnić formularz , jednakże , nie wiem co oznaczają pojęcia ID POZ i EE-PPE licznika (czy to jest nr licznika czy ten długi nr PPE ) a jest to koniczne ,aby wypowiedzieć umowę , bardzo proszę o pomoc.Mam czas tylko do 16-tego listopada. Bardzo proszę o pomoc .

 34. Dzień dobry
  Mój tato podpisał umowę na dostawy energii elektrycznej z firmą Orange Energia. We wrześniu mój ojciec zmarł, a mama, która jest nadal zameldowana w mieszkaniu, chce przenieść umowę do firmy PGE. Jak powinno brzmieć wypowiedzenie umowy i czy wiąże się z dodatkowymi kosztami, jeśli mama nie jej podpisywała ? W odpowiedzi na pisma i telefony firma Orange żąda aktu dziedziczenia (sic)

  • Dzień dobry,

   w pierwszej kolejności proszę zapoznać się z warunkami umowy, bo być może sprzedawca przewiduje kary za wypowiedzenie umowy – proszę to dokładnie sprawdzić. Jeśli w warunkach umowy nie ma przewidzianych kar, to wtedy proszę postępować zgodnie z poniższą treścią:

   Wypowiedzenie umowy należy złożyć u sprzedawcy w formie pisemnej. Taki dokument powinien zawierać dane osoby, na którą została zawarta umowa, czyli: imię, nazwisko, adres, wskazane jest też podanie numeru klienta. W piśmie należy umieścić dane firmy: pełną nazwę oraz adres. Treść wypowiedzenia musi zawierać numer umowy, natomiast nie trzeba podawać powodu wypowiedzenia.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 35. Dzień dobry. Podpisałem umowę z energią2 na sprzedaż energii. W trakcie rozmowy przedstawiciel ewidentnie mnie oszukał. Nie poinformował o podwójnych fakturach. Powiedział że rozliczenie będzie na bieżąco zamiast prognozy,będzie taniej i wiele innych rzeczy. A jak się okazuje to nie prawda. Przegapiłem 14 dniowy termin na odstąpienie. Co mam zrobić?

  • Dzień dobry,

   zaistniałą sytuację może Pan w formie pisemnej zgłosić do Energie2, być może na tej podstawie sprzedawca zgodzi się na wypowiedzenie umowy bez obciążania karą umowną. Jeśli to nie poskutkuje, to może się Pan udać po poradę prawną np. do Miejskiego Rzecznika Konsumenta.

   Co do dwóch faktur, to zapewne jedna dotyczy opłat dystrybucyjnych, a druga energii czynnej. Dzieje się tak, gdy sprzedawca prądu nie posiada zawartej umowy z Pana OSD. Jest to częsta sytuacja w przypadku zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 36. mój ojciec podpisał umowę z firmą o nazwię Fortum ,chodzi o dostarczanię energi elektrycznej.Wiem o kosztach rozwiązania umowy ale ktoś mnie pojndormował ,że gdy osoba która podpisała umowę zmarła to można rozwiązać bez żadnych kosztów …czy to prawda ??? . bo lakal w o którym mowa jest własnością teraz mojej matki i pisze w jaj imieniu .proszę o podpowiedz …z góry dziękuje i pozdrawiam

  • Dzień dobry,

   Panie Bogdanie, wszystko zależy od zapisów w umowie. Najlepiej będzie, jeśli skontaktuje się Pan z firmą Fortum.

   Pozdrawiam
   Agnieszka
   enerad.pl

 37. Witam
  Jestem pracownikiem firmy w imieniu której ustalałam warunki umowy. Przedstawiciel dostawcy energii wypełniał umowę a rozmawiając ustalaliśmy warunki. Właściciele firmy podpisali umowę. Po miesiącu wróciła do nas do firmy umowa i okazało się że warunki są zupełnie inne niż ustalaliśmy. Zwyczajnie przedstawiciel wpisywał inne kwoty i terminy. Jak z tego wybrnąć?.

 38. Dzień dobry, co mogę zrobić w sytuacji kiedy firma Energie 2 nie wysyła mi rachunków za zużycie energii? Mam nie płacone rachunki za styczeń i luty, zero jakiegokolwiek kontaktu z firmą (dzwoniąc na infolinie, wysyłając maila) – zero odzewu.

 39. Witam załozyłem pół roku temu fotowoltajke 3 kw za swoje pieniądze a chciałem skozystac z dotacji gminych rozbudowac chyba niemozna ,kto ma to nie moze skozystac z dotacji .czy mam wypowiedziec umowe z pg o instalacje fotowoltajczno

 40. Dzień dobry, sprzedawcą energii elektrycznej dla mnie jest Orange Energia, ale zawarłem teraz umowę z EKO TECH (Warszawa) na instalację fotowoltaiczną – realizacja kwiecień/maj 2020r.
  Infolinia Orange Energia twierdzi, że nie obsługuje fotowoltaiki a jakbym chciał odstąpić od umowy z nimi to płacę karę umowną, której z powodu fotowoltaiki się do niedawna nie płaciło a teraz (zmiana przepisów) się płaci.
  Z kolei inna firma fotowoltaiczna FOTON Technik informowała mnie, że od września wszyscy sprzedawcy energii mają ustawowy obowiązek obsługi fotowoltaiki…
  Więc zamieszanie totalne. Czy jest jakaś szansa żebym rozwiązał umowę z Orange E. bez kary umownej, co robić?
  Chciałbym spowrotem do innogy, która obsługuje fotowoltaikę.

 41. Witam, nabyłem mieszkanie od starszej osoby która ma umowę na dostawy prądu z energia.chcialbym absolutnie nie przejmować tego dostawcy tylko przejść na PGE, mieszkanie mam kilka dni, kontakt z tą osobą jest ograniczony,(mieszka w innym mieście i ma 80 lat, umowa jest nadal na nią, proszę mi powiedzieć jak to zrobić najszybciej i bez ponoszenia kosztów, czy mam przepisać umowę na siebie i od razu wypowiedzieć, czy próbować skłonić tę osobę do wypowiedzenia?mieszkam daleko salonu sprzedaży tego dostawcy i sprawa się trochę komplikuje, pozdrawiam.

 42. Witam. Zadzwoniła do mnie Pani z infolinii Enea i zaproponowała umowę na korzystnych warunkach niż tą co mam też z Enea. Zaznaczam że jestem przedsiębiorcą i prowadzę sklep. Niestety podpisałam tą umowę, którą będzie obowiązywać dopiero od 01.01.2020. Niestety w międzyczasie opuściłam lokal który zajmowałam w trakcie podpisywania umowy. Zmieniłam lokal na inny. Przekazałam umowę następnemu wynajmującej, ale zostałam z umową zawartą z datą przyszłą na czas określony. Co mam zrobić? Czy mogę unieważnić umowę, która jeszcze nie weszła w życie? Bez konsekwencji?

  • Wczoraj podpisałam w Biurze Obsługi umowe na 3 lata (stałe ceny)… Ale tez bedzie obowiązywac od stycznia 2020r. Niestety gdy wróciłam do domu i wszystko przekalkulowalam na spokojnie to okazalo się, że jednak nie jestem zadowolona z podpisanej umowy. Czy mogę jakoś to odkręcić???

 43. Proszę doradzić jak wycofać się z taryfy G11K ENERGA. W tej taryfie obowiązuje opłata handlowa. Moja mama została wprowadzona w błąd przez przedstawicielkę handlową, która poinformowała ją, że:
  – wszyscy wcześniej czy później muszą ją podpisać,
  – jeśli nie podpisze teraz, dostanie wezwanie do stawienia się w biurze w Ostródzie,
  – nie zająknęła się słowem o opłacie handlowej.
  Mama podpisała. Teraz bardzo to przeżywa.
  Bardzo bardzo proszę o pomoc.

  • Ja również o poradę w tej sprawie, czy warto skierować sprawę do sądu o oszustwo. Umowę podpisałam w salonie – cały czas tłumaczyłam że ma być taryfa G11 ale przedstawiciel handlowy w umowie sprzedaży zawarł G11k tłumacząc, że to tylko takie ich handlowe oznakowanie. Pismo o skorygowanie umowy dostałam oczywiście odmowne, a kara za odstąpienie lub zmianę taryfy to około 50 złoty miesięcznie.

 44. Mam problem z PGE
  Zamknąłem umowę 11.10.2019 oraz podpisałem nową umowę na fotowoltaikę. Licznik odebrano zgodnie z prawem do 30 dni po podpisaniu umowy i dokładnie w ostatni dzień. Od tego momentu czekam na zamknięcie umowy oraz rozliczenie. Przy czym kazano mi na razie płacić rachunek za energię i prognozy na zużycie. W dniu dzisiejszym po kilkukrotnym monitowaniu mailowym dostałem info – „sprawa wymaga dokładniejszej analizy”.
  Co robić przecież w ten sposób można jeszcze płacić za prąd następny rok…

 45. W związku ze śmiercią osoby zawierającej umowę z Fortum, uzyskałam informację, że umowa obowiązuje do końca roku i nie ma możliwości jej rozwiązania. Nie wydaje mi się to zgodne z prawem. Czy jest jakiś przepis prawny mówiący o tym?

Dodaj komentarz