Jakie instytucje mają wgląd w konto bankowe?

4.9 /5
(Ocen: 10)

Czy polskie instytucje mogą poprosić nasz bank o wgląd dokonywanych transakcji, wpłat i wypłat? W jakich sytuacjach mają do tego prawa? Czy jest możliwość, by dowiedzieć się, kto ma dostęp do danych z naszego konta bankowego i jakie informacje o nas zgromadził bank?

Kto może prześwietlić konto bankowe?

Pierwszą instytucją, która ma prawo skontrolować nasze konto bankowe, jest… sam bank. Banki robią to z kilku powodów. Pierwszym jest konieczność przygotowania danych na potrzeby klienta: wyciągów, zestawień operacji, potwierdzeń itp. Drugi cel to działania sprzedażowe – monitorując nasze zachowania, instytucje finansowe mogą nam oferować lepsze produkty, np. konta oszczędnościowe czy karty płatnicze.

Bank ma również obowiązek reagować na podejrzane transakcje. Jeśli noszą one znamiona działań przestępczych – bank musi powiadomić odpowiednie instytucje. Sam ma również prawo na takiej podstawie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta bankowego.

Prawo do zajęcia naszego konta bankowego ma także Urząd Skarbowy oraz komornik.

Czy Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić konto bankowe?

Urząd Bankowy ma prawo zająć nasze konto bankowe jedynie, jeśli zalegamy z podatkami i mamy z tego tytułu wszczęte postępowanie komornicze.

Nie oznacza to jednak, że Urząd Skarbowy nie ma pojęcia, co dzieje się na naszych rachunkach. Jak wspomniano wyżej – bank ma obowiązek powiadomić odpowiednie instytucje o podejrzanych wpływach. Jeśli więc lubimy dowcipne tytuły zleceń, warto się zastanowić, czy dobrym posunięciem jest tytułowanie przelewu: „haracz” albo „hera, koka, hasz, lsd”. Może się okazać, że będziemy musieli się z nich tłumaczyć.

Bank ma również obowiązek rejestrować w US każdy przelew o wartości równej lub większej niż 15 000 euro. Nie ma znaczenia, czy jest to kilka różnych zleceń – liczy się osoba odbiorcy. Konieczność ta wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Jeśli otrzymamy przelewy o dużej wartości od jednego nadawcy, a nie mamy na nie legalnego potwierdzenia (wygrana, wynagrodzenie, transakcja kupna-sprzedaży), to należy pamiętać, że w przeciągu pół roku musimy uiścić podatek od darowizny.

Podatku od darowizny nie trzeba uiszczać, jeśli darowizny mają miejsce pomiędzy członkami jednej rodziny. Należy pamiętać, że limit wynosi 9637 zł na 5 lat.

Podobnie jest z prywatną pożyczką – jeśli wartość wynosi więcej niż 500 złotych – powinniśmy spisać umowę, określającą zasady spłaty.

Warto pamiętać, że bank może zgłosić każdy przelew, który wzbudza jego niepokój. Urząd Skarbowy będzie oczekiwał, że będziemy w stanie wyjaśnić i udokumentować wydatki lub wpłaty, zwłaszcza jeśli kwota jest znaczna. Warto mieć to na uwadze, bo inaczej może nas czekać sprawa o próbę uniknięcia obowiązku podatkowego.

Czy komornik ma wgląd w dane konta bankowego?

Komornik może jedynie zająć konto i nakazać, by wpływy z niego przekazywane były na konto wierzyciela. Nie ma jednak dostępu do samego konta i danych na temat transakcji.

Dane z kont bankowych w postępowaniu sądowym

Tajemnica bankowa, jaką objęte są konta bankowe, może być uchylona w toku postępowania sądowego. Dotyczy to zarówno spraw karnych, jak i postępowania cywilnego. W tym drugim przypadku ma to miejsce, gdy sąd uzna, że prawo do prywatności stoi w sprzeczności do ochrony rodziny lub prawa do dziedziczenia. Dotyczy to spraw o podział majątku pomiędzy małżonkami, alimentów, rentowych oraz spadkowych.

Jak się dowiedzieć, jakie informacje ma o nas bank?

Warto pamiętać, że raz na pół roku mamy bezpłatnie prawo do wglądu informacji, jakie zgromadził o nas bank. By uzyskać raport, należy złożyć odpowiedni wniosek w banku. Bank ma 30 dni na przedstawienie nam pisemnej odpowiedzi. Uchylenie się od tego obowiązku możemy zaskarżyć w GIODO.

Jeśli po zapoznaniu się z raportem uznamy, że bank posiada o nas informacje, które nie są wymagane albo pozyskane w sposób nielegalnych (np. z portali społecznościowych), możemy domagać się ich usunięcia.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen prądu w Internecie. Dzisiaj nie tylko porównujemy koszty kWh energii elektrycznej oraz gazu, ale również tworzymy dla Was rankingi, recenzje oraz eksperckie artykuły z innych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła czy magazyny energii.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments