Jakie są główne założenia specustawy mieszkaniowej?

Rozwiązanie problemu małej ilości mieszkań w Polsce, miało być jednym z priorytetów obecnego rządu. W ramach działań zmierzających do poprawienia sytuacji, zaproponowano projekt Mieszkanie Plus, którego zadaniem jest pobudzać rynek budowy pod wynajem. Aby zachęcić prywatnych inwestorów do realizowania projektu, rząd zdecydował się na przyjęcie tzw. specustawy mieszkaniowej. Na czym ona polega? Oto najważniejsze ustalenia.

Tanie mieszkania i więcej ułatwień

Jednym z głównych założeń specustawy mieszkaniowej jest przyspieszenie realizowania inwestycji dla potrzeb mieszkaniowych i użyteczności publicznej. Nowy przepis znacznie skróci czas przygotowywania przedsięwzięcia – z pięciu lat do zaledwie roku. Według rządu, ta zmiana przyczyni się nie tylko do szybszego budowania mieszkań, ale także będzie miała wpływ na ograniczenie kosztów inwestycji. Kolejną rzeczą, na którą ustawa kładzie nacisk, jest dostosowanie nowo powstających budynków do osób o specjalnych potrzebach – niepełnosprawnych, starszych czy też rodzin posiadających dzieci. Mowa tu o ułatwieniach zewnętrznych takich jak podjazdy dla wózków, windy oraz dźwigi osobowe, jak i wewnętrznych – odpowiedniej szerokości korytarze i drzwi, umożliwiające wygodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Oprócz tego nowe projekty będą obwarowane szeregiem urbanistycznych wytycznych, które będą musiały być uwzględnione zarówno na etapie projektu, jak i w trakcie realizacji inwestycji.

Blisko szkół i boisk

Zgodnie ze specustawą mieszkaniową, w zależności od liczby mieszkańców danego obszaru, inwestycje będą obowiązywały określone warunki zagospodarowania przestrzennego. Budynek musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a wewnętrzne drogi nie mogą być węższe niż 6 metrów. Odległość do przystanku nie może być większa niż 1000 metrów, przy czym w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, odcinek ten nie może przekroczyć 500 metrów.

Inwestycja musi być również ulokowana w odpowiedniej odległości od przedszkoli i szkół podstawowych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych. Dla obszarów, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. mieszkańców wynosi ona 3000 metrów. Dla miast powyżej 100 tysięcy – 1500 metrów. Co ciekawe, jeśli wybrana lokalizacja nie będzie spełniać tych warunków, inwestor będzie mógł zobowiązać się do 5-letniego dowozu dzieci do szkół i w ten sposób ominąć problem odległości od szkoły. Przynajmniej w teorii rozwiązanie to znacznie ułatwiłoby życie potencjalnych mieszkańców.

Specustawa mieszkaniowa pozwoli na wieżowce?

Określono również warunki dotyczące wysokości budynków – w miastach do 100 tys. mieszkańców mogą osiągnąć maksymalnie 4 kondygnacje. W miastach powyżej 100 tys. dozwolonych będzie aż 14 kondygnacji. Jeżeli jednak w promieniu 500 metrów znajdą się wyższe budynki, inwestycja będzie mogła zrównać się z nimi. Zapis ten może budzić kontrowersje, gdyż w praktyce może oznaczać, że wielkość budynków będzie poniekąd uzależniona od istniejącej zabudowy i potrzeb inwestora. Rząd zapewnia, że ryzyka powstawania urbanistycznych „potworków” nie ma, gdyż obowiązkowe koncepcje architektoniczne inwestycji będą musiały być wykonane przez wykwalifikowanych urbanistów lub architektów. Trudno jednak ocenić, czy to wystarczy.

Zadecyduje rada gminy

Zgłoszone projekty budowli będą opiniowane przez radę gminy, z możliwością konsultacji społecznych. Samorząd będzie miał jednak obowiązek wydać decyzję już w ciągu 60 dni. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach będzie można wydłużyć ten termin o kolejne 30 dni. Przeciwnicy specustawy mieszkaniowej twierdzą, że krótki czas na decyzję w połączeniu z niską wiedzą lokalnych samorządów na temat zagospodarowania przestrzennego będzie miało opłakane skutki dla miejskiego krajobrazu.

Zapomniane grunty pójdą w ruch

Ustawa umożliwi niemal nieograniczone korzystanie z obszarów, które do tej pory pomijano w budownictwie mieszkalnym. Chodzi o nieużytki pokolejowe, powojskowe, poprzemysłowe oraz o grunty rolne pozostające w granicach administracyjnych miast. Trzeba jednak zauważyć, że przy wyborze lokalizacji inwestor nie będzie musiał uwzględniać planów miejscowych, co budzi sprzeciw wśród miejskich aktywistów i urbanistów. Według nich ustawa faworyzuje deweloperów i ostatecznie przyczyni się do zwiększenia chaosu w zabudowie miejskiej.

Wątpliwości może również wzbudzać fakt, że w ramach lokalnych standardów rada gminy będzie miała możliwość zmiany ustawowych wytycznych nawet o 50%. Takie rozwiązanie będzie pozostawiało jeszcze więcej miejsca na nadużycia prawne.

Prezydent podpisał specustawę mieszkaniową

Bez względu na wątpliwości i protesty ustawa została podpisana przez prezydenta 1 sierpnia. W ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw większość jej zapisów wejdzie w życie i będzie obowiązywać przez 10 lat, do 31 grudnia 2028 roku.

Specustawa mieszkaniowa rozwiąże problemy mieszkaniowe?

Według rządu nowe zapisy znacząco przyspieszą zarówno przygotowanie jak i realizację przedsięwzięć mieszkaniowych, dzięki czemu zmniejszą się koszty i ryzyka z tym związane. Ma to zachęcić deweloperów do podejmowania inwestycji i w dłuższej perspektywie przyczynić się do zmniejszenia niedoborów mieszkań. Przeciwnicy ustawy zwracają jednak uwagę na jej wady, które mogą przyczynić się do zaburzenia porządku zabudowy miejskiej oraz mogą stworzyć miejsce na nadużycia prawne sprzyjające deweloperom.

Emila Uganowska

Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się energetyką i finansami. Niespokojny duch, wciąż szukający nowej wiedzy i doświadczeń. Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Ogromna fanka motoryzacji, nowych technologii i Stephena Kinga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *