Jakie są koszty operacyjne Mieszkania Plus?

5 /5
(Ocen: 1)

Najczęstsze pytania, jakie padają w odniesieniu do rządowego programu , to te o etap realizacji projektu. Zainteresowani z różnych części kraju dociekają, kiedy w interesujących ich lokalizacjach powstaną obiecane osiedla z mieszkaniami przeznaczonymi do taniego wynajmu. Wszyscy z niecierpliwością czekają na informacje o terminach składania wniosków, aby mogli starać się o uczestnictwo w programie. Niestety realizacja Mieszkania Plus nie znajduje się na takim etapie na jakim powinna. Jest to szczególnie rozczarowujące biorąc pod uwagę kwoty, jakie wydano na organizacyjne przygotowanie i bieżące funkcjonowanie administracyjne programu. Niewielu zainteresowanych uczestnictwem w Mieszkaniu Plus zdaje sobie sprawę z tego, jakie są faktyczne koszty uruchomienia i prowadzenia projektu.

Zaplecze organizacyjne Mieszkania Plus

Celem sprawnego zarządzania sztandarowym programem rządowym wspierającym politykę mieszkaniową, powołano Krajowy Zasób Nieruchomości. Jak mówi Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku, struktura ta ma za zadanie zakup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, przygotowywanie nieruchomości do przetargów i współfinansowanie infrastruktury technicznej, a także powoływanie spółek celowych. To właśnie na powyższe cele KZN założyło pozyskiwanie funduszy z gospodarowania nieruchomościami, które z różnych przyczyn nie będą częścią programowego budownictwa mieszkaniowego. Na co jeszcze KZN potrzebuje pieniędzy?

Na przykład na powołanie Pełnomocnika do spraw organizacyjnych, zatrudnienia i wynagrodzenia dla pracowników, usługi wynajęcia powierzchni biurowych i wyposażenie ich w środki trwałe i obrotowe, a także sformułowanie organów funkcyjnych KZN. Celem uruchomienia biura Krajowego Zasobu Nieruchomości w 2017 roku, budżet państwa musiał zagwarantować dotacje finansowe, ponieważ na samym początku nie można było liczyć na wpływy z gospodarowania nieruchomościami. Ustawodawca zapewnił jednak, że w związku z powyższym będzie to wsparcie jednorazowe do czasu uzyskania przychodów z właściwych źródeł.

Jak wygląda bilans kosztów poniesionych na rzecz KZN?

Jak już wspominaliśmy budżet państwa przeznaczył na pokrycie kosztów funkcjonowania i organizacji KZN pewną pulę funduszy. Jak kształtują się limity tych dofinansowań? W 2017 roku ustalono kwotę do 25 mln złotych, w 2018  – 125 mln zł, a do końca 2019 roku może zostać rozdysponowanych nie więcej niż 50 mln zł.

Obecnie wiemy, że na uruchomienie administracyjnej działalności biura w 2017 wydano prawie 600 tys. złotych. Dyrektor KZN, Stanisław Skoczylas zapytany o konkretne cele, na które wydano tak znaczną kwotę, poinformował, że były to przede wszystkim honoraria firm zewnętrznych świadczących usługi dla uruchomienia biura. Chodzi o wynajem powierzchni oraz wszelkie prace adaptacyjne i techniczne. Dodatkowo znaczna pula funduszy została przeznaczona na zatrudnienie i szkolenie pracowników. Przypomnijmy, że KZN nie powołał jeszcze prezesa ani rady nadzorczej. Oznacza to, że wynagrodzeń tych organów nie możemy wliczać do bilansu poniesionych kosztów. W ogólnym rozrachunku, w 2018 roku na wymienione wyżej cele spożytkowano 4,1 mln złotych, a do końca bieżącego roku szacuje się poniesienie kosztów na poziomie 11,2 mln złotych.

Podsumowując powyższe wyliczenia widać, że program Mieszkanie Plus pochłania znaczne kwoty na cele organizacyjne. Wszyscy potencjalni beneficjenci projektu zapewne oczekiwaliby w związku z tym dużo sprawniejszego wdrażania założeń programu i konkretnych odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy we wstępie.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments