Jakie są odnawialne źródła energii – co warto wiedzieć?

0 /5
(Ocen: 0)

panele słoneczne z bliskaTermin odnawialne źródła energii, czyli OZE, jest coraz częściej spotykany w mediach. Czy to tylko kwestia mody? Problematyka odnawialnych źródeł energii jest dalece poważniejsza i ma wymiar międzynarodowy. Państwa, aby realizować wspólną politykę energetyczną obciążają obywateli opłatami, a pozyskane w ten sposób środki inwestują w OZE. Czy i jak można uniknąć tych opłat? Okazuje się, że można je w znacznym stopniu zredukować wykorzystując we własnym zakresie OZE.

OZE – czym się charakteryzują?

Najpopularniejszymi źródłami energii są: węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa oraz substancje powstałe w wyniku ich przetworzenia. Podczas ich spalania powstają: energia oraz zanieczyszczenia. Raz użytego węgla, gazu czy ropy nie można ponownie wykorzystać. Odnawialne źródła energii charakteryzują się tym, że oddają energię, a przy tym same nie znikają bezpowrotnie.

Co mamy do dyspozycji?

Odnawialnymi źródłami są: energia wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, biomasa, biopaliwa, energia geotermalna. Innymi słowy do OZE należą te źródła energii, które są w przyrodzie za darmo lub odrastają w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

Do OZE zaliczana jest energia geotermalna, która pozyskiwana jest z gorących skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jednak intensywna eksploatacja złóż może spowodować wychłodzenie skał.

Jakie koszty trzeba ponieść, aby korzystać z OZE?

Żeby ogrzać się węglem, trzeba spalić go w piecu. Analogicznie w przypadku OZE trzeba mieć źródło energii i odpowiedni przetwornik.

Z jakimi kosztami należy się liczyć, aby korzystać z dobrodziejstw OZE? Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia, a została ona ograniczona przez ustawę o OZE. W przypadku prosumentów nie jest możliwa odsprzedaż energii do sieci energetycznej. Dopuszczalne jest tylko produkowanie jej na własny użytek. Zatem w praktyce moc produkowanej na własny użytek energii nie powinna przekraczać 80% zapotrzebowania domu prywatnego lub firmy na energię. Jeżeli zbudujemy instalację za dużą, wówczas poniesiemy niepotrzebne koszty, a część z instalacji będzie pracowała po to, aby oddać energię do sieci.

Aby wykorzystać energię wody, wiatru lub słoneczną trzeba mieć przetwornik na energię elektryczną. Są to: turbina wodna, turbina wiatrowa lub panele fotowoltaiczne. Dodatkowo niezbędne jest urządzenie (falownik), który dostosuje parametry produkowanego napięcia do wymagań sieci energetycznej.

Energia elektryczna z wody

Elektrownia wodna nie musi mieć postaci olbrzymiej tamy spiętrzającej wodę. Jeżeli przez posiadłość przepływa woda z dużą prędkością wystarczy turbina o średnicy około 45 cm. Pojedyncza turbina jest w stanie wygenerować 1 kW energii. Jej cena to około 4000 złotych. Turbiny można stosować w zestawach.

W podobnej cenie można nabyć elektrownię wiatrową czy elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 kW.

A może źródła geotermalne?

Energia geotermalna pozyskiwana jest przez tworzenie odwiertów do zbiorników gorących wód geotermalnych. Wykonanie odwiertów dla elektrowni geotermalnej to kwoty rzędu kilkudziesięciu mln zł, przy domowych instalacjach trzeba liczyć do 150 zł za 1 m głębokości odwiertu. Znacznie tańsze są instalacje poziome. Sprawia to, że zwrotu poniesionych kosztów z pionowej instalacji geotermalnej można się spodziewać najwcześniej po kilku – kilkunastu latach (w zależności od warunków środowiskowych).

Biomasa to też sposób na wytwarzanie prądu

Biomasa to wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji, resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne, odpadki z gospodarstwa domowego, pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa może mieć również postać gazową (rozkładowi odpadów organicznych towarzyszy powstawanie biogazu, który jest mieszaniną metanu i dwutlenku węgla) oraz ciekłą.

W przypadku biomasy konieczny jest nie tylko dysponowanie paliwem, ale również kotłem (spalanie paliwa stałego np. owsa, peletów) lub silnikiem (turbiną) w przypadku spalania gazu lub paliwa ciekłego.

Najpopularniejszymi biopaliwami są alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości cukru oraz biodiesel wytwarzany z roślin oleistych. Mieszanina benzyny i etanolu zawierająca 10% etanolu może napędzać każdy silnik, pracujący normalnie na benzynie.

Jaka jest opłacalność eksploatacji?

Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej jest obwarowane przepisami. Każdy podmiot, który buduje elektrownię wodną, musi mieć pozwolenie wodnoprawne, które wydaje starosta lub marszałek województwa.

Tylko małe elektrownie, które znajdują się w odległości do 3 m od budynku są traktowane jako część budynku i nie muszą mieć dodatkowego pozwolenia. Jeżeli urządzenie jest większe, wówczas wymaga pozwolenia na budowę. Zanim zostanie ono wydane sprawdzane są np. odległość od sąsiednich budynków, wpływ na przyrodę itp.

Najprostsza jest sprawa z instalacjami fotowoltaicznymi. Można je umieścić na dachu budynku (adaptacja projektu) lub na gruncie (projekt budowlany).

Zatem nie tylko rachunek ekonomiczny decyduje o wyborze źródła OZE.

Kiedy inwestycja zacznie się zwracać i ile pozwala zarobić?

Obliczenia wykonujemy dla aktualnych cen energii. Rosną one o około 3,2% rocznie co daje około 60% wzrostu w okresie ostatnich 15 lat. Nic nie zapowiada zmniejszenia tempa wzrostu. Na ceny energii ma wpływ nie tylko polityka firm energetycznych, ale działanie URE. Koszty te pokryją klienci płacąc wyższe rachunki.

Po zainstalowaniu prawidłowo zbilansowanej elektrowni wiatrowej, turbiny wodnej itp. zakład przejmuje nadwyżki energii. Za każdy 1 kW pobrany oddaje 0,8 kW bez opłat. Bilans wykonywany jest w skali roku. Prosument może wyprodukować energię np. w dzień, w wykorzystać ją w nocy. Za “przechowanie” zakład energetyczny pobiera 20% energii. Porównując bezpieczne inwestycje typu lokata bankowa (maksimum 2% rocznie), wynajem mieszkania (około 5% rocznie), inwestycja we własne źródło energii wydaje się najkorzystniejsza bo daje zysk na poziomie około 8-11% rocznie.

OZE – świat i Polska

Polska ma idealne warunki do instalacji OZE. Mamy zarówno płynące wody, wiejące wiatry jak i niezbyt silne słońce. W krajach afrykańskich korzystanie z energii słonecznej napotyka na problemy. Instalacje przegrzewają się i szybko spada wydajność układu.

Czy zatem wykorzystujemy to co możemy? W Niemczech jest około 1,5 miliona instalacji fotowoltaicznych, w Czechach nieco ponad 220 tysięcy, zaś w Polsce nieco ponad 7800…

Krótkie podsumowanie

  • Wybór OZE jest zależny nie tylko od położenia posiadanej nieruchomości, ale także możliwości uzyskania pozwolenia.
  • Skorzystanie z OZE uniezależnia prosumenta od polityki cenowej zakładów energetycznych i URE.
  • Korzyści z inwestycji w OZE najłatwiej zrozumieć przez analogię z rynkiem nieruchomości. Wynajmując mieszkanie przez 30 lat płacimy właścicielowi i nic nie mamy. Kupując mieszkanie na kredyt po spłaceniu kredytu mamy mieszkanie. Kupując energię od zakładu nie mamy nic prócz energii. Biorąc kredyt za zakup OZE spłacamy go czasie 7…10 lat. Później mamy niemal darmowy prąd przez kilkadziesiąt lat.
  • Jako partnerów biznesowych należy wybierać firmy, które nastawione są na stabilny biznes i nie znikną z rynku, aby skonsumować szybki zysk.
Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments