Konsolidacja czy refinansowanie kredytu hipotecznego?

5 /5
(Ocen: 1)

Kredyt refinansowy i konsolidacyjny służą temu samemu celowi, którym jest ustanowienie korzystniejszych warunków spłaty zadłużenia. Może to dotyczyć ułatwienia trybu spłaty lub zmiany wielkości miesięcznej raty kredytowej. Kredyt refinansowy i konsolidacyjny to jednak dwa różne produkty bankowe. Na czym dokładnie polega różnica pomiędzy nimi, na jakich warunkach są przyznawane i kto może z nich skorzystać?

Kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja oznacza po prostu połączenie zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych w jeden, nowy kredyt, co wiąże się z ujednoliceniem stopy procentowej, terminów spłaty i raty kredytowej dwóch lub większej ilości kredytów. Bank sumuje wartość wcześniejszych zobowiązań kredytobiorcy i spłaca je, udzielając mu w tym celu nowego kredytu. W przypadku takiego rozwiązania pojawia się możliwość połączenia kredytu hipotecznego z gotówkowym lub z zadłużeniem karty kredytowej, czy też z dowolną formą zobowiązania finansowego. Niewątpliwie upraszcza to sytuację kredytobiorcy – musi pamiętać wyłącznie o jednej racie miesięcznie. Dodatkowo jest ona niższa niż sumy wcześniejszych miesięcznych rat kilku pożyczek, co stanowi największą zaletę tej formy kredytu.

Kredyt refinansowy

Założeniem kredytu refinansowego jest zaciągnięcie kredytu w celu spłacenia wcześniejszego zobowiązania finansowego. Od kredytu konsolidacyjnego różni się tym, że nowy kredyt spłaca tylko jedno zobowiązanie. Kredyt refinansowy umożliwia więc przeniesienie niekorzystnego kredytu hipotecznego do banku z lepszą ofertą, zmianę kredytu droższego na tańszy. Refinansowanie to rozwiązanie stworzone z myślą o kredycie hipotecznym.

Dlatego większość dostępnych na rynku ofert kredytu refinansowego zakłada ustanowienie zabezpieczenia kredytu w postaci nieruchomości. Zaletą kredytu refinansowego jest jego opłacalność. Długi okres kredytowania w przypadku zobowiązań hipotecznych sprawia, że nawet niewielka zmiana formy zadłużenia przekłada się na wymierne korzyści finansowe kredytobiorcy, jakimi jest obniżenie kosztów całkowitych kredytu.

Kiedy się zdecydować na konsolidację kredytu?

Istnieje kilka przypadków, kiedy warto rozważyć zaciągnięcie kredytu refinansowego lub konsolidacyjnego. Zmiana oferty rynkowej w odniesieniu do parametrów bieżącego kredytu może sprawić, że korzystniejsza stanie się spłata całości wcześniejszego zobowiązania i zaciągnięcie nowego. Zmiana waluty kredytu może okazać się korzystna finansowo w przypadku spadku kursu obcych walut.

Za zaciągnięciem kredytu refinansowego czy konsolidacyjnego przemawia także polepszenie lub pogorszenie bieżącej sytuacji finansowej kredytobiorcy. W pierwszym przypadku wzrost dochodów zapewni nowe, lepsze warunki kredytowania, w tym skrócenie okresu spłaty, co zredukuje koszty zobowiązań odsetkowych. Z kolei w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy, nowy kredyt umożliwi wydłużenie okresu spłaty, co będzie wiązało się także z zwiększeniem wysokości odsetek.

Wady i zalety konsolidacji

Zarówno kredyt refinansowy, jak i konsolidacyjny polegają na zaciągnięciu nowego zobowiązania w celu spłaty poprzedniego. W przypadku rozwiązania konsolidacyjnego możliwe jest także otrzymanie kredytu, którego kwota będzie wyższa od sumy wcześniejszych zobowiązań, co pozwala zyskać kredytobiorcy dodatkową pulę środków finansowych. Wybór właściwej formy kredytu zależy zasadniczo od formy dotychczasowych zobowiązań. Chociaż to kredyt refinansowy został zaprojektowany z myślą o zadłużeniu hipotecznym, kredyt konsolidacyjny również może zostać zaciągnięty w tym celu, dodatkowo umożliwiając spłatę innych zobowiązań finansowych. Jeśli mowa o jednym zobowiązaniu w postaci kredytu hipotecznego, najlepszym rozwiązaniem będzie refinansowanie kredytu.

Każda decyzja o podjęciu nowego zobowiązania finansowego powinna zostać gruntownie przemyślana. Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z nowego kredytu, powinniśmy spróbować innych sposobów obniżenia kosztów związanych ze spłatą zobowiązania. Jednym z nich jest próba negocjowania bieżących warunków umowy z bankiem.

Wybór najlepszej formy spłaty kredytu musi uwzględniać wiele czynników, nie tylko nowe oferty kredytowe. Na uwadze należy mieć również koszty dodatkowe całej operacji, jakie mogą generować chociażby kary nakładane na kredytobiorcę z racji wcześniejszej spłaty kredytu. Dodatkowo nowy kredyt na cele mieszkaniowe może również stwarzać dodatkowe koszta w postaci zmiany w księdze wieczystej czy ustanowienia nowej hipoteki. Każdy przypadek powinien być rozstrzygany indywidualnie w poszukiwaniu najlepszego dostępnego rozwiązania.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments