Konsument na rynku energii elektrycznej – Komentarz Prezes UOKiK

03.03.2009

Kwestia cen energii elektrycznej to temat budzący duże zainteresowanie opinii publicznej. Analiza rynku pokazuje, że wysokie rachunki za prąd są efektem braku konkurencji oraz uprzywilejowanej pozycji dostawców w stosunku do konsumentów.

Dlatego niezbędne jest podjęcie konkretnych działań, które zapobiegną w przyszłości drastycznym podwyżkom, a nawet okresowym niedoborom prądu. Wyzwaniem jest przyjęcie rozwiązań, które doprowadzą do zmiany struktury rynku, w taki sposób by nie stracili na tym ostateczni odbiorcy. Jedną z kluczowych kwestii jest zapewnienie konsumentom rzetelnej i pełnej informacji o wszystkich składnikach opłat, a w przypadku ich wzrostu – o przyczynach tych zmian. Obecnie odbiorcy często nie rozumieją, w jaki sposób ustalono wysokość rachunku.

W mojej ocenie, zmienić powinien się sposób kalkulowania cen. Zmniejszeniu powinna ulec liczba opłat stałych, kosztem zmiennych, zależnych od ilości faktycznie zużytej energii. Będzie to korzystne dla osób zużywających mniej prądu, a także zachęci do oszczędności.

Biorąc to pod uwagę Urząd proponuje konkretne zmiany w przepisach, wzmacniające pozycję słabszych uczestników rynku. Jedna z nich dotyczy trybu reklamacji. Naszym zdaniem przedsiębiorstwa energetyczne powinny mieć dokładnie określony czas na rozpatrzenie skargi – np. 30 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznaczałby przyjęcie żądań konsumenta. Niezbędne jest również wprowadzenie innych niż sądowy sposobów rozwiązywania sporów między konsumentami, a sprzedawcami energii. Dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie sądów polubownych przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Dzięki temu sprawy sporne byłyby rozwiązywane znacznie szybciej niż obecnie.

Politykę edukacyjną w szerszym niż obecnie zakresie powinien prowadzić także URE – m.in. inicjować akcje i kampanie skierowane do słabszych uczestników rynku oraz współpracować z organizacjami konsumenckimi. Ponadto warto zastanowić się nad zwiększeniem kompetencji istniejącego w strukturach URE Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii. Powinien on prowadzić działalność w zakresie poradnictwa i pomocy konsumentom, na poziomie lokalnym. Edukacja jest tak ważna, ponieważ tylko konsumenci świadomi swoich praw, wyposażeni w wiedzę i umiejętność korzystania z przysługujących im uprawnień zechcą zmienić swojego dostawcę – o ile jego oferta okaże się mało atrakcyjna. Mobilność odbiorców to bowiem warunek konieczny, aby mogły dokonać się poważniejsze zmiany na rynku.

źródło: UOKiK

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie i rankingi z branży finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *