Konto bankowe za granicą a rozliczenie podatku w Polsce

5 /5
(Ocen: 1)

Dzięki wolności gospodarczej, jaka obecnie panuje, możemy otworzyć konto bankowe w dowolnym kraju (oczywiście, jeśli spełnimy warunki lokalnego banku). Nie każdy jednak wie, że bycie rezydentem podatkowym w Polsce rodzi pewne obowiązki z tym związane.

Kim jest rezydent podatkowy w Polsce?

Każda osoba, która w Polsce przebywa powyżej 183 dni w roku lub posiada tu miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd., podlega opodatkowaniu ze wszystkich swoich dochodów w Polsce.

Podatkowe miejsce zamieszkania nie jest powiązane z faktycznym adresem zameldowania. Można być polskim rezydentem, w sytuacji, gdy rzadko się w Polsce bywa.

Przykład: Ewa kupiła mieszkanie na kredyt hipoteczny, po kilku latach postanowiła emigrować do Irlandii. W Polsce pojawia się głównie na święta, jednak nadal spłaca tu kredyt hipoteczny, wynajmuje także mieszkanie. Ostatnio odziedziczyła także kawałek lasu po dziadku. Co więcej, oszczędności odłożone podczas pracy za granicą, zainwestowała w biznes brata i jest udziałowcem. Ewa jest polskim rezydentem podatkowym, pomimo faktycznego zatrudnienia i zamieszkania w Irlandii.

Obowiązki rezydenta podatkowego

Jeśli jesteśmy rezydentem podatkowym w Polsce, musimy liczyć się z pewnymi obowiązkami. Posiadanie kont bankowych za granicą może się dodatkowo wiązać z koniecznością przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu (NBP) kwartalnych sprawozdań o stanie rachunku, a nawet innych aktywów (nieruchomości, udziały w spółkach, zaciągnięte kredyty bankowe, posiadane akcje i inne aktywa).

Wymóg ten dotyczy osoby, której suma majątku i zobowiązania przekroczył kwotę 7mln złotych. Obowiązek złożenia sprawozdania rodzi się także, jeśli spodziewamy się, że przekroczymy ten próg do końca kwartału. Wtedy musimy przekazać sprawozdanie za ten kwartał i każdy kolejny w roku, w którym przekroczyliśmy próg.

Nie jest więc to problem, z jakim styka się statystyczna osoba.

Jak długo można posiadać konto bankowe za granicą, gdy wraca się do Polski?

Przepisy określają jasno także sytuację, gdy wracamy do Polski po czasowym pobycie za granicą. Kont bankowych, założonych na obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, nie mamy obowiązku likwidować po powrocie do kraju. Jeśli natomiast posiadamy rachunek bankowy w kraju spoza tej listy państw – musimy zlikwidować je w przeciągu 2 miesięcy po powrocie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uzyskamy zgodę prezesa NBP na taki rachunek. Sytuacja ta może dotyczyć: marynarzy, naukowców, studentów (stypendia zagraniczne), emerytów, pracowników, pracujących w delegacji.

Obowiązek posiadania zgody prezesa NBP nie dotyczy osób, które otworzyły rachunek, będąc rezydentem podatkowym innego kraju, a potem przeprowadziły się i stały się rezydentem polskim.

Informacje o autorze

enerad.pl

enerad.pl to pierwsza porównywarka cen energii w Internecie. Dzisiaj działamy dla Was nie tylko w branży energetycznej! Dostarczamy Wam porady, opinie, recenzje i rankingi z różnych branż.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments