Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – o czym pamiętać?

4.67 /5
(Ocen: 3)

Zamiana pracy w trakcie kredytu hipotecznego, który jest zobowiązaniem na wiele lat, nie jest czymś nadzwyczajnym. Szczególnie w czasach kiedy osoby najczęściej w wieku 25-35 lat biorą kredyt na zakup własnego lokum, zmieniają miejsce zatrudnienia nawet co kilka lat. W artykule znajdziesz informacje dotyczące kredytu hipotecznego a zmiany pracy przed złożeniem wniosku i po otrzymaniu decyzji kredytowej.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy przed złożeniem wniosku

Jeżeli planujesz złożyć wniosek o kredyt hipoteczny i zastanawiasz się nad zmianą pracy, powinieneś to dobrze przemyśleć. Banki przed udzieleniem kredytu sprawdzają zdolność kredytową i historię kredytową kredytobiorcy. Jednym z wielu weryfikowalnych elementów jest wysokość i miejsce uzyskiwania dochodu, a dokładniej okres obowiązywania umowy, staż pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny i zmiana pracy w tym samym czasie nie jest dobrym pomysłem, gdyż ogromne znaczenie na decyzję kredytową ma stabilność zatrudnienia. Zależy ona przede wszystkim od formy zatrudnienia.

W takiej sytuacji są dwa następujące rozwiązania:

  • wstrzymanie się z decyzją o zmianie pracy do momentu uzyskania kredytu.
  • zmiana pracy, odczekanie minimalnego okres zatrudnienia wymaganego przez bank i złożenie wniosku o kredyt hipoteczny.
Przykładowo, jeśli zmienimy miejsce zatrudnienia (nawet gdy będzie to lepiej płatna praca) i po miesiącu będziemy wnioskować o kredyt mieszkaniowy, nasz średni dochód wyniesie 0 zł. Będzie to oznaczało, że nie mamy zdolności kredytowej. Warto pamiętać, że wniosek zostanie odrzucony również wtedy, gdy będziemy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Minimalny okres zatrudnienia wymagany przez bank

Nie powinno budzić wątpliwości, że najlepszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Będąc zatrudnionym na inną umowę, również mamy szansę uzyskać kredyt hipoteczny. Jednak minimalny okres zatrudnienia brany pod uwagę przez kredytodawcę, a także ostateczna zdolność kredytowa może się znacząco różnić. W większości przypadków prezentuje się on następująco:

  • umowa o pracę na czas nieokreślony – przy tej formie zatrudnienia wymagany jest najkrótszy minimalny czas stażu pracy, tj. 3 miesiące.
  • umowa o pracę na czas określony – minimum 6 miesięcy, a czas trwania umowy powinien wynosić 6-12 miesięcy.
  • umowa zlecenie lub umowa o dzieło – charakteryzują się one małą stabilnością zatrudnienia, a więc minimalny okres stażu pracy może wynosić od 12 do nawet 24 miesięcy. Uzyskiwane miesięczne dochody powinny być zbliżone do siebie, a najlepiej takie same. Te formy zatrudnienia niosą za sobą ryzyko, zatem w tym przypadku zdolność kredytowa będzie niższa.
  • działalność gospodarcza – minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej będzie zależał od polityki banków. Jednak najczęściej wynosi on 12 miesięcy. Choć przez pandemię spotkamy się też z okresem min. 24 miesięcy. Wysokość uzyskiwanych miesięcznych dochodów powinna być w miarę możliwości na podobnym poziomie.
Minimalny staż pracy wymagany przez bank pokazuje tylko, jaka umowa jest najlepsza do kredytu hipotecznego. Dlatego też zmiana pracy przed zaciągnięciem kredytu może być niekorzystna, np. ze względu na zmianę formy zatrudnienia, bądź podpisanie umowy na krótki okres, co może skutkować znaczącym odroczeniem terminu uzyskania kredytu mieszkaniowego lub zmniejszeniem zdolności kredytowej.

Zmiana pracy w trakcie kredytu hipotecznego

Zmiana pracy to nic nadzwyczajnego. Motywacje są różne najczęściej chcemy to zrobić ze względu na chęć rozwoju, większą satysfakcję z wykonywanej pracy i przede wszystkim możliwość uzyskania większych zarobków. Osoby w wieku od 25 do 35 lat zmieniają pracę nawet co 3 lub 4 lata. Może zatem zdarzyć się tak, że kredytobiorca w trakcie trwania umowy kredytu hipotecznego zmieni pracę aż kilka razy.

Kredytodawca dopuszcza taką możliwość. Jednak jedynymi wymaganiami w tej kwestii mogą być utrzymanie określonej wysokości dochodu oraz terminowa spłata rat kredytu.

W przypadku, gdy stracimy zdolność do spłaty kredytu, bank ma możliwość obniżyć kwotę kredytu hipotecznego lub wypowiedzieć umowę. Jeżeli zdolność kredytowa przy obecnych warunkach kredytowych nie jest odpowiednia, kredytodawca w miarę możliwości dostosuje wysokość raty kredytu do aktualnej sytuacji finansowej, np. poprzez wydłużenie okresu finansowania.

Czy należy poinformować bank o zmianie zatrudnienia?

O zmianie miejscu zatrudnienia należy poinformować bank. Wynika to przede wszystkim z tego, że kontroluje on naszą sytuację finansową, a w tym przypadku zazwyczaj zmienia się wysokość wynagrodzenia. W umowie kredytowej znajdziemy zapisy, które prezentują wymagania dotyczące powiadomienia banku w przypadku zmiany pracy.

W zależności od umowy kredytu hipotecznego należy poinformować kredytodawcę w dwóch przypadkach, takich jak:

  • zarobki są niższe o co najmniej 1/3 w stosunku do poziomu dochodów osiąganych podczas składania wniosku,
  • sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu (utrata lub obniżenie dochodu) i trwa ona dłużej niż 3 miesiące.

Forma przekazania informacji również jest sprecyzowana w umowie, może być to rozmowa telefoniczna, wiadomość e-mail czy wizyta w oddziale banku. Jednak w praktyce bywa różnie i w wielu przypadkach kredytobiorcy nie informują o zmianie danych osobowych (w tym miejscu zatrudnienia) kredytodawców.

Problemy mogą pojawić się wtedy, gdy sytuacja finansowa ulegnie pogorszeniu i przestaniemy spłacać raty kredytu w określonym terminie w umowie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest informowanie banku nawet o niekorzystnych zmianach, dzięki czemu pozostaniemy wciąż rzetelnymi kredytobiorcami.

Co w przypadku utraty pracy?

Podczas okresu kredytowania może zdarzyć się, że stracimy pracę z przyczyn niezależnych od nas, np. likwidacja stanowiska pracy. W takim przypadku również powinniśmy poinformować bank. Znalezienie nowej dobrze płatnej pracy może zająć sporo czasu, przez co spłata rat kredytu okaże się niemożliwa. Od takiej sytuacji można się uchronić, decydując się na dodatkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek utraty pracy.

Warto dokładnie zapoznać się z jego warunkami, gdyż z nich wynika okres spłaty rat przez ubezpieczyciela. Dzięki ubezpieczeniu na znalezienie nowej pracy możemy mieć nawet kilka miesięcy, a ponadto nie będziemy musieli martwić się uregulowaniem zobowiązania w określonym terminie w umowie.

Jeżeli mamy problem ze spłatą zobowiązania w wyniku utraty pracy, możemy też skorzystać z wakacji kredytowych (tymczasowego zawieszenia kredytu hipotecznego). Jeśli jednak już mamy opóźnienie w regulowaniu zobowiązania, należy zwrócić się do banku. Na przykład restrukturyzacja kredytu może być w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, które uchroni nas przed spiralą zadłużenia.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – co trzeba wiedzieć?

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy jest możliwa zarówno przed złożeniem wniosku, jak i w trakcie kredytowania. W pierwszym przypadku trzeba spełnić warunek dotyczący minimalnego okresu zatrudnienia. Tu warto zaznaczyć, że zmiana formy zatrudnienia może nas oddalić od kredytu nawet o rok, a także zmniejszyć zdolność kredytową. Zanim zdecydujemy się na zmianę pracy podczas trwania kredytu hipotecznego, musimy zapoznać się z warunkami umowy. W większości przypadków będziemy zobligowani do poinformowania kredytodawcy o zaistniałej sytuacji.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments