Kredyt hipoteczny Alior Bank 2019 – nasza recenzja i opinie

4.33 /5
(Ocen: 12)

Alior Bank to licząca się na polskim rynku instytucja finansowa oferująca nowoczesne produkty bankowe w sposób nawiązujący do klasycznej tradycji bankowości. W gamie rozwiązań proponowanych przez bank jest także kredyt hipoteczny, na którego temat wiedza może okazać się bardzo pożyteczna.

W ramach oferty Alior Bank możemy się również starać o kredyt hipoteczny z rządowym dofinansowaniem dla młodych. Wniosek o dopłatę z MdM będzie można złożyć w banku już 2 stycznia 2018. To jednocześnie ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z programu.

Kredyt hipoteczny w Alior Banku

Kredyt hipoteczny Alior Banku „Megahipoteka” jest dostępny w czterech różnych walutach: PLN, EUR, USD, GBP. Wstępna decyzja o jego udzieleniu może być podjęta już w jeden dzień. Jest on udzielany na operacje refinansowania czy konsolidacji lub na dowolny cel konsumpcyjny. Alior Bank daje możliwość skorzystania z marży już od 3,10%, a także zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet do 5 lat).

Wniosek o kredyt jest rozpatrywany bez żadnej wstępnej opłaty. Kredytowaną nieruchomość można zabezpieczyć inną nieruchomością, w tym też należącą do osoby trzeciej. Decydując się na kredyt „Megahipoteka”, masz szansę na premię za skuteczne polecenie produktu znajomemu. Ponadto kredyt ten umożliwia uzyskanie dodatkowych środków na zakup działki budowlanej.

Oferty kredytów hipotecznych w Alior Banku

Koszty kredytu hipotecznego w Alior Bank

Minimalną kwotą, na jaką uzyskać możemy kredyt mieszkaniowy lub hipoteczny w Alior Bank, jest 25 000 złotych. Maksymalna kwota to 3 000 000 złotych. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat.
Na oprocentowanie kredytu “Megahipoteka” składają się dwie wartości: wysokość stóp procentowych, wyliczana na podstawie WIBOR 3M oraz marża banku. W przypadku Alior Banku marża wyliczana jest indywidualnie, a jej wartość wynosi od 3,10% dla kredytu zaciągniętego w złotówkach, oraz od 5,20% dla innych walut. Marża zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Opłatą pobieraną na początku okresu kredytowania jest prowizja bankowa, wahająca się w Alior Bank do 5% kwoty kredytu. Może być doliczana do kwoty raty, jednak taka sytuacja należy do rzadkości, bo generuje wtedy wyższą kwotę odsetek. Na nasz wniosek bank jednak może ją skredytować w pierwszych ratach.

Na wypadek trudności w regularnym spłacaniu kredytu Alior Bank może zaproponować rozwiązania w postaci wakacji kredytowych czy karencji w spłacie kapitału. Te pierwsze oznaczają odroczenie spłaty kredytu, najczęściej raz w roku. Od decyzji banku zależy, czy będzie to cała rata czy tylko jej część kapitałowa. W przypadku karencji zawieszona zostaje tylko spłata części kapitałowej. Dlatego najkorzystniej jest skorzystać z obydwu instrumentów pod koniec okresu kredytowania, kiedy część odsetkowa jest już o wiele niższa niż to było na początku spłacania kredytu. Wtedy nasz portfel bardziej odczuje brak konieczności spłacania odsetek kredytu, przez co można będzie zaplanować wydatki, które da się przewidzieć.

Podczas spłaty kredytu możemy napotkać na dwa rodzaje opłat dodatkowych: w postaci ubezpieczenia pomostowego i prowizji od wcześniejszej całościowej lub częściowej spłaty kredytu. Pierwsza z nich jest zabezpieczeniem dla banku w czasie ujawniania swojego prawa w księdze wieczystej za pośrednictwem kredytobiorcy. Czas oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej może trwać co najmniej kilka miesięcy. W tym czasie banki podwyższają marżę o maksymalnie 2,5 punkty procentowe, rekompensując sobie brak zabezpieczenia kredytu w postaci nieruchomości. Kiedy kredyt spłacamy wcześniej, bank pilnuje swoich zysków, które mogłyby zostać obniżone, wprowadzając prowizję od kwoty szybciej spłaconej. Jest ona najczęściej stosowana w pierwszych 3 latach kredytowania, w Alior Banku wynosi 2,5% od przedterminowej spłaty. Nie dotyczy ona kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim. Alior Bank pobierze od nas także jednorazową opłatę za opinię bankową, wynosi ona 50 złotych.

Dokumenty wymagane do kredytu hipotecznego w Alior Bank

Podstawowymi dokumentami, jakie należy złożyć w Alior Banku, starając się o kredyt hipoteczny są: umowa przedwstępna ze sprzedającym oraz wniosek kredytowy. Oprócz tego niezbędne będą także dokumenty, potwierdzające tożsamość (dowód osobisty, paszport, pozwolenie na pobyt w przypadku obcokrajowców) oraz stan cywilny (akty urodzenia dzieci, akt małżeński, decyzję o rozwodzie itp.). Kolejnym punktem są zaświadczenia, potwierdzające regularne przychody: zaświadczenie o dochodach, faktury, rachunki, umowy o dzieło itp. Alior Bank będzie wymagał od nas także dokumentów, dotyczących nieruchomości: oprócz umowy ze sprzedającym przedstawić należy również: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny potwierdzający prawa sprzedającego oraz inne, zależne od rodzaju nieruchomości. Bank może wymagać także zdjęć nieruchomości (albo planów, jeśli chcemy sfinansować budowę).

Mieszkanie dla Młodych w Alior Bank

Kredyt hipoteczny Alior Banku w ramach programu MdM kierowany jest do osób nabywających nieruchomość z rynku pierwotnego (od dewelopera) lub wtórnego. Skorzystać z niego mogą single, małżeństwa (młodszy małżonek nie może mieć więcej niż 35 lat, chyba że wychowują trójkę lub więcej dzieci) oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko i osoby spełniające pozostałe warunki programu MdM. Wymóg nieposiadania innej nieruchomości mieszkalnej niż kredytowana nie dotyczy rodzin wielodzietnych, także limit wiekowy nie musi tutaj być spełniony. Kwota kredytu zaciąganego w polskich złotych powinna wynosić co najmniej 50% wartości nieruchomości (max. 90% LTV). Nieruchomość musi znajdować się na terytorium Polski, a okres kredytowania trwa od 15 do 30 lat. Dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu wynosi: do 10% ceny nieruchomości dla osób nabywających mieszkanie lub dom i nie posiadających dzieci; do 15% ceny nieruchomości dla nabywców mieszkania lub domu, wychowujących jedno dziecko; do 20% ceny nieruchomości dla nabywców domu lub mieszkania, wychowujących dwójkę dzieci; do 30% ceny nieruchomości dla nabywców mieszkania lub domu, którzy wychowują troje lub więcej dzieci.

Jeśli w ciągu 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi Ci się lub przysposobisz trzecie lub kolejne dziecko, możesz otrzymać dodatkową kwotę na spłatę części kredytu. Takie wsparcie możesz przeznaczyć również na dodatkowe cele, jak wykończenie nieruchomości lub zakup garażu.

Kredyt hipoteczny Alior Banku w ramach programu MdM może być przeznaczony na: kupno mieszkania o powierzchni użytkowej do 75 m2 (dla osób wychowujących min. trójkę dzieci do 85 m2) lub kupno domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej do 100 m2 (dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku o kredyt do 110 m2).

Kredyt hipoteczny Alior Banku spłacany przez okres 30 lat w ratach równych wysokości 200 tys. zł generuje łączny koszt wartości 381 759,06 zł (odsetki – 181 759,06 zł). Jedna taka rata wynosiłaby 1 049,33 zł. W przypadku raty malejącej całościowy koszt kredytu osiągnąłby poziom 346 421,92 zł (odsetki – 146 421,92 zł). Pierwsza rata kredytu kosztowałaby 1 344,60 zł, ostatnia zaś 557,75 zł.
Kredyt hipoteczny Alior Banku skonstruowany tak jak powyżej jest oprocentowany na 4,8%. Marża wyniosłaby 3,10%. Wysokość prowizji to 2%. Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytu byłaby podwyższona o 2 punkty procentowe. Wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu skutkuje opłatą 2,5% od kwoty przedterminowej spłaty (min. 100 zł) przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu dla umów nieobjętych ustawą o kredycie konsumenckim. Po upływie trzech lat prowizja ta wynosi 0%.

Historia Alior Banku

Początek Alior Banku datuje się na rok 2008, kiedy zaczął on swoją działalność operacyjną. Został utworzony przez włoską grupę Carlo Tassara. Już w pierwszych latach funkcjonowania został nagradzany za budowanie przyjacielskich relacji z klientami. Rozwój banku przyniósł efekt w postaci debiutu na warszawskiej GPW w 2012 r. Wcześniej utworzona platforma bankowości internetowej Alior Sync dzięki współpracy banku z T-Mobile została zastąpiona marką T-Mobile Usługi Bankowe, z której w ciągu roku skorzystało ponad pół miliona klientów. Dwa lata później Alior Bank dostał się na warszawską giełdę, na której radził sobie na tyle dobrze, że stał się częścią indeksu WIG20. 2015 r. to czas wykupienia prawie 98% akcji Meritum Banku i późniejszej fuzji obydwu instytucji finansowych. Bank na początku 2016 r. wyszedł poza granice Polski, rejestrując w Rumunii swój oddział, specjalizujący się w kredytach.

Działalność Alior Banku

Alior Bank obsługuje wszystkie grupy klientów, zarówno detalicznych, jak i firmowych. Poza usługami stricte finansowymi w skład jego oferty wchodzą usługi maklerskie świadczone przez Biuro Maklerskie Alior Banku. Świadczy on usługi w zakresie prowadzenia kont, zarządzania oszczędnościami, udzielania kredytów czy pożyczek, ubezpieczeń oraz inwestycji dla klientów indywidualnych, sektora MSP, większych firm i korporacji. Dostęp do wszystkich funkcji, gdziekolwiek się jest, oferuje za pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej, w skład którego wchodzi także Kantor Walutowy Online umożliwiający natychmiastowe operacje w wybranej przez nas walucie.

Produkty Alior Banku

Konta osobiste Alior Banku skierowane są do klientów o różnych potrzebach. Wśród nich jest np. konto automatycznie regulujące nasze rachunki w sposób bezpłatny. Możemy także skorzystać z konta z limitem odnawialnym i dostępem do BLIK-u. Alior Bank oferuje przy tym też proste rozwiązania w rodzaju Konta wyłączonego z opłat za konto czy kartę.

Swoje środki możemy gromadzić i pomnażać na lokatach z elastycznymi okresami od 10 dni do 36 miesięcy czy koncie oszczędnościowym z nieograniczonymi wpłatami i wypłatami.

Oferta pożyczek i kredytów banku zawiera w sobie propozycje ze zwrotem wszystkich odsetek, jeśli spłacimy ją w zakładanym czasie. Uzupełniają je kredyty konsolidacyjne i hipoteczne, jak np. kredyt „Megahipoteka” dostępny w czterech walutach.

Bank oferuje także dostęp do pakietu ubezpieczeń: Pramerica, Generali i Metlife. Poza klasyczną ofertą inwestycyjną Alior Bank zapewnia swoim klientom pomoc inwestycyjną i możliwość inwestowania w obligacje komercyjne.

Alior Bank klientom biznesowym proponuje Rachunek Biznes Komfort, w którym dzięki bankowości internetowej uzyskują oni np. produkty skarbowe czy też pomagające sfinansować transakcje handlowe lub większe inwestycje, także związane z agrobiznesem.

W ramach usług Private Bankingu wymagający klient zyskuje dostęp do dopasowanej do jego potrzeb oferty analiz rynkowych oraz wsparcie przy inwestycjach, ale i bieżącego zarządzania aktywami.

Kontakt z Alior Bank

Infolinia dla klientów: 19 502 lub z sieci Play: 12 19 502, 12 370 7000

Infolinia dla klientów z zagranicy: +48 12 19 502

Opinie o kredycie hipotecznym w Alior Banku

Pod tym linkiem znajdziesz aktualne informacje oraz opinie opisujące kredyt hipoteczny w Alior Bank.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments