Kredyt hipoteczny BZ WBK 2018 – nasza recenzja i opinie

5 /5
(Ocen: 3)

Wraz z 7 września 2018 roku doszło do zapowiadanej zmiany nazwy banku. Od tego czasu Bank Zachodni WBK to już Santander Bank Polska. Bank Zachodni WBK nie zapomina o klientach, którzy marzą o swoich własnych czterech kątach. Specjalnie dla nich dedykowane są dwie oferty, z którymi na pewno warto się zapoznać. Co bank przygotował dla potencjalnych kredytobiorców?

Standardowy kredyt hipoteczny to propozycja dla wszystkich. Można go przeznaczyć na zakup domu lub mieszkania, bank akceptuje także cel budowlany. Kredyt można otrzymać na 90% wartości nieruchomości na 30 lat. Alternatywą dla niej jest skorzystanie z kredytu z dopłatą MdM. Nabór rozpoczął się 2 stycznia 2018, jest to ostatnia tura programu Mieszkanie dla Młodych.

Kredyt hipoteczny w Banku Zachodnim WBK

Kredyt hipoteczny BZ WBK może być przeznaczony na praktycznie każdy cel mieszkaniowy. Może to być zakup domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub wtórnym, ale także adaptację pomieszczeń niemieszkalnych. Kredyt ten jest możliwy do zaciągnięcia nie tylko w złotówkach. Maksymalna kwota kredytu mieszkaniowego w PLN wynosi do 90% wartości nieruchomości.

Kredyt hipoteczny BZ WBK oznacza marżę minimalną wysokości 1,79%, zależną od zdolności kredytowej, posiadania konta osobistego i otrzymywania na nie wpływów. Prowizja Banku wynosi nawet 0 zł. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 30 lat. Ważną zaletą jest szybka decyzja wstępna o przyznaniu kredytu.

Oferty kredytów hipotecznych w BZ WBK

symulacja kredytu hipotecznego w BZ WBK

Koszty kredytu hipotecznego w BZ WBK

Bank Zachodni WBK udziela kredytów mieszkaniowych na maksymalnie 30 lat. Pierwszą opłatą, z jaką musimy się liczyć, jest prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego. Wynosi ona maksymalnie 3%, zarówno dla kredytów złotówkowych, jak i walutowych. Za wydanie promesy zapłacimy natomiast 200 złotych.

Marża kredytu hipotecznego w BZ WBK zależna jest od wniesionego wkładu własnego oraz sumy zawieranego kredytu. Im wyższą pożyczamy kwotę, a jednocześnie im więcej własnych oszczędności inwestujemy w kupno, na tym lepsze warunki możemy liczyć. Najniższa marża to 1,79%, najwyższa 2,59%. Stopa bazowa, według jakiej obliczane są odsetki, to WIBOR 3M.

BZ WBK udziela kredytów hipotecznych nawet na 90% wartości mieszkania lub domu, istnieje jednak możliwość dodatkowego dobrania 30% kredytu na remont lub adaptację, pod warunkiem zachowania odpowiedniego LTV. Oznacza to, że jeśli adaptacja niemieszkalnego poddasza zwiększy wartość kupowanego domu – mamy szansę na dodatkowe pieniądze na ten cel. To idealny kredyt dla osób, które planują kupno domu do gruntownego remontu. Jedyny warunek jest  taki, że przebudowa lub remont pozytywnie wpłynie na oszacowanie ceny danej nieruchomości. W przypadku kredytu o wkładzie własnym poniżej 20% musimy się jednak liczyć z czasowym zwiększeniem marży, aż do momentu wyrównania brakującej kwoty.

Z dodatkowym kosztem wiąże się także szybsza spłata kredytu hipotecznego o stałej stopie procentowej w BZ WBK – kosztować nas może nawet 3% kwoty pozostałej do spłacenia. Wysokość opłaty za nadpłatę określa dokładnie umowa kredytowa. Przy zmiennej stopie procentowej możemy nie ponieść w ogóle kosztów z tego tytułu.

Dokumenty do kredytu hipotecznego w BZ WBK

Szczegółowa lista dokumentów do kredytu hipotecznego w BZ WBK zależy od konkretnej sytuacji i rodzaju kupowanej nieruchomości. Na pewno jednak będą wymagane:

  • poprawnie wypełniony wniosek kredytowy,
  • karta informacyjna Klienta,
  • dokumenty do zweryfikowania zdolności kredytowej w zależności od źródła uzyskiwania dochodu,
  • dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych BZ WBK

Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych Banku Zachodniego WBK jest skierowany do osób poniżej 35. roku życia, (chyba że wychowują co najmniej trójkę dzieci), będących małżonkami, singlami lub samotnie wychowującymi dziecko. Prowizja może maksymalnie wynieść 3% wartości udzielonego kredytu. Marża minimalna na poziomie 1,79% uzależniona jest od posiadania konta osobistego Banku i utrzymywania na nim wpływów. To kredyt udzielany w złotówkach, a maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat. Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych możesz przeznaczyć na zakup:

  • mieszkania o powierzchni do 75 m2 (lub 85 m2, jeśli w dniu złożenia wniosku o kredyt nabywcy wychowują co najmniej troje dzieci);
  • domu jednorodzinnego o powierzchni mniejszej niż 100 m2 (lub 110 m2, jeżeli w dniu złożenia wniosku o kredyt nabywcy wychowują co najmniej troje dzieci).

Nieruchomości mogą być kupione zarówno na rynku pierwotnym (zakupione od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych), jak i na rynku wtórnym (cena zakupu nie może przekroczyć wartości wynikającej ze wzoru: powierzchnia nieruchomości x średni wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w gminie, gdzie położona jest nieruchomość x 0,9).

W ramach kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla Młodych możesz uzyskać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości:

  • 10% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które nie mają dzieci;
  • 15% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej jedno dziecko;
  • 20% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują co najmniej dwoje dzieci;
  • 30% dla osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje dzieci.

Kredytobiorcy mogą też uzyskać dofinansowanie przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu w wysokości 5%. Taka pomoc finansowa zostanie również udzielona, jeśli w ciągu 5 lat od podpisania aktu notarialnego nabywcy urodzi się lub przysposobi trzecie lub kolejne dziecko.

Marża i prowizja w BZ WBK

Dla kredytu hipotecznego na nieruchomość w wysokości 200 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat rata spłaty w formie stałej wynosić będzie 921,70 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyniosłaby 3,71%. Kredyt hipoteczny BZ WBK generowałby całkowity koszt w wysokości 336 811,12 zł. Część odsetkowa wyniosłaby 136 811,12 zł.

Przy takich jak wyżej wysokości kredytu i okresie spłaty pierwsza rata w formie malejącej wynosić będzie 1165,42 zł, a ostatnia 557,25 zł. Łączny koszt kredytu mógłby wynieść 315 080,27 zł. Wartość części odsetkowej wyniosłaby 115 080,27 zł.

Oprocentowanie nominalne dla takiego kredytu wynosi 3,71%, marża jest ustalona na poziomie 2,01%. Wskaźnik WIBORu wyniósł 1,70%. Prowizja może wynieść maksymalnie 3%. Do czasu uprawomocnienia hipoteki oprocentowanie jest wyższe o 1 punkt procentowy.

Dynamiczna historia BZ WBK

2001 r. to data powstania Banku w wyniku fuzji Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Większościowym udziałowcem była wtedy irlandzka grupa Allied Irish Banks. Bardzo szybko, bo w ciągu 10 dni, akcje Banku znalazły się na Giełdzie Papierów Wartościowych. BZ WBK wszedł w skład WIG 30, czyli indeksu skupiającego 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej GPW. W 2010 r. Bank wszedł w skład grupy kapitałowej Santander. Rozwój BZ WBK spowodował kolejną fuzję, tym razem z Kredyt Bankiem. Efektem jest powstanie trzeciego Banku w Polsce pod względem posiadanych aktywów, portfela kredytowego i depozytów.

Działalność Banku

Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK gromadzi 8 spółek zależnych bezpośrednio, 9 zależnych pośrednio i 4 jednostki stowarzyszone, tworząc w ten sposób silną grupę bankową.

Spółki te zajmują się działalnością maklerską, leasingiem, faktoringiem, usługami ubezpieczeniowymi bankassurance, private bankingiem czy zarządzaniem funduszami i aktywami finansowymi. Sam Bank Zachodni WBK posiada bogatą ofertę produktów finansowych skierowanych tak do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw czy korporacji. Są to różnego rodzaju konta (osobiste, walutowe, oszczędnościowe), karty płatnicze, kredyty gotówkowe oraz hipoteczne, lokaty czy ubezpieczenia.

Produkty BZ WBK

BZ WBK oferuje szeroką gamę produktów finansowych, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Bank pamięta o każdej grupie klientów – wśród jego oferty znajdziemy produkty dla nastolatków, jak i dla bardziej wymagających konsumentów. Jakie usługi dostępne są w tej instytucji finansowej?

Konta osobiste BZ WBK do wielu grup odbiorców i pozwalają na łatwe i wygodne zarządzanie swoimi pieniędzmi. W ofercie możemy znaleźć zarówno konta dla nastolatków (od 13. roku życia), jak i dla osób dojrzałych z darmowym ubezpieczeniem medycznym, czy konta VIP, umożliwiające prowadzenie rachunku maklerskiego.

BZ WBK oferuje pełną paletę kard debetowych, kredytowych a także kart pre-paid takich jak: karty walutowe dedykowane płatnościom realizowanym za granicą lub karty internetowe.

Kredyt gotówkowy BZ WBK umożliwi realizację własnych celów, ale także spłatę kredytów w innych bankach. Łączy w sobie atrakcyjność warunków finansowych i wygodę zaciągnięcia takiego kredytu bez dodatkowych zabezpieczeń i poręczycieli. Kredyt hipoteczny BZ WBK 30-letnim okresem kredytowania posiada marżę od 1,79% wartości kredytu i prowizję ustaloną na poziomie do 3%.

BZ WBK umożliwia założenie szereg lokat, także krótkoterminowych w skład których wchodzą Lokata Mobilna w ramach BZ WBK24 mobile czy eLokata ze stałym oprocentowaniem.

W szerokiej gamie produktów Banku znajdują się również wszelkie ubezpieczenia: dla Bliskich, na podróż, ale też domu i mieszkania. Znajdują się tam fundusze inwestycyjne Arka, Indywidualne Konto Emerytalne czy rachunki maklerskie.

Produkty skierowane są do firm, przedsiębiorstw i korporacji, zapewniają finansowanie bieżącej działalności. Szybka decyzja kredytowa dotyczy także kredytów inwestycyjnych, preferencyjnych i na bieżącą działalność. BZ WBK umożliwia rozliczanie i zabezpieczanie transakcji handlowych z zagranicznymi partnerami. Wolne środki klienci Banku mogą lokować na lokatach, których warunki ustalane są w sposób indywidualny.

Kontakt z BZ WBK

Infolinia dla klientów: 1 9999 lub 781 119 999

Infolinia z zagranicy: +48 61 81 19999

Opinie o kredycie hipotecznym w Banku Zachodnim WBK

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments