Kredyt hipoteczny dla rolnika

5 /5
(Ocen: 4)

Wśród wielu produktów finansowych oferowanych przez banki możemy znaleźć również te skierowane do konkretnych grup społecznych, np. kredyt hipoteczny dla rolnika. Choć każdy rolnik musi przejść przez te same procedury i formalności jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. Koszty kredytowe również mogą być bardzo podobne, a jedyna istotna różnica będzie przy źródłach dochodów i ich udokumentowaniu. W tym artykule znajdziesz wszystkie informacje na temat kredytu dla rolnika na zakup domu, działki budowlanej czy mieszkania.

Kredyt hipoteczny dla rolnika – na dowolny cel? Sprawdzamy!

Zaciągając kredyt hipoteczny, najczęściej przeznaczamy uzyskane z niego środki na budowę lub zakup nieruchomości. I to właśnie jest jego podstawowy cel. Czy można uzyskać takie zobowiązanie na dowolne przedsięwzięcie? Sprawdzamy!

Credit Agricole oferuje kredyt dla rolnika na zakup gruntów rolnych, zabudowanych nieruchomości rolnych oraz na budowę, modernizację, remont budynków i budowli, będących elementami gospodarstwa rolnego. Kredytu na budowę domu dla rolników nie znajdziemy w innych bankach komercyjnych. Jedynie w niektórych z nich dostępne są kredyty inwestycyjne, które przeznaczone są na inne cele np. na powiększenie i unowocześnienie gospodarstwa, czy zakup nowych maszyn i urządzeń.

Banki spółdzielcze świadczą usługi na rynku lokalnym i często kierują swoją ofertę do określonych grup społecznych. Wiele ich placówek znajduje się na wsiach, dzięki czemu rolnicy nie muszą jechać do miasta, aby zaciągnąć kredyt. Przykładowo Bank Spółdzielczy w Płońsku oferuje kredyt hipoteczny dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tym rolników będących właścicielami nieruchomości. Uzyskane środki można przeznaczyć na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością. W Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym rolnik może zaciągnąć kredyt hipoteczny dla gospodarstw rolnych na taki sam cel. W Banku Spółdzielczym w Przysusze również uzyskamy kredyt na dowolny cel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W odróżnieniu od tych trzech przykładowych banków Bank Spółdzielczy w Sokółce oferuje kredyt mieszkaniowy dla rolnika, który można przeznaczyć na zakup mieszkania, działki budowlanej, czy domu jednorodzinnego. Zatem rolnik chcący kupić mieszkanie na wynajem finansując go kredytem, którego cel nie jest związany z jego działalnością, może znaleźć skierowaną do niego ofertę banku. 

Jakie dochody są akceptowane przy kredytach hipotecznych dla rolników?

Przy kredytach hipotecznych dla rolników, bank przede wszystkim uzna dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub pokrewnej – czyli rybołówstwo, leśnictwo, łowiectwo. Jeżeli potencjalny kredytobiorca prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, nie musi się niczym martwić, gdyż dochody uzyskane z tego tytułu również zostaną zaakceptowane.

Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny, bank weźmie pod uwagę ilość hektarów przeliczeniowych posiadanych przez rolnika i przeliczy przeciętny dochód uzyskany z tego tytułu. Co roku we wrześniu Główny Urząd Statystyczny ogłasza przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 hektar przeliczeniowy. Warto podkreślić, że w  każdym roku może on kształtować się na innym poziomie, np. w 2017 roku wynosił 3 399 zł, a w 2018 roku – 2 715 zł. W zależności od banku mogą być również uwzględniane jako dochód:

 • dzierżawione grunty, jeżeli została zawarta umowa dzierżawy,
 • dopłaty za określone lata,
 • faktury sprzedaży.

Do wyliczenia zdolności kredytowej oprócz dochodów uzyskanych przez rolnika bank weźmie także pod uwagę koszty prowadzenia gospodarstwa domowego. W związku z tym, że działalność rolnicza charakteryzuje się dużą zmiennością uzyskiwanych dochodów, które trudno udokumentować, bank może wymagać spełnienia dodatkowych warunków. Wynika to przede wszystkim wyższego ryzyka dla kredytodawcy.

Kredyt hipoteczny dla rolnika – na jakich warunkach?

Większość warunków udzielenia kredytu hipotecznego dla rolnika jest taka sama jak w przypadku standardowego kredytu hipotecznego. Kredytobiorca przede wszystkim musi być osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu. Koniecznym warunkiem jest stałe źródło dochodów, które u rolnika musi być odpowiednio udokumentowane. Bank sprawdzi zdolność kredytową, czyli możliwość kredytobiorcy do spłaty zobowiązania. Zostanie również zweryfikowana historia kredytowa, a więc wszystkie dane zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej na temat spłaconych i obecnie spłacanych zobowiązań. Aby otrzymać kredyt mieszkaniowy dla rolnika, należy posiadać pozytywną historię kredytową.

Rolnik chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny, musi mieć wkład własny w określonej wysokości. W przypadku kredytu na mieszkanie będzie to minimum 20%. Wkład może być mniejszy (min. 10% wartości nieruchomości), jeżeli zostaną wykupione dodatkowe ubezpieczenia. Jednak zależy to od oferty kredytodawcy. Warto zaznaczyć, że im wyższy wkład własny, tym niższe koszty kredytu. Jeżeli rolnik okaże się zbyt ryzykownym klientem, bank może wymagać wniesienia dodatkowych zabezpieczeń bądź wyższego wkładu własnego.

W Credit Agricole zaciągając kredyt na gospodarstwo rolne, nie zapłacimy za rozpatrzenie wniosku. Prowizja od udzielonego kredytu wynosi 2%. Natomiast oprocentowanie zależy od stawki WIBOR 3M plus marża Banku w skali roku. Maksymalny okres kredytowania to 20 lat. Bank oferuje także możliwość odroczenia spłaty kapitału nawet o 2 lata. Wymagany wkład własny przy tym kredycie to tylko 10%. Sprawdźmy, na jakich warunkach udziela Credit Agricole kredytu mieszkaniowego.

Aby zaciągnąć kredyt mieszkaniowy niższa marża (Pakiet Premium), musimy spełnić trzy warunki:

 • posiadać rachunek ROR w banku z miesięcznymi wpływami w wysokości min. 3 000 zł,
 • wykupić ubezpieczenie na życie Credit Agricole Life Insurance (na min. 5 lat),
 • wykupić ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem banku Credit Agricole na okres min. 5 lat od podpisania umowy.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat. Tak jak przy kredycie na gospodarstwo rolne minimalny wkład własny wynosi 10%. Decydując się na LTV 80%, marża kredytu będzie wynosiła 2,10%. Przed decyzją o zaciągnięciu kredytu, warto sprawdzić, jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego dla rolnika

Przy kredycie hipotecznym dla rolnika potrzebne są także inne dokumenty oprócz tych standardowo wymaganych przy tego typu zobowiązaniach, np. potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych. Od osób prowadzących gospodarstwo rolne bank będzie wymagał następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości,
 • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy dotyczący podatku rolnego,
 • decyzja o przyznaniu dopłat bądź dofinansowań ze środków krajowych i unijnych,
 • faktury oraz rachunki dotyczące przychodów i kosztów, a także wyciąg bankowy za ostatnie 12 miesięcy.

Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi specjalne działy produkcji rolnej, musi dodatkowo przedstawić decyzję z Urzędu Skarbowego o wysokości podatku oraz deklarację PIT. Od osoby, która dzierżawi grunty rolne, bank może wymagać także umów dzierżawy.

W sytuacji, gdy rolnik prowadzi działalność gospodarczą, będzie również potrzebował:

 • dokumentów tożsamości osób reprezentujących firmę,
 • dokumentów rejestrowych działalności,
 • dokumentów finansowych w zależności od prowadzonej działalności.

Aby bank mógł sprawdzić, czy potencjalny klient terminowo spłaca zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, KRUS lub Urzędu Gminy, może wymagać odpowiednich zaświadczeń z tych instytucji.

Gdzie znajdziesz kredyt hipoteczny dla rolnika?

Wiele banków komercyjnych oferuje kredyty dla rolników, takie jak kredyty inwestycyjne, na prowadzenie gospodarstwa, konsolidacyjne czy leasing. Jednak w ramach tych kredytów może być trudno zakupić działkę budowlaną, wybudować dom bądź kupić mieszkanie na wynajem. W takim przypadku rolnicy będą zmuszeni skorzystać ze standardowej oferty kredytów hipotecznych.

Banki Spółdzielcze wciąż wychodzą naprzeciw określonych grup społecznych, angażując się w lokalne inicjatywy. Placówki często zlokalizowane są w małych miejscowościach z dala od dużych miast. Ich oferta jest skierowana w szczególności do mieszkańców. Dzięki temu kredyt hipoteczny dla rolnika można uzyskać w bankach spółdzielczych zarówno należących do Grupy BPS (Banków Polskiej Spółdzielczości), jak i SGB (Spółdzielczej Grupy Bankowej). Wiele z nich posiada strony internetowe, które często zawierają niekompletne lub zbyt ogólne informacje dotyczące kredytów. Dlatego też warto udać się do placówki, gdzie dowiesz się o szczegółach oferty. Kredyt hipoteczny dla rolnika znajdziemy m.in. w  Banku Spółdzielczym w Sokółce czy Banku Spółdzielczym w Płońsku.

Kredyt hipoteczny dla rolnika – co trzeba wiedzieć?

Decydując się na kredyt hipoteczny dla rolnika, należy przygotować wymagane dokumenty przez bank, np. nakaz płatniczy z Urzędu Gminy czy decyzję o przyznaniu dopłat lub dofinansowań ze środków krajowych i unijnych. To właśnie na ich podstawie bank wyliczy uzyskany dochód. Rolnik tak jak inny kredytobiorca powinien spełniać podstawowe warunki, m.in. musi posiadać odpowiednią zdolność kredytową i pozytywną historię kredytową.

Jednak z naszych obserwacji wynika, że niewiele banków oferuje kredyty hipoteczne dla rolników. Może być to spowodowane tym, że dochody z działalności rolniczej są niestabilne, a także ich wielkość osiągnięta w przyszłości jest trudna do oszacowania. Banki mogą też uważać, że nie ma potrzeby wyróżniać, a zarazem przygotowywać specjalnych ofert dla tej grupy społecznej. Rolnik znajdzie taki kredyt hipoteczny w banku spółdzielczym. Pomimo to powinien porównać oferty różnych banków, dzięki czemu dowie się, czy koszt takiego zobowiązania nie jest zbyt wysoki.

Wiele ofert kredytu hipotecznego dla rolnika znajdziemy na dowolny cel, ale tylko taki, który jest związany z gospodarstwem rolnym. Zatem posiadając środki własne i pozyskane z takiego kredytu, nie można zakupić mieszkania na wynajem. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem dla rolnika jest wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy, który oferuje wiele banków. Choć procedura jego uzyskania może być nieco bardziej skomplikowana.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments