Kredyt hipoteczny mBank Hipoteczny 2019 – nasza recenzja i opinie

5 /5
(Ocen: 1)

mBank Hipoteczny to drugi w Polsce podmiot udzielający kredytów hipotecznych, które finansuje dzięki emitowaniu listów zastawnych. Instrumenty te są jednymi z najbezpieczniejszych na rynkach finansowych z uwagi na długi okres emisji (5-8 lat). Sprawdź, na jakich zasadach kredyt mBanku Hipotecznego pozwoli zrealizować Twoje marzenie o własnym mieszkaniu lub domu.

Sprawdź ofertę hipoteki w mBank

Kredyt hipoteczny mBank Hipoteczny

Kredyt hipoteczny mBanku Hipotecznego możesz zaciągnąć nie tylko na zakup mieszkania, działki budowlanej lub budowę domu. Dzięki niemu możesz też refinansować kredyty mieszkaniowe z innych banków. Ubiegając się o kredyt hipoteczny, wniosek jest składany do dwóch banków jednocześnie: mBanku i mBanku Hipotecznego. Częściowa wcześniejsza spłata kredytu może nie powodować opłat z tego tytułu. Sam kredyt udzielany jest do 35 lat, a jego walutą jest polski złoty.

Składając wniosek do mBanku Hipotecznego, zyskujesz dostęp do serwisu transakcyjnego mBanku oraz mLinii czynnej 24 godziny na dobę. Wniosek o kredyt można wypełnić on-line, po czym następuje telefoniczny kontakt z ekspertem, który jest do dyspozycji klienta na każdym etapie wnioskowania o kredyt.

Koszty kredytu hipotecznego w mBanku

Podstawową różnicą pomiędzy bankiem hipotecznym a uniwersalnym jest taka, że akcję kredytową finansuje się przede wszystkim nie z depozytów, a z emisji listów zastawnych. Są one rodzajem obligacji zabezpieczonych kredytem hipotecznym. Bank hipoteczny emituje papiery, które później są nabywane przez inwestorów (banki czy różnego rodzaju fundusze). Środki ze spłat rat kredytowych przeznaczone są w ten sposób na spłatę odsetek z tytułu listów zastawnych. Są one emitowane na 5-8 lat. Dzięki temu bank zyskuje długoterminowe i stabilne źródło finansowania kredytów mieszkaniowych, co wpływa na poziom ich bezpieczeństwa.

Kredyty mieszkaniowe są przenoszone do banku hipotecznego bez konsultacji tej decyzji z klientami, ponieważ nie jest to objęte warunkami umowy. Na wniosek kredytobiorcy można jednak ten fakt renegocjować. Więcej o kosztach kredytu hipotecznego w mBanku hipotecznym przeczytasz na stronie kredyt hipoteczny w mBanku.

Marża i prowizja kredytu hipotecznego mBanku Hipotecznego

Kredyt hipoteczny w mBanku Hipotecznym zaciągnięty na 30 lat na poziomie 200 tys. zł skutkuje łącznym kosztem wysokości 335 899,29 zł (odsetki – 135 899,29 zł). Dotyczy to kredytu spłacanego w ratach równych. Przy rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania wysokości 4,05% jedna rata wyniosłaby 933,05 zł. Kredyt na takich warunkach spłacany w ratach malejących to z kolei całkowity koszt wartości 314 617,50 zł (odsetki – 114 617,50 zł). Pierwsza rata wyniosłaby 1 190,56 zł. Ostatnia generowałaby koszt w wysokości 557,32 zł.
Tak skonstruowany kredyt, którego koszty w różnych konfiguracjach sprawdzisz w naszym kalkulatorze kredytów hipotecznych, mBanku hipotecznego jest oprocentowany na poziomie 3,81% kwoty kredytu. Marża bankowa wynosi 2,10%, a prowizja jest na poziomie 0% (może wynieść do 4%, kiedy nie zdecydujemy się na żaden dodatkowy produkt banku). Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytu jest podwyższona o 1,5 punktu procentowego. Wcześniejsza częściowa spłata kredytu nie powoduje żadnych opłat. Całkowita spłata kredytu to 2% od kwoty kapitału pozostałego do spłaty w całym okresie kredytowania.

Czym zajmuje się mBank Hipoteczny?

mBank Hipoteczny od początku swojej działalności jest największym bankiem hipotecznym w Polsce. Jego zadaniem jest finansowanie nieruchomości oraz emitowanie listów zastawnych. Misją mBanku jest zapewnienie atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości, przez co bank chce być postrzegany jako solidny partner w realizacji przedsięwzięć i projektów na rynku nieruchomości. mBank Hipoteczny finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości wszelkiego typu od budynków biurowych i centrów handlowych do powierzchni magazynowych i mieszkań. Bank jest największym emitentem listów zastawnych, będących źródłem refinansowania jego działalności. Wartość wyemitowanych listów zastawnych, znajdujących się obecnie w obrocie, wynosi około 2,5 mld zł, dając mBankowi Hipotecznemu ok. 70 procent udziału w ich rynku. Zobacz, czym jest bank hipoteczny.

Historia i działalność mBanku Hipotecznego

mBank Hipoteczny na rynku obecny jest od 1999 r. Jako pierwszy, dokładnie w 2000 r., wprowadził na powojenny polski rynek kapitałowy hipoteczne listy zastawne. Jest jedynym bankiem nowych państw członkowskich Unii Europejskiej z regionu Europy Środkowej emitującym publiczne listy zastawne. Jedna z pierwszych takich emisji miała miejsce w 2007 r., a nabywcą był Europejski Bank Inwestycyjny.

Obszarem działalności banku jest także kredytowanie projektów sektora publicznego w zakresie inwestycji komunalnych i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego. mBank Hipoteczny zajmuje się badania i analizami zjawisk zachodzących na polskim rynku nieruchomości, czego efektem są rokroczne raporty. Kredytów hipotecznych mBank Hipoteczny udziela też klientom indywidualnym. Bank inwestorom i podmiotom działającym w branży nieruchomości oferuje ponadto usługi wspierające podejmowanie decyzji i analizy rynkowe. Emisja listów zastawnych skierowana jest do podmiotów instytucjonalnych rynku kapitałowego: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. mBank Hipoteczny legitymuje się ratingiem od agencji Fitch na poziomie BBB+ zarówno dla publicznych, jak i hipotecznych listów zastawnych.

Produkty mBanku Hipotecznego

Kredyt komercyjny mBanku Hipotecznego kierowany do podmiotów gospodarczych można przeznaczyć na zakup nieruchomości, realizację nowych inwestycji lub refinansowanie gotowych obiektów. Ofertę kredytów banku uzupełniają kredyt hipoteczny i deweloperski, w obszarze komercyjnego budownictwa mieszkaniowego pozwalający na sfinansowanie osiedla mieszkaniowego czy choćby budynków apartamentowych.

Poza tym mBank Hipoteczny emituje listy zastawne, których podstawą emisji i zabezpieczeniem są udzielone kredyty. Zabezpieczone wierzytelnościami z tytułu kredytu hipotecznego lub kredytów udzielonych czy poręczonych przez sektor publiczny są odpowiednio: hipoteczne i publiczne listy zastawne.

Bank proponuje też swoim klientom komercyjnym, realizującymi z nim projekty inwestycyjne lokaty terminowe w wybranej walucie z negocjowanym oprocentowaniem.

Ofertę banku hipotecznego zamykają usługi eksperckie w zakresie analiz zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości i prognoz związanego z nim ryzyka. Są one przeprowadzane przez rzeczoznawców majątkowych, inżynierów budownictwa czy ekspertów i analityków rynku nieruchomości.

Kontakt z mBank Hipoteczny

Centrala: 579 75 00 / 01

Opinie o kredycie hipotecznym w mBank Hipoteczny

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments