Kredyt hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny 2019 – nasza recenzja i opinie

3.6 /5
(Ocen: 5)

Pekao Bank Hipoteczny to bank specjalistyczny, zajmujący się udzielaniem kredytów hipotecznych na cele mieszkalne lub komercyjne. Źródłem finansowania tych kredytów są, odmiennie niż w zwykłych bankach, emisje listów zastawnych. Przeczytaj, czym jest bank hipoteczny.

Sprawdź ofertę hipoteki w Pekao SA

Kredyt hipoteczny Pekao Bank Hipoteczny

Kredyt hipoteczny w Pekao Banku Hipotecznym można otrzymać na finansowanie do 90% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Celem kredytu może być zakup nieruchomości na rynku wtórnym, budowa domu, zakup od dewelopera nieruchomości oddanej do użytkowania, remont lub rozbudowa nieruchomości. Może to też być spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku.

W Pekao Banku Hipotecznym można zaciągnąć kredyt do wartości 1 mln zł, a maksymalny okres kredytowania to 30 lat, przy czym z uwagi na ryzyko bank hipoteczny rekomenduje swoim klientom 25 letni okres. Bank oferuje tylko kredyty w złotówkach. Kredytobiorcą może być także cudzoziemiec pod warunkiem, że ma w Polsce status rezydenta. Spłaty kredytu mogą przybrać formę rat malejących lub równych.

Koszty kredytu hipotecznego w Pekao Bank Hipoteczny

Prowizja od udzielenia kredytu wynosi standardowo 2,5%, ale może być niższa w ramach ofert specjalnych ogłaszanych przez Bank, na przykład obecnie (grudzień 2016) wynosi ona 1,25%.

Oprocentowanie kredytu jest oparte na stawce bazowej WIBOR 6M oraz marży banku. W Pekao Banku Hipotecznym standardowa marża wynosi 2,19-2,29%, ale podobnie jak w przypadku prowizji od udzielenia kredytu warto zwracać uwagę na ogłaszane oferty specjalnie. Aktualnie (grudzień 2016) w ramach oferty specjalnej bank oferuje kredyty z marżą 1,9-2,0%, czyli aktualne oprocentowanie, od którego liczy się wysokość rat wynosi obecnie ok. 3,7-3,8%

Prowizja i marża kredytu hipotecznego w Pekao Banku Hipotecznym

Zaciągając kredyt mieszkaniowy na 25 lat na kwotę 200 000 zł na warunkach oferty specjalnej (marża 1,9% i prowizja od udzielenia kredytu 1,25%) całkowita kwota do spłaty będzie wynosić 318 556,26 zł, kiedy zdecydujemy się na raty równe. Koszty kredytu, czyli głównie odsetki wyniosłyby tutaj 118 556,26 zł. Jedna rata wyniosłaby 1022,83 zł. Natomiast w przypadku wyboru spłaty tego kredytu w formule rat malejących całkowita kwota do spłaty wyniosłaby 304 494,33 zł (koszt – 104,494,33 zł). Aby jednak dokładnie sprawdzić koszty kredytu – skorzystaj z naszego kalkulatora kredytu hipotecznego.

Sprawdź ofertę hipoteki w Pekao SA

O Pekao Banku Hipotecznym

Pekao Bank Hipoteczny jest bankiem specjalistycznym koncentrującym się na udzielaniu wyłącznie kredytów hipotecznych. Poza udzielaniem kredytów mieszkaniowych bank finansuje nieruchomości komercyjne na terenie całego kraju. Źródłem finansowania akcji kredytowej banku są środki pozyskane na rynku kapitałowym dzięki emisji listów zastawnych. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego potwierdzają ratingi agencji Fitch.

Historia Pekao Banku Hipotecznego

Historia Banku sięga 1999 roku. Dokonano wtedy przekształcenia dotychczasowego banku uniwersalnego w specjalistyczny bank hipoteczny pod nazwą HypoVereinsbank Bank Hipoteczny. Rok później bank przeprowadza pierwszą niematerialną emisję listów zastawnych w Polsce. W latach 1999-2007 bank działał w ramach grupy Banku BPH, a od listopada 2007 w ramach Grupy Banku Pekao.

Działalność Pekao Banku Hipotecznego

Oprócz udzielania kredytów mieszkaniowych Pekao Bank Hipoteczny finansuje nieruchomości komercyjne, takie jak lokale/obiekty biurowe lub handlowe, czy też magazyny i centra logistyczne. Bank finansuje zarówno budowę jak i zakup takich obiektów. Finansowanie odbywa się w formule project finance. Kredytobiorcą jest tzw. spółka specjalnego przeznaczenia będąca właścicielem nieruchomości np. galerii handlowej, a źródłem spłaty tego kredytu są czynsze płacone przez najemców.

Produkty Pekao Banku Hipotecznego

Oferta produktowa Pekao Banku Hipotecznego obejmuje finansowanie nieruchomości komercyjnych oraz tych zaliczanych do grona detalicznych a także emitowanie listów zastawnych.

Kontakt z Pekao Bank Hipoteczny

Infolinia – 0 22 852 19 37

Opinie o kredycie hipotecznym w Pekao Bank Hipoteczny

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments