Kredyt hipoteczny w BNP Paribas 2020 – opinie i recenzja

BNP Paribas oferuje w 2020 roku bardzo interesujący kredyt hipoteczny. Przy ofercie pełnego zakupu wiązanego (cross-sell) marża wynosi tylko 1,50%. Tym samym kredytobiorca ma duży wpływ na to, ile będzie kosztować kredyt mieszkaniowy. W BNP Paribas wymagany jest minimum 20% wkład własny. Okres spłaty to maksymalnie 30 lat.

Dynamiczny rozwój tego banku na polskim rynku pokazuje, że BNP Paribas ma ambicje, aby stać się jedną z najlepszych instytucji finansowych dla konsumentów. Pora sprawdzić, czy w BNP Paribas rzeczywiście wiedzą czego potrzebują klienci!

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas

W banku BNP Paribas można zaciągnąć kredyt hipoteczny na okres od 1 roku do 30 lat. Minimalna kwota kredytu to 50 tys. zł, maksymalna to aż 4 mln zł (jedna z największych na rynku). Posiadając minimalny wkład własny 20% wartości nieruchomości, sfinansujemy za pomocą kredytu hipotecznego w BNP Paribas zakup lub budowę domu/mieszkania. Otrzymamy też kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej. Przy kredycie hipotecznym na zakup działki rolnej wymagany jest wkład własny nie mniejszy niż 75% LtV.

Na początku 2019 roku przypieczętowana została fuzja BNP Paribas oraz Raiffeisen Polbank. Natomiast w kwietniu zeszłego roku z logo banku zniknęło “BGŻ”. W aktualnym 2020 roku, BNP Paribas może skupić się przede wszystkim na swoich klientach.

Koszty kredytu hipotecznego w BNP Paribas

Standardowa oferta cenowa to marża banku w wysokości 2,50%. Decydując się na wszystkie produkty dodatkowe zmniejszymy ją do 1,50%. Podobnie standardowa prowizja 2% przy ofercie pełnego cross-sellu wyniesie 0%.

Marżę kredytu hipotecznego w BNP Paribas obniżymy o -0,30 p.p., gdy będziemy posiadać konto osobiste w banku oraz kartę debetowa a na rachunek będzie wpływać min. 2500 zł. Będzie trzeba też wyrazić zgodę na e-korespondencję.

Kolejny pakiet produktów obniży nasz kredyt hipoteczny w BNP Paribas o -0,40 p.p. albo o -0,60 p.p.:

Pakiet Standardowy ubezpieczenia na życie Cardif to opłata w wysokości 0,04% miesięcznie liczone od wysokości kredytu hipotecznego (obniżka marży o -0,40 p.p).

Pakiet Premium czyli ubezpieczenie na życie Cardif + dodatkowe ubezpieczenie na jedno z wymienionych ryzyk: utraty pracy, choroby, albo pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za składkę w wysokości 0.0725% miesięcznie obniżymy marże o -0,60 p.p.

Ubezpieczenie nieruchomości PZU to obniżka marży o -0,10 p.p. Składka jest płatna za rok z góry w wysokości 0,09% sumy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia na życie warunek należy spełniać przez 5 lat od daty podpisania umowy. Dla pozostałych warunki są weryfikowane przez cały okres kredytowania.

Przykładowy koszt kredytu hipotecznego w BNP Paribas może wyglądać następująco (obliczenia przyjęte dla kwoty 250 tys. złotych z oprocentowaniem 3,21% – marża 1,50 + Wibor 3M; prowizja 0%, okres spłaty 30 lat, raty równe):

symulacja kredytu hipotecznego w BNP Paribas

Wkład własny przy kredycie hipotecznym w BNP Paribas

BNP Paribas wymaga posiadania wkładu własnego w wysokości minimum 20% wartości nieruchomości lub 25% przy zakupie działki rolnej. Dla banku wkładem własnym może być działka budowlana, materiały zakupione na budowę domu, zaliczka dla dewelopera. Wkładem własnym może też być inna nieruchomość, ale musi spełniać ona lepsze zabezpieczenie w opinii banku niż hipoteka na finansowanej nieruchomości.

Zdolność kredytowa w BNP Paribas

BNP Paribas ocenia bardzo wysoko zdolność kredytową swoich klientów. To jedna z 2-3 instytucji, która potrafi tak bardzo pozytywnie zaskoczyć maksymalną kwotą kredytu hipotecznego. Jednak pamiętajmy, że wynik naszej zdolności kredytowej jest indywidualny – liczony na podstawie ok. 150 różnych czynników. Swoją szacunkową zdolność kredytową w BNP Paribas można sprawdzić w tym kalkulatorze:

Jeżeli staramy się o kredyt hipoteczny w BNP Paribas kluczowymi parametrami przy ocenie zdolności kredytowej są dochód, rodzaj umowy oraz koszty życia. W przypadku otrzymywania 500+ bank może uwzględnić świadczenie, jako obniżające koszty życia w gospodarstwie domowym.

Przy umowie o pracę na czas określony, zdolność liczona jest na podstawie dochodów z ostatnich 3 miesięcy. Umowa powinna być podpisana z poprzednim pracodawcą lub na okres co najmniej 5 lat (okres wygaśnięcia min. 6 miesięcy do przodu).

BNP Paribas dla umowy o pracę na czas nieokreślony liczy zdolność kredytową dla ostatnich 3 miesięcy. Uznaje też zasiłek macierzyński pod warunkiem, że nie był on uwzględniony jako źródło dochodów przy ocenie zdolności oraz okres zatrudnienia u pracodawcy wynosi minimum 6 miesięcy.

Dla umowy zlecenie lub umowę o dzieło BNP Paribas wymaga zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy (i dla tego okresu liczony jest średni dochód).

Przy działalności gospodarczej BNP Paribas uznaje wszystkie formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Dla nowej działalności minimalny okres wynosi 12 miesięcy. Jeżeli DG to kontynuacja poprzedniej profesji wystarczy okres 6 miesięcy działalności. Minimalny czas działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące, gdy jest oparta o umowę współpracy z dotychczasowym pracodawcą.

BNP uwzględnia także dochody pochodzące z innych źródeł: z działalności rolniczej (min. 12 miesięcy), z wynajmu lokali lub dzierżawy ziemi, kontraktów, diet delegacyjnych. Jednak BNP Paribas może liczyć w takich przypadkach zdolność kredytową tylko do 75% udokumentowanych dochodów.

Do jakiego wieku kredyt hipoteczny w BNP Paribas

BNP Paribas umożliwia zaciągnięcie zobowiązania na okres 30 lat. W momencie spłaty kredytu hipotecznego możemy mieć 75 lat. Ostatni moment, aby otrzymać kredyt hipoteczny w BNP Paribas na maksymalny okres mija, gdy mamy więcej niż 45 lat.

Bank uwzględnia przejście na emeryturę jako czynnik zmniejszający zdolność kredytową. Korekta może wynosić nawet do 50% obecnych dochodów. W takim przypadku ocena zdolności kredytowej może być niewystarczająca.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w BNP Paribas

Posiadanie przy kredycie hipotecznym Ubezpieczenia na życie Cardif oraz ubezpieczenia nieruchomości PZU to dwa wymagane warunki, które pozwalają obniżyć marżę banku. Trzeba jednak pamiętać, że zwiększają one całkowity rzeczywisty koszt kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas. Należy zatem samodzielnie ocenić, który wariant zmniejszenia marży jest dla nas najbardziej opłacalny.

Na szczęście – jeżeli ubezpieczenie na życie nie jest wymagane umową kredytową przez cały czas zobowiązania – można z niego zrezygnować po okresie 5 lat bez ryzyka podwyższenia marży. Porównując jednak sam koszt opłat, widać, że ubezpieczenia w BNP Paribas nie należą do najdroższych.

W związku z tym, że bank wymaga minimum 20% wkładu własnego nie jest nam potrzebne ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny w BNP Paribas

Od początku 2020 roku BNP Paribas zmienił i usprawnił procedurę wnioskowania o kredyt hipoteczny. Proces jest teraz dwuetapowy (w ten sposób banki omijają prawny wymóg ostatecznej decyzji w ciągu 21 dni). Jednak ostateczną decyzję wraz z podpisaniem umowy powinniśmy uzyskać do 60 dni od złożenia wstępnego wniosku.

W pierwszym etapie uzyskujemy symulację kredytu hipotecznego, kompletujemy wymagane dokumenty a BNP Paribas ocenia naszą zdolność kredytową. Po pozytywnej ocenie otrzymujemy formularz informacyjny. Następnie przechodzimy do drugiego etapu, gdzie składamy wniosek o podpisanie umowy. Od tego momentu bank ma 21 dni na wydanie decyzji ostatecznej. Odpowiedź pozytywna oznacza, że możemy umówić się na podpisanie umowy o kredyt hipoteczny w BNP Paribas.

Produkty dodatkowe w BNP Paribas przy kredycie hipotecznym

BNP Paribas może pochwalić się jednym z najlepszych kont osobistych. Także bankowość internetowa i mobilna nie odbiega od czołówki. W związku z tym, że m.in. za posiadanie rachunku bankowego w BNP Paribas możemy zmniejszyć marże o -0,30 p.p. to zdecydowanie dobra informacja dla kredytobiorców.

W przypadku ubezpieczeń lepiej jednak podejść do produktów dodatkowych z chłodną kalkulacją. To bardzo dobrze, że wybierając ubezpieczenie na życie możemy mieć bezpieczniejszy kredyt hipoteczny a zarazem mniejszą marżę. Ale składki opłacane miesięcznie od kwoty kredytu mieszkaniowego w BNP Paribas mogą w pewnych sytuacjach być nieopłacalne.

Pamiętajmy zatem, aby sprawdzić też od razu nie tylko, ile mniej zapłacimy z niższą marżą, ale także, co dajemy w zamian.

BNP Paribas kredyt hipoteczny – zalety i wady

Zalety kredytu hipotecznego w BNP Paribas to:

elastyczność i możliwość obniżenia standardowej marży kredytu hipotecznego nawet o -1,00 p.p. (minimalna marża to 1,50%),
możliwość obniżenia prowizji z 2% do 0% przy pełnej ofercie cross-sell,
duży zakres finansowania celów kredytu hipotecznego,
liberalna ocena zdolności kredytowej klientów – można uzyskać jeden z najwyższych wyników na polskim rynku,
przyjazne warunki do oceny zdolności kredytowej dla osób zarabiających na umowie zlecenie/dzieło oraz działalności gospodarczej,
dosyć szybka decyzja kredytowa,
atrakcyjne produkty dodatkowe banku.

Wady kredytu hipotecznego w BNP Paribas to:

standardowa marża kredytu hipotecznego wynosząca 2,50% i prowizja 2%,
minimalny wymagany wkład własny to 20% wartości nieruchomości,
aby obniżyć marże do 1,50% należy spełnić szereg warunków a część z nich realizować przez cały okres kredytowania.

Podsumowanie recenzji i nasza opinia
Koszt kredytu hipotecznego
Ocena zdolności kredytowej
Czas oczekiwania na decyzję
Produkty dodatkowe banku
Atrakcyjność kredytu hipotecznego
BNP Paribas oferuje prawdopodobnie jeden z najtańszych kredytów hipotecznych w 2020 roku. Warunkiem jest skorzystanie z pełnej oferty cross-sell (ubezpieczenie na życie premium, konto z wpływami min. 2500 zł wraz ze zgodą e-korespondencje i do tego ubezpieczenie nieruchomości). Na szczęście BNP Paribas może pochwalić się wysokiej jakości bankowością internetową i mobilną. Poza tym, kredytobiorca może samemu ustalić jaki wariant obniżki marży banku jest według niego najlepszy. Kredyt hipoteczny od BNP Paribas to przykład na to, że warto zgromadzić wyższy wkład własny (przynajmniej 20% wartości nieruchomości).
4.4
Nasza ocena
Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
2 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
Lola
Lola
3 czerwca 2020 18:14

Jeden z najgorszych bankow jesli chodzi o wydawanie jakich kolwiek decyzji na jedna z takich decyzji czekam juz 8 miesiwcy i konca czekania nie widac więc jesli zależy komus na czasie nie polecam.

d.
d.
28 maja 2020 18:11

60 dni ??? wielu sprzedających nie zgodzi się na termin 3 miesięcy od dnia umowy przedwstępnej