Kredyt hipoteczny w eurobanku 2019 – nasza recenzja i opinie

5 /5
(Ocen: 2)

Eurobank to instytucja starająca się towarzyszyć swoim klientom w codziennych decyzjach. Także tych ważniejszych, a do takich na pewno zalicza się decyzja o kupnie własnego mieszkania lub domu. Warto zobaczyć, jakie propozycje kredytów hipotecznych w swojej ofercie posiada ten bank.

31 maja 2019 roku Bank Millennium wykupił 99,8% akcji eurobanku. Od 1 października 2019 roku obie instytucje stanowią jeden bank. Prawa i obowiązki eurobanku zostały przejęte przez Millennium Bank. Fuzja obu banków nie wymaga żadnych działań od klientów.

Eurobank celuje zwłaszcza w klientów, skłonnych do korzystania z innych produktów banku. Użytkownicy innych produktów (konta bankowego, lokaty, ubezpieczenia, karty kredytowej) mogą liczyć na obniżenie marży kredytu hipotecznego. Maksymalny okres kredytowania to 30 lat, maksymalna wartość kredytu to 90% wartości nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w eurobanku

Kredyt hipoteczny eurobanku jest skierowany do osób planujących zakup nieruchomości lub praw do niej. Cel może być jednak zróżnicowany i objąć także zakup działki czy remont mieszkania. Kredytowana kwota może sięgać do 90% wartości nieruchomości. Okres spłaty to maksymalnie 30 lat. Koszt kredytu udzielanego w polskich złotych obniżymy dzięki mniejszej o 0,45 punktu procentowego marży możliwej do uzyskania przez nabycie dodatkowych produktów banku.

Cel kredytu może być łączony: kupując mieszkanie, można także od razu zaplanować jego remont dzięki dodatkowym środkom na jego przeprowadzenie. Istnieje opcja kredytowania już od wczesnych etapów budowy, kiedy to deweloper prowadzi rachunek powierniczy.

Oferty kredytów hipotecznych w eurobanku

Po przejęciu eurobanku przez Millennium Bank warto sprawdzić, jaką ofertę kredytów hipotecznych znajdziesz w Banku Millennium!

Koszty kredytu hipotecznego eurobank

Na koszty kredytu hipotecznego składa się wiele czynników, na które z kolei wpływa jeszcze więcej uwarunkowań dotyczących bezpośrednio kredytobiorcy, jak i ogólnej sytuacji rynkowej. Prowizja w eurobanku może zostać obniżona do 0 zł i to zarówno dla celu mieszkaniowego jak i refinansującego inny kredyt. Procedura przyznawania kredytu w eurobanku jest uproszczona, do tego klientowi przez cały okres kredytowania przydzielany jest Opiekun Klienta. Dodatkowo raz na 12 miesięcy możliwe są wakacje kredytowe. Ułatwieniem w przyznaniu kredytu jest możliwość połączenia dochodów kredytobiorcy z dochodami osoby trzeciej.

W przypadku marży najbardziej atrakcyjna oferta eurobanku zakłada jej wysokość na poziomie 1,89%. By jednak uzyskać takie warunki, musimy założyć konto w eurobanku i korzystać z niego aktywnie, a także posiadać ubezpieczenie na życie i nieruchomości. Bank ustala wysokość marży indywidualnie, w praktyce oprocentowanie waha się od 4,42 do 4,62% dla kredytów z LTV na poziomie od 80,01% do 90%, przy stopie bazowej WIBOR 3M.

Marżę można obniżyć o 0,2, 0,15 lub 0,1% korzystając z dodatkowych produktów bankowych: konta, lokaty, karty kredytowej, produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych. Łącząc wszystkie zniżki można otrzymać o 0,45% niższą marżę.

Dodatkowe koszty w eurobank wyglądają następująco: w przypadku spłaty lub nadpłaty kredytu (przekraczającej 30% kapitału kredytu wypłaconego przez Bank) w przeciągu pierwszych 36 miesięcy (istotna jest ilość rat) zapłacimy 3% od pozostałej do spłacenia kwoty. Za wydanie promesy kredytowej eurobank pobiera opłatę w wysokości 150 złotych.

Dokumenty do kredytu hipotecznego w eurobanku

Eurobank wymaga też rodzaju dokumentów do wniosku kredytowe. Pierwszym z nich jest dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub dla obywateli zagranicznych paszport zagraniczny wraz z kartą stałego pobytu). Drugą z nich są dokumenty związane z zatrudnieniem (ich charakter zależy od sposobu uzyskiwania dochodów, zaliczyć tu można zaświadczenie o dochodach, umowa o pracę/zlecenie, dokumenty związane z prowadzeniem działalności). Do trzeciej grupy zaliczają się druki związane ze stanem nieruchomości. Kompletna lista: dokumenty do kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny eurobank Mieszkanie dla Młodych

Kredyt hipoteczny eurobank w programie Mieszkanie dla Młodych udzielany jest w złotówkach na okres od 15 do 30 lat. W ofercie Niski Procent marża może zaczynać się od 1,89%.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby do 35 roku życia, kupujące pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym albo wnoszące wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej. Mogą to być małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby nie pozostające w związku małżeńskim.

W przypadku osób wychowujących troje lub więcej dzieci kupowane mieszkanie nie musi być ich pierwszą nabywa nieruchomością. Nie muszą mieć także mniej niż 35 lat.

Nieruchomość może być kupiona od dewelopera na tzw. rynku pierwotnym, lub od jej właściciela na rynku wtórnym.

Kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi: 10% dla osób niewychowujących dzieci, 15% dla osób wychowujących jedno dziecko, 20% dla osób wychowujących dwoje dzieci, 30% dla osób wychowujących troje lub większą liczbę dzieci kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania (nie może to być więcej niż 50 m2, a dla wychowawców trojga lub większej liczby dzieci max. 65 m2) i ogłaszanego przez wojewodów średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na której terenie znajduje się lokal mieszkalny lub dom w dniu złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie wkładu własnego.

Dodatkowo kredytobiorca może otrzymać 5% na spłatę części kredytu, jeżeli w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania urodzi się mu lub przysposobi trzecie lub kolejne dziecko i zgłosi w ciągu 6 miesięcy ten fakt.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeśli powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi maksymalnie:

  • 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego – kiedy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje mniej niż troje dzieci;
  • 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

Warunkami otrzymania dofinansowania jest:

  • konieczność obejmowania przez kredyt co najmniej 50% ceny zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo wkładu budowlanego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej;
  • ubieganie się o kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zakupionego z rynku pierwotnego od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na wkład budowlany wnoszony do spółdzielni mieszkaniowej;
  • zaciągnięcie kredytu w złotówkach;
  • okres kredytowania wynoszący co najmniej 15 lat;
  • położenie mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłacalność rozwiązań proponowanych przez eurobank możesz sprawdzić w dosłownie parę minut dzięki rankingowi kredytów hipotecznych.

Marża i prowizja kredytu hipotecznego w eurobanku

Kredyt hipoteczny eurobank w wysokości 200 tys. zł na okres 30 lat w przypadku rat równych generuje łączny koszt 351 068,00 zł (wysokość odsetek to 151 068 zł). Stała kwota raty przez cały okres kredytowania wyniosłaby 964,08 zł. W przypadku rat malejących całkowity koszt kredytu przy oprocentowaniu w wysokości 4,08% to 325 058,63 zł (przy odsetkach wartości 125 058,63 zł). Pierwsza rata takiego kredytu wynosiłaby 1226,24 zł, z kolei ostatnia spowodowałaby koszt wysokości 557,42 zł.

Koszty kredytu hipotecznego eurobank to oprocentowanie na poziomie 4,08%. Marża banku to 2,38%, a jego prowizja wynosi 2%. Do czasu ustanowienia hipoteki marża kredytu podwyższona jest o 1,2 punktu procentowego. Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu oznacza opłatę na poziomie 3% obliczoną od nadwyżki przekraczającej 30% początkowego kapitału w okresie pierwszych 36 miesięcy okresu kredytowania.

Historia eurobanku

Eurobank powstał w wyniku wykupienia pakietu kontrolnego Banku Społem przez spółkę należącą do założyciela eurobanku i przejęcia Banku Wschodniego. W 2003 r. Bank Społem zmienił nazwę na eurobank. Rok później właścicielem Banku została Societe Generale, jedna z największych europejskich grup w sektorze usług finansowych. Od tego czasu, bank nie tylko rozszerzał swoją ofertę produktów i usług, ale otrzymywał nagrody za tempo rozwoju, bycie instytucją przyjazną dla klienta, ale też za przeprowadzane kampanie marketingowe. Eurobank jako instytucja doceniana na tylu polach może odznaczyć się ratingiem wiarygodności agencji Fitch na poziomie A-, najwyższym spośród polskich banków. Potwierdza to również wskaźnik rekomendacji klientów Eurobanku, który sytuuje Bank na 2. miejscu wśród polskich banków.

Działalność eurobanku

Eurobank obsługuje wyłącznie klientów indywidualnych. Instytucja zdecydowała się wyłączyć ze swojej działalności rozwiązania dla firm i korporacji. Oferta do nich skierowana zawiera konta osobiste, lokaty pieniężne, różnego rodzaju karty płatnicze i kredytowe, szeroką gamę kredytów oraz pożyczek. Oferuje także dystrybucję funduszy inwestycyjnych, rozwijając przy tym swoją bankowość internetową i mobilną. Klienci eurobanku mają do niego dostęp w sieci oddziałów własnych instytucji oraz placówek franczyzowych.

Produkty eurobanku

Dzięki koncentracji uwagi na klientach indywidualnych bank może zaoferować ofertę kont osobistych dla wielu grup swoich użytkowników. Konta active, prestige, na co dzień i junior przeznaczone są do ludzi aktywnych, oczekujących najwyższego poziomu usług od swojego banku, osób w dojrzałym wieku i dzieci stawiających pierwszy krok w świecie finansów.

Wśród lokat eurobanku poza standardowymi: terminową, dynamiczną i negocjowaną można znaleźć dedykowaną klientom mobilnym – jedynie dla osób mających dostęp do telefonu.

Eurobank umożliwia dostęp do funduszy inwestycyjnych: Amundi, Allianz czy Novo, dostępnych w różnych wariantach.

Osoby potrzebujące gotówki w eurobanku znajdą dla siebie „wypożyczkę” z całkowitą i niezmienną roczną opłatą. Ofertę kredytów eurobanku stanowią kredyt z kontem czy premią roczną, ale i kredyty hipoteczne i konsolidacyjne.

Market ubezpieczeń u partnera banku firmy Blue Finance to wirtualne miejsce, w którym klienci mogą porównywać oferty paru ubezpieczycieli oraz wykupić polisę za pośrednictwem Internetu. Ofertę eurobanku uzupełniają usługi leasingowe i karty płatnicze, w tym też zbliżeniowe, umożliwiające łatwy dostęp do gotówki przez całą dobę.

Na bankowość elektroniczną eurobanku składają się serwis transakcyjny, aplikacja mobilna, całodobowa infolinia, płatności mobilne np. dzięki czytnikowi zbliżeniowemu w telefonie. Bank proponuje swoim klientom także możliwość złożeniu wniosku w ramach programu 500+ przez Internet. Bezpieczeństwo obsługi klientów mobilnych zapewnione jest dzięki zabezpieczeniu token GSM czy też logowaniu za pomocą odcisku palca.

Kontakt z eurobankiem

Infolinia dla klientów: 19 000

Infolinia dla połączeń z zagranicy: +48 71 335 5100

Opinie o kredycie hipotecznym w eurobanku

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments