Kredyt hipoteczny w Europie – Irlandia

5 /5
(Ocen: 2)

Irlandia, często nazywana zieloną wyspą, niegdyś państwo, do którego miała starać się dorównać Polska. Obecnie kraj dotknięty kryzysem ekonomicznym, wracający już na dawny tor. Nadal stanowi interesujący kierunek emigracji. Przeanalizujmy jak wygląda kwestia kredytu hipotecznego oraz proces zakupu nieruchomości w Irlandii.

Według danych statystycznych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w 2015 roku na terenie Irlandii przebywało 111 tysięcy Polaków. Nie jest to liczba duża, biorąc pod uwagę poprzednie lata. Emigracyjny boom rozpoczął się wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W 2004 roku liczba przebywających tam Polaków wynosiła 15 tysięcy i z roku na rok zaczęła rosnąć w zatrważającym tempie, osiągając w kolejnych latach 76 tysięcy oraz 120 tysięcy. Maksimum przypada na rok 2007, kiedy to liczba naszych rodaków na ziemiach irlandzkich wyniosła 200 tysięcy osób. Rok ten był w swoim rodzaju przełomowy. Irlandia oraz jej gospodarka poważnie odczuła globalny kryzys. Miało to oczywiście wpływ na liczbę imigrantów, która od tego czasu zaczęła powoli spadać.

Kryzys znalazł swoje odzwierciedlenie także w cenach na rynku nieruchomości, bowiem to jego w głównej mierze dotyczył. Wartość mieszkań i domów spadły gwałtownie. Co prawda, po pewnym czasie zaczęły one znowu rosnąć, jednak porównując je do tych z 2007 roku, nadal nie powróciły do poziomu sprzed krachu. Niskie ceny mieszkań i domów oraz obowiązujące tam wysokie ceny najmu sprawiły, iż pomysł na zakup nieruchomości na własność pojawił się w głowach wielu osób. Sprawdźmy co zrobić, aby uzyskać środki na taki zakup.

Zdolność kredytowa w Irlandii

Początek naszej przygody z zakupem powinniśmy rozpocząć od określenia naszej zdolności kredytowej. Maksymalna kwota, na jaką możemy się zadłużyć, będzie zależała od kilku czynników, takich jak wysokość zarobków, liczby kredytobiorców czy liczby osób na utrzymaniu.

Co więcej, podczas rozpatrywania naszej aplikacji bank w Irlandii może wziąć pod uwagę:

 • Oszczędności – zaleca się np. założenie konta oszczędnościowego, na którym odkładać będziemy środki przeznaczone na wkład własny. Pozwoli nam to nie tylko zgromadzić niezbędne pieniądze, ale i pokazać naszą zdolność do comiesięcznego oszczędzania.
 • Bieżący budżet – warto upewnić się, że dobrze zarządzamy posiadanymi pieniędzmi i nie wchodzimy na debet. Instytucje finansowe lubią widzieć, że w okresie poprzedzającym złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, zarządzamy swoimi finansami efektywnie.
 • Inne zadłużenia – w przypadku starania się o kredyt hipoteczny dobrym pomysłem jest spłacenie kart kredytowych i innych pożyczek – każde dodatkowe zadłużenie może wpłynąć na wielkość środków, które będziemy mogli uzyskać.
 • Zdolność do pokrycia dodatkowych kosztów – powinniśmy być w stanie udowodnić, że będziemy w stanie spłacić wszelkie dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości.

Poza tym warto zaznaczyć, iż według zasad panujących w Irlandii, maksymalna kwota kredytu hipotecznego może wynosić trzy i pół krotność całkowitego rocznego dochodu. Prosta matematyka. Jeżeli nasz roczny dochód wynosi 40 000 Euro możemy zaciągnąć kredyt w wysokości 140 000 Euro. W przypadku, gdy kredyt zaciągamy z drugą osobą, której dochód wynosi np. 20 000 Euro, wtedy nasza zdolność kredytowa wzrasta do (40 000+20 000)*3,5 czyli 210 000 Euro.

Maksymalny okres kredytowania różni się ze względu na ilość posiadanych nieruchomości. Dla osób, dla których jest to pierwszy zakup, wynosi on maksymalnie 35 lat, dla pozostałych 30. Osoba zaciągająca kredyt, nawet jeśli nigdy nie kupowała nieruchomości, nie może przekroczyć 70 lat.

Wkład własny w Irlandii

Kwestia, dotycząca wkładu własnego podczas zakupu mieszkania, również określana jest zależnie od faktu czy kupujemy pierwszą nieruchomość czy kolejną. Panujące zasady, które to określają, są stosunkowo proste. Zacznijmy od pierwszej grupy. Do końca 2016 roku dla osób nabywających mieszkanie po raz pierwszy możliwe było uzyskanie kredytu finansującego 90% wartości nieruchomości, jeżeli jej wartość nie przekraczała ona 220 tysięcy euro. W innym przypadku wymagany wkład wynosił 20%. Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzone zostało jednak nowe prawo. Obecnie obowiązująca wysokość wkładu własnego to:

 • 10% dla osób kupujących pierwszą nieruchomość, niezależnie od ceny,
 • 20% przy zakupie kolejnej nieruchomości,
 • 30% w przypadku zakupu mieszkania lub domu, które ma być przeznaczone na wynajem.

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego w Irlandii

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w Irlandii należy standardowo zadbać o pewne aspekty formalne. W związku z tym niezbędne będzie zgromadzenie i dostarczenie do banku następujących dokumentów:

 • aplikacja kredytowa,
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (może to być zarówno dowód osobisty, prawo jazdy jak i paszport),
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania np. rachunek za gaz czy prąd,
 • potwierdzenia wypłat z 3 ostatnich miesięcy, tzw. payslip,
 • wyciągi z naszych rachunków bankowych z ostatnich 6 miesięcy (dotyczy to zarówno rachunków bieżących jak i oszczędnościowych),
 • potwierdzenia od pracodawcy,
 • certyfikatu P60 odnośnie ubiegłego roku (wykaz dochodów i zapłaconego podatku)
 • aktualny wyciąg z karty kredytowej (jeżeli taką posiadamy),
 • aktualne potwierdzenia z odpowiednich instytucji w przypadku, gdy posiadamy jakieś zobowiązania lub kredyty,
 • część banków może zażądać również zaświadczenia pochodzącego z polskiego Biura Informacji Kredytowej.

W przypadku, gdy prowadzimy własną działalność, niezbędne będzie także zatwierdzenie od naszego księgowego zaświadczenie o tym, że odprowadzamy podatki, że wszystkie zobowiązania z tym związane są uregulowane, a także informacje dotyczące zarządzania naszą firmą obowiązujące na obecny rok handlowy.

Koszty związane z kredytem hipotecznym i zakupem mieszkania w Irlandii

Tak jak już wspominałem wcześniej, podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny w Irlandii bank może wymagać od nas udowodnienia, że jesteśmy w stanie spłacić wszelkie dodatkowe opłaty. Wliczają się do nich:

 • Koszt prawnika – w Irlandii zakup nieruchomości nie jest możliwy bez udziału prawnika. To on reprezentuje nas podczas wszelkich działań, odpowiedzialny jest za sprawy formalne czy kontaktuje się z prawnikiem osoby sprzedającej (tak, tak, podczas sprzedaży również wymagany jest jego udział). W przypadku zawierania umowy z prawnikiem warto potargować się o koszt usługi. Warto rozmawiać o cenie całkowitej, a także o potencjalnych zniżkach w przypadku połączenia z innymi usługami.
 • Stamp duty – czyli tzw. opłata skarbowa wynosząca 1% wartości transakcyjnej kupowanej nieruchomości.
 • Legal fees – opłaty związane z kosztem notariusza, a także opłaty sądowe.
 • Ubezpieczenie – w Irlandii wymagane przez bank jest wykupienie ubezpieczenia na życie w wysokości co najmniej równej wielkości kredytu, zawierającego cesję praw do ubezpieczenia na bank. Jest to zabezpieczenie banku przed śmiercią kredytobiorcy. W takim przypadku całość zadłużenia zostaje spłacona za pomocą wypłaconej z ubezpieczenia kwoty. Oczywiście wymagane jest ujawnienie wszystkich informacji dotyczących stanu naszego zdrowie oraz historii dotyczącej leczenia. Banki wymagają również zakupu ubezpieczenia nieruchomości.
 • Koszt wyceny nieruchomości – przed udzieleniem pożyczki dana nieruchomość musi zostać wycenionego przez osobę zajmującą się tym profesjonalnie i niezależnie. Koszt takiej usługi waha się z reguły w przedziale od 150 do 250 Euro plus VAT.

Proces zakupu nieruchomości w Irlandii

Droga, którą musimy przebyć, aby stać się właścicielem mieszkania czy domu w Irlandii różni się od tego, jak to wygląda w innych krajach, ze względu na wymóg posiadania prawnika. Cały proces przedstawiony został w uproszczeniu poniżej.

 1. Pierwszy krok to zorientowanie się czy i na jaką wysokość możemy uzyskać kredyt hipoteczny. Po otrzymaniu takiej informacji możemy zacząć poszukiwania mieszkania, którego cena mieścić się będzie w naszych możliwościach finansowych.
 2. Wynajęcie prawnika. Tak, jak wspominałem: do zakupu nieruchomości w Irlandii niezbędne jest wynajęcie prawnika. Dane naszego prawnika należy przekazać do banku, w którym zamierzamy zaciągnąć kredyt na mieszkanie.
 3. Na tym etapie należy przygotować wszystkie wymagane przez bank dokumenty. Następnie bank przedstawia formalną ofertę kredytową tzw. Loan Offer Pack. Gdy zgadzamy się z przedstawioną ofertą, dokument należy podpisać i oddać do banku. Zaakceptowana oferta zachowa ważność przez okres 6 miesięcy.
 4. W momencie, gdy znajdziemy już interesującą nas nieruchomość, konieczne jest pisemne złożenie oferty kupna (może ona być złożona drogą mailową). Następnie musimy oczekiwać na zaakceptowanie oferty przez sprzedającego. Dobrym pomysłem jest podanie daty ważności naszej oferty. Wywarta w ten sposób presja na sprzedającym może przyspieszyć jego decyzję.
 5. Po uzgodnieniu ostatecznej ceny mieszkania konieczna jest wpłata depozytu. Wpłata następuje przez prawnika i przekazywana jest ona pośrednikowi sprzedaży. Na tym etapie wpłacona kwota podlega zwrotowi, gdyby nie została podpisana umowa przedwstępna.
 6. Następnie prawnik sprzedającego przygotowuje wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą (m.in. umowę) i przekazuje je prawnikowi kupującego, którego zadanie polega na sprawdzeniu ich i przekazaniu do kupującego z ewentualnymi uwagami.
 7. Jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń, podpisywana jest umowa przedwstępna. Konieczne jest wpłacenie depozytu czy zaliczki w wysokości 10% kwoty wartości mieszkania. Depozyt ten jest pomniejszony o opłatę rezerwacyjną wpłaconą na wcześniejszym etapie.
 8. W międzyczasie bank, w którym kupujący zaciąga zobowiązanie, wysyła rzeczoznawcę. Jego zadaniem jest określenie realnej wartości mieszkania lub domu.  Wykonywane jest to wyłącznie na potrzeby banku i niekoniecznie będzie to wartość rzeczywista – bank może zaakceptować wyższą wartość niż rynkowa (jeżeli mieści się w określonych widełkach). Dobrze jest także zatrudnić własnego rzeczoznawcę, który pomoże ocenić stan nieruchomości. Jest to też etap, w którym warto zadbać o niezbędne ubezpieczenia kredytu hipotecznego.
 9. Następnie prawnik kupującego zwraca się do drugiej strony ze szczegółowa listą pytań, dotyczących nieruchomości (ang. Requisitions on Title), opłat z nią związanych, sytuacji prawnej itp..
 10.  Po otrzymaniu odpowiedzi na pytania odnośnie nieruchomości sporządzana i podpisywana jest umowa o przekazaniu własności. Po podpisaniu jej prawnik kupującego zwraca się do banku z prośbą o uruchomienie środków z kredytu.
 11. Na koniec prawnicy obu stron spotykają się celem zamknięcia transakcji. Prawnik kupującego przekazuje czek prawnikowi sprzedającego. W zamian prawnik sprzedającego przekazuje podpisaną umowę przenoszącą własność wraz z kluczami do nieruchomości, które później otrzymuje kupujący.

Program help-to-buy- wsparcie w Irlandii

W Irlandii co raz więcej mówi się o tym, że koszt najmu często przekracza wysokość raty kredytu hipotecznego. W związku z tym zakup własnej nieruchomości wydaje się rozsądnym posunięciem, jednak nie każdego stać na wkład własny. Rząd Irlandzki, szukając rozwiązania tego problemu, zmienił między innymi wymóg co do wysokości wkładu własnego dla osób kupujących pierwszą nieruchomość. Uruchomiony został także program help-to-buy.

Help-to-buy to program przeznaczony dla osób, które nie posiadają jeszcze innej nieruchomości. Umożliwia on odliczenie od podatku 5% wartości kupowanego, mieszkania czy domu z rynku pierwotnego. Dotyczy on transakcji, które odbyły się od stycznia 2017 roku. Nieruchomości z rynku wtórnego nie są obejmowane przez program.

Jak skorzystać z programu? Przed złożeniem aplikacji konieczne jest wypełnienie dostępnego przez Internet wniosku – Form 12 dla zatrudnionych lub Form 11 dla osób prowadzących własną działalność. W obu przypadkach kontrolowana jest historia podatkowa z 4 ostatnich lat. Sama aplikacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na wyliczeniu maksymalnych ulg, które nam przysługują na podstawie naszych płatności podatkowych. Do samego programu można aplikować jeszcze przed przed wyborem nieruchomości czy złożeniem zapytania o kredyt hipoteczny. Po podpisaniu umowy z bankiem przechodzimy do etapu drugiego, podczas którego wyliczana jest dokładna wysokość ulgi (na podstawie ostatecznej ceny zakupu mieszkania).

Uzyskane w ten sposób pieniądze wpłacane są bezpośrednio do dewelopera jako część depozytu. Istotny jest fakt, iż deweloper ten musi być zarejestrowany jako uczestnik programu Help-to-buy. Nieruchomości oferowane przez inne firmy nie będą uwzględnione. W sytuacji, gdy budujemy dom samodzielnie, środki zostaną przekazane bezpośrednio do banku udzielającego kredytu hipotecznego. Według założeń, program ma trwać do końca 2019 roku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments