Kredyt hipoteczny w PKO BP 2020 opinie i recenzja

PKO BP to hipoteczny gigant na polskim rynku. Nie tylko jest największym bankiem w Polsce, ale udziela też najwięcej kredytów hipotecznych. Ma to swoje dobre i złe strony. Jeśli zastanawiamy się, czy 2020 rok, to dobry moment na kredyt mieszkaniowy w PKO BP, warto rozpatrzyć wszystkie za i przeciw. Sprawdzamy skąd bierze się popularność PKO BP – czy z przyzwyczajenia? Czy może z bardzo dobrej oferty kredytów hipotecznych?

Kredyt hipoteczny w PKO BP

W PKO BP maksymalny okres kredytowania wynosi aż 35 lat. Do zaciągnięcia kredytu hipotecznego wystarczy niski 10% wkład własny. PKO BP oferuje kredyt hipoteczny w pakiecie lub jako produkt standardowy. Dostępne warianty obniżające marżę kredytu hipotecznego w PKO BP sumują się, co pozwala na zgrabne dostosowanie zobowiązania do swoich potrzeb.

PKO BP to jeden z pierwszych banków w Polsce, które udostępniły kredyt hipoteczny ze stałym oprocentowaniem. Przy takim zobowiązaniu wysokość oprocentowania nie zmienia się przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata. To bardzo bezpieczny wariant kredytów hipotecznych, który zostanie wprowadzony do oferty przez wszystkie banki do końca 2020 roku.

Poza tym PKO BP umożliwia zaciągniecie ekologicznych kredytów hipotecznych – tzw. zielonych hipotek. Jeżeli finansowana nieruchomość spełnia odpowiednie kryteria energooszczędności, to marża zostanie obniżona o -0,02 p.p.

Zakres finansowania celów kredytem hipotecznym w PKO BP jest bardzo szeroki. Możemy go przeznaczyć na budowę, zakup lub remont nieruchomości. Nie będzie też przeszkód przy mieszkaniach z licytacji komorniczych, zakupie działki budowlanej czy np. zmianie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Koszty kredytu hipotecznego w PKO BP

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w PKO BP zależne jest od posiadanego wkładu własnego. kwoty zobowiązania, produktów dodatkowych a nawet lokalizacji nieruchomości.

W pakiecie Własny Kąt Hipoteczny płacimy przez 12 miesięcy marżę w wysokości 1,1% po czym standardowa marża dla kredytów od 120 tys. zł do 200 tys. zł wynosi 2,66% a dla kredytów od 200 tys. zł do 700 tys. zł to 2,44% (marża przy min. 10% wkładzie własnym). Przy wyższym wkładzie własnym min. 20%, to odpowiednio 2,29% i 2,07%.

Aby skorzystać z kredytu hipotecznego Własny Kąt w PKO BP musimy podpisać dodatkowo umowę od utraty pracy na 4 lata, posiadać konto bankowe w PKO BP, kartę kredytową i ubezpieczenie na życie z oferty banku.

PKO BP umożliwia dodatkowe obniżenie marży, gdy:

podpiszemy deklarację wpływów na konto ROR w PKO BP w wysokości min. 3000 zł miesięcznie (marża -0,15 p.p.),
jesteśmy stałym klientem PKO BP (posiadamy rachunek bankowy przez min. 6 miesięcy z systematycznymi wpływami wynagrodzenia) – obniżka marży o 0,05 p.p.,
lokalizacja nieruchomości w mieście stołecznym Warszawa (wszystkie dzielnice) uprawnia do obniżki marży kredytu hipotecznego o 0,11 p.p.,

Jeżeli chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny w standardowej wersji, oprócz powyższych warunków obniżających marżę, mamy dostępne następujące możliwości:

kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem od utraty pracy przez 4 lata (obniżka -0,15 p.p.),
kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem na życie (obniżka marży o -0,07 p.p.),
sprzedaż w pakiecie z innymi produktami banku: konto Aurum/ Platinum II (marża -0,02 p.p.), karta kredytowa (obniżka marży o -0,05 p.p.), deklarowane wpływy na rachunek min. 3000 zł miesięcznie to niższa marża o 0,15 p.p.

Tak duża ilość wariantów dla kredytu hipotecznego w PKO BP daje konsumentom dużą elastyczność wyboru. Bank jednak zastrzega sobie, że warunki obniżki marży sumują się, ale marża banku nie może być mniejsza niż 1,3 p.p. Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego wynosi w PKO BP od 0% do 3,5% kwoty zobowiązania.

Przykładowe oprocentowanie kredytu hipotecznego Własny Kąt w PKO BP

Ile może kosztować przykładowy kredyt hipoteczny w PKO BP? Załóżmy, że bierzemy kredyt hipoteczny w Pakiecie Własny Kąt (koszty liczymy dla standardowego okresu bez obniżki marży przez pierwsze 12 miesięcy). Kwota 250 tys. zł, okres spłaty 30 lat, raty równe, wkład własny 10%. W takiej sytuacji marża wynosi 2,44%. Przy deklaracji wpływów na konto min. 3000 zł spada do 2,29%. Przyjmujemy prowizję 1%.

symulacja kredytu hipotecznego Własny Kąt w PKO BP 2020 rok

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w PKO BP liczone jest na podstawie przyjętej marży + stawki Wibor 6M (aktualnie to 1,76%). W przypadku niskiego wkładu własnego PKO BP stosuje dodatkowe ubezpieczenie w postaci podwyższonej marży o +0,25 p.p. do czasu aż poziom LtV kredytu mieszkaniowego będzie mniejszy niż 80%.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym w PKO BP

PKO BP nie uznaje jako wkład własny do kredytu hipotecznego innej nieruchomości. W przypadku kredytu na budowę domu, wkładem własnym może być działka budowlana lub zakupione materiały budowlane. PKO BP uzna też jako wkład własny książeczkę mieszkaniową, ale najlepszym źródłem będzie zgromadzona gotówka.

Od 1 kwietnia 2020 roku PKO BP z powodu epidemii COVID-19 podwyższyło minimalny wymagany wkład własny do 20% wartości nieruchomości.

Warto w PKO BP zgromadzić większy wkład własny w 2020 roku, ponieważ różnica w marży kredytu hipotecznego (między 10% wkładu własnego a 20%) wynosi np. dla kwoty zobowiązania między 200 tys. a 700 tys. zł aż 0,37 p.p. (niski wkład to marża 2,44%, wyższy – min. 20% – to 2,07% dla Pakietu Własny Kąt PKO BP).

Także ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego (+0,25 p.p. do marży) to dodatkowy koszt, który zmniejsza atrakcyjność kredytu hipotecznego w PKO BP.

Zdolność kredytowa w PKO BP

PKO BP ocenia zdolność kredytową klientów w bardzo wyważony sposób. W porównaniu do innych banków, wynik zdolności kredytowej w PKO BP plasuje tę instytucję gdzieś pośrodku stawki. Swoją szacunkową zdolność kredytową w PKO możesz sprawdzić np. w tym narzędziu:

Pamiętajmy, że na zdolność kredytową wpływa bardzo wiele czynników: dochód, koszty życia, ilość osób w gospodarstwie domowym czy rodzaj umowy z pracodawcą.

Jeżeli posiadamy umowę o pracę na czas nieokreślony PKO BP obliczy naszą zdolność na podstawie ostatnich 6 miesięcy.
W przypadku umowy o pracę na czas określony PKO BP jest już bardziej wymagający. Uzna nasze dochody (z min. 6 ostatnich miesięcy) pod warunkiem, że nie jest to pierwsza umowa z pracodawcą lub uprawiamy zawód zaufania społecznego (np. prawnik, lekarz, nauczyciel).

Ewentualnie bank uzna umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli – oprócz spełnienia jednego z powyższych warunków – będziemy mogli udowodnić, że istnieją przesłanki o dalszym zatrudnieniu w dotychczasowym miejscu pracy.

Dla umowy o dzieło/zlecenie PKO BP liczy zdolność w wysokości 65% z średniej dochodów dla ostatnich 12 miesięcy przy umowie zleceniu i 40% dla tego samego okresu przy umowie o dzieło. W dodatku PKO BP stawia warunek, aby kredytobiorca posiadał ubezpieczenie zdrowotne. To jest albo płacił składkę zdrowotną do ZUS albo opłacał składkę ubezpieczenia prywatnego.

W przypadku własnej działalności gospodarczej zdolność kredytowa w PKO BP liczona jest dla okresu minimum 24 miesięcy. Tu bank PKO stawia jedne z najbardziej wymagających warunków dla kredytobiorców spośród innych instytucji finansowych.

Do jakiego wieku kredyt hipoteczny w PKO BP

W przypadku rat równych kredytobiorca może mieć maksymalnie 75 lat w momencie spłaty. Dla rat malejących limit rośnie do 80 roku życia. To przy wyborze maksymalnego okresu spłaty (35 lat) oznacza, że ostatni moment na zaciągnięcie takiego zobowiązania w PKO BP przypada odpowiednio w wieku 40 i 45 lat.

Zgodnie z rekomendacją KNF banki muszą uwzględnić spadek zdolności kredytowej po przejściu kredytobiorcy na emeryturę.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w PKO BP

W przypadku Pakietu Własny Kąt w PKO BP musimy skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy oraz ubezpieczenia na życie. Ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodów jest płatne jednorazowo z góry na okres 4 lat. Składka wynosi 3,25% od kwoty kredytu mieszkaniowego.

Przykładowo koszt takiego ubezpieczenia dla 250 000 zł to 8 125 zł. Dużo, ale przy obniżce marży do 1,1% przez 12 miesięcy taki kredyt mieszkaniowy zyskuje na opłacalności przy dłuższym okresie spłaty. Oczywiście ubezpieczenie od utraty pracy nie jest obowiązkowe, ale bez niego tracimy możliwość skorzystania z Pakietu Własny Kąt.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym w PKO BP to koszt pierwszej składki za 12 miesięcy z góry wynoszący 0,332276% od salda zadłużenia. Kolejne składki liczone są z miesięczną ratą i stanowią 0,02773% salda zadłużenia. Dzięki ubezpieczeniu na życie nasza marża maleje o 0,07 p.p., zatem jest to jednak z lepszych ofert ubezpieczeniowych. Oczywiście nie jest konieczne, aby korzystać z ubezpieczenia banku, ale tracimy wtedy okazję do zmniejszenia marży kredytu mieszkaniowego.

PKO BP oferuje też ubezpieczenie nieruchomości jednak skorzystanie z niego nie daje nam żadnych korzyści (poza samym ubezpieczeniem) np. w postaci niższej marży. Przy kredycie hipotecznym warto mieć ubezpieczyć mieszkanie lub dom stanowiące przedmiot zabezpieczenia, dlatego nie wahajmy się sprawdzić oferty ubezpieczenia na rynku.

W związku z tym, że PKO BP oferuje kredyty hipoteczne przy 10% wkładzie własnym obowiązkowe będzie ubezpieczenie z tego tytułu. Doliczane jest ono do raty kredytowej w postaci podwyższonej marży o +0,25 p.p. do czasu, aż zadłużenie spadnie do poziomu LtV 80%.

Ubezpieczenie pomostowe w PKO BP to dodatkowe 0,90 p.p. do marży kredytu. Ubezpieczenie pomostowe to opłata którą ponosimy do czasu, aż bank uzyska wpis na hipotekę finansowanej nieruchomości. W PKO BP ubezpieczenie pomostowe jest jednym z niższych na rynku, co stanowi atut przy kredytach hipotecznych finansujących inwestycje deweloperskie. Czasem w takich sytuacjach wpis do hipoteki może trwać 2-3 lata.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny w PKO BP

Ocena zdolności kredytowej w PKO BP odbywa się na poziomie regionalnym. Tym samym cała procedura powinna przebiegać sprawniej. Jednak w praktyce PKO BP ze względów na zmiany w polityce kredytowej może nam ten czas wydłużyć lub co gorsza odmówić nam kredytu hipotecznego. Warto zatem uzbroić się cierpliwość.

Czas oczekiwania na decyzję kredytową może dodatkowo się wydłużyć, w okresie wzmożonego zainteresowania kredytami hipotecznymi. Pamiętajmy, że PKO BP jest najpopularniejszym bankiem, także w przypadku kredytów mieszkaniowych. A to oznaczać może, że nasz wniosek trafi do długiej kolejki innych dokumentów. W tym przypadku popularność PKO BP niestety działa na niekorzyść konsumentów.

Produkty dodatkowe przy kredycie hipoteczny w PKO BP

W pakiecie Własny Kąt na plus wyróżnia się ubezpieczenie na życie, ale jeśli chodzi o pozostałe produkty banku nie mają się czym wyróżnić. Konto bankowe Aurum lub Platinium II dają nam obniżkę marży o 0,02 p.p., ale bez spełnienia odpowiednich warunków miesięczna opłata za ich prowadzenie wynosi odpowiednio 40 zł lub 80 zł.

Same rachunki ROR nie wyróżniają się, ale bardzo dobrymi opiniami cieszy się bankowość internetowa w PKO BP. Także aplikacja mobilna uznawana jest za jedną z najlepszych.

PKO BP kredyt hipoteczny – zalety i wady

Zalety kredytu hipotecznego w PKO BP:

elastyczny pakiet warunków obniżający marże banku,
długi okres spłaty kredytu hipotecznego (max. 35 lat),
niskie koszty startowe zobowiązania przy Pakiecie Własny Kąt (marża przez pierwsze 12 miesięcy 1,1%),
niski koszt ubezpieczenia pomostowego +0,9 p.p.,
szeroki zakres finansowanych celów kredytem hipotecznym w PKO BP,
wysoko oceniania przez klientów bankowość internetowa i aplikacja mobilna.

Wady kredytu hipotecznego w PKO BP:

wysoka standardowa marża kredytu hipotecznego (bez pakietu z niskim wkładem własnym),
dużo lepsze warunki kredytowe przy kredycie hipotecznym z min. 20% wkładem własnym,
obniżka marży uzależniona od skorzystania z dużej ilości produktów powiązanych,
przeciętna zdolność kredytowa w PKO BP oraz czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Podsumowanie recenzji i nasza opinia
Koszt kredytu hipotecznego
Ocena zdolności kredytowej
Czas oczekiwania na decyzję
Produkty dodatkowe banku
Atrakcyjność kredytu hipotecznego
Popularność kredytu hipotecznego w PKO BP jest zaskakująca. Nie jest to najlepsza i najtańsza oferta na rynku kredytów mieszkaniowych. Dużą siłą banku jest prawdopodobnie przywiązanie do znajomej instytucji. Kredyt hipoteczny w dużej mierze należy do przeciętnych, ale potrafi pozytywnie wyróżnić się z tłumu. Elastyczność zobowiązania powinna szczególnie przypaść osobom, które poszukują kredytu hipotecznego na maksymalny okres kredytowania. Decyzja o wyborze PKO BP nie jest jednak taka prosta, ponieważ oferta innych banków łatwo konkuruje z największym bankiem w Polsce.
4.2
Nasza ocena
Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
2 komentarzy
Najnowsze
Najstarsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
View all comments
anna
anna
28 grudnia 2020 13:16

Ktoś mi odpowie: dlaczego wszystkie banki przedstawiając ofertę nie podają kosztów ubezpieczen niezbędnych do otrzymania kredytu??? dlaczego raty podawane na przykładzie symulacyjnym nie odzwierciedlają tych realnych???? dlaczego banki wciskają produkty bez których nie otrzymacie kredytu,,, ,,,,,pożyczasz 50 tys – oddajesz 150 tys po 30 latach.. ludzie nie bierzcie kredytów..

anna
anna
28 grudnia 2020 13:04

Najgorszy kredyt hipoteczy w PKO BP Dodatkowe koszty w postaci różnych ubezpieczeń zwiększają ratę kredytu o 90 %. Pracownicy nic nie mówią o ubezpieczeniach i dodatkowych produktach przy sporządzaniu symulacji. Tak samo z RRSO –podczas rozmowy wstępnej wszystko ok -przy ostatecznej umowie o dziwo nagle wszystkie parametry w górę. Jedna wielka ściema, Odradzam odradzam Za same ubezpieczenia i inne bzdury zapłacicie ok 200 zł więcej miesuęcznie o czym się nie mówi Pozdrawiam anna