Kredyt od 18 lat – jaka szansa w banku?

5 /5
(Ocen: 1)

Osiemnaste urodziny nie bez powodu kojarzą się z magiczną granicą, dzielącą dzieciństwo od dorosłości. Od tego momentu wkraczamy w życie pełne praw i odpowiedzialności, których wyrazem jest zdolność do decydowania o samym sobie i do podejmowania czynności cywilnoprawnych (takich jak choćby wzięcie kredytu). Tak przynajmniej stanowi prawo. Zdarza się jednak, że uzyskanie pożyczki czy kredytu przez młodą osobę nie musi wcale być tak oczywiste i proste. Dlaczego? I czy w takim razie kredyt od 18 lat, w banku, jest możliwy?

Kredyt od 18 lat – jakie warunki trzeba spełnić?

Teoretycznie sam wiek nie powinien być najmniejszą przeszkodą w otrzymaniu pożyczki. Potwierdzają to podobnie brzmiące regulaminy większości banków, w których bez problemu znajdziemy zapisy głoszące, że kredytobiorcą mogą być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (a więc każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie straciła tych praw z jakiegoś powodu).

Nie jest to oczywiście jedyny warunek. Oprócz tego, większość kredytodawców wymaga posiadania statusu rezydenta (czyli stałego zamieszkania na terenie Polski), ważnego dokumentu tożsamości, nadanego numeru PESEL, uregulowanej sytuacji ze służbą wojskową, posiadania stałego (i nie obciążonego) źródła dochodu oraz zdolności kredytowej.
Są to dość ogólne zasady, dotyczące w większości kredytów i pożyczek. W zależności jednak od produktu finansowego, zakres wymagań może być różny.

Kredyt studencki

Kredyt studencki to specyficzny produkt finansowy, który dedykowany jest młodym ludziom, rozpoczynającym bądź kontynuującym naukę na uczelni wyższej.

Po zmianach w 2019 roku, ubiegać się o niego może osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem, doktorantem lub osobą aplikującą na studia. Możliwość otrzymania wsparcia mają zarówno słuchacze studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, którzy uczęszczają na uczelnię publiczną, niepubliczną, akademię wojskową bądź Szkołę Głównej Służby Pożarniczej.
 • jest osobą, u której dochód na członka rodziny nie przekracza 2500 zł netto.
 • jest osobą, która rozpoczęła studia przed 30 rokiem życia, w przypadku studiów doktoranckich – przed 35 rokiem życia.
 • posiada poręczyciela kredytu. Poręczycielem może być osoba z rodziny bądź osoba niespokrewniona, a w szczególnych przypadkach – Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co ciekawe, nie ustalono dolnej granicy wieku, dlatego jeśli jesteśmy wybitnie zdolni i wieku 13 lat dostaliśmy się na studia, wciąż możemy się o niego ubiegać 😉

Kredyt dla studenta oferują jedynie cztery banki – PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Polskiej Spółdzielczości (i inne banki należące do tej grupy) oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa (i inne banki z tej grupy). Wniosek można składać przez cały rok, w formie papierowej w placówce banku bądź też elektronicznie.

Kredyt studencki przyznawany jest jednorazowo, na okres 6 lat (w przypadku studentów) lub 4 lat (w przypadku doktorantów). Środki wypłacane w transzach, przez 10 miesięcy. Wysokość pojedynczej transzy może wynieść 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Do tego momentu, odsetki są pokrywane przez budżet państwa. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych transz. A zatem jeśli student otrzymywał 1000 zł przez 30 miesięcy, będzie zobowiązany spłacać po 500 zł przez 60 miesięcy. Wysokość oprocentowania w okresie spłaty wynosi 0,875%. Resztę odsetek spłaca państwo.
Kredytobiorca, może wnioskować o zmniejszenie raty spłaty kredytu (do 20% średniego dochodu kredytobiorcy), zawieszenie spłaty (nie dłużej niż na 12 miesięcy) lub nawet częściowe umorzenie długu (jeśli kredytobiorca należał do najlepszych absolwentów w danym roku).

Kredyt gotówkowy od 18 lat

Kredyt gotówkowy jest jednym z najpopularniejszych produktów, dostępnych w ofercie banków. Zakres dostępnych kwot, w zależności od banku, waha się od 500 zł do nawet 120 tys. zł. Terminy spłat, w zależności od kwoty, wynoszą od 1 miesiąca do 120 miesięcy, a RRSO od 6,5% do 17%.

W większości banków, by otrzymać kredyt gotówkowy wypadków wystarczy spełnić minimalne wymagania – być pełnoletnim, posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość, posiadać udokumentowane dochody oraz odpowiednią zdolność i historię kredytową.

I właśnie w tym miejscu, dla wielu młodych ludzi mogą pojawić się schody. O ile udokumentowanie stałych dochodów nie powinno stanowić problemu dla pracujących, młodych ludzi, o tyle różnie może być ze zdolnością kredytową.
Zdolność kredytowa to wyznaczona z różnych czynników, zdolność do spłacenia zaciągniętego zobowiązania. Wpływa kilka czynników:

 • dochody – bank będzie brał pod uwagę wysokość obecnych dochodów, ich wysokość w poprzednich miesiącach czy regularność wpływania na konto.
 • wydatki – koszty ponoszone na utrzymanie czy spłacanie innych zobowiązań.
 • sytuacja społeczna – wykształcenie, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, wiek, stan cywilny, ilość osób na utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy.

Zastanawiasz się, jak wygląda Twoja sytuacja? Oblicz zdolność kredytową, na naszym kalkulatorze.

Na zdolność kredytową wpływa jeszcze jeden czynnik, który sam w sobie jest w stanie utrudnić lub uniemożliwić otrzymanie kredytu od 18 lat. Mowa o historii kredytowej.

W przypadku młodych osób, problemem zwykle nie jest negatywna historia kredytowa (związana z problemami w spłacie kredytów), lecz jej brak. Choć trudno się wymagać, by człowiek, który niedawno nabył prawo do zawierania umów we własnym imieniu, posiadał długą historię umów kredytowych, to jednak dla wielu banków, młody wiek i brak wpisów w rejestrach może okazać się zbyt wielkim ryzykiem.

Kredyt hipoteczny od 18 lat?

Banki, nauczone przykładem sprzed kilkunastu lat, bardzo ostrożnie podchodzą dzisiaj do przyznawania kredytów hipotecznych. Ze względu na długoterminowość zobowiązania i wysokość kwot, kredyt hipoteczny wiąże się ze spełnieniem dość restrykcyjnych warunków, m.in.:

 • posiadania odpowiedniej wysokości wkładu własnego (min. 10% – 20% wartości nieruchomości),
  szczegółowego udokumentowania źródła dochodów, ich wysokości oraz wysokości zobowiązań. W przypadku kredytu hipotecznego, banki wyliczają współczynnik dochodów do obciążeń finansowych (DtI). By uniknąć nadmiernego zadłużania kredytobiorcy, DtI nie powinien przekroczyć 40% (a zatem wysokość wszystkich zobowiązań nie powinna przekroczyć 40% dochodów netto),
 • posiadania określonego stażu pracy. W zależności od umowy może być to od 3 miesięcy (w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony), do nawet 6 – 12 miesięcy (w przypadku umów cywilnoprawnych lub prowadzenia działalności gospodarczej),
 • posiadania zdolności kredytowej pozwalającej na spłatę zobowiązania.

Oprócz tego, osoba ubiegająca się o kredyt powinna przedstawić nieruchomość, która będzie stanowiła jego zabezpieczenie. Na podstawie wartości nieruchomości bank określi, czy wnioskowana kwota jest adekwatna do sytuacji. Jeśli pojawią się nieścisłości, bank może obniżyć kwotę kredytu lub odrzucić wniosek.

Warto również zauważyć, że część banków wprost określa, że minimalny wiek niezbędny do ubiegania się o kredyt hipoteczny wynosi 20 – 21 lat (tak jest m.in. w Millenium Banku czy w Citi Banku Handlowym).
Czy zatem kredyt hipoteczny od 18 lat jest możliwy? W większości przypadków – tak, (przynajmniej papierze), o ile młody człowiek faktycznie spełni wszystkie niezbędne warunki. Niestety rzeczywistość pokazuje, że jest to stosunkowo trudne, szczególnie przed ukończeniem 25 roku życia.

Jak zdobyć kredyt od 18 lat w banku?

Szansą dla młodych ludzi jest uzbrojenie się w cierpliwość i systematyczne budowanie profilu wiarygodnego kredytobiorcy.

W pierwszej kolejności warto zadbać o stałe źródło dochodów. Choć banki preferują umowy o pracę, to jednak umowa cywilnoprawna nie przekreśla szans na kredyt. Jeśli będziemy regularnie (min. kilka miesięcy) przelewać na konto wynagrodzenie np. z umowy zlecenia, bank uwzględni to przy określaniu naszej zdolności kredytowej.

Jeśli pozwala nam na to sytuacja materialna, starajmy się zgromadzić oszczędności. Dla nas będzie to ułatwienie w spłacie kredytu, natomiast dla banku sygnał, że potrafimy zarządzać budżetem.

Każdy młody człowiek powinien również zadbać o pozytywne wpisy w rejestrach kredytowych. Jedną z opcji jest karta kredytowa. Jej uzyskanie jest o wiele prostsze niż otrzymanie kredytu gotówkowego (dostępne do karty kredytowe dedykowane studentom), a dostępne kwoty są na tyle niskie, że łatwo można je spłacić. Innym rozwiązaniem jest zakup drobnego sprzętu AGD lub RTV na raty. W sklepach oferujących tego typu produkty z pewnością znajdziemy raty z niskim lub wręcz zerowym oprocentowanie. Pamiętajmy jednak o dwóch rzeczach. Po pierwsze wybierajmy stosunkowo niedrogie urządzenia, by nie nadwyrężyć budżetu. Po drugie, regularnie spłacajmy raty.

A co jeśli potrzebujemy pieniędzy natychmiast? Jeśli nie mamy czasu na budowanie historii kredytowej, jedną z opcji mogą być chwilówki. W większości firm pożyczkowych, by otrzymać kredyt wystarczy pełnoletność, wypełniony wniosek, konto bankowe i jakiekolwiek dochody. W wielu przypadkach decyzja kredytowa wystawiana jest natychmiast, a środki trafiają na konto jeszcze tego samego dnia.

Na co pożyczają młodzi ludzie?

Niestety, Ci młodzi ludzie, którym udało się otrzymać kredyt, nie zawsze dają bankom sygnał, że decyzja była słuszna.

Według raportu “Życie finansowe młodych Polaków”, około 248 tys. młodych kredytobiorców (od 18 do 34 lat) ma problem z terminowym regulowaniem pożyczek, a drugie tyle nie spłaca regularnie kredytów.

Optymizmem nie napawają również cele, na które wydano pieniądze. Mimo, że respondenci deklarowali odpowiedzialne pożyczanie pieniędzy, to jednak część z nich wydawała pieniądze na organizację świąt Bożego Narodzenia, zakup gier komputerowych, psów rasowych, pająków, wycieczek czy na zakup …czołgu. Inni decydowali się na inwestycję w siebie – korekcje piersi, zębów, na zabiegi medycyny estetycznej czy tabletki odchudzające.

Prawdziwą plagą są natomiast zaległości za rachunki telefoniczne. Ludzie w wieku od 18 do 34 lat stanowią 45% wszystkich dłużników zgłoszonych przez firmy telekomunikacyjne do Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Oczywiście, część młodych ludzi podchodzi do kwestii finansów odpowiedzialnie, systematycznie budując swoją historię kredytową. Takie osoby nie powinny mieć problemów z otrzymaniem kredytu od 18 lat w banku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments