Kredyty hipoteczne w Polsce dla obcokrajowca

5 /5
(Ocen: 3)

Polski rynek pracy coraz bardziej cieszy się popularnością wśród pracowników zagranicznych. Są to głównie osoby zza naszych wschodnich granic np. obywatele Ukrainy. Migrują oni głównie w celach zarobkowych. Duża część z nich przyjeżdża tutaj również z myślą stałego osiedlenia. Oprócz znalezienia pracy potrzebują oni miejsca, gdzie będą mieszkać. Bynajmniej nie są to tylko mieszkania na wynajem, ale również te kupowane na własność. W związku z czym kredyt hipoteczny dla obcokrajowca okazuje się odpowiednią formą finansowania zakupu nieruchomości.

W artykule znajdziesz informacje o tym:

 • jaki wpływ migranci z Ukrainy mają na polską gospodarkę,
 • jak migracje wpływają na polski rynek nieruchomości,
 • co musisz wiedzieć o kredycie na mieszkanie dla obcokrajowca,
 • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać taki kredyt,
 • jak w praktyce wygląda kredyt hipoteczny dla Ukraińca.

Migranci zarobkowi z Ukrainy wspomagają polską gospodarkę

Od kilku lat można zauważyć coraz więcej obcokrajowców, którzy przyjeżdżają w celach zarobkowych do Polski. Na podstawie danych największą i znacząco przeważającą grupą osób przybyłych do kraju nad Wisłą stanowią Ukraińcy. Natomiast dużo mniej migrantów jest z Białorusi i Niemiec.

liczba migrantów Ukrainy, Białorusi i Niemiec w Polsce

(źródło: migracje.gov.pl; opracowanie:enerad.pl)

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców najczęstszym celem pobytu w Polsce to chęć podjęcia pracy. W 2018 roku dotyczyło to około 73% osób. Pozostała część osób przybyła w związku ze studiowaniem oraz z powodów rodzinnych. Cudzoziemcy najchętniej szukają pracy w województwie mazowieckim oraz małopolskim. Należy zaznaczyć, że większość z tych osób posiada zezwolenie na pobyt czasowy związany z pracą. Liczba migrantów z Ukrainy przebywająca w Polsce jest znacznie większa i może sięgać nawet 1 milion. Pod warunkiem, że uwzględnimy osoby, które nie potrzebują zezwolenia na pracę, nie mają zezwolenia na pobyt lub czekają na wydanie decyzji związanej z legalizacją pracy i pobytu. Czas oczekiwania na taką decyzję wynosi od kilku miesięcy do nawet roku.

Można przypuszczać, że coraz więcej Ukraińców będzie przyjeżdżać do Polski w celach zarobkowych m.in. w związku z ich sytuacją gospodarczą państwa. Mają oni możliwość zarobić znacznie więcej niż na Ukrainie. Do innych czynników wpływających na ich migrację do naszego kraju zaliczamy:

 • niskie koszty transportu,
 • uwarunkowania kulturowe,
 • podobieństwa językowe,
 • niskie koszty utrzymania,
 • rozbudowane sieci migracyjne,
 • możliwość utrzymania kontaktu z bliskimi na Ukrainie.

Zatem ta tendencja może się utrzymać jeszcze przez kilka najbliższych lat. Według danych MRPiPS w I półroczu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy do ewidencji zostało wpisanych ok. 756 tys. oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca (w tym aż 92% dotyczyły obywateli Ukrainy). Polska jest jednym z najpopularniejszych krajów, do których przybywają Ukraińcy w celach zarobkowych. W dużym stopniu wynika to z aktywności firm pośrednictwa pracy w wielu ukraińskich regionach. Ponadto średnia pensja Ukraińca pracującego w Polsce wynosi ponad 2 500 zł netto.

Migracja Ukraińców do Polski wpływa korzystnie na rynek pracy, a w szczególności napędza gospodarkę. Przedsiębiorcy zatrudniają wielu obcokrajowców, co wpływa na spadek stopy bezrobocia. Jednak warto zauważyć, że nie wpływa on znacząco na stopę inflacji. Na rynku pracy głównie zwiększyła się konkurencja oraz zmniejszył się deficyt siły roboczej w najmniej opłacalnych zawodach. Ponadto coraz więcej firm legalnie zatrudnia pracowników z Ukraińców.

Ukraińcy na polskim rynku nieruchomości

Ukraińcy przybywający do Polski m.in. w celach zarobkowych, szukają dla siebie odpowiedniego lokum. W przypadku czasowego pobytu najczęstszym rozwiązaniem wybieranym przez te osoby jest wynajem mieszkania. Dzięki czemu inwestorzy kupujący mieszkania na wynajem mogą znacznie łatwiej znaleźć najemcę. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wciąż rośnie liczba obcokrajowców, którzy chcą pozostać na stałe w Polsce. W związku z tym są oni także zainteresowani kupnem nieruchomości na polskim rynku. W takim przypadku znacznie lepiej opłaca się im zaciągnąć kredyt hipoteczny dla obcokrajowca niż płacić czynsz za najem w Polsce.

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez bank centralny wśród pośredników w obrocie nieruchomościami nie powinny nikogo zaskoczyć. W I połowie 2019 roku Ukraińcy mieli istotny wpływ na wzrost popytu na najem. W związku z tym, że ich status ekonomiczny poprawia się, to coraz częściej są przez nich wybierane mieszkania o wyższym standardzie. Jednak wciąż w większości przypadków głównym kryterium wyboru jest cena.

Na podstawie danych opublikowanych przez MSWiA można zauważyć, że najwięcej mieszkań zostało zakupionych przez Ukraińców. W 2018 roku było to ok. 2,3 – 2,4 tys. nieruchomości. Najczęściej wybierane są te o średniej powierzchni 45-50 metrów kwadratowych. Warto zaznaczyć, że dane te nie uwzględniają mieszkań spółdzielczych własnościowych, których właścicielem jest spółdzielnia. Zatem można przypuszczać, że w rzeczywistości zostało zakupionych znacznie więcej mieszkań przez obcokrajowców.

powierzchnia mieszkań kupiona przez cudzoziemców na polskim rynku nieruchomości

(Źródło: HRE Investments S.A.)

Warto zauważyć, że w 2018 roku był najwyższy wzrost powierzchni zakupionych mieszkań przez Ukraińców. Czy 2019 rok zaskoczy nas pod tym względem?

Wpływ migracji zarobkowej na ceny mieszkań w Polsce

Coraz więcej Ukraińców przybywa w celach zarobkowych do Polskich. Jest to szczególnie  dobra wiadomość dla inwestorów, którzy wynajmują mieszkania. Im więcej migrantów, tym większa ilość chętnych na najem. W takiej sytuacji ceny za wynajem nie będą spadać, a wciąż będą szły w górę. Zatem warto sprawdzić, jaka jest średnia kwota czynszu za najem w różnych miastach w Polsce. Według danych AMRON prezentują się następująco:

średnie stawki czynszu najmu w Polsce

(źródło: AMRON-SARFiN)

Wzrost zainteresowania najmem zauważono szczególnie w Warszawie, gdzie kwota czynszu jest najwyższa i wynosi 1 800 zł. Należy zaznaczyć, że stolica Polski, Kraków i Wrocław to miasta, które bardzo często są wybierane w celu podjęcia pracy przez obcokrajowców. Co ma też istotny wpływ na wzrost cen za wynajem. Ponadto zarobki w tych lokalizacjach są znacznie wyższe, a także jest tam wiele ofert pracy. W innych miastach również możemy zauważyć stopniowy wzrost czynszu za wynajem.

Wciąż niewielki odsetek Ukraińców decyduje się na stały pobyt w Polsce, a zarazem kupno mieszkania. Jednak im więcej osób będzie przybywać do kraju nad Wisłą, tym więcej osób zdecyduje się na wynajem czy zakup nieruchomości. Eksperci uważają, że gdyby nie Ukraińcy to inwestorom kupującym mieszkania trudno byłoby znaleźć najemców. To właśnie dzięki temu nie mamy problemu z nadpodażą mieszkań, a nawet wciąż mamy ich zbyt mało. Jednak w przyszłości obcokrajowcy mogą mieć coraz większy wpływ na ceny mieszkań. Odejście tych osób do innych państw np. Niemiec, mogłoby spowodować nawet ich spadek. Warto więc sprawdzić, jakie są ceny nieruchomości w 2020 roku.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców w Polsce

Otrzymanie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca jest związane ze spełnieniem określonych warunków. Przede wszystkim bank sprawdza, czy osoba z zagranicy posiada kartę stałego lub czasowego pobytu. W przypadku czasowego pobytu wymagane jest, aby była ona ważna przez najbliższe 12 miesięcy. Zatem pobyt w Polsce musi być legalny. Oprócz tego Ukrainiec powinien posiadać stałe źródło dochodów oraz przynajmniej 10% wkładu własnego. Najlepszą formą zatrudnienia jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony. Ponadto przez ostatnie 3 miesiące powinien otrzymywać wynagrodzenie z tego tytułu oraz płacić podatki. W przypadku umowy na czas określony powinna ona trwać od 6 miesięcy i obowiązywać jeszcze przez kolejne 12 miesięcy.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny dla Ukraińca, należy mieć zdolność kredytową oraz pozytywną historię kredytową w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Pochodzenie z innego kraju nie jest przeszkodą, gdyż biuro prowadzi współpracę z podobnymi instytucjami z Ukrainy. Dzięki temu bank otrzyma informację, czy dana osoba posiadała zobowiązania oraz, czy terminowo je spłacała w swoim kraju. Brak historii kredytowej może być powodem, dla którego nie zostanie udzielony kredyt hipoteczny dla cudzoziemca.

W zależności od banku Ukrainiec powinien posiadać także paszport, wyciąg z rachunków bankowych zagranicznych za określony czas, zezwolenie na pracę, zaświadczenie o zameldowaniu, zezwolenie na zakup nieruchomości lub dokumenty potwierdzające brak konieczności posiadania takiego zezwolenia.

Jak wygląda kredyt hipoteczny dla Ukraińca w praktyce?

Jest wiele reguł ukazujących w praktyce, jak wygląda uzyskanie kredytu hipotecznego dla obcokrajowca. To bank zdecyduje, komu udzieli finansowania na mieszkanie. Należy pamiętać, że mimo spełnienia wszystkich wymagań kredytodawca, może odmówić udzielenia kredytu. Taka decyzja może być spowodowana tym, że bank uzna potencjalnego kredytobiorcę za zbyt duże ryzyko.

W praktyce może okazać się, że proces zaciągania kredytu hipotecznego przez obcokrajowca będzie bardziej skomplikowany i rozciągnięty w czasie niż w przypadku obywatela Polski. Wynika to przede wszystkim z konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń, ich tłumaczenia czy przesyłania korespondencji za granicę. Wiele z tych czynności wiąże się z dodatkowymi kosztami. Także warunki kredytu zaoferowane przez bank mogą okazać się mniej korzystne, np. krótszy okres spłaty (przy wysokiej zdolności kredytowej), wyższe oprocentowanie czy koszty ubezpieczenia kredytu. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie porównać oferty różnych banków i zdecydować się tą najkorzystniejszą. Jednak przed tym warto sprawdzić, jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – co trzeba wiedzieć

Coraz więcej osób z zagranicy przyjeżdża do Polski za pracą oraz w poszukiwaniu lepszego życia. Wiele z nich decyduje się również na kredyt hipoteczny dla obcokrajowca, aby sfinansować zakup mieszkania. Jednak muszą oni spełnić określone warunki udzielenia zobowiązania, które mogą różnić się w zależności od banku. Cudzoziemiec ubiegający się o kredyt hipoteczny w Polsce powinien posiadać kartę pobytu stałego lub czasowego na okres minimum roku. Czas otrzymania takiego zobowiązania może być standardowy, jeżeli skompletujemy wszystkie wymagane dokumenty i ich tłumaczenia.

Obcokrajowiec wnioskujący o kredyt powinien mieć paszport, zaświadczenie o dochodach, raport przedstawiający historię kredytową, roczne zeznania podatkowe, jak i również dokumenty dotyczące nieruchomości (wpis do Księgi Wieczystej czy umowa zawarta z firmą deweloperską). Ponadto kredytobiorca spoza Unii Europejskiej musi posiadać zgodę na kupno działki lub nieruchomości od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednak ważne jest to, aby przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego dla Ukraińca, sprawdzić i porównać różne oferty banków, które udzielają takiego zobowiązania.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments