Lokaty Lion’s Bank – przegląd produktów premium

0 /5
(Ocen: 0)

Lion’s bank to instytucja finansowa kierująca swoja ofertę do osób zamożnych i przedsiębiorczych. Prezentuje się jako bank innowacyjny, stawiający na alternatywne sposoby budowania majątku. Sprawdziliśmy dla Was, jakie odzwierciedlenie ma to w oferowanych przez ten bank produktach. Zapraszamy do lektury.

Lokaty Lion’s Bank: duże pieniądze, wysoki zysk?

Lion’s Bank to oddział Idea Banku SA, który wytycza nowe ścieżki dla bankowości prywatnej. Minimalna kwota większości oferowanych lokat to 100 tys. złotych. Górna granica zaczyna się od 350 tys. złotych. Dla większości ofert maksymalna kwota lokaty to 1 mln złotych. Zobacz, który produkt może być dla Ciebie i jak z niego skorzystać.

Lokata Welcome do 3,00%

Jest to produkt przeznaczony tylko dla nowych klientów banku, na okres 40 dni. Oprocentowanie jest stałe. 3,00 % w skali roku dostępne jest od kwoty 350 000,01 zł, do 600 000 zł. Niższe 2,75 % jest dla kwot od 100 000 zł, do 350 000 zł. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umowy. Po tym czasie lokata automatycznie ulegnie odnowieniu, jeżeli nie zmienimy jej na wariant nieodnawialny.

Lokatę Welcome możemy założyć tylko w oddziale banku, co zważając na niewielką ilość placówek Lion’s Banku może stanowić uciążliwość. Dużą zaletą jest to, że biorąc lokatę nie musimy zakładać konta w banku, ani korzystać z innych jego produktów. Nie musimy zatem wiązać się z daną instytucją na dłużej, a przy tym możemy sprawdzić jeden z jej produktów. Karą za zerwanie lokaty przed upłynięciem umowy jest utrata należnych odsetek.

Lokata Welcome Online do 2,25%

Przy okazji Lokaty Welcome trudno nie wspomnieć o jej wersji online, która może zostać otwarta tylko przez internet. Różni się też pod względem oprocentowania i czasu trwania: 2,25 % w skali roku otrzymamy dla lokaty założonej na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie stałe 2,15 % w skali roku jest na czas 1 miesiąca. Dla obu wariantów minimalna kwota na lokacie to 100 000 zł, a maksymalna to 350 000 zł.

Podobnie jak w produkcie opisywanym wyżej kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego. Lokata ulega automatycznemu odnowieniu, chyba, że dokonamy zmiany na wariant nieodnawialny. Jest to oferta tylko dla nowych klientów. Żeby z niej skorzystać nie musimy zakładać konta ani brać innych usług. Zerwanie lokaty przed czasem umowy skutkuje utratą należnych odsetek.

Lokata Profitable Plus 2,75%

Jest to produkt przeznaczony dla osób korzystających już z usług banku jak i nowych klientów. Z tym, że możliwość założenia Lokaty Profitable Plus uzależniona jest od posiadania rachunku w banku rozliczanego w złotych polskich. Opisywaną lokatę możemy założyć przez internet oraz w placówce banku na okres 1 lub 3 miesięcy. Oprocentowanie dla obu wersji jest stałe w wysokości 2,75% w skali roku.

Lokatę zasilamy minimalnie kwotą 10 000 zł, maksymalnie do 1 000 000 zł.

Niższa kwota minimalna lokaty może być atutem i zachęcić niektórych do skorzystania z oferty. Odsetki są kapitalizowane na koniec okresu umowy a lokata nie podlega przedłużeniu. Wadą opisywanego produktu jest wymóg posiadania (lub w razie braku, założenia) rachunku w Lion’s Bank.

Lokata Profitable 2,25%

Lokata ta jest dostępna dla nowych i obecnych klientów banku. Od lokaty “z plusem” różni się przede wszystkim niższym oprocentowaniem (stałe przez cały okres jej trwania) i brakiem wymogu założenia lub posiadania rachunku w banku. Poza tym okres umowny jest taki sam: 1 i 3 miesiące. Aby z niej skorzystać musimy wpłacić minimum 10 000 zł, a maksymalna stawka to 1 000 000 zł.

Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego a skutki przedwczesnego zerwania umowy są takie same jak w wyżej opisywanych produktach. Uwagę zwraca krótki (2 dniowy) czas ważności wniosku oraz to, że produkt podlega automatycznemu odnowieniu na warunkach lokaty Bon Appetit (0,01%).

Lokata rentierska do 2,75%

Produkt ten dostępny jest dla obecnych i nowych klientów. Można go założyć w oddziale banku, poprzez bankowość telefoniczną i internetową, ale nie przez stronę internetową. Warunkiem skorzystania z opisywanej lokaty jest posiadanie rachunku w Lion’s Banku (Idea Banku). Wysokość oprocentowania przysługująca klientowi jest ustalana na koniec każdego dnia kalendarzowego i zależna jest od kilku warunków. Po pierwsze oprocentowanie będzie się różniło ze względu na okres umowny:

  • 2,25% w skali roku dla okresu 3 miesięcy,
  • 2,30% w skali roku dla okresu 6 miesięcy,
  • 2,35% w skali roku dla okresu 9 miesięcy,
  • 2,25 w skali roku dla okresu 12 miesięcy,
  • 2,50% w skali roku dla okresu 24 miesięcy,
  • najwyższe 2,75% w skali roku dla okresu 36 miesięcy.

Po drugie, jeżeli posiadacz lokaty rentierskiej w trakcie jej trwania zrezygnuje z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku, to oprocentowanie produktu będzie wynosiło 0,50% w skali roku. Wynika to z tego, że odsetki będą wypłacane na rachunek prowadzony przez bank. Niższe oprocentowanie pozostanie nawet, jeśli klient cofnie wniosek o rezygnację z rachunku.

Z lokaty rentierskiej można skorzystać wpłacając minimalną kwotę 100 000 zł a maksymalnie nawet 20 000 000 zł. To z pewnością duży atut dla bardzo zamożnych klientów. Zerwanie lokaty przed końcem okresu umownego skutkuje zwróceniem przez bank środków wpłaconych przez klienta z pomniejszeniem o odsetki wypłacone przez bank w okresach kapitalizacji. Lokata rentierska jest też nieodnawialna.

Zapraszamy do lektury części drugiej: Lokaty w Lion’s Bank cz.2

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments