Mieszkanie dla Młodych – ostatni nabór w styczniu 2018

0 /5
(Ocen: 0)

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych został wprowadzony w 2014 roku, zastępując Rodzinę na Swoim, z myślą o tych wszystkich, którzy chcą zakupić swoje pierwsze nieruchomości (lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne). Pomoc programowa polega na sfinansowaniu całości lub części wkładu własnego do kredytu hipotecznego.

Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji życiowej beneficjenta, a kwota otrzymana z programu „Mieszkanie dla Młodych” może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić. Nowelizacja ustawy z 2015 roku umożliwia ubieganie się o wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” także na zakup mieszkania z rynku wtórnego lub budowę domku jednorodzinnego oraz poszerza definicję osób, które mogą występować w charakterze dodatkowego kredytobiorcy.

Nowelizacja spowodowała wzmożone zainteresowaniem programem. W efekcie kwota na 2017 rok odblokowana 1 stycznia 2017 r. wyczerpała się już w lutym. Przyjmowanie wniosków w ramach pierwszej puli na rok 2018 zostało wstrzymane na początku kwietnia bieżącego roku. Ostatnia pula na 2018 rok ruszy 1 stycznia. Będzie to także ostatni rok funkcjonowania programu.

Kto może skorzystać z MdM?

Dla kogo przeznaczony jest rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”? Przede wszystkim dla osób, które nie ukończyły 35 roku życia, o czym decyduje rocznik, a nie data urodzenia. W przypadku małżeństw, pod uwagę brany jest wiek młodszego partnera. Program skierowany jest do małżeństw, osób w związkach nieformalnych i singli. Ubiegający się o dofinansowanie nie może być właścicielem ani współwłaścicielem mieszkania w przeszłości ani w chwili składania wniosku.

Wnioskodawca, który posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania musi się go zrzec w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego. Taka samo najemca musi rozwiązać umowę w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

Kredyt hipoteczny dofinansowywany lub finansowany w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” musi zostać zawarty w polskiej walucie, a jego wartość musi wynosić przynajmniej 50% ceny mieszkania. Kredyt hipoteczny musi również zostać zaciągnięty na przynajmniej 15 lat. W przypadku braku zdolności kredytowej wnioskodawcy, umowę kredytową mogą podpisać jego zstępni, czyli małżonek, rodzice lub teściowie. Nie został ustalony limit zarobków, który uprawnia do korzystania z pomocy w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Co można zyskać z programem MdM?

Program „Mieszkanie dla Młodych” przewiduje różne progi dopłat:

  • 10% dla osób niebędących w związku małżeńskim i bezdzietnych,
  • 15% dla osób i małżeństw wychowujących jedno dziecko,
  • 20% dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci,
  • 30% dla osób i małżeństw wychowujących troje dzieci lub więcej.

Beneficjentom przysługuje też jednorazowe, dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5% wysokości kredytu, jeśli w rodzinie urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. Wparcie to przysługuje do 5 lat od dnia zakupu nieruchomości w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wniosek o dodatkowe dofinansowanie należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku wcześniejszej spłaty tych 5% wartości kredytu w ramach dodatkowego dofinansowania, bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Mieszkanie będące podstawą kredytu hipotecznego również musi spełnić szereg wytycznych. Powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m², natomiast domu jednorodzinnego – 100 m². Dla rodziny z przynajmniej trójką dzieci parametry wynoszą odpowiednio 85 m² i 110 m². Limit ceny za 1 m² wyliczany jest indywidualnie w zależności od regionu.

Czy warto się ubiegać o MdM w 2018 roku?

Biorąc pod uwagę, jak szybko wyczerpała się pula na rok 2017, program „Mieszkanie dla Młodych” cieszy się sporą popularnością. Dzieje się tak, ponieważ nie stawia przed wnioskodawcami wygórowanych wymagań. Poza limitem wieku niewiele ogranicza potencjalnych beneficjentów. Zaletą programu jest możliwość zakupu nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego, co umożliwia zakup tańszych mieszkań z drugiej ręki. Rządowy program „Mieszkania dla Młodych” z całą pewnością powinien zostać rozważony przez tych wszystkich, którzy spełniają jego warunki i marzą o zakupie własnej nieruchomości, nie dysponując jednak właściwymi środkami finansowymi.

Ponieważ rok 2018 to termin wygaśnięcia programu „Mieszkanie dla Młodych”, prawdopodobnie nie zostaną wprowadzone większe zmiany w kryteriach przyznawania dofinansowania. Termin składania wniosków na drugą pulę 2018 roku to 1 stycznia. Środki przyznane w ramach programu zostaną wypłacone najpóźniej w 3 kwartale 2018 roku.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments