Mieszkanie na Start – krok po kroku

5 /5
(Ocen: 2)

Na początku 2019 roku ruszył kolejny, rządowy program. Ma on pomóc osobom, których nie stać na wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym. Program stanowi systemem dopłat do najmu przez pierwsze 15 lat wynajmowania lokalu. Kto może starać się o Mieszkanie na Start i jak skorzystać z programu? Zapraszamy do artykułu!

Dla kogo Mieszkanie na Start?

Aby ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start, trzeba spełnić następujące warunki:

 • najemcą musi być osoba fizyczną;
 • najemcą może być obywatel Polski, mieszkający na terytorium kraju lub cudzoziemiec, który posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej (lub przebywa tu na podstawie jednego z określonych w ustawie kryteriów np. w związku ze świadczeniem pracy);
 • zainteresowany spełnia warunki ustawowe (majątkowe, dochodowe, związane z używaniem mieszkania). Czyli nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Również osiąga dochody utrudniające samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku;
 • zamieszkuje lokal oddany do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną). Czy też mieszkania na nowo utworzonego lub też poddanego rewitalizacji;
 • mieszkanie musi być zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji i gdy nie upłynął jeszcze termin stosowania opłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej);
 • zainteresowany zajął umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego;
 • posiadać zdolność do terminowego opłacania czynszu.

Rządowy program Mieszkania na Start – krok po kroku

Jeśli chcecie skorzystać z programu bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych, w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania, to należy podjąć dwa podstawowe kroki. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej. W tym celu konieczne będzie:

 • sprawdzenie listy gmin, które uczestniczą w programie. Znaleźć je można w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • po wybraniu lokalizacji, skontaktowanie się z wybraną gminą, w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub też zapoznanie się z informacjami, o możliwości najmu takiego mieszkania na jej stronie internetowej;
 • następnie złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu i dokumentów potwierdzających, że rodzina spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy, w terminie naboru organizowanego przez wybraną gminę, czy spółkę. Do tego należy pamiętać, że Wasza aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej;
 • po spełnieniu wszystkich warunków danej gminy znajdziecie się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu;
 • jeśli zostaną spełnione wymagania dotyczące zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiednia wysokość kaucji), to wynajmujący poinformuje Was o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

Drugim krokiem, który trzeba wykonać, jest ubieganie się o dopłaty do czynszu. A więc, jeśli już zawarta została umowa najmu lub umowy rezerwacyjnej, to wniosek o dopłaty w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start, trzeba złożyć w urzędzie gminy. Oto co należy do niego dołączyć:

 • kopię umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej;
 • oświadczenie i zobowiązanie wskazane w ustawie (w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym, spełnieniu warunków majątkowych i dochodach za rok wskazanych w ustawie).

Jednak to nie wszystko, musicie być przygotowani na to, że gmina może Was wezwać, po to, abyście przedstawili zaświadczenia potwierdzające prawdziwość złożonych oświadczeń i samodzielnie ją zweryfikowali. O rozstrzygnięciu najemca wraz z wynajmującym, zostanie poinformowany w przeciągu miesiąca (burmistrz lub wójt ma tyle czasu na wydanie decyzji). Jeśli dopłaty zostały przyznane, to wysokość czynszu zostanie przez wynajmującego skorygowana, o wysokość miesięcznej dopłaty. Natomiast już czynsz pomniejszony o dopłatę, trzeba będzie bezpośrednio zapłacić wynajmującemu, a dopłata zostanie przekazana przez gminę na rachunek wynajmującego.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments