Mieszkanie na Start – tylko dopłaty do czynszów!

5 /5
(Ocen: 4)

Wynajmujesz mieszkanie? To może Cię zainteresować rządowy projekt “Mieszkanie na Start” polegający na dopłatach do czynszów. Wsparcie z programu może trwać nawet 15 lat. Ustawa ustalająca zasady Mieszkania na Start została już przegłosowana. Sprawdź co znalazło się w jej zapisach, bo może zostaniesz wkrótce jej beneficjentem! Wszystko, co wiadomo o Mieszkaniu na Start znajdziesz w naszym artykule.

Jakie są zasady Mieszkania na Start?

Mieszkanie na Start to rządowy program dopłat do czynszów dla najemców zasiedlających mieszkania w ciągu 20 lat od ukończenia inwestycji.

Nastąpiły tu istotne zmiany w projekcie ustawy, gdzie na początku tworzenia dokumentu, dopłaty miały przysługiwać tylko pierwszym najemcom. Teraz to kryterium przestało być ważne. Zmianie uległ też czas korzystania z dopłat i wydłużył się z 9 do 15 lat. Programem objęto również lokale, które zostały poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami.

A skoro już przy gminach jesteśmy, w ustawie dodano kluczowy zapis, o tzw. kryterium otwartym. Oznacza to, że gminy mogą ustalić swoje własne kryteria przyznawania dotacji uwzględniające lokalne warunki i potrzeby mieszkalnicze.

Mieszkanie na Start nie zakłada udziału w programie środków publicznych. Zaangażowanymi w projekt stronami mają być prywatne podmioty oraz gminy. Pieniądze na Mieszkanie na Start mają pochodzić z wygasającego programu Mieszkanie dla Młodych.

Jak skorzystać z Mieszkania na Start?

Na początek musi dojść do porozumienia między inwestorem a gminą w sprawie planowanej inwestycji. Po podpisaniu umowy, gmina wnosi do Banku Gospodarstwa Krajowego o zabezpieczenie środków na dopłaty do najmu dla powstającej nieruchomości.

Dopiero teraz zaczyna się pierwszy etap starania o dopłaty dla “zwykłego Kowalskiego”. Gmina powinna ogłosić wstępny nabór wniosków dla najemców chętnych skorzystania z programu Mieszkanie na Start w ramach powstającej inwestycji.

Korzystając z zapisu w ustawie o kryterium otwartym, gmina może dookreślić swoje warunki przyznania świadczenia. Decyzja będzie najpewniej oparta o potrzeby mieszkalne lokalnej wspólnoty oraz kryteria dochodowe i rodzinne. Mogą być np. promowane wnioski małżeństw wielodzietnych lub osób w trudnej sytuacji finansowej.

Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy. Na razie nie ma jeszcze wzorów pism, które trzeba złożyć w celu uzyskania dopłat z Mieszkania na Start. Jednak można już przewidzieć, że zainteresowane osoby, oprócz wniosku będą musiały do niego dołączyć dokumenty potwierdzające zawarcie umowy najmu w objętej projektem inwestycji, oświadczenia o otrzymywanych dochodach, ilości osób w gospodarstwie i innych okolicznościach mogących mieć wpływ na decyzję o przyznaniu dopłat do najmu.

Po pierwszym etapie naboru i stworzeniu listy rankingowej dla najemców przez gminę, nadal ostateczna decyzja o przyznaniu dopłat należeć będzie do inwestora. Taki układ zapewniający ochronę interesów inwestora, stawia ostatecznie najemców w mniej uprzywilejowanej pozycji.

Mieszkanie na Start – jakie kryterium dochodowe?

Ustawa w jasny sposób reguluje to jakim kryterium dochodowym można się legitymować, aby móc starać się o dopłaty do czynszu w ramach Mieszkania na Start. Dla singli próg jest liczony do 60 proc. ostatniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia. Czyli obecnie to 2500 zł. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym zwiększa ten limit do 30 proc. Oto aktualne limity dochodów dla Mieszkania na Start:

 • gospodarstwo 1-osobowe: 2 562,91 zł netto,
 • gospodarstwo 2-osobowe: 3 844,36 zł netto,
 • gospodarstwo 3-osobowe: 5 125,81 zł netto,
 • gospodarstwo 4-osobowe: 6 407,27 zł netto,
 • gospodarstwo 5-osobowe: 7 688,72 zł netto,
 • gospodarstwo 6-osobowe: 8 970,17 zł netto.

Dopłaty do najmu w Mieszkaniu na Start

Kwota dofinansowania do czynszu w ramach rządowego programu uzależniona jest nie tylko od dochodów i liczby osób w gospodarstwie. Brana będzie pod uwagę także lokalizacja mieszkania, jego powierzchnia oraz lokalny plan mieszkalnictwa.

Maksymalna wysokość miesięcznej dopłaty wyliczane jest na podstawie kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który obowiązuje w danej gminie. Jest to oparte na tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, która liczona jest od liczby osób w mieszkaniu oraz stałego współczynnika dopłaty w wysokości 1,8 proc.

Przykładowo 3-osobowa rodzina żyjąca w mieszkaniu o powierzchni 60 m2 otrzyma maksymalne dofinansowanie z Mieszkania na Start:

 • w Bydgoszczy  – 400 zł,
 • w Gdańsku – 453 zł,
 • w Krakowie – 436 zł,
 • w Lublinie – 387 zł,
 • w Łodzi – 346 zł,
 • w Poznaniu – 476 zł,
 • w Warszawie – 517 zł,
 • we Wrocławiu – 434 zł.

Kiedy wystartuje Mieszkanie na Start?

Według założeń ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych system dopłat do czynszów ma ruszyć już 1 stycznia 2019 roku. Na 2019 rok przeznaczono do realizacji programu 200 mln złotych. Następnie każdego kolejnego roku, środki na Mieszkanie na Start mają być powiększane o dodatkowe 200 mln złotych. Regularne zwiększanie kapitału programu ma trwać do 2034 roku, aby po tym czasie zatrzymać się na stałym poziomie 3, 2 mld złotych.

Dla kogo Mieszkanie na Start?

W założeniach opisywanego projektu, ma on zaspokoić potrzeby mieszkaniowe osób, których nie stać na kupno własnego lokum i nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, a z drugiej strony ich kondycja finansowa jest na tyle dobra, że nie mogą się starać o mieszkanie komunalne.

Część warunków ubiegania się o dopłaty z Mieszkania na Start wymieniliśmy już wyżej. Przypomnijmy, chodzi tu o kryterium dochodowe, ilość osób w gospodarstwie domowym czy powierzchnię nieruchomości. Oczywiście ustawodawca sprecyzował resztę wymogów, które należy spełnić. Mianowicie najemca musi być osobą fizyczną i posiadać obywatelstwo Polskie, a w przypadku cudzoziemców posiadać kartę pobytu. Poza tym nie może być właścicielem ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego. Ważnym kryterium jest też zdolność do terminowego płacenia czynszu przez najemcę.

Mieszkanie na Start rozwiąże problemy mieszkaniowe Polaków?

Obecny rząd przyzwyczaił nas, że ustawy podejmujące się uregulowania sytuacji panującej na rynku nieruchomości powstają w bólach i niejednokrotnie zmieniają swój pierwotny obraz. Niestety nie zawsze “na plus”, jak miało to miejsce np. w przypadku programu – nomen omen –  Mieszkanie Plus.

Na szczęście wygląda na to, że zmiany w Mieszkaniu na Start uwzględniły lepiej potrzeby gmin (dołączenie kryterium otwartego) oraz samych najemców (wydłużenie czasu korzystania z dopłat z 9 do 15 lat). Zakres osób objętych możliwością skorzystania z dopłat powiększył się, dzięki usunięciu zapisu o ograniczeniu programu tylko do pierwotnych najemców. Teraz korzystać mogą z niego wszyscy najmujący lokale, których czas inwestycji jest nie starszy niż 20 lat.

Szkoda, że omawiany projekt powstał kosztem programu Mieszkanie dla Młodych w którym to przewidziano system dopłat dla osób zaciągających kredyt hipoteczny. W zapisach o Mieszkaniu na Start nie znalazła się żadna informacja o możliwości dojścia do własności najmowanego mieszkania. Zatem należy się spodziewać, że zainteresowani nie będą mogli skorzystać z tej opcji. A jak pamiętamy tę możliwość dawał właśnie MdM. Co, warto zauważyć oba programy tylko w części zaspokajają brak mieszkań u tej samej grupy Polaków. Dziwi zatem, że cel naprawy sytuacji na rynku nieruchomości nie obejmuje części osób, które chcą jednak być na swoim, a nie liczyć na miesięczne dopłaty do czynszu.

W okolicznościach, gdy wiele osób zastanawia się nad tym, co będzie lepsze kupno czy wynajem mieszkania – Mieszkanie na Start ma zachęcić Polaków do wyboru najmu i powstawania inwestycji przeznaczonych w tym celu. Na efekty projektu trzeba niestety będzie jeszcze poczekać, a obecnie działających programów łatających niezdrową kondycję rynku mieszkań na razie nie widać.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments