Mieszkanie Plus – brak ochrony przed bezdomnością?

5 /5
(Ocen: 1)

Mieszkanie Plus jest nowym, rządowym programem, który ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków. Pierwsze lokale w jego ramach zostaną oddane do użytku już wiosną przyszłego roku w Jarocinie. Wśród dużej ilości zalet Mieszkania Plus, pojawiła się też wada, która pozbawia osoby z niego korzystające, ochrony przed bezdomnością. Zdaniem wielu ekspertów program może godzić w Konstytucję RP.

Mieszkanie Plus a przepisy o najmie instytucjonalnym

Dnia 18 października, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wskazuje to, że przepis ten nie zawierał regulacji gwarantujących minimalną chociażby ochronę wszystkim tym, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Wraz z Mieszkaniem Plus weszły w życie przepisy o najmie instytucjonalnym, na którego podstawie mają być wynajmowane m.in mieszkania z tego programu.

przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, pozbawia odbiorców Mieszkania Plus ochrony przed bezdomnością. Pozwala na eksmisję na bruk, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania się do sądu. Oznacza to, że osoba wynajmująca mieszkanie w ramach tego programu nie będzie w takim przypadku miała prawa do lokalu tymczasowego lub socjalnego.

Jest to bardzo niepokojąca wizja, szczególnie, że wypadki losowe bywają różne. Utrata pracy, choroba nasza lub członka rodziny, może spowodować nagłe, nieprzewidziane problemy finansowe. Wystarczą trzy miesiące zaległości w czynszu i nastąpi eksmisja na bruk.

Jak wygląda brak ochrony przed bezdomnością w praktyce?

Każdy najemca, podpisując umowę o Mieszkanie Plus, oświadcza przed notariuszem, że wyraża zgodę na to, aby w razie eksmisji nie przysługiwało mu prawo do lokalu socjalnego.

W momencie gdy nie wywiążemy się z zobowiązań finansowych, umowa z właścicielem zostanie rozwiązana. Następnie musimy opuścić lokal w wyznaczonym terminie, jak tego nie uczynimy złoży on wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu (w którym wcześniej beneficjent zgodził się na brak przysługiwania mu lokalu zastępczego). Później już sąd nadaje klauzulę wykonalności, która jest podstawą podjęcia przez komornika odpowiednich działań.

Co na to zwolennicy ustawy?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa natomiast, że nowa ustawa nie łamie konstytucji. Dlaczego? Ponieważ osoby nie zostają wyrzucone na bruk, tylko uzyskają schronienie w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych. Czyli eksmitowani mają zapewnioną elementarną ochronę przed popadnięciem w bezdomność.

Zwolennicy uważają, że prawa właściciela muszą być także respektowane. Nie może dojść do sytuacji, gdy ochrona przed bezdomnością będzie odbywać się kosztem osoby oddającej mieszkania na wynajem. Właściciel ma prawo do dysponowania przedmiotem swojej własności.

Jak widać tani wynajem w ramach programu Mieszkanie Plus obarczony jest także wadami. Bezsprzeczne jest to, że najemca, który nie płaci przez dłuższy czas czynszu, musi podlegać karze. Pytanie brzmi tylko, czy trzy miesiące, w ciągu których nie wywiążemy się z finansowych zobowiązań, musi być przyczyną eksmisji z mieszkania bez prawa do lokalu zastępczego?

Co dalej z najmem instytucjonalnym?

Swoje zastrzeżenia przeciwko zapisom o najmie instytucjonalnym zgłosił Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Istnieje szansa, że skieruje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie odpowiednich ustępów pod kątem zgodności z konstytucją. Protesty przeciwko ustawie zapowiadają także organizacje obywatelskie.

Informacje o autorze

Mateusz Gwardecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zwolennik biznesu odpowiedzialnego społecznie. Zainteresowany nowoczesną bankowością i znaczeniem pieniądza. W wolnych chwilach lubi czytać fantastykę naukową i przeszukiwać rynek idei.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments