Nadpłata kredytu z MdM a narodziny 3 i kolejnego dziecka

Twoja ocena

Ocena: 0
(ilość ocen: 0)

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi precyzuje, kiedy beneficjent programu zmuszony będzie zwrócić całość, bądź część otrzymanych środków. Naruszenie zapisów w okresie 5 lat od daty ustanowienia lub przeniesienia własności nieruchomości będzie miało zatem bardzo przykre konsekwencje.

Wśród zapisów zawarty jest warunek mówiący o nadpłacie kredytu z MdM. Jakie działania będą wobec tego kwalifikowały się jako sprzeczne z ustawą? Sprawdźmy, kiedy będziemy musieli zwrócić środki z programu.

Kiedy nadpłata naruszy warunki ustawy?

Częściowa lub całkowita nadpłata kredytu udzielonego w ramach programu będzie wiązała się z koniecznością zwrotu uzyskanych z programu środków do Funduszu Dopłat. Mówi o tym art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy. Przy czym za nadpłatę rozumiane jest pokrycie kredytu lub jego części w kwocie łącznie przekraczającej wysokość uzyskanego dofinansowania.

Wliczane są tutaj środki indywidualnie wpłacone przez beneficjenta. Zatem nie są brane tutaj pod uwagę kwoty uzyskane w ramach MdM. Jeżeli wobec tego mamy dwójkę dzieci, a w ciągu pierwszych 5 lat od uzyskania wsparcia urodzi się kolejne, dodatkowe 5% z programu nie będzie wliczane jako nadpłata. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż beneficjenci często dokonują nadpłat na początku i nie wiedzą potem, czy mają prawo starać się o dodatkowe wsparcie przy narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka.

Gdy jednak nadpłata przekroczy wysokość dofinansowania i będzie dokonana z środków innych niż programowe, konieczny będzie zwrot części uzyskanych środków. Dlatego warto zawsze przeliczyć opłacalność takiego rozwiązania.

Zwrot będzie wymuszało także spłacenie całości lub części przekraczającej 50% wartości mieszkania (także wkładu budowlanego) przed dniem nabycia nieruchomości. W takim wypadku konieczny będzie zwrot całości uzyskanej dopłaty.

Ile będziemy musieli oddać?

Wysokość zwrotu uzależniona jest od okresu pozostałego do zakończenia 5 lat od ustanowienia lub przeniesienia własności nieruchomości. Kwota podlegająca zwrotowi stanowi iloczyn uzyskanego dofinansowania oraz wskaźnika otrzymywanego, jako iloraz liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca 5-cio letniego okresu oraz liczby 60.

Jego wysokość określa się na dzień zaistnienia zdarzenia. Beneficjent ma 30 dni na powiadomienie kredytodawcy o złamaniu przepisu, a od momentu zgłoszenia 60 dni na wpłatę środków. Jeżeli nie dokona zgłoszenia w terminie, będzie musiał niezwłocznie zwrócić na wskazany w umowie rachunek banku wyliczoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi, obliczonymi od dnia zaistnienia zdarzenia.

Nadpłata w MdM – czy warto?

Przed dokonaniem nadpłaty powinniśmy zatem dokładnie przemyśleć opłacalność takiej operacji. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu, lepiej poczekać z wpłatą zaoszczędzonych środków do końca 5-cio letniego okresu. Po tym czasie nie poniesiemy konsekwencji szybszego uregulowania zobowiązania.

Najnowsze aktualności / recenzje

  1. chore to jest. co im szkodzi że klient sobie nadpłaci ratę? nierozumiem tego zapisu. ale cuż nie mamy na to zabardzo wpływu. i tak trzeba się cieszyć, że są te dopłaty

  2. to dobrze że tak jest. chcemy mieć jeszcze jedno dziecko, a wtedy byłoby to już moje trzecie, pomijając sprawę że mamy środki na sporą nadpłatę.

    • tylko pozazdrościć. nie dość że wysoka dopłata to jeszcze środki na nadpłate. też bym tak chciała a tutaj bieda. nie mam dzieci jestem sama i o mieszkaniu pomarzyć tylko moge.

  3. i bądź tu człowieku mądry. najlepiej moim zdaniem nie nadpłacać przez te 5 lat i po kłopocie. po tym czasie można nawet całość uregulować. poza tym część banków dodatkowo liczy sobie w tym okresie prowizję za wcześniejszą spłatę

    • ale pomyśl troche. jak spłacisz szybciej kapitał to nie płacisz tak dużych odsetek i szybciej uwolnisz się od banku. na tym to wszystko polga

    • Nadpłacić można w ciągu 5 lat, ale łącznie do wysokości dopłaty od BGK. Na a przykład jeśli dopłata od państwa to 45000 zł to można tyle nadpłacić w ciągu 60 miesiecy od momentu wzięcia kredytu. Co do prowizji b banku to kwestia jaki bank, my mamy o tyle r dobrze, że nie płacimy nic za nadpłaty od samego początku – niektóre banki dopiero nie pobierają opłat np w 4tym roku

Dodaj komentarz