Niespłacona chwilówka – jakie konsekwencje?

5 /5
(Ocen: 7)

Coraz więcej osób korzysta z chwilówek. Co czyni ten produkt finansowy tak atrakcyjnym? Przede wszystkim minimum formalności, dostępność i bardzo krótki okres oczekiwania na pieniądze. Niestety, tak niskie wymagania, jakie stawiają swoim klientom firmy pożyczkowe, mogą być również przyczyną kłopotów związanych ze spłatą zobowiązania. Jakie konsekwencje niesie ze sobą niespłacona chwilówka i co zrobić, aby do tego nie doprowadzić? Zapraszamy do artykułu!

Jak odpowiedzialnie korzystać z chwilówek?

Chwilówki, z których obecnie można tak łatwo i wygodnie skorzystać przez internet, kuszą coraz więcej osób. Naturalnie, mogą okazać się one naprawdę świetnym rozwiązaniem w przypadku gdy potrzebujecie szybkiej gotówki. Przecież pewnych wydatków nie da się przewidzieć, a nie wszyscy posiadają wystarczające oszczędności. Również nie zawsze istnieje możliwość pożyczenia pieniędzy od rodziny, czy przyjaciół. Także w banku cała procedura ubiegania się o kredyt gotówkowy jest zazwyczaj czasochłonna i wymaga przedstawienia wielu dokumentów, chociażby zaświadczenia o zatrudnieniu i stałych zarobkach. Nie każdy ma na to czas lub po prostu nie spełnia tak wyśrubowanych wymagań.

W związku z tym, z roku na rok, osób decydujących się na wzięcie chwilówki jest coraz więcej. Jednak, aby korzystać z nich w sposób odpowiedzialny, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, jakich? Jedną z najważniejszych jest na pewno dokładne zapoznanie się z kosztami wybranej przez siebie chwilówki krótkoterminowej lub chwilówki na raty. Tutaj głównym wyznacznikiem jest RRSO Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, im jest ono wyższe, tym więcej zapłacicie za konkretny produkt.

Do tego ważne jest także sprawdzenie terminu spłaty chwilówki i to, czy w razie jakichkolwiek problemów z oddaniem zobowiązania, będziecie mieli możliwość wydłużenia okresu spłaty lub też refinansowania chwilówki. Nie zaszkodzi również zapoznać się z opiniami innych pożyczkobiorców, którzy przed Wami skorzystali z usług konkretnej firmy pożyczkowej.

Nie korzystaj z chwilówki kiedy jesteś już zadłużony!

Oczywiście, samo sprawdzenie wiarygodności pożyczkodawcy jest bardzo istotne, jednak najważniejsze jest to, aby decydując się właśnie na ten produkt finansowy, zawsze robić to z głową! Bowiem to tylko na pożyczkobiorcy spoczywa obowiązek jego spłaty i nie ma co liczyć na to, że zrobi to za niego ktoś inny! A więc, zawsze pożyczajcie wyłącznie tyle, ile będziecie w stanie oddać w określonym przez firmę terminie. Ponieważ, każdy dzień zwłoki będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, które niestety z czasem mogą doprowadzić Was do poważnych problemów finansowych! Pamiętajcie również o tym, że chwilówki nie należy nigdy wykorzystywać do spłacenia już wcześniej zaciągniętych pożyczek! Takie działanie może prowadzić do niebezpiecznego zjawiska, jakim bez wątpienia jest spirala zadłużenia!

Czym jest spirala zadłużenia?

Tak określa się mechanizm nadmiernego korzystania z produktów finansowych takich jak kredyty gotówkowe i chwilówki, który prowadzi do problemów z ich terminową spłatą. Spirala zadłużenia powstaje najczęściej wtedy gdy zaciąga się ich zbyt wiele, nie posiadając zdolności do ich spłaty, ze względu na np. zbyt niskie dochody. Dotyczy to szczególnie produktów proponowanych przez instytucje pozabankowe, które w przeciwieństwie do banków, nie zawsze dokładnie sprawdzają historię kredytową swoich potencjalnych pożyczkobiorców. Przy czym, to właśnie w dużej mierze na nich, spoczywa odpowiedzialność za to, czy podołają oddaniu kolejnego zobowiązania.

Osoby, które już znalazły się w pętli długów, zaciągają kolejne pożyczki, by spłacić nimi poprzednie chwilówki. Jednak takim postępowaniem zamiast poprawić swoją sytuację, jeszcze bardziej ją pogarszają. Z czasem dochodzi do tego, że raty za pożyczki są znacznie wyższe niż dochody pożyczkobiorcy i niestety traci on jakiekolwiek pole manewru. Zapędzony w przysłowiowy kozi róg, przestaje spłacać zaległości i zostaje przeciwko niemu wszczęte postępowanie windykacyjne, które w konsekwencji może zakończyć się zajęciem majątku przez komornika. Jest to oczywiście najgorszy z zakładanych scenariuszy. Dlatego nie warto w ogóle dopuszczać do takiej sytuacji! Jednak jeśli już macie problemy ze spłatą zobowiązania należy zacząć szybko działać, jak?

Jak wyjść z długów spowodowanych chwilówkami?

Jeśli wiecie, że nie będziecie w stanie dotrzymać terminu spłaty chwilówki, to należy bezzwłocznie powiadomić o tym swoją firmę pożyczkową. Razem na pewno znajdziecie sposób, który ułatwi Wam oddanie zobowiązania. Zawsze należy pamiętać o tym, że w takiej sytuacji nie ma co chować “głowy w piasek” i oddalać moment konfrontacji ponieważ to jeszcze bardziej pogorszy Wasz obecny stan. Instytucjom pozabankowym zależy na odzyskaniu pieniędzy bez przeprowadzania postępowania windykacyjnego, dlatego też bardzo chętnie współpracują ze swoimi dłużnikami, proponując chociażby wydłużenie terminu spłaty chwilówki. Oprócz tego można również skorzystać z:

Rozłożenia chwilówki na raty

Wiele firm pożyczkowych oferuje taką możliwość swoim klientom, w sytuacji kiedy nie są oni w stanie spłacić zobowiązania na czas. Jeśli chcecie skorzystać z rozłożenia chwilówki na raty wystarczy jedynie przed upłynięciem terminu spłaty skontaktować się z pożyczkodawcą, który Wam jej udzielił. Wtedy na pewno odezwie się do Was doradca, który wyjaśni jak to zrobić. Najczęściej konieczne jest złożenie w tym celu odpowiedniego podania. Co powinno się w nim znaleźć? Najlepiej, aby zawierało ono rzeczową i dobrze uzasadnioną prośbę o rozłożenie chwilówki na raty. Przy tym wskazane jest, w miarę możliwości dołączenie do niego dokumentu, który potwierdzałby przyczynę trudności ze spłatą zobowiązania.

Przedłużenie chwilówki

Czyli inaczej prolongata, jest usługą oferowaną przez wiele firm pożyczkowych. Skorzystać z niej mogą osoby, które z jakichś przyczyn, nie są w stanie spłacić swojego zobowiązania na czas. Również w tym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek o odroczenie terminu płatności. Przedłużeniu chwilówki pozwoli uniknąć Wam kosztów związanych z dodatkowymi opłatami windykacyjnymi i sądowniczymi czynnościami komorniczymi. Spłacenie zobowiązania można zazwyczaj przesunąć o 7, 14, czy 30 dni (z założenia maksymalny okres przedłużenia pożyczki wynosi tyle, na ile ją braliście). Przy czym, w większości przypadków, możliwość taka przysługuje jedynie raz w ciągu trwania danego zobowiązania. Niestety nie jest to usługa darmowa i trzeba liczyć się dodatkowymi opłatami.

Pożyczka oddłużeniowa

Pożyczki oddłużeniowe są podobne do innego produktu finansowego, czyli pożyczek konsolidacyjnych. Aczkolwiek nie powinny być one używane naprzemiennie ponieważ występują pomiędzy nimi istotne różnice. Dzięki pożyczce oddłużeniowej uzyskacie pieniądze na spłatę swoich zaległych zobowiązań, ale często, kosztuje ona więcej niż suma obecnego zadłużenia. Jednak może być jedną z lepszych decyzji, pozwalającą Wam zmniejszyć ryzyko windykacji i egzekucji komorniczej.

Konsolidacja chwilówek

Konsolidacja chwilówek jest zamianą kilku zobowiązań w jedno. Charakteryzuje się ona jednym okresem spłaty, jednakową stopą procentową i niższą miesięczną ratą. Firmy, które mają w swojej ofercie pożyczkę konsolidacyjną, nie dają jej swoim pożyczkobiorcom do ręki, tylko same regulują ich zobowiązania. Z opcji takiej warto skorzystać wtedy, kiedy łączna wysokość miesięcznych rat, zaczyna zagrażać Waszej finansowej stabilności. Decydując się na konsolidację chwilówek wydłużacie sobie okres spłaty zobowiązania i tym samym musicie liczyć się z większymi odsetkami. Jednak jest to zdecydowanie bardziej opłacalne, ponieważ miesięczna suma zobowiązań, jest mniejsza niż spłacanie jednocześnie kilku osobnych długów.

Konsekwencje niespłacenia chwilówki

Przed skorzystaniem z chwilówki zawsze należy bardzo dokładnie zastanowić się nad tym, czy na pewno będziecie mogli ją spłacić. Jak wiemy, pieniądze wydaje się znacznie łatwiej i przyjemniej niż się je później oddaje. W przypadku gdy będziecie zwlekać z oddaniem chwilówki i nie skorzystacie w wcześniej wymienionych sposobów pozbycia się długu, czekają Was bardzo niemiłe konsekwencje w postaci postępowania windykacyjnego.

Windykacja chwilówki dzieli się na część polubowną (pozasądową) i przymusową (sądową).

Windykacja polubowna (pozasądowa)

Na samym początku pożyczkodawca, chcąc odzyskać pieniądze z niespłaconej chwilówki może podjąć następujące kroki:

naliczyć nadprogramowe odsetki, co jeszcze bardziej powiększy dług;
zaproponować dłużnikowi przedłużenie chwilówki na kolejny miesiąc;
obciążyć kosztami monitów, które mogą być w formie listownej, telefonicznej lub elektronicznej (z czego ten ostatni jest najtańszą wersją);
skontaktować się osobiście (niektóre z firm pożyczkowych posiadają swój własny dział windykacji).

Nie każda firma pożyczkowa sama prowadzi taką działalność, czasami cała sprawa przekazywana jest firmie zewnętrznej. Gdy to nie poskutkuje, to dług zostaje sprzedany firmie windykacyjnej, pobierającej za to opłaty, którymi następnie obarczony jest dłużnik. Działania firmy obejmują:

przejęcie długu;
doliczenie dodatkowych opłat;
wysyłanie powiadomień wzywających do natychmiastowego kontaktu i spłaty zadłużenia;
propozycję rozłożenia należności na raty;
jeśli powyższe działania nie skutkują, to firma windykacyjna może wpisać takiego pożyczkobiorcę do któregoś z rejestrów dłużników i wytoczyć proces sądowy (wyrok orzekający może być skierowany do egzekucji komorniczej).

Windykacja przymusowa (sądowa)

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego, dzięki któremu pożyczkodawca może ubiegać się o zwrot długu od pożyczkobiorcy. W momencie kiedy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, sprawa zadłużenia zostanie przekazana kancelarii komorniczej. Jakie uprawnienia przysługują komornikowi? Na podstawie tytułu wykonawczego ma on za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela, w tym celu może on zająć:

wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę oraz dochody z innych tytułów;
rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe;
jak również sprzedać nieruchomości (np. mieszkanie) i ruchomości (np. samochód), stanowiące własność dłużnika.

Natomiast z egzekucji włączone są m.in.:

świadczenia: alimentacyjne, rodzinne, wychowawcze (500 Plus);
dodatki: rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot;
świadczenia z pomocy społecznej, a także zasiłki dla opiekunów;
świadczenia, dodatki i inne kwoty przyznane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;
przedmioty urządzenia domowego (pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny);
zapasy żywności i opału;
jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
narzędzia i przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika;
przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że komornik nie zatrzymuje dla siebie, środków finansowych ściąganych od dłużników. Pobiera on jedynie opłaty egzekucyjne, w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem, oraz prowadzone w jego ramach czynności (np. z udziałem policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i po potrąceniu prowizji przekazuje środki wierzycielowi, który zlecił egzekucję.

Niespłacona chwilówka – jakie inne konsekwencje?

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci swojego zobowiązania na czas, to oprócz toczącego się przeciwko niemu postępowania windykacyjnego, procesu sądowego, czy egzekucji komorniczej, musi liczyć się również z dodatkowymi kosztami. Mogą one objąć opłaty za powiadomienia o zaległości w spłacie, procedurę windykacyjną, jak i koszty procesu sądowego. W związku z tym, w każdej umowie o chwilówkę, znaleźć się muszą informacje o opłatach związanych z powiadomieniami, które zostaną przekazane klientowi, w razie wystąpienia opóźnień w jej spłacie. Wszystkie te koszty reguluje ustawa konsumencka i antylichwiarska.

Czy za niespłaconą chwilówkę można pójść do więzienia?

Zgodnie z polskim prawem, długi nie były i nie są bezpośrednią przyczyną kary więzienia. Jednak są sytuacje, które pośrednio z nimi związane, mogą przyczynić się do ograniczenia wolności dłużnika. Należy do nich:

wyłudzenie kredytu lub pożyczki (podanie nieprawdziwych danych). Jeżeli chwilówkę będącą przedmiotem windykacji, dłużnik otrzymał w sposób niezgodny z prawem musi liczyć się karą więzienia;
świadome uchylenie się od spłaty zobowiązań. Dłużnik w takim przypadku sprzedaje, czy oddaje rzeczy, które są lub też mogą być przedmiotem zajęcia komorniczego;
zaciągnięcie pożyczki z zamiarem jej niespłacenia. Ma to miejsce kiedy dłużnik stara się o największą dostępną dla siebie chwilówkę i zaciąga ją z premedytacją niespłacenia.

Korzystając z chwilówek zawsze warto zachować rozsądek i umiar! Rozważając opcję wzięcia pożyczki, należy zastanowić się nad tym, czy w przyszłości mogą pojawić się problemy z jej terminowym oddaniem. Jeśli istnieje ryzyko niespłacenia chwilówki, to dla własnego dobra, lepiej z niej zrezygnować!

fot. pixabay.com

Informacje o autorze

Katarzyna Fodrowska

W kręgu jej zainteresowań leżą tematy związane z budownictwem, architekturą, naukami przyrodniczymi i bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed polską energetyką. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prądu, gazu, pomp ciepła i odnawialnych źródeł energii. Propagatorka zdrowego stylu życia i ekologicznych rozwiązań. Wolny czas lubi spędzać na czytaniu i spacerach, a także oddawaniu się swoim dwóm największym pasjom, jakimi są astronomia i flamenco.

Dodaj komentarz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments